Hva er det SINTEF egentlig driver på med?

7
Illustrasjon: Shutterstock
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

En rapport fra SINTEF i fjor ble offentliggjort her om dagen. Den handler om hvorvidt «utenlandske aktører» påvirker norske valg og viktige politiske spørsmål. Det ser ut til at SINTEF først og fremst har vært opptatt av bompenger, innvandring, klima, vindkraft og forholdet til Russland.

Rapporten: På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning (pdf)

Hovedresultatet er heldigvis at SINTEF «ikke har funnet klare indikasjoner på utenlandsk informasjonsutviklingskampanjer» foran det siste valget. Men SINTEF skriver likevel – tross et nokså spinkelt empirisk grunnlag – at man faktisk har funnet «spredning og deling av kontroversielt innhold, deriblant kjente konspirasjonsteorier» (uten å konkretisere dette nærmere). Verken Steigan.no eller undertegnedes «Myter i norsk politikk» ser ut til å ha vært undersøkt, mens både Derimot.no og Resett er med på ei liste over tvilsomme «nettsteder assosiert med useriøst innhold».

Men bortsett fra dette, er utredningen og initiativet til den, atskillig verre enn den gir seg ut for. I mandatet for utvalget (fra Kommunaldepartementet) het det bl.a.:

«Disse trusselvurderingene (om forsøk på spredning av desinformasjon på Internett som kom fra Etterretningstjenesten) fremhever særlig russiske påvirkningsforsøk som en trussel gjennom forsøk på å undergrave politiske prosesser og øke polarisering i Europa. I tillegg er utenlandsk etterretning involvert i å spre desinformasjon, rykter, halvsannheter, og svertekampanjer gjennom sosiale medier i vestlige land. For å kunne demme opp for og å forstå omfanget av informasjonspåvirkning fra utenlandske aktører i et valgår, har oppdragsgiver bedt om en ekstern kartlegging og analyse av målrettede forsøk på informasjonspåvirkning fra internasjonale aktører i forkant av og under det norske valget i 2019».

Utredningen går i realiteten mye lenger enn mandatet antyder. Egentlig handler utregningen om «hvordan man kan bevisstgjøre befolkningen på en hensiktsmessig måte» og om «beskyttelse av valg mot påvirkning» (s. 41). Og utredningen blir derfor ikke bare en rapport om hvordan man skal forhindre utenlandsk påvirkning av valg og av politiske holdninger, men også mot fakta og synspunkter som nasjonale opposisjonsgrupper har analysert seg fram til – vindkraftopposisjonen i Norge er et godt eksempel. Den typen «kunnskap» SINTEF i neste omgang er interessert i å bygge videre ut, gjelder f.eks. regjeringens «tiltaksplan fra juni 2019 for å forhindre uønsket påvirkning og hybride trusler» (s. 42). Den kampanjen bl.a. Faktisk.no fremmet før valget, skulle «øke bevissthet om falske nyheter og desinformasjon», blir i praksis like mye et forsøk på å ramme informasjon om det som defineres som falske nyheter av makteliten, men som ikke er det.

Her er vi selvfølgelig ved sakens kjerne. Hva som er fakta og hva som er «fake news» er ofte ganske opplagt. Men like ofte er forholdet snudd på hodet, bl.a. når det gjelder den norske energipolitikken. Makteliten i Norge har brukt mange år på å innbille oss at flere utenlandskabler, vindkraft i Norge og økte strømpriser til norske husstander, er en fordel for den norske befolkningen – noe mange etter hvert har begynt å tvile på. Realitetene er i ferd med å bli snudd på hodet, og stadig flere har begynt å tvile på ekkokammerets «fakta». Det i ferd med å oppstå panikk.

Derfor er flere av de norske universitetene nå i ferd med å etablere «forsknings»-programmer der man skal finne fram til effektive metoder for å endre folks meninger, bl.a. motstanden mot vindkraft. Kampen om folks oppfatninger har alltid vært et viktig politisk spørsmål – her ser vi hvordan makteliten har et ikke ubetydelig forsprang på oss andre. Det må knappes inn. – Ps. Jeg så forresten en påstand et sted i rapporten at «eldre er dårligst til å gjenkjenne falske nyheter». Jeg trodde faktisk det var motsatt…

Les også: Regjeringa prøvde å finne utenlandsk påvirkning ved kommunevalget – og hva fant den?

Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for talfhild talfhild says:

  Jeg vet at mine gamle foreldre alltid har tatt det meste som serveres i statskanalen(e) for god fisk, men det er trolig ikke denne vinklingen rapporten prøvde å formidle med sin påstand…

 2. Avatar for Tellef Tellef says:

  Åpenbart at den pågående ‘falske nyheter’ og ‘desinformasjon’ -kampanjen aldri har vært ment som noe annet enn et angrep på meningsmotstandere og alternativ media.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Er kodespråk for økt innvandringsmotstand.

  Og nå skal de finne det en gang til:
  conspiracy%20theory

  Om eliten mister definisjonsmakten, så mister de snart makten.
  battle%20of%20trust

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Alle som er motstandere av vindmøller og av nye utenlandskabler kan bli betraktet som å være noen av de mer farlige for makteliten. Den informasjonsvirksomhet som feks Odd Handegård bedriver kan faktisk påvirke valget i 2021. Og spesielt hvis strømprisene fremover skulle øke.

  (Det skjer mye her for tiden slik som nye utenlandskabler i 2020 og 2021, utfasing av atomkraft i Tyskland, Sverige og Belgia og kanskje økt pris på CO2-kvoter i EU sammen med feks økt behov for mer balansekraft i bla England når nye vindmølleparker snart kommer i drift, dessuten kan det også tenkes at gamle olje/gass-felt har behov for mer strøm pga trykkfall sammen med elektrifisering av alt mulig inkl strøm til nye datasentre)

 5. Det blir verre, mye verre.

  Er er et lite utdrag fra Billy Meyers profeti fra 1970, hele profetien er lang som en bok, alt har vært 100% korrekt frem til nå så da stemmer nok resten også.

  1. However, that will not be all because the idea has already arisen in various high-ranking European leaders to create a European Union, through which the people who will become members of it, will be greatly restricted in their freedom, as well as the various national governments, which will sell away their countries, entrusted to them, to this European Union, which will exhibit very strong dictatorial tendencies.

  2. The governmental center for this Union will be Brussels in Belgium, and those in charge there will get huge remunerations which the Union member countries and their populations will have to pay for.

  3. They will call these remunerations fair compensation, for which the citizens of all the union member states will have to carry out hard work in the sweat of their brows.

  4. This then allows the leaders of the European Union to live in the lap of luxury at the expense of the citizens and to laugh at the stupidity of their supporters.

  5. As time goes by, the Government leaders within each country, as well as the European Union in Brussels, will even take it to the point that they would want to prosecute and punish their rejecters, complainants and critics.

  6. And the activities by the European Union will eventually also be the decisive reason why military forces will invade Europe from the east and destroy and subjugate everything, if the entire population of Europe and their governments do not rationally work against everything, so that the threatening prophecies do not fulfill themselves.

  Billy Meier in 1995 :

  A lung disease will also break out in humans through the guilt of China, where bioweapons are being researched and a carelessness is releasing pathogens.

  http://www.meiersaken.info/The_Henoch_Prophecies.html

 6. Sannhet med modifikasjoner. De eldre som behersker engelsk spesielt , gjerne også tysk og fransk har mye større mulighet til å få et objektivt bilde av en internasjonal sak enn de eldre som ikke behersker disse språkene.
  Begge disse gruppene er store og dermed en politisk faktor.
  Elers begriper ikke jeg hvor SINTEF er på vei. Tidligere hadde stiftelsen store og faglig tunge oppdrag som ga internasjonal prestisje .
  Nå har de skaffet seg en “bærekraftdirektør” pluss politisk forskning på å utrede hva som er feil med folk som forsøker å holde seg orientert og begynner å få tvil om norske MSM`s objektivitet.

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er oppgragsforskning, og da bestemmer kjøper hvordan det ferdige produktet skal se ut, mens forskerne er mest opptatt av å få til mersalg, som at “her behøvs det mer forskning”

  Hva som er sant eller ikke er ikke like viktig, og det er heller ikke et hakk bedre i andre land.

  higher%20learning%20in%20America

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere