Statkraft vil frata norske husstander bruken av norsk vannkraft

10
Foto: Shutterstock
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Det har vært vanskelig å få vindkrafttilhengerne til å innse at vindkraft er en mangelfull energiløsning i verden. Vindkrafta forutsetter svært mye balansekraft produsert av kull og gass som kan supplere vindkrafta når det blåser lite (2/3-deler av året). Jo mer vindkraft, jo mer «elektrisitet» lagd av kull- og gasskraft trengs det.

Vindkraft er derfor ikke et særlig godt klimatiltak. Nå har vi faktisk fått ei slags støtte for dette fra den norske Statkraft-sjefen, Christian Rynning-Tønnesen, som i et intervju i Aftenposten forsvarer de tre nye kablene til Tyskland, England og særlig den nye kabelen til Skottland med at kablene skal gi Europa energi «når det er lite vind». Altså jo mindre vind, jo mer balansekraft trengs det – ikke kull og gass i dette tilfellet, men norsk vannkraft. Men er et slikt «klimatiltak» realistisk? Kan noen få TWh fra Norge bety noe i den store sammenhengen?

Selvfølgelig ikke. Dersom også kabelen til Skottland blir bygd, vil den norske kabelkapasiteten komme opp i 90 TWh, der f.eks. 50-60 TWh kan brukes til å eksportere norsk vannkraft og 30-40 TWh til å importere fossil «elektrisitet» fra EU. Foreløpig trenger Europa 2.300 TWh fossil energi for å supplere og balansere den varierende vind- og solkrafta. Nå har Norge selvfølgelig ikke inntil 90 TWh som kan eksporteres. I realiteten varierer det norske kraftoverskuddet fra 0 til 20 TWh årlig. All eksport ut over 20 TWh, betyr et norsk kraftunderskudd blir bygd opp, og ender opp som et krav om mer utbygging av vindkraft også i Norge.

Hele poenget med kabelbyggingen og med den hysteriske ekstrem-elektrifiseringen av Norge, er at slike «klimatiltak» skal gi et så stort underskudd på norsk kraft at ytterligere vindkraftutbygging skal tvinge seg fram som et «folkekrav» når unødvendig elektrifisering er gjennomført og når halvparten av norsk vannkraft er eksportert til EU – og folk ikke har strøm til normalt vinterforbruk. Nøkternt sett trengs det bare i underkant av 20 TWh for en hensiktsmessig elektrifisering i Norge – og den krafta kan vi skaffe uten ei eneste vindmølle.

Kraftbransjen mobiliserer nå av alle krefter der det diktes opp grunner til at Skottlands-kabelen bør bygges. I Nordlys er konsernsjefen i Agder Energi er ute med en artikkel der det ikke står et fornuftig ord, til tross av at han avslutter med at debatten om kablene «må foregå med utgangspunkt i fakta, ikke i ideologisk drevne konspirasjonsteorier eller feilinformasjon på Trump-nivå». Det forundrer meg stadig at folk med toppstillinger i det norske samfunnet tar sjansen på å bløffe så drygt når det kun tar kort tid før de havner i skammekroken.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  I dag har et atomkraftverk i Sverige permanent blitt stengt ned.
  Er dette en del av det grønne skifte?
  Det blir spennende å se hvordan dette vil påvirke norske strømpriser fremover når en strømproduksjon som tilsvarer hele Gøteborgs strømforbruk opphører.

 2. Riktig, forskere ved NTNU har beregnet at oppgradering av av eksisterende vannkraftverk vi gi 22-30TWh mer. Det er en betydelig økning uten tap av areal eller at nye kraftlinjer må trekkes. Skulle ikke politikere, MSM journalister og ihvertfall ledelsen i miljøorganisasjoner vite dette? Enten så er de kriminelt naive eller så må de være bestukket.

  Når norske forbrukere må betale tyske priser per kilowatt som er over 2 kroner, vil de kanskje forstå hva slags bondefangeri ACER er. Et felles marked for strøm gi en markedspris per kilowatt for alle.

