Tyskland forbereder seg på massefattigdom

39
Fattigdommen er blitt svært synlig på tyske gater. Her fra Berlin i 2019. Shutterstock.
Antallet folk med lave lønninger  sterkt i Tyskland. Mer enn en av fem pensjonister vil leve under fattigdomsgrensen om 20 år.

Av Christophe Bourdoiseau.

Til tross for økende fattigdom blant eldre, har Tyskland ennå ikke satt i gang med en grunnleggende reform av sitt «pay-as-you-go»-pensjonssystem. Jo flere år som går, desto mer øker antallet pensjonister som lever i fattigdom. I følge den siste rapporten fra det økonomiske forskningsinstituttet DIW i Berlin, vil mer enn én av fem pensjonister (21,6%) leve under fattigdomsgrensen om tjue år, mot 16% i dag.

Disse tallene er desto mer alarmerende fordi de blir beregnet ut fra en antagelse om at økonomien vil utvikle seg «positivt». «Problemets kilde er ikke løst,» sa forfatteren, Johannes Geyer. «Justeringene, som å bedre ta hensyn til fødselspermisjon eller pensjon ved 63-årsalderen etter førtifem års bidrag, gjør ikke noen vesentlig forskjell. Dette er bare kosmetiske reformer,» sa DIW-eksperten.

Panting av flasker for å overleve

«Dagens pensjonister samler panteflasker for å få endene til å møtes. De skammer seg ikke lenger,» beklager Sabine Werth, leder for et suppekjøkken i Berlin. «Utviklingen av lavlønnssektoren som ble besluttet av den sosialdemokratiske regjeringen under Gerhard Schröder var en katastrofe. Flere og flere pensjonister kommer til oss,” sier sosialarbeideren.

I følge DIW har Tyskland 6,5 millioner minijobb-kontrakter, som tillater delvis fritak for trygdeavgift. Imidlertid anses omtrent 4,5 millioner av disse å være hovedjobben for de berørte menneskene, og ikke, som den opprinnelige ideen ønsket, en ekstrajobb. «Alle disse menneskene vil befinne seg i en prekær situasjon når de går av med pensjon,» advarer Sabine Werth.

«Dagens pensjonister har også en helt annen biografi enn generasjonen før. De har ikke samlet så mange poeng, fordi arbeidsmarkedet har endret seg. De har flere pauseperioder (arbeidsledighet, opplæring osv.) og de har bidratt mindre, legger Johannes Geyer til.

Angela Merkels storkoalisjon, en allianse mellom konservative (CSU/CDU) og sosialdemokratene (SPD), forsøkte en pensjonsreform for å ta fatt denne massefattigdommen. Målet er å stabilisere pensjonsnivået innen 2045 til 46% av nettoinntekten (mot 48% i dag) og en finansiering av underskuddet gjennom skatter (4,5 milliarder euro fra 2030 og 8 milliarder i 2040). Den lovbestemte pensjonsalderen vil gradvis øke fra 65 til 67. Denne reformen sørget også for obligatoriske pensjonsinnskudd fra selvstendig næringsdrivende.

I 2018 finansierte 100 arbeidere i Tyskland pensjonene til 31 personer over 67 år (100 for 31). Med ankomsten av babyboom-årgangene (de høyeste fødselstallene var på slutten av 1960-tallet),  vil det i 2038 praktisk talt være to arbeidere for hver pensjonist (100 for 47).

Bidragene er for lave

Innføringen i 2015 av minstelønn (8,50 euro i timen) løste ikke problemet. Bidragene forblir for lave. «Man trenger minst 14 euro i timen i lønn. En tredjedel av den yrkesaktive befolkningen er under dette nivået,» bemerker Ulrich Schneider, president i den store tyske frivillige velferdsforeningen PIW.

