Avdekket slaveliknende forhold i fiskeindustrien

0
Det er avdekket menneskehandel og slaveliknende forhold i fiskeindustrien. Foto: Shutterstock

En storkontroll på 20 fiskebruk i Lofoten og Vesterålen avdekket flere brudd på arbeidstidsbestemmelser og sosial dumping. – Det er kriminell virksomhet, sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i NNN til NRK. Hunfrykter at det kan være toppen av et isfjell. NRK skriver:

I en aksjon mot 20 fiskebruk i Vesterålen og Lofoten i vår ble det avdekket flere tilfeller av svart arbeid, manglende overtidslønn, timelønn nede i 40 kroner timen og brudd på arbeidstidsbestemmelser.

Hos 19 av de kontrollerte bedriftene ble det avdekket brudd.

Bakgrunnen for aksjonen var signaler om at utenlandske arbeidere i fiskeindustrien i Nordland ble utsatt for menneskehandel og slavearbeid.

Etter aksjonen bekrefter Lars-Jørgen Gunnestad, som leder A-krimsenteret i Nordland at det er indikasjoner på menneskehandel.

Forbundsleder Anne Berit Aker Hansen kjenner til undersøkelsen fra A-krimsenteret.
– Det vi leser om i media i dag er kriminell virksomhet. Vi er bekymra for at denne undersøkelsen avdekker toppen av et isfjell, sier hun til NRK.
Hun er glad for at arbeidsvilkårene for mange arbeidere i fiskeindustrien nå blir kjent.
– Det har vært veldig mye omtale av sosial dumping i norsk sjømatnæring. Derfor er det skuffende å erfare at det fortsatt er virksomheter som driver på denne måten.

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt sier til NRK:

– Folk får ikke har faste jobber, og kan dermed ikke si fra. Dette frislippet, kombinert med fri flyt av arbeidskraft i EU og EØS, gjør at vi kan hente folk fra fattige land som er lette å utnytte.

A-krim har gransket forholdene og sier til Dagbladet at det er indikasjoner på menneskehandel, svart arbeid og påstander om slaveliknende forhold på fiskebruk i Nordland.

«Svart arbeid. Null overtidslønn. Trusler fra arbeidsgiver. Dårlig og ulovlig boforhold. Arbeidsavtaler med timelønn på 40 kroner. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Payback i form av skyhøy husleie til arbeidsgiver. Dette er blant funnene som indikerer grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft.»

Situasjonsbildet etter tips og undersøkelser før aksjonen var blant annet slik:
Tvangsbosetting
Eksempler på husleie på 6500 kroner måneden for en seng på firemannsrom.
Arbeidstid på 3-400 timer pr. md. – uten overtidsbetaling.
Arbeidsulykker som ikke blir rapportert.
Innleie av arbeidskraft kamuflert som entreprise for å omgå loven om minstelønn/tarifflønn.
Uttalelser fra arbeidere var at de sammenliknet dette med «slavearbeidsplasser» og at «de følte seg behandlet som dyr».

EØS-systemet gjør denne formen for menneskehandel svært mye lettere og arbeidsforholdene for både fagbevegelsen og de ansatte svært mye vanskeligere. De hovedansvarlige er eierne og de som profiterer på dette. Men politikerne som støtter EØS og har vært døråpnere for at slikt kan foregå i stor stil, slipper ikke unna.

Forrige artikkelHvitvaskingsekspert: – Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge
Neste artikkelTusener av campesinos og arbeidere demonstrerer for Evo Morales i Bolivia