Bomsjef med millionlønn og Kongo-eventyr på si

0
Bakgrunnsbilde: bomstasjon i Bergen - Shutterstock. Innfelt: Fra NRKs reportasje

Bomsjefen i Bergen hevet millionlønn fra det offentlige samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo. Dette skriver NRK i en avslørende reportasje.

Det dreier seg om Trond Juvik, bomsjef i Bergen. NRK skriver videre:

«NRK kan dokumentere hvordan Trond Juvik:

  • Jobbet med skattesystemet i kontortiden: Ferde-sjef Trond Juvik jobbet med det private Kongo-prosjektet i kontortiden til det offentlig eide bomselskapet Ferde, viser datalogger.
  • Satt på eiersiden: Juvik hadde eierinteresser i det private selskapet som drev skatteprosjektet i Kongo. Samtidig ga han to ansatte i bomselskapet tillatelse til å jobbe med prosjektet.
  • Handlet med samme selskap: Da Kongo-prosjektet hadde kostbare datalisenser de ikke fikk brukt, brukte Ferde bompenger på å kjøpe lisensene fra det private selskapet.
  • Hadde sentral rolle: Juvik satt «på kassen» i Kongo-prosjektet, ifølge en sentral medarbeider. Prosjektet ble drevet av det samme selskapet som bomselskapet kjøpte datalisensene av. Bomsjef Juvik deltok selv i handelen. «

Det private selskapet BT Signaal, som Juvik var direktør for, ble høsten 2017 kjøpt opp av av flere fylkeskommuner. Det nye offentlig eide selskapet ble døpt Ferde, og fikk ansvaret for bompengeinnkreving fra Agder i sør til Hordaland i vest.

Regnskapstall for 2018 viser at Ferde hadde driftsinntekter på 2,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 2 milliarder.

Fra å være lønnet av et privat selskap, gikk nå Juvik over til å bli toppsjef i et offentlig selskap. Lønna på over 1,6 millioner kroner ble hentet fra bilistenes innbetalinger.

Samtidig som Ferde oppsto, ble skatteinnkrevingsprosjektet i Kongo skilt ut og lagt i det private selskapet BTS Norway. Juvik og 13 andre ansatte i det nye bomselskapet Ferde beholdt eierinteressene i dette selskapet.

Det er fem bompengeselskaper i Norge. Den best betalte bompengesjefen tjente 1,6 millioner i fjor, og det var den samme Trond Juvik. De andre er ifølge E24:

  • Anne-Karin Sogn i Fjellinjen AS – 1,43 millioner
  • Nils Christian Helgesen i Vegfinans AS – 1,33 millioner
  • Marius Maske i Vegamot AS – 1,28 millioner
  • Erling Adelstein Bortne i Bompengeselskap Nord – 1,09 millioner

Dette er typisk for Solberg-regimet. Offentlig virksomhet privatiseres eller delprivatiseres, og det eneste man kan være sikker på, er at det dermed oppstår en rekke direktørstillinger med millionlønninger.

Etter at seks ulike jernbaneselskaper har tatt over det som før var NSB, er antallet direktører økt fra 11 til 49, skrev NRK i juni 2019. Alle med millionlønn. De seks toppsjefene tjener i snitt 3,2 millioner kroner. Og samtidig blir miniprisbillettene dobbelt så dyre.

Forrige artikkelIsraelsk kilde: USA bygger en front mot Iran i Syria og Irak
Neste artikkelArbeiderklassens enorme utfordringer i Norge