For å dempe de perverse effektene av systemet, forbereder regjeringen et lovforslag om en minstepensjon som vil bli gitt til de som har bidratt i minst trettifem år. ”Men det vil hovedsakelig angå middelklassen. Den vil ikke bekjempe fattigdom. De som ikke har bidratt i denne perioden, vil forbli på veldig lav sosialhjelp, som for eksempel langtidsledige og selvstendig næringsdrivende, som ikke har noen plikt til å bidra, og utlendinger som har kommet sent til landet, fortsetter eksperten.

Fenomenet forventes å øke med pensjonering av langtidsledige østtyskere som aldri har funnet jobb etter gjenforeningen. «Ingen kategori av befolkningen er så rammet av usikkerhet,» sa Ulrich Schneider. «Hos dem vil pensjonistfattigdommen eksplodere i løpet av de neste tjue årene,» legger han til. Dette er også konklusjonen i DIW-rapporten.


Creative Commons

Artikkelen ble først publisert i Tribune de Genève. Oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.

Christophe Bourdoiseau er musiker og journalist og er blant annet Tysklandskorrespondent for Le Parisien.


Tillegg:

Opplysningene over bekreftes av mange kilder, blant annet her: 10 facts about poverty in Germany. I 2017 skrev Forbes: The Pension Storm Is Coming To Europe — It May Be The End Of Europe As We Know It. Independent, Ireland, skrev: German pensions crisis is warning to rest of the world.

Tyskland var en gang Europas økonomiske motor, og er blitt sett på som en sterk velferdsstat. Den tida er tydeligvis slutt, og ikke noe annet land i EU er i stand til å fylle Tysklands rolle. Dette problemet vil bare akselerere. Ei ny krise som den i 2008 vil få langt alvorligere konsekvenser enn den gangen.


Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Fenomenet har spredd seg over hele Europa. Arbeiderklassen er i ferd med å bli utryddet og Norge adopterer EU reglene som muliggjør elitens kriminelle forakt for vanlig folk!

 2. Avatar for Mari Mari says:

  Ja jeg skjønner nøyaktig hva du mener. Som vanlig folk flest driver jeg med lobbyvirksomhet for at konsernet jeg eier skal ha lov til å hente arbeidstakere fra land hvor folk er villig til å jobbe for mindre penger enn Norske. Jeg bestemmer akkurat like mye som alle andre vanlig folk som eier storkapital som meg. Nei huff, eliten er så grei så.

 3. Avatar for Alike Alike says:

  Igjen, enig i det med at vi har gått fem på. Men vi kan ikke gi opp vi som har fått med oss at det skjedde. Man må ta til handling. Vi må motarbeide denne kriminelle delen av eliten på alle viktige områder. De eier ikke nasjonalfølelse. De eier ikke skam. De eier ikke moral. De eier ikke arbeidslyst osv.

  Mens folk var opptatte av å følge med på sylvi listhaug under hennes kampanje i Malmø, ble
  Vel tisa undertegnet hvis jeg husker riktig. Disse avgjørelsene blir typisk gjort mens det er fellesferie slik som i dette tilfellet. Det r ikke tilfeldig at listhaug skapte avledning for den kriminelle eliten. Hun er et typisk produkt av den med sin bakgrunn fra etlantfirsthouse. En kriminell tankesmie som mange andre.

 4. Over hele EU Europa. Det er EUs ide, som ble unnfanget av CIA som frigitte CIA dokumenter viser, at EU ble solgt til befolkningene i Europa som et fellesskap til befolkningenes beste, men EU dreier seg som storkapitalens beste, implementering av neo-liberal markedsøkonomi i forkledning som en union av folk, med små skritt så nye generasjoner som vokser opp ikke kjenner noe annet og protesterer ikke.

  Storkapitalens EU politikere skal åpne landenes økonomier for privatisering så storkapitalen kan kjøpe landressurser og infrastruktur, demontere velferdsstaten såkalt “restrukturering”, og legge til rette for fri flyt av uregulert kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, varer og tjenester. Vi ser at de de landene som har vært medlem i EU lengst, som Tyskland, ligner mest på landet hvor EU ble unnfanget, nemlig USA.

