Norsk forsvar: Fra vernepliktforsvar til del av Natos angrepstrategi

4
En Marine fra US Marine Corps under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge. Kilde: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Oberstløytnant: Norsk forsvar har endret innhold.

Av oberstløytnant Einar Magnus Ødegaard, utdrag av boka Verneplikt, også publisert på Derimot.no.

Atter en gang vil Russland drive marineøvelser i internasjonalt farvann utenfor norskekysten. Det samme skjedde under NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018. Tidligere har slike russiske øvelser bare foregått i Barentshavet. Grunn til det endrede russiske øvingsmønsteret er å finne i norsk utenriks- og forsvarspolitikk.

For å forstå grunnen til endringene må vi gå tilbake til 1949 og baseerklæringen til Sovjetsamveldet. Den sa at i Norge skal det ikke stasjoneres utenlandske baser eller kjernefysiske våpen. Dette er bekreftet ved fotnoter i NATO-erklæringen. Med et godt vernepliktsforsvar hvilte Norges sikkerhet på de to solide søylene, passivt i fred men med god evne til motstand i krig. NATO-medlemskapet var politisk ryggdekning, men heller ikke mer enn det. Forholdet til Sovjetsamveldet var formelt, og fungerte godt.

Personell fra Vertslandsstøttebataljonen i Forsvarets logistikkorganisajon frakter en M1 Abrams stridsvogn tilhørende US Marines, under NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

I 1991 bestemte regjeringen Brundtland at vernepliktsforsvaret skulle legges ned, noe alle senere regjeringer har fullført. Norge ble gjort til et militært tomrom, men til sjøs utenfor Norge forholdt Russland seg like passivt som i den kalde krigens tid.

I 2018 holdt sjef for Forsvarets Etterretningstjeneste et ugradert foredrag i Oslo Militære Samfunn. Der sa han overraskende at den største militære trussel mot Norge er i Nord-Atlanterhavet. Deretter kom like overraskende en ny militær langtidsplan for forsvaret, der hovedoppgaven er å sikre en troverdig avskrekking. Inntil da var hovedoppgaven å utgjøre en krigsforebyggende terskel. Leseren bes tenke over betydningen av begrepene: Norge har forlatt å være militært passiv i fred, til å uttale vilje til å være aggressivt. Å gi opp den trygge politikken uten utenlandske baser, men med et godt nasjonalt forsvar har fått følger i form av russisk flåteaktivitet.

Denne teksten er hentet fra Boka «Verneplikt»

Regjeringen Solberg har sluppet inn syv hundre soldater fra det amerikanske marinekorps for året rundt å øve i Norge. På vinterstid skal ett tusen soldater fra det britiske marinekorps ti år framover øve krig nord for Polarsirkelen. Alene er dette småavdelinger uten nevneverdig militær verdi, men de signaliserer langt mer: Sammen med den endrede langtidsplan for Forsvaret, er Norge ukritisk blitt et element i NATO les USAs angrepsstrategi. Flykjøpene bekrefter dette. Både P-8 og F-35 som også fregattene, er ment å brukes i NATO-operasjoner i Nord-Atlanteren slik E-sjefen fortalte i OMS i 2018. Norge er uten forsvar for folk og land, de 21 00 dårlig utrustede heimvernsoldatene er utilstrekkelige styrker.

Det er endringen i norsk politikk som er grunn til at Russland sender sterke politiske signaler til regjeringen Solberg i form av militære øvelser, på en forsiktig måte å uttrykke misnøye. Langt andre og sterkere signaler må forventes dersom den norske regjeringen ikke endrer politikk.   

Hvis du ønsker å bidra med en stor eller liten gave kan du betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050

Fra utlandet: IBAN-nummer: NO5590013089050

SWIFT/BIC for SpareBank 1 Oslo Akershus: LABANOKK

Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det er lenge siden jeg slutte å kalle det Forsvaret. Jeg har kalt dem Det norske angrep siden de landet i Afganistan.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  War er samme ord som å verge-verne, men på engelsk har vernemakten vernet så mye at det nå betyr krig. Offisiel etymologi er at war kommer fra guerre, men det betyr også å verne, som vi ser av ordet guard=warden=vakt.

 3. Avatar for Mari Mari says:

  Nå har jo Englendere alltid vært et krigselskende folk med sin lange historie og forkjærlighet for kolonialisme. Krig har alltid vært forsvart med argumentet nasjonens sikkerhet og interesse. De som lurer på hva interessene innebærer må de følge samme blodspor som både de og Hollendere etterlot seg. For selv om de kriget mot hverandre gjorde de handel. Under boerkrigen ble Hollandske kolonialister ble i konsentrasjonsleirer hvor de ble grovt mishandlet mens Hollands regjering bygget skip for England.
  Ikke mye som har forandret seg siden de dager.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg tror ikke nordmenn skal kaste stein her, da våre mannsbunader er satt sammen fra militære uniformer fra et utall kriger på kontinentet.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere