Tyskland: Massiv insektdød truer økosystemet

0

På bare 30 år har 75 prosent av insektene forsvunnet fra Tyskland, noe som antakelig vil få alvorlige konsekvenser for økosystemet.  Dette skriver Deutsche Wirtschaft Nachrichten på sine nettsider.

Grafen viser insekttapet i Tyskland i 2013 sammenliknet med 1989.

Ifølge en nylig studie har antall flygende insekter i Tyskland falt betydelig. I løpet av de siste 27 årene har totalmassen falt med mer enn 75 prosent, ifølge forskere i spesialistbladet «PLOS ONE».
Forskere som ikke har deltatt i studien sier at den er et overbevisende arbeid og at de forholdene den avdekker hittil har vært undervurdert.

Forskerne har undersøkt data som er samlet inn i 63 områder i Tyskland siden 1989. Den største reduksjonen i insektmengden finner de i perioden midt på sommeren. Da er reduksjonen 82 prosent. Metoden som er brukt er å sammenlikne vekten av insekter som er fanget i spesielle feller.

Forskerne har ikke undersøkt årsakene til insektdøden, men det antas at det kan skyldes plantevernmidler. Mer intensivt landbruk kan også være en del av forklaringa. Hekker, busker og randområder forsvinner eller reduseres og dermed forsvinner viktige oppvekstområder for insektene.

Undersøkelsen er også omtalt i Science tidligere i år. Funnene er så oppsiktsvekkende at en kommentar i magasinet går ut på at «man får håpe at undersøkelsen ikke er representativ». Men ingen har bestridt innholdet i studien.

Insekter spiller mange viktige roller i økosystemet. De polinerer planter og er derfor viktige for fruktdyrking og annen matproduksjon. De bidrar også til nedbryting av dødt materiale. Og ikke minst er de mat for andre dyr, som blant fugler. Et så massivt tap av nsekter som det denne studien viser, kan derfor ikke unngå å få langsiktige virkninger på hele økosystemet.

Vi har tidligere her på steigan.no skrevet om biedød:

Forskere er bunnsikre på at noen plantevernmidler står bak massiv biedød verden over. Nå vil de totalforby stoffene. Det er NRK som skriver dette:

En internasjonal forskergruppe la i forrige uke fram en rapport som maler en dyster framtida for verdens bier. Ifølge rapporten er en gruppe svært utbredte plantevernmidler skyld i massiv biedød i landet, og forskene anbefalte i rapporten at verdens jordbruksmyndigheter forbød bruken av disse midlene, og deretter skulle resten av verden følge etter.

Stoffene kalles neonikotinoider, og de er ifølge rapporten så mye som 10.000 ganger mer giftig for bier enn for lengst utskjelte og utdaterte DDT. Neonikotinoidene skulle ta over etter DDT, og var lenge ansett å være mye tryggere, men ifølge forskerne betyr det katastrofe for landets villbier.

Dagbladet skrev i februar 2016 at Biedøden er avlyst. Der ble det hevdet at biedøden handler om en “miljøbløff”. Men USAs landbruksdepartement kunne i mai 2016 melde at birøkterne i landet hadde registrert et tap på 28% av biene i løpet av vinteren 2015–2016. Dette er langt over det som regnes som et “akaeptabelt tap”. På årsbasis fra april 2015 til mars 2016 er tapet på hele 44%, skriver The Guardian.

Forrige artikkelUSA: – Syria vil aldri få tilbake Raqqa
Neste artikkelUSA visste om massemord i Indonesia
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).