Statkraft vil frata norske husstander bruken av norsk vannkraft

0
Foto: Shutterstock

Av Odd Handegård.

Det har vært vanskelig å få vindkrafttilhengerne til å innse at vindkraft er en mangelfull energiløsning i verden. Vindkrafta forutsetter svært mye balansekraft produsert av kull og gass som kan supplere vindkrafta når det blåser lite (2/3-deler av året). Jo mer vindkraft, jo mer «elektrisitet» lagd av kull- og gasskraft trengs det.

Vindkraft er derfor ikke et særlig godt klimatiltak. Nå har vi faktisk fått ei slags støtte for dette fra den norske Statkraft-sjefen, Christian Rynning-Tønnesen, som i et intervju i Aftenposten forsvarer de tre nye kablene til Tyskland, England og særlig den nye kabelen til Skottland med at kablene skal gi Europa energi «når det er lite vind». Altså jo mindre vind, jo mer balansekraft trengs det – ikke kull og gass i dette tilfellet, men norsk vannkraft. Men er et slikt «klimatiltak» realistisk? Kan noen få TWh fra Norge bety noe i den store sammenhengen?

Selvfølgelig ikke. Dersom også kabelen til Skottland blir bygd, vil den norske kabelkapasiteten komme opp i 90 TWh, der f.eks. 50-60 TWh kan brukes til å eksportere norsk vannkraft og 30-40 TWh til å importere fossil «elektrisitet» fra EU. Foreløpig trenger Europa 2.300 TWh fossil energi for å supplere og balansere den varierende vind- og solkrafta. Nå har Norge selvfølgelig ikke inntil 90 TWh som kan eksporteres. I realiteten varierer det norske kraftoverskuddet fra 0 til 20 TWh årlig. All eksport ut over 20 TWh, betyr et norsk kraftunderskudd blir bygd opp, og ender opp som et krav om mer utbygging av vindkraft også i Norge.

Hele poenget med kabelbyggingen og med den hysteriske ekstrem-elektrifiseringen av Norge, er at slike «klimatiltak» skal gi et så stort underskudd på norsk kraft at ytterligere vindkraftutbygging skal tvinge seg fram som et «folkekrav» når unødvendig elektrifisering er gjennomført og når halvparten av norsk vannkraft er eksportert til EU – og folk ikke har strøm til normalt vinterforbruk. Nøkternt sett trengs det bare i underkant av 20 TWh for en hensiktsmessig elektrifisering i Norge – og den krafta kan vi skaffe uten ei eneste vindmølle.

Kraftbransjen mobiliserer nå av alle krefter der det diktes opp grunner til at Skottlands-kabelen bør bygges. I Nordlys er konsernsjefen i Agder Energi er ute med en artikkel der det ikke står et fornuftig ord, til tross av at han avslutter med at debatten om kablene «må foregå med utgangspunkt i fakta, ikke i ideologisk drevne konspirasjonsteorier eller feilinformasjon på Trump-nivå». Det forundrer meg stadig at folk med toppstillinger i det norske samfunnet tar sjansen på å bløffe så drygt når det kun tar kort tid før de havner i skammekroken.

Forrige artikkelKlassekampen, husk at hydrogen ikke er en energikilde
Neste artikkelFantomsmärtor från det gamla Sverige