  Liberaliseringen i Tyskland gjør også at eiendomsselskaper spekulerer i å kjøpe opp leiegårder, hvor de så setter opp leieprisene kraftig, og gjør det vanskelig til umulig for eldre og andre med lav inntekt. Mange tredveåringer bor med foreldre som i USA. BlackRock er interessert i å innføre privat pensjonssparing i Europa, akkurat det storkapitalen vil, redusere statspensjoner så folk tvinges over til privat pensjonssparing i aksjer uten statsgarantier.

  Dette har ikke arbeiderklassen råd til med lave lønninger som presses ned hele tiden av masseinnvandring. Arbeiderklassen i kontinentale Europa har blitt arbeidende fattige, og har ikke råd til helse og pensjonsforsikring. Alt dette er på grunn av politiske beslutninger gjort av storkapitalens politikere, beslutninger diktert av den globale storkapitalen som står i kulissene. Ikke fordi det mangler penger, men fordi storkapitalen ikke vil betale skatter og avgifter til en velferdsstat, men privatisere velferden.

  Storkapitalens politikere og MSM fremstiller det som at “slik har tidene blitt”, “verden forandrer seg” og “nye økonomiske realiteter”. Men det er politiske beslutninger som skyfler enorme pengesummer oppover fra lavere samfunnslag til overklassen og eliten som er årsaken. Når eliten har blitt 5% rikere har lavere samfunnslag blitt 5% fattigere, en ser prosenttallene nesten følge hverandre.

 5. Som her, er det eldre og andre fra vertbefolkningen er ser leter etter flasker å pante, ikke de fra den ikke-integrerbare masseinnvandringen fra MENA-land, de får ikke nei hos offentlige kontorer. Å bryte ned vertbefolkningen med omvendt diskriminering og omvendt rasisme er også noe av planen til den globale storkapitalen som står bak krigføringen mot Europa med ikke-integrerbar masseinnvandring som våpen.

  Den globale storkapitalen er ikke bare ute etter en økonomisk kollaps av europeiske stater, for å tvinge de til enorme lån hos den samme storkapitalens IMF og Verdensbank, de vil også ha en sosial og kulturell kollaps for å kunne forme sitt nye NWO Europa som de vil.

 6. En kan bare håpe på at når nordmenn ser hvordan det har blitt og blir i EU, at dette får de til å forstå at vi må ut av EØS og si klart nei til EU/TTIP/TTP/TISA/ISDS/BIT og andre overnasjonale avtaler. Men storkapitalens MSM med NRK skjønnmaler, underrapporterer og underkommuniserer forholdene i EU, det ser en spesielt hvordan de unngår dekning av de Gule Vestenes kamp, som også nå middelklassen i Frankrike slutter seg til.

  Det er bare en sterk nasjonalstat som kan holde den globale storkapitalen og deres neo-liberale markedsøkonomi som forårsaker fattigdommen i Vest-Europa unna. Men ordene nasjonalstat, nasjonal identitet og nasjonalisme sverter den globale storkapitalens presse og medier så godt de kan, og forsøker å assosiere ordene med så mye negativt som mulig. Det har de gjort for alt det er verdt fra etter annen verdenskrig, for nasjonalisme er det motsatte av storkapitalens globalisme.

 7. Avatar for talfhild talfhild says:

  Dette vil nok bli et større tema fremover. Det norske skatte og avgifts-nivået gjør at en gjennomsnittlig lønnstaker jobber 3-4 dager i uka eksklusivt for staten. Spørsmålet som etterhvert vil trenge seg på for mange er hva man faktisk får igjen for den innsatsen, ikke minst når man i tillegg blir pålagt å finansiere statlige prosjekter med bompenger etc.

 8. Avatar for pho pho says:

  Når du nevner egg og reir, får jeg assosiasjoner til gjøken som lusker eggene sine inn i spurveredet. Spurve-mor det travelt med å skaffe mat og ettersom gjøkungene vokser kaster de spurv-ungene ut av redet. Dette er naturlover. I menneskeverden ser dette fenomenet ut til først å gå ut over gamle, syke og andre svakstilte.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

31 flere kommentarer

Deltakere