Tyskland: Massiv insektdød truer økosystemet

11

På bare 30 år har 75 prosent av insektene forsvunnet fra Tyskland, noe som antakelig vil få alvorlige konsekvenser for økosystemet.  Dette skriver Deutsche Wirtschaft Nachrichten på sine nettsider.

Grafen viser insekttapet i Tyskland i 2013 sammenliknet med 1989.

Ifølge en nylig studie har antall flygende insekter i Tyskland falt betydelig. I løpet av de siste 27 årene har totalmassen falt med mer enn 75 prosent, ifølge forskere i spesialistbladet «PLOS ONE».
Forskere som ikke har deltatt i studien sier at den er et overbevisende arbeid og at de forholdene den avdekker hittil har vært undervurdert.

Forskerne har undersøkt data som er samlet inn i 63 områder i Tyskland siden 1989. Den største reduksjonen i insektmengden finner de i perioden midt på sommeren. Da er reduksjonen 82 prosent. Metoden som er brukt er å sammenlikne vekten av insekter som er fanget i spesielle feller.

Forskerne har ikke undersøkt årsakene til insektdøden, men det antas at det kan skyldes plantevernmidler. Mer intensivt landbruk kan også være en del av forklaringa. Hekker, busker og randområder forsvinner eller reduseres og dermed forsvinner viktige oppvekstområder for insektene.

Undersøkelsen er også omtalt i Science tidligere i år. Funnene er så oppsiktsvekkende at en kommentar i magasinet går ut på at «man får håpe at undersøkelsen ikke er representativ». Men ingen har bestridt innholdet i studien.

Insekter spiller mange viktige roller i økosystemet. De polinerer planter og er derfor viktige for fruktdyrking og annen matproduksjon. De bidrar også til nedbryting av dødt materiale. Og ikke minst er de mat for andre dyr, som blant fugler. Et så massivt tap av nsekter som det denne studien viser, kan derfor ikke unngå å få langsiktige virkninger på hele økosystemet.

Vi har tidligere her på steigan.no skrevet om biedød:

Forskere er bunnsikre på at noen plantevernmidler står bak massiv biedød verden over. Nå vil de totalforby stoffene. Det er NRK som skriver dette:

En internasjonal forskergruppe la i forrige uke fram en rapport som maler en dyster framtida for verdens bier. Ifølge rapporten er en gruppe svært utbredte plantevernmidler skyld i massiv biedød i landet, og forskene anbefalte i rapporten at verdens jordbruksmyndigheter forbød bruken av disse midlene, og deretter skulle resten av verden følge etter.

Stoffene kalles neonikotinoider, og de er ifølge rapporten så mye som 10.000 ganger mer giftig for bier enn for lengst utskjelte og utdaterte DDT. Neonikotinoidene skulle ta over etter DDT, og var lenge ansett å være mye tryggere, men ifølge forskerne betyr det katastrofe for landets villbier.

Dagbladet skrev i februar 2016 at Biedøden er avlyst. Der ble det hevdet at biedøden handler om en “miljøbløff”. Men USAs landbruksdepartement kunne i mai 2016 melde at birøkterne i landet hadde registrert et tap på 28% av biene i løpet av vinteren 2015–2016. Dette er langt over det som regnes som et “akaeptabelt tap”. På årsbasis fra april 2015 til mars 2016 er tapet på hele 44%, skriver The Guardian.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


11 KOMMENTARER

 1. «Den største reduksjonen i insektmengden finner de i perioden midt på sommeren. Da er reduksjonen 82 prosent. Metoden som er brukt er å sammenlikne vekten av insekter som er fanget i spesielle feller».

  Dersom insektene ikke slippes fri etter at de har blitt fanget i disse fellene, kan det være en av årsakene til reduksjonen.

  Kanskje andre også benytter insektfeller for å bli kvitt insektene? Det fins jo massevis av myggfeller på markedet.

 2. Sannsynligvis spiller alle faktorer som nevnes, en rolle. En meget betydningsfull faktor som dog ikke er tatt med, er det skadelige nedfallet fra omfattende værmodifikasjons operasjoner. Dette har blant annet biltt belyst av den amerikanske geologen og vitenskapsmannen J. Marvin Herndon i hans artikler:

  Juli 2016.
  J. Marvin Herndon, Ph. D.
  D..AGRIVITA Journal of Agricultural Science. 38(3): 213-221 ADVERSE AGRICULTURAL CONSEQUENCES OF WEATHER MODIFICATION.

  Juni 2016.
  J. Marvin Herndon Ph. D.
  Frontiers in Public Health.
  Human and Environmental Dangers Posed by Ongoing Aerosolized Particulates for Weather Modification.

  25. juni 2015.
  J. Marvin Herndon, Ph.D.
  Current Science.
  Aluminum Poisoning of Humanity and Earth’s Biota by Clandestine Geoengineering.

  Link: http://klimaendringer.info/forskning/forskning.htm

  • Enig med deg wulfsberg. Geoengineering/climate engineering er elefanten i rommet som alle later som ikke eksisterer. På tross av at det har eksistert værmanipulasjon i mange tiår helt åpenlyst slik som nawmc.org som beskriver metoden cloudseeding f eks. Gjør nrk og yr og andre hovedstrømsmedier det om til konspirasjonstermen «chemtrails» før dem tør å nevne dette temaet. Du kan selv enkelt sjekke forskjellen ved å søke opp termene geo/climate engineering (evt cloudseeding) vs Chemtrails og se hva du finner.

 3. NEWSBUZZ:

  “Tyskland sliter med en synkende arbeiderpopulasjon”, sier en drone som representerer dronningen av en kube i Önske-Drömling nordvest for Stügge-Wolfsburg til Kommentariatets Diktatur. “Det vil derfor være avgjørende for å sikre våre tobente overordnedes fortsatte og ubegrensede tilgang på bortimot gratis melk og honning at vi fører en svært liberal innflygnings- og familiegjenforeningspolitikk, og åpner våre kuber for de formidable svermer av billig arbeidskraft fra de tempererte regioner som nå stanger mot ruta”, forklarer Hr. Drone.

  Han legger til at hans bransje selvfølgelig kun har ansvar for honningen, og at alle spørsmål vedrørende resten av bestillingen må rettes til andre melkekyr. “Dette med opplevelsen av et slags felleskap mellom ulike typer av nyttedyr er vel strengt talt noe som hører fortiden til. Det som er viktig i dag, er individ og identitet. At alle bier har rett til å være den arten de føler seg som, om det så er ei ku! Bare de fortsatt lager honning, selvfølgelig.”

  At det skulle kunne innebære noe problem at et stort antall av de nevnte ønskede innflygere vil kunne gjøre sukkerforhandlingssituasjonen vanskeligere for de gjenværende tyske kubemedlemmer, og dessuten er kompromissløse tilbedere av Den Hellige Hesteklegg med Fluesmekker’n, et livssyn som knapt er kompatibelt med hverken identitetskampen eller livet generelt i en moderne kube, er Hr. Drone ikke enig i. “Razist!!” uttaler dronningens representant i en avsluttende replikk til Kommentariatets Diktatur.

  Selvfølgelig. Vi lover å skjerpe oss. Makan.

 4. Det var et oppsiktsvekkende resultat, som bør tas alvorlig.

  Noen kommentarer om den såkalte biedøden, fra en birøkter..

  Tallene fra USA er ikke representative for resten av verden (eller vesten). Der borte har de en sjuk industriell form for birøkt, kombinert med et ekstremt intensivt landbruk, så det er ikke rart de opplever massedød. De stresser ihjel biene rett og slett. Her hjemme har honningbiene det veldig bra, norsk birøkt er stort sett småskala og mye mer skånsom. Det er likevel viktig å lære av hva som har gått galt i USA, for å unngå at det samme skjer her.

  Biedøden er i det hele tatt veldig misforstått av media, og dermed av folk flest. Det er ikke først og fremst honningbiene som er truet, men villbier og andre pollinerende insekter. Og det er de vi bør være bekymret for, for det er de som står for brorparten av pollineringen av maten vår, ikke honningbier som det ofte blir sagt. Birøkteren kan alltids erstatte døde honningbier gjennom avl, det er verre mer villbier. Og denne biedøden skjer her hjemme i Norge og ellers i Europa.

  Selv tror jeg mye av forklaringen for den dramatiske tilbakegangen ligger i nedbygging av habitat og et stadig mer industrielt landbruk. Det er få slåtteenger og blomsterenger igjen, randsonene skvises ut, og moderne hager blir mer og mer som ørkener å regne for pollinerende insekter.

  Sprøytemidler er åpenbart også en faktor, men det er misvisende å si at forskere er «bunnsikre» på at neonikotinoider står bak massiv biedød. Det er tvert imot veldig uklart hva som forårsaker at bier er i tilbakegang. Mange forskere mener det er en cocktail av flere faktorer.

  Uansett virker det som at det er den moderne sivilisasjon som truer pollinerende insekter, og dermed seg selv.

  • Det er meget alvorlig, og jeg er ikke i tvil om at det skyldes menneskelig aktivitet. Det er et av de mange eksempler på de levende, selvfornyende økosystemene som er i ferd med å slutte å virke eller eksistere, og som vi også er avhengige av. Over 60% (sier biologene) er ødelagt eller sterkt skadd allerede. Et vekstbasert forbrukssamfunn kan uansett ny teknologi og grønne skifter aldri bli en farbar vei på lang sikt, det er bare en illusjon. Dessuten er vi altfor mange mennesker til å kunne ha det bra samtidig som vi lar kloden leve tilstrekkelig i fred ti at den tilbyr oss en fremtid på den.

 5. Mellom linjene,leser jeg.
  Hunger,sult,angst,krig,smerte,fortvilelse,hat,misunnelse.
  Våre avkom og deres avkom.
  Vill de sulte ihjel?
  De tamme,de ville,dyrene.
  Vill de alle bli spist?
  Nei æ lier ikke sånne nyhedår.
  Det blir komediår resten av kvelden.

 6. Det er mange tydelige mangler ved dette studiet som bør påpekes:

  1. Det eneste som er målt er insektbiomasse. Det er så klart ikke noe galt i å måle biomasse da dette for eksempel har mye å si for hvor mye energi/næring som er tilgjengelig i et økosystem. Det er dog viktig å huske at det ikke sier noe om antall individer eller arter, ei heller hvilke grupper av insekter som har blitt fanget. Rent teoretisk kan det altså være snakk om nedgang i én art.

  2. Ja, det er snakk om flyvende insekter, men fangstteknikken som brukes («Malaise-feller») er ikke representativ for alle grupper flyvende insekter. Så vidt jeg forstår blir det en skjev fordeling siden det fanges flest tovinger (fluer og mygg), dagaktive og små insekter. Man kan altså påstå at dette studiet sier relativt lite om pollinatorer (selv om det finnes andre studier som gjør det).

  3. Utifra tittelen («More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas») virker det som om det er gjort målinger i samme område over mange år, men det er det ikke. Av de 63 områdene hvor det er gjort målinger er ingen av dem målt i flere enn fire år: «Most locations (59%, n = 37) were sampled in only one year, 20 locations in two years, five locations in three years, and one in four years(…)». Man kan da spørre seg om det er legitimt å sammenligne tall over flere år som er hentet fra forskjellige områder.

  4. En annen ting som er misvisende i tittelen er at de skriver at tallene gjelder for beskyttede områder. Selv om disse områdene kanskje har beskyttet status virker det som om det er naturlige reservater som ligger relativt skjermet fra menneskelig innflytelse. Dette stemmer ikke: «The reserves in which the traps were placed are of limited size in this typical fragmented West-European landscape, and almost all locations (94%) are enclosed by agricultural fields.» (eller se figur 1).

  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0185809

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.