Tilsynsrapport finner alvorlige feil i FBIs Trump-etterforskning

0

Av Ivar Austbø.

FBI gjorde 17 feil og utelatelser i søknader de brukte for å overvåke Trump-medarbeider Carter Page. En FBI-advokat forfalsket innholdet i en epost med informasjon som gikk i Pages favør. Selv om uttalt partiskhet ikke er funnet å ligge bak FBIs handlinger, finnes heller ingen god forklaring på avvikene. Dette er blant konklusjonene til justisdepartementets generalinspektør Michael Horowitz, som har gjennomgått etterforskningen av Trump-kampanjen.

Den lenge etterlengtede rapporten fra generalinspektør Horowitz ble sluppet 9. desember.
11. desember var Horowitz i senatet for å legge fram konklusjonene og svare på spørsmål fra senatorer.

Seansen ble en katastrofe for FBIs omdømme. Journalister og andre aktører som hadde forsvart FBIs prosess mot Trump fikk betydelige forklaringsproblemer.

Et moment ved rapporten som ble tatt tak av disse aktørene var at starten av etterforskningen tilfredsstilte FBIs formelle krav. Derfor innebar rapporten en «frikjennelse» av FBI. Tidligere FBI-direktør James Comey var en av de som mente seg frikjent.

I sin redegjørelse overfor senatet beskrev Horowitz foranledningen til etterforskningen kalt «Crossfire Hurricane». FBI ble kontaktet av en vennligsinnet regjering og fortalt om en samtale mellom en borger av landet og medarbeider i Trump-kampanjen, George Papadopoulos. Papadopoulos skal ha antydet at hans kampanje hadde mottatt et slags forslag fra russere om hjelp til å fremskaffe informasjon som ville skade Hillary Clinton og Barack Obama.

Horowitz påpekte at terskelen var svært lav for å sette i gang en etterforskning. Et større problem var hvordan FBI hadde håndtert prosessen med å søke hjemmel til vide overvåkningsfullmakter.

For å få dette måtte FBI gjennom FISA-domstol.

Horowitz sier han fant 17 feil i søknadene om overvåkning av Carter Page, en annen Trump-medarbeider.

Han beskrev hvordan det såkalte «Steele dossier» eller Steele-rapporten spilte en vesentlig og sentral rolle og var det som dyttet FISA-tillatelsen over linja.

Steele-rapporten ble totalt diskreditert av Horowitz.

Konklusjonen hans var at FBI villedet retten.

«It’s pretty bad»

Det muligens mest graverende funnet var at innholdet i en epost ble manipulert av en FBI-advokat. Advokaten hadde korrespondert med CIA og fått informasjon om at Carter Page hadde gjort en jobb for organisasjonen. Denne kjensgjerning ville gi en kontekst til Page historikk som ville være til hans fordel.
Det FBI-advokaten, identifisert i pressen som Kevin Clinesmith, da gjorde var å endre på eposten så det så ut som om Page ikke hadde hatt dette samarbeidsforholdet til CIA. Horowitz beskrev dette som «ganske ille» da han ble spurt om alvorligheten.

Ted Cruz: “A lawyer at the FBI creates fraudulent evidence, alters an email that is in turn used as the basis for a sworn statement to the court that the court relies on. Am I stating that accurately?» Michael Horowitz: «That’s correct. That’s what occurred»

Horowitz forklarte at overvåkningen av Carter Page fortsatte selv etter at FBI hadde skaffet informasjon som ytterligere svekket grunnlaget for mistanke

Et annet moment som ble trukket fram som en frikjennelse fra FBIs forsvarere var at Horowitz sa han ikke kunne dokumentere at partiskhet påvirket starten av etterforskningen.

Men Horowitz sa også til senatet at selv om man ikke kunne finne dokumentasjon på partiskhet, så var det en påfallende mangel på tilfredsstillende forklaringer på den uforsvarlige måten etterforskningen ble gjennomført på, og han la til at motivasjonen fremsto uklar.

“It’s unclear what the motivations [of the FBI] were. On the one hand, gross incompetence, negligence? On the other hand, intentionality, and where in between? We weren’t in a position—with the evidence we had—to make that conclusion. But I’m not ruling it out.”

“There is such a range of conduct here that is inexplicable,” he said, “and the answers we got were not satisfactory, that we’re left trying to understand how could all these errors have occurred over a nine month period or so, among three teams—hand-picked—the highest profile case in the FBI, going to the very top of the organization, involving a presidential campaign.”

Da han ble spurt direkte om rapporten frikjenner James Comey, svarte han at den ikke frikjenner noen i FBI som var involvert i saken, inkludert i ledelsen.

Kommer kanskje mer

Da rapporten ble sluppet kommenterte både justisminister William Barr og hans spesialetterforsker John Durham at det var uenige med Horowitz når det gjaldt grunnlaget for å åpne en etterforskning.

John Durhams uttalelse.

Se intervju med Barr om rapporten:

Durham har et bredere mandat enn Horowitz, og har sammen med Barr forhørt seg med myndighetene i andre land som er relevante for starten av hele etterforskningen. Informasjon hentet i denne prosessen kan ligge bak uenigheten med Horowitz.

Dette får vi neppe svar på før neste år, og Barr skisserte mai eller juni som en mulighet.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Mitt-innlegg-7-1024x1024.png
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.