Misbruk av fornybar energi

0
Illustrasjon: Hywind

Av Erik Plahte.

Nylig kunne NRK melde at det er tatt endelig beslutning om å investere i Hywind Tampen, 11 flytende vindturbiner med en total kapasitet på 88 MW (se her). De skal sørge for 35% av kraftforsyninga til Snorre- og Gullfaksplattformene i Nordsjøen, der Equinor er operatør. Utslippene av klimagasser vil ikke bli redusert med så mye som et tonn CO2 ved denne meningsløse bruken av fornybar energi.

Staten vil dekke tilsammen 4,5 millarder av de 5 milliarder kroner utbygginga er anslått å ville koste.

  • 2,3 milliarder dekkes av Enova
  • 0,566 milliarder dekkes av Næringslivets NOx-fond
  • 1,66 milliarder dekkes indirekte gjennom skattefradrag.

Litt av en gavepakke til fossilindustrien!

I følge Equinor vil prosjektet kutte utslippene av CO2 med 200 000 tonn i året, knapt en halv prosent av Norges totale årlige utslipp. Men dette er bare bløff.

Nå blir plattformene drevet av en del av den oljen og gassen som blir pumpa opp. Spørsmålet er da: Hva vil skje med den oljen og gassen som ikke lenger trengs til å drive plattformene etter at Hywind blir satt i drift i 2022? Dersom elektrifiseringa skal føre til reduserte utslipp, må den olja og gassen som da ikke lenger trengs til å drive plattformene, bli liggende i bakken. Men det vil ikke skje. Produksjonen på begge feltene er på hell, så de gjenværende reservene – ca 15% av de opprinnelige – vil garantert bli utvunnet og solgt før fosssilalderen tar slutt, også de som blir spart på grunn av elektrifiseringa. Skulle Equinor frivillig gi fra seg den profitten de kan få ved å selge den? Det tror vel ingen.

Oljeindustrien har hatt CO2 og global oppvarming på radaren siden 1960-åra, dokumenterer f.eks. Inside Climate News. Likevel prøver Equinor og de andre store oljeselskapene å tøye fossilalderen så lenge som mulig. De investerer fortsatt i prosjekter som ikke vil være lønnsomme dersom Paris-målet om maks 2, helst bare 1,5, graders temperaturstigning skal nås. Bare i 2018 vedtok Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total, BP, Equinor og ei rekke andre seks slike prosjekter med en samla investering fram til 2030 på 22 milliarder US$. Lista over planlagte, men ennå ikke vedtatte prosjekter er lang (Carbon Tracker).

Det er også regjeringas politikk. Erna Solberg styrer verken etterspørsel eller pris, men politikken hennes er klar:

– Det er viktig at man fortsetter å åpne områder, og nye leteområder, så lenge det er etterspørsel og lønnsomhet i markedet. Det er lønnsomheten som kommer til å avgjøre om vi kommer til å bygge ut olje og gass i fremtiden, sa hun til NRK.

Elektrifiseringa fører ikke til så mye som et tonn mindre utslipp av CO2. Fossilkameratene bløffer og konstruerer et argument som går hjem hos folk, slik at skattebetalerne kan tro det er god grunn til å betale for å elektrifisere sokkelen. Det er lett å skjønne hvorfor regjeringa går inn for dette. Når olje og gass forbrukes på sokkelen, kommer utslippene på Norges kappe. Når oljen og gassen derimot blir solgt, havner utslippene på andre lands CO2-regnskap. Slik brukes skattebetalernes penger til å redusere de norske CO2-utslippene på andre lands bekostning med null virkning på de globale utslippene. Men Erna Solberg kan skryte av at regjeringa driver effektiv klimapolitikk.

Regjeringa har åpenbart «glemt» at det er de globale utslippene som teller. Som det er uttrykt i stortingsmeldinga om klimastrategi for 2030: «Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.» (utheva av meg