Tyskland: Massiv insektdød truer økosystemet

0

På bare 30 år har 75 prosent av insektene forsvunnet fra Tyskland, noe som antakelig vil få alvorlige konsekvenser for økosystemet.  Dette skriver Deutsche Wirtschaft Nachrichten på sine nettsider.

Grafen viser insekttapet i Tyskland i 2013 sammenliknet med 1989.

Ifølge en nylig studie har antall flygende insekter i Tyskland falt betydelig. I løpet av de siste 27 årene har totalmassen falt med mer enn 75 prosent, ifølge forskere i spesialistbladet «PLOS ONE».
Forskere som ikke har deltatt i studien sier at den er et overbevisende arbeid og at de forholdene den avdekker hittil har vært undervurdert.

Forskerne har undersøkt data som er samlet inn i 63 områder i Tyskland siden 1989. Den største reduksjonen i insektmengden finner de i perioden midt på sommeren. Da er reduksjonen 82 prosent. Metoden som er brukt er å sammenlikne vekten av insekter som er fanget i spesielle feller.

Forskerne har ikke undersøkt årsakene til insektdøden, men det antas at det kan skyldes plantevernmidler. Mer intensivt landbruk kan også være en del av forklaringa. Hekker, busker og randområder forsvinner eller reduseres og dermed forsvinner viktige oppvekstområder for insektene.

Undersøkelsen er også omtalt i Science tidligere i år. Funnene er så oppsiktsvekkende at en kommentar i magasinet går ut på at «man får håpe at undersøkelsen ikke er representativ». Men ingen har bestridt innholdet i studien.

Insekter spiller mange viktige roller i økosystemet. De polinerer planter og er derfor viktige for fruktdyrking og annen matproduksjon. De bidrar også til nedbryting av dødt materiale. Og ikke minst er de mat for andre dyr, som blant fugler. Et så massivt tap av nsekter som det denne studien viser, kan derfor ikke unngå å få langsiktige virkninger på hele økosystemet.

Vi har tidligere her på steigan.no skrevet om biedød:

Forskere er bunnsikre på at noen plantevernmidler står bak massiv biedød verden over. Nå vil de totalforby stoffene. Det er NRK som skriver dette:

En internasjonal forskergruppe la i forrige uke fram en rapport som maler en dyster framtida for verdens bier. Ifølge rapporten er en gruppe svært utbredte plantevernmidler skyld i massiv biedød i landet, og forskene anbefalte i rapporten at verdens jordbruksmyndigheter forbød bruken av disse midlene, og deretter skulle resten av verden følge etter.

Stoffene kalles neonikotinoider, og de er ifølge rapporten så mye som 10.000 ganger mer giftig for bier enn for lengst utskjelte og utdaterte DDT. Neonikotinoidene skulle ta over etter DDT, og var lenge ansett å være mye tryggere, men ifølge forskerne betyr det katastrofe for landets villbier.

Dagbladet skrev i februar 2016 at Biedøden er avlyst. Der ble det hevdet at biedøden handler om en “miljøbløff”. Men USAs landbruksdepartement kunne i mai 2016 melde at birøkterne i landet hadde registrert et tap på 28% av biene i løpet av vinteren 2015–2016. Dette er langt over det som regnes som et “akaeptabelt tap”. På årsbasis fra april 2015 til mars 2016 er tapet på hele 44%, skriver The Guardian.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.