Verdens energiforbruk øker markant – EUs energiproduksjon faller

22

I diverse erklæringer sier en stor del av verdens regjeringer at de vil redusere forbruket av fossil energi, ja EU sier at de helt vil fase ut bruken av den. For verden som helhet er det imidlertid ingenting som tyder på at fossil energi er på vei ut. Denne grafen viser dette med all ønskelig tydelighet.

World Energy Consumption by Fuel, based on data of 2019 BP Statistical Review of World Energy.

Som det går fram av denne grafen øker verdens totale energiforbruk raskt og jevnt, og det samme gjør forbruket av olje, kull og gass. Verden bruker omtrent en tredel mer fossil energi nå enn ved århundreskiftet, og det eneste som fikk forbruket til å gå litt ned en kort stund var finanskrisa.

Det er ingen tendenser i retning av at såkalt fornybar energi er i ferd med å erstatte fossil energi i noen vesentlig grad. Når vi sier «såkalt fornybar energi», er det fordi mesteparten av disse energiformene er helt avhengig av fossil energi for å kunne produseres. Det handler om diesel, kull og gass i smelteovner for å lage solceller. Det handler om fossilbasert tungindustri for å lage vindturbiner og sementen de er avhengige av. Det handler om gruveindustri for å skaffe fram sjeldne mineraler til batteriproduksjon og så videre. Og det handler naturligvis om fossilenergi som støtteenergi når det ikke er sol og vind.

EU på sotteseng

For EUs del, derimot, er ikke energiforbruket stigende. Men det er ikke noe sunnhetstegn, hvis noen skulle tro det. EUs totale energiforbruk er gått ned fra 2005. Ikke minst har EUs egenproduksjon av energi falt markant helt siden 1987. EUs import av energi har derimot økt.

Når EUs egen energiproduksjon faller, forteller det om en region i krise, en region der industrien er i stagnasjon eller er flagget ut til de regionene i verden der energiforbruket øker voldsomt. Denne grafen viser at EU er totalavhengig av olje, kull og gass. EU har ikke noe realistisk alternativ å sette i stedet. Skulle man i dag, eller innen ti år, kutte ut fossil energi i EU, vil det bety å slukke lyset, låse døra og kaste nøkkelen.

EU energy by type and whether imported, based on data of BP’s 2019 Statistical Review of World Energy. Renewables are non-hydroelectric renewables such as wind, solar, and geothermal.

Disse grafene, som bygger på BPs statistikk for 2019, er hentet fra artikkelen Do the World’s Energy Policies Make Sense? av Gail Tverberg. Det korte svaret på spørsmålet hennes er Nei.

Verdens CO2 utslipp øker

Tverberg viser også at verdens CO2-utslipp øker raskt, og det er ingen spor av alle de internasjonale konferansene om å bremse utslippene, i hvert fall hvis vi ser på verden totalt. Igjen er det bare finanskrisa som har satt et lite spor etter seg, så lenge den varte.

Carbon dioxide emissions for the world, based on BP’s 2019 Statistical Review of World Energy.

Derimot er det enorm forskjell på hvordan CO2-utslippene fordeler seg på verdens regioner:

Carbon dioxide emissions by part of the world through 2018, based on BP’s 2019 Statistical Review of World Energy. Soviet Empire is an approximation including Eastern Europe and the Former Soviet Union, based on the BP report. It would not include Cuba and North Korea.

«Remainder» i denne statistikken betyr Asia utenom Japan, og ikke minst India og Kina. Foreløpig har Afrika svært små utslipp, men det kommer ikke av miljøpolitikk, men av underutvikling. Hvis/når Afrika utvikler sin egen industri, som vil være basert på fossil energi, vil deres utslipp komme på toppen av dem fra Asia.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Det blir nå i praksis innført forbud mot bygging av nye konvensjonelle gasskraftverk i EU etter 2021. EU gjør det ikke enkelt for seg selv. Men nye gasskraftverk etter 2021 vil bli avhengig av karbonfangst og lagring. Trolig vil Norge få oppgave med å lagre CO2 fra kraftverk i EU. På sett og vis kan man si at dette er en slags innrømmelse fra EU om at de nå må velge en ny kurs etter at det tyske EnergieWende (basert på vindmøller og solceller) har havarert.

 2. Nei de gjør det virkelig ikke lett for seg selv. Selvskading er vel et nærliggende ord å bruke. Gasskraftverk er de kraftverkene som oftest brukes til å balansere uregulerbar kraft som vind og sol i EU, sammen med endel vannkraft og pumpa vannkraft. Gassturbindelen i disse kraftverkene kan lett reguleres opp og ned, akkurat som en jetflymotor som også er en gassturbin.

  Karbonfangst vil kreve store energimengder, 20-30% av energien i gassen vil bli borte. Det har EU rett og slett ikke råd til. Det er komplett galskap særlig mtp. at resten av verden overhodet ikke har til hensikt å redusere sine CO2-utslipp i praksis.

  image https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fgrrrgraphics.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fthunberg_mother-nature_cartoon-1024x773.jpg&key=8-nvl760YLavdI4qLAZVgA&w=800&h=587

 3. Avatar for KarstenJ KarstenJ says:

  Så vidt jeg har forstått er ikke du tilhenger av fossilkapitalens klimaløgner, som her gjrntas av et par: “CO2 er livets gass” osv. Man kan like gjerne si at salt er livets salt, det endrer ikke det faktum at for mye salt i maten er skadelug. Diskusjon på slagordsnivå duger ikke og særlig ikke når det dreier seg om vitenskapelige hypoteser og modeller. Det tror jeg du, Steigan er enig i, og at du derfor ikke støtter hele den flom av løgn og forvirring om klimaforskningen som spres fra f.eks. Trump og de aller fleste ledende republikanere og demokrater, “Klimarealistene” og deres bakmenn såsom fossilmilliardærene Koch brothers, Exxon osv. og som du her riktig påviser, praktiseres av de fleste makthavende uansett om de evt. i ord påstår å støtte klimavitenskapens uomtvistelige funn. Men hvordan mener du at problemet skal løses? Slik du skriver her, får man inntrykk av at du mener vi har en uunngåelig økning av klimagassutslippene. Mener du altså at klimakollapsen er umulig å unngå og at vi bare må la det skure? Eller mener du som jeg at vi må gjøre alt vi bare kan for å kutte alle klimagassutslipp og generelt energibruken så fort som overhodet mulig, og derfor innføre tiltak som f.eks. foreslått av James Hansen, Naturvernforbundet, Rødt i sitt partiprogram, MdG i deres program (mens lederne i begge partier er påfallende valne…) og mange aktivister rundt om: karbonavgift til fordeling (KAF)? Svar imøteses med interesse.

 4. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  CO2 er bokstavelig hva plantene trenger for å overleve. Uten CO2 -> plantene dør. Drivhus fylles på med CO2

  For mye (CO2)
  Nei. Det er ikke for mye CO2 i verden. CO2 har vært 3-4 ganger høyere. Det er mangel på CO2 som er problemet for plantene.

  Mere CO2 er et ikke-problem

 5. For å komme nærmere i tid (siste 10000 år) som en litt enklere for menigmenn som meg å forholde seg til så kan det se ut som om oppvarming har vært positivt for høykulturene. Dessuten at “den lille istida” i middelalderen var en fryktelig periode mtp. avlinger osv., og at vi nå bare (forhåpentlig) er i ferd med å komme oss ut av den. Hvis denne grafen basert på iskjerneprøver på Grønland stemmer kan jeg ikke fatte hvorfor man skal la seg hisse opp av oppvarmingen de siste 100 åra eller så. Den siste varme perioden, “Medieval warming” må jo være det direkte opphavet hvor Grønland fikk navnet sitt fra.

  MAIN-QIMG-11A456B291B3F4123FDE9228C12C0CEA

 6. Avatar for Lars Lars says:

  “Men hvordan mener du at problemet skal løses?”
  Hvilket “problem” er det du snakker om og mener må løses?

  Temperaturstigning “Hockeykølle-grafen” som FNs Klimarapport i 2001 bygde på ( det samme gjorde Al Gore ), er nå avslørt som et falsum. Forfatteren Mann, har ikke klart - tross rettspålegg - å legge frem noe vitenskapelig materiale som beviser sin påstand for grafen. Grafen er manipulert. Usann skremsespropaganda basert på udokumenterte påstander.

  Det er denne hockeykølle-grafen som danner fundamentet for all påstått temperaturstigning siden.
  Det eksisterer ikke vitenskapelig bevis for noen sammenheng mellom CO2 og temperaturstigning. Alt er basert på påstander og modeller.
  Det motsatte eksisterer derimot. Tidligere tiders langt høyere temperaturer enn i vår tid hadde null relasjon til forhøyet CO2 i atmosfæren. Det er vitenskaplig bevist. Bl.a. ved iskjerneprøver ifra Grønlandsisen.

 7. Avatar for SHO SHO says:

  Man ser at temperaturen svinger opp og ned nærmest kontinuerlig gjennom de siste 10.000 år. Men dreier det seg kun om naturlige variasjoner? Eller har det også noe med menneskelig aktivitet å gjøre?

  Hvordan forklarer man feks den lille istid?
  (Jeg har ikke noe klart fasitsvar på dette, men jeg kan filosofere og spekulere litt rundt dette tema).

  Den lille istid var noe som bare inntraff i Europa og Nord-Amerika (altså et regionalt fenomen og ikke globalet fenomen). En vanlig forklaring er at den lille istid skyldes en serie med overlappende naturlige fenomener slik som flere vulkanutbrudd og variasjoner i solinnstrålingen som samlet holdt temperaturen lav i flere hundre år, men dette skjedde altså bare i Europa og Nord-Amerika.

  Den lille istid regnes vanligvis for å ha strukket seg fra midten av 1500-tallet fram til midten av 1800-tallet. Det urovekkende med dette er at dette sammenfaller med den europeiske kolonialismen som også begynte omtrent på 1500-tallet (og delvis på 1400-tallet). Et stikkord for kolonialismen er “massedød og gjengroing”. Spredning av smittestoffer førte til massedød og at jordbruksland deretter grodde igjen feks i tropiske strøk. Man kan lure på om ikke Svartedauden i 1347-1351 i Europa var en del av et slikt fenomen. På 1500-tallet var Amazonas et oppdyrket jordbruksområde med kanskje en befolkning på rundt 50-60 millioner mennesker. Pga smittestoffer fra Europa døde store deler av denne befolkningen ut og hele området grodde igjen (altså en megautgave av svartedauden). Regnskogen i Amazonas er noe nytt som først oppstod på slutten av 1500-tallet. Regnskogen binder store mengder CO2 og den skaper også mye skyer som reflekterer sollys tilbake til verdensrommet. Lignende skjedde både i Sør-Amerika og i Mellom-Amerika (og vel også i Nord-Amerika). Og da er spørsmålet om en slik nedkjøling som dette påvirket varmeinnholdet i Golfstrømmen som transporterer varmt vann fra Mellom-Amerika langs med kysten av Nord-Amerika over til Europa. Og den lille istid opphørte merkelig nok først da den industrielle revolusjon kom i gang for fullt med stadig større utslipp av CO2 (jeg foretrekker heller å si med utslipp av både varmeenergi, sot og CO2). Og de industrielle områdene på østkysten i USA og i Vest-Europa (bla Storbritannia) ligger helt i nærheten av der hvor Golfstrømmen går. Kan dette feks ha påvirket (beskyttet) varmemengden i Golfstrømmen som treffer både Nord-Amerika og Europa?

 8. Avatar for SHO SHO says:

  For å ta med noen nyheter (om økt strømgalskap i Norge?)
  NVE ønsker nå å innføre forbud mot fastprisavtaler på strøm:

  NVE ønsker at alle godkjente vindkraft anlegg må bygges og settes i drift før 31.12.2021 ellers mister de konsesjonen. Dette for å dempe konfliktnivået sier NVE. Trolig vil det stikk motsatte skje, nemlig at konfliktnivået intensiveres (men det skjer i praksis før ny regjering overtar).

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

14 flere kommentarer

Deltakere