Forskere: – Norsk landbruk blir vingeklippet med EAT-dietten

0
Norske kyr på fjellbeite? Glem det, ihvertfall hvis Gunhild Stordalen og hennes EAT-milliardærer får det som de vil. Foto: Shutterstock

Gjennomføring av EAT-dietten til Gunhild Stordalen kan føre til dramatiske konsekvenser for norsk landbruk, ifølge en fersk rapport. Flere husdyr kan bli historie. Dette skriver Håvard Hjorthaug Vege i Nettavisen.

Vege viser til rapporten med tittelen «Klimatiltak i landbruket- en utredning om modeller, karbonlagring og bærekraftig matproduksjon» fra NMBU.

Norsk landbruk skriver om EAT-rapporten: EAT: Ingen god idè for landbruket.

I tillegg til potensielt å være problematisk for enkeltmennesker, har en rekke forskere ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU vurdert hvordan dietten passer sammen med det norske landbruket.

Forskerne Laila Aass og Odd Magne Harstad innleder rapporten med at melk- og kjøttprodukjon er bærebjelker i det norske landbruket, som utgjør 2/3 av energien produsert av landbaserte matvarer. De poengterer også at 6,5 millioner dekar jordbruksareal brukes til grasdyrking, mens bare 3,3 millioner dekar brukes til vekster som mennesker kan spise. Mye av kornet som dyrkes her, blir også brukt til å lage kraftfôr til dyr.

FÆRRE HUSDYR

Forskerne mener at EAT-dietten kan føre til en dramatisk reduksjon i husdyrholdet. De ser for seg et scanario hvor så mye som 100 prosent av dagens ammeku- og melkegeitproduksjon vil være overflødig innen 2050, og at antall vinterfôra sauer vil reduseres med 93 prosent. Da har de lagt til grunn at folketallet i 2050 vil ligge på 6,5 millioner mennesker, og at vi har klart å øke doble produksjon av frukt og bær, og tredoble mengden grønnsaker. For melkekyr og purker har de beregnet en reduksjon på henholdsvis 70 og 80 prosent innen 2050.

OVERFLØDIGE GRASAREALER

Videre peker rapporten på at det reduserte husdyrholdet vil føre til endringer i behov av jordbruksareal. Forskerne har sett for seg tre ulike scenarioer, hvor den mest drastiske er et strengt vegansk kosthold, mens den minst drastiske medfører maksimalt antall husdyr basert på EAT-rådene. I alle tilfeller, vil både behovet for grasarealer og åkervekstarealer reduseres. Hvis man tar for seg scenarioet med maksimalt antall husdyr, har forskerne beregnet at hele 2/3 av dagens grasareal vil kunne gro igjen.

– Heile landbruket blir rasert, sier geitebonde Halvard Veen i Bjerkreim i Rogaland til NRK. Matproduksjonen i Norge vil gå dramatisk ned. Vi må importere mer mat og legge beslag på større jordbruksarealer i utlandet. Det betyr at matsikkerheten blir svekka, sier professor Odd Magne Harstad, som er en av forskarane bak rapporten til NMBU.

Gunhild Stordalen på EAT-konferansen. Foto: EAT

Gunhild Stordalen og hennes EAT-milliardærer

Og det er helt bestemte klasseinteresser bak Gunhild Stordalen og hennes EAT-prosjekt. For hvem er Stordalens strategiske partnere? De kaller seg FReSH og her er de:

Cecilie Børgund gjorde en veldig skikkelig jobb med å analysere hvem disse selskapene er og hva de representerer. Denne la hun ut på Facebook, der vi fant den. Vi har bare føyd til litt ekstra informasjon og lagt inn lenker til bakgrunnsinforasjonen.

Baker McKenzie er et av verdens to største advokatfirmaer. Kontorer i 47 land. 13.000 ansatte.
Basf er verdens største kjemiske konsern, med medisiner og plantevernmidler som hovedfelt. Etterkommer etter IG Farben.
Bayer er et av verdens største farmasøytiske selskaper. Også etterkommer etter IG Farben. Har kjøpt Monsanto.
BCG, Boston Consulting Group, verdens nest mest innflytelsesrike konsulentselskap. Jobber særlig med multinasjonale selskaper.
Buhler Group er et multinasjonalt selskap som lager landbruksutstyr og matproduksjon.
Cargill er det største privateide selskapet i USA, altså ikke på børs. Det er et av de fire mektigste selskapene i det globale kornkartellet. Distribuerer og prosesserer korn, palmeolje og ingredienser som stivelse, glucose sirup og vegetabilsk fett og oljer til matindustrien. Gigant også innen kjøttproduksjon.
Cermaq er verdens nest største på lakseoppdrett. Etterfølger etter det norske Statens kornforretning.
CP Group er Thailands største selskap og en stor internasjonal korporasjon med 300.000 ansatte. Driver med agrobusiness, mat- og fôrproduksjon, industrielt landbruk, reker, 10.000 seven eleven butikker osv.
Danone er verdens største produsent av meierivarer. Også stor innen salg av flaskevann og diettprodukter.
Deloitte er revisjon, rådgivning og advokattjenester. Regnes som en av de «fire store» i bransjen.
DSM multinasjonalt nederlandskbasert selskap innen ernæring og helse. 23.000 ansatte. Største aksjonærer ASR Nederland og BlackRock.
DuPont er et av verdens største kjemiske selskaper. Konkurrerer med Basf om å være størst. Fusjonerte med Dow Chemicals i 2017, Dow var en av de ansvarlige for giftsprøytinga med Agent Orange i Vietnam under krigen der.
Edelman er internasjonalt PR-byrå og reklamefirma.
ERM er et multinasjonalt rådgivningsfirma innen miljø, helse og sikkerhet.
Evonik Industries, tyskbasert multinasjonalt selskap. Et av de største innen spesialkjemikalier. En av forløperne til selskapet var største produsent av Zyklon-B.
Femsa,  multinasjonalt selskap basert i Mexico. Produserer øl og andre «leskedrikker», bl.a alle Coca Colas drikker.
Friesland Campina produserer meieriprodukter. Et av verdens største innen bransjen. Har avdelinger i 33 land. 21.000 ansatte.
Givaudan produserer smaks- og lukttilsetninger. Morselskapet deres var ansvarlig for Seveso-katastrofen i Italia i 1976.
Google er eid av Alphabet Inc, som er verdens største teknologiselskap.
IFF produserer smaks-og lukttilsetninger. Multinasjonalt selskap, et av USAs 500 største.
Kelloggs multinasjonal matvaregigant. 33.000 ansatte.
KDD matvaregigant i Kuwait med store markedsandeler i Gulfstatene.Nestlé er verdens største matvareselskap, en av verdens 40 største korporasjoner. En gigant også innen salg av flaskevann. 323.000 ansatte.
Olam, multinasjonalt selskap i agrobusiness, er storprodusent av bl.a ris og palmeolje. Hovedkvarter i Singapore. 35.000 ansatte.

Nestlé er verdens største matvareselskap, en av verdens 40 største korporasjoner. En gigant også innen salg av flaskevann. 323.000 ansatte.
Pepsico Selskapet produserer, markedsfører og selger et mangfold av leskedrikker, samt salte, søte og kornbaserte snacksvarer og andre matvarer. Nest største selskap innen mat og drikkevarer i verden. 263.000 ansatte.
Protix produserer insektsprotein til mat og fôr.
Quantis er rådgivningsfirma innen miljøsektoren.
Sigma produserer prosessert mat. Multinasjonalt selskap.
Solvay er et belgisk multinasjonalt kjemiselskap.
Sonae er et portugisisk multinasjonalt selskap som har hypermarkeder, supermarkeder og lignende 46.000 ansatte.
Stora Enso er et skogindustriselskap. Et av de to største papirindustriselskpene i Europa. 26.000 ansatte.
Symrise produserer smaks- og lukttilsetninger. Verdens fjerde største.
Syngenta produserer plantevernmidler og såkorn. Verdens største innen plantevernkjemikalier. Eid av ChemChina.
Team (?)
Unilever er en av verdens største produsent av dagligvarer. 169.000 ansatte.
Yara, produsent av gjødsel- og kjemikalievarer til landbruket. Hovedkvarter i Oslo. Den norske staten er største eier. 13.000 ansatte.

Oppsummert: Dette er en samling firmaer som alle er pådrivere for et kjemisk/syntetisk industrilandbruk, med stor vekt på vegetabilske ferdigprodukter.

Bayer, Cargill og Nestlé vil ødelegge norsk landbruk og matvaresikkerhet! Så overraskende! Hvems skulle trodd det?

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png
Forrige artikkelTyrkia holder NATO som gissel
Neste artikkelVenstresida svikter frigjøringskampen i islam