 3. All dette klima, grønn energi, miljø… bla bla bla handler utelukkende om en ting for super eliten og det er å snike på plass en diktatorisk verdenregjering (NWO) , noe som har vært elitens våte drøm i århundrer.
  Ett par år til så er vi tilbake til føydalsystemet der super eliten har ultimat makt og vi andre som da er lutfattige har ingen rettigheter, bare rene slaver for eliten … eller slaver er kanskje litt feil siden slaver hadde gratis kost, losji, utdanning og helsetjenester, vi må betale dem selv.

 4. Neste år på samme tid stenges Ringhals 1 også. Men husk at Olkiluoto 3 forhåpentlig er i drift da, ny igangsettelse er nå sommeren 2020. Jeg tør ikke vedde på at datoen overholdes riktignok, men Olkiluoto 3 vil kompensere for nedleggelsen av de to svenske reaktorene. Riktignok litt mindre effekt (1600 MW) sammenlignet med de to svenske (ca. 1800 MW), men høyst sannsynlig med større årlig produksjon i antall TWh.

  I morgen kl. 1900 stenges Philippsburg 2 nær Karlsruhe i Tyskland også for godt. Reaktor 1 ble stengt i 2011 etter Fukushima. 1468 megawatt stabil atomkraft forsvinner dermed fra det tyske og europeiske strømnettet.

  https://www.enbw.com/unternehmen/presse/pressemitteilungen/presse-detailseite_222720.html

 5. Avatar for SHO SHO says:

  Det er overraskende at man ikke venter til det nye Olkiluoto 3 i Finland har blitt satt i stabil drift før Ringhals 2 (i Sverige) og Philippsburg 2 (i Tyskland) stenges ned. Litt planlegging på tvers av grensene bør vel ikke kunne skade (man skulle tro at EU dreide seg om forpliktende samarbeid mellom ulike europeiske land). Vi får håpe at det blir en mild vinter i hele Nord-Europa fremover.

 6. Philippsburg 2 har minimalt å si for det nordiske synkronsystemet, men er nok ganske viktig for Sørvest-Tyskland som nå blir noe mer avhengig av fransk atomstrøm og sveitsisk pumpekraft/vannkraft i perioder.

  Jeg synes det er snodig at man stenger Ringhals 2 midt på vinteren når forbruket og prisene er høyest. Den siste ladinga med brennstaver ble gjort for å optimalisere ift. datoen. Hvorfor ikke stenge den i april 2020?

  Jeg skal ikke male fanden på veggen, men svenskene står overfor et effektproblem uten tvil i SE3 og SE4. Maksimal effekt fra de gjenværende reaktorene nå i SE3 er ca. 7800 MW, i 2021 bikker det såvidt under 7000 MW. I veldig kaldt høytrykksvær med lite vind blir svenskene da uten tvil avhengige av å importere til SE3 fra utlandet i topplasttimene selv når alle reaktorene er i drift. Overføringskapasiteten fra SE2 er “bare” på 7200 MW og det vil gå flere år før det økes noe. De blir veldig sårbare for reaktorfeil, noe som ikke akkurat har vært uvanlig for de svenske reaktorene selv om de har bedret seg endel de siste par åra.

  Dessuten er det høyst tvilsomt om de vil se særlig med nyetableringer av kraftintensiv industri i disse to elspotområdene under slike forhold. Mange har advart mot dette og effektkrise, men svenske myndigheter har bare fortsatt med sin harde beskatning av atomkraftverkene og subsidider til vindkrafteierne. Vi får se hvordan det går.

 7. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Hva er prisen for solpanel i et klima som kan sammenlignes med det norske?

  1. 270.000 som investering
  2. Levetid 25 år
  3. System vil levere mindre enn 1 KW (4-5 KW er behovet i Norge vinterstid)
  4. Systemet betinger at nettet dekker resterende strømbehov
  https://www.youtube.com/watch?v=UAXdA9fXR80

  Å kjøpe 50 sekker med ved per år blir < 5000 kr. Da sparer man mye mer enn dette

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere