Nye studier bekrefter massiv insektdød

6
Det pågår en massiv insektdød, uten at forskerne helt vet hvorfor. Foto: Shutterstock.

I oktober 2017 ble det publisert en studie som viste at antall flygende insekter i Tyskland hadde falt betydelig. I løpet av de siste 27 årene hadde totalmassen falt med mer enn 75 prosent, skrev forskerne. Nå er denne konklusjonen bekreftet i en ny studie som er publisert i vitenskapsmagasinet Nature.

Tidligere studier har enten studert den totale biomassen til alle insekter eller tatt for seg antallet av enkeltarter. Den nye studien kombinerer disse metodene, sier Sebastian Seibold, som er en av forskerne som står bak studien. I alt studerte forskerne data fra mer enn én million insekter av mer enn 2700 arter gjennom ti år. Og konklusjonene deres er at i englandskapene har mengden insekter minsket med 67 prosent på ti år, mens insektmengden i skoglandskapene har falt med 40 prosent.

Forskerne har ikke noen klar årsaksforklaring ut over at «det har noe med landbruket å gjøre», men de er helt klare når de sier at situasjonen er dramatisk.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for INK INK says:

  Det interessante er jo at insektdøden skjer også der det ikke er noe landbruk.

  – Dette er ikke landbruksområder, men steder som er vernet for å opprettholde biomangfoldet. Likevel ser vi at insektene forsvinner for oss, sier Caspar Hallman, en av forfatterne av rapporten, til CNN.

  Sitatet er hentet fra følgende NRK-artikkel:

  Forskerne burde begynne å sjekke om det er forskjell på hvor mye insektdød man finner i områder som er nær mobilmaster, radarer, radiotårn og annen trådløs teknologi (samt høyspentlinjer) og områder der det måles svært lave nivåer av menneskeskapt EMF/stråling.

  Når man leser om laboratoriestudier på insekter og stråling fra trådløs teknologi, som i denne rapporten, er det veldig tydelig at dette skader mange insektarter, blant annet bier.

  Se også foredrag fra Litteraturhuset, «The Insect Inspector», alias Michael Chapman Pincher, ICT specialist, citizen scientist:

  https://www.youtube.com/watch?v=bUAfcCMsafo
 2. Den nye 5G standarden går i millimeterbåndet av det elektromagnetiske spektrumet, og vil dermed kunne bli enda mer skadelig for insekter. At stråling desimerer insekter fant de faktisk ut for over hundre år siden, hvor bestanden av insekter var desimert i “strålings-gaten” mellom to radioantenner.

  Med 5G nettet utbygd, vil ikke insekter kunne fly utenom stråling fra 5G antenner selv om de ville, 5G strålingen fyller det meste av atmosfæren med en strålings-tåke som insekter ikke kan unngå. Utryddes pollinenende insekter, er det ikke bare selskapene bak 5G teknologien som blir ansvarlig for massedød av insekter og dermed også også mennesker, men også MSM som skjønnmaler eller bagatelliserer farene.

 3. At mikrobølgestråling er skadelig for insekter er jo forskere klar over. Det er et annet problem som er vel så viktig og det er nedfallet av metallprartikler av aluminium, barium, strontium, etc. Hensikten med å spre aerosol av slike partiker er å gjøre atmosfæren elektrisk ledende. Da kan en blant annnet kontrollere været, det fremmer elektronisk kommunikasjon, over horisonten radar, mm, men konsekvensene er en langsom forgiftning av alt liv. De enkleste former for liv med kort levetid er mest sårbare.

 4. Avatar for aford aford says:

  Det ville være interessant å få litt bakgrunnsinfo om de omtalte undersøkelsene; metode og evt. grad av feiltoleranse. Hvordan teller man insekter med noe i nærheten av tilstrekkelig presisjon til at en slik undersøkelse kan garanteres å gi et pålitelig bilde av virkeligheten, og med mer korrekte detaljer enn bare å si at man tror at den eller den arten for tiden ser ut til å synke i antall, og om det ser ut til å skje i et langsomt eller i et raskere tempo?

 5. Avatar for aford aford says:

  Cloud seeding, indeed.

  Men blant de enkleste livsformer med korte livsløp finnes vanligvis ikke bare sårbarhet. Der er det også temmelig populært å være skikkelig god til å tilpasse seg nye og antatt ekstreme betingelser på bare en generasjon eller to. Populasjonens DNA kan endres så raskt takket være nettopp de korte livsløpene: lange kjeder av stadig nye generasjoner produseres på kort tid – og takket være de formidable antall individer slike skapninger forekommer i, noe som gjør antallet variasjoner i hver generasjon stort, og rent statistisk gjør det mer sannsynlig at en av dem er en variant med flaks i samsvaret mellom nye habitatkrav og faktiske egenskaper. Vi kan jo håpe at konseptet også vil komme mange mikroskopiske livsformer til gode i alle fremtidens potensielle kriser for store og små.

 6. Avatar for Comrad Comrad says:

  Helt enig. Omfattende problemer har sjelden kun en enkelt årsak, og sannsynligvis er den massive insektsdøden resultatet av en rekke faktorer. Chemtrails er trolig en av dem og i tillegg har alt fra sur nedbør, sprøytemidler, radioaktive utslipp, kjemisk forurensning fra industri og transportsektor osv. selvsagt også en negativ effekt. I tillegg kommer mikrobølget stråling og selv radiobølger har vist seg å ta livet av insekter, i hvert fall lokalt. Likevel leter forskerne fortsatt etter “den ene, store synderen”, og åpenbart er intensjonen å renvaske alt det andre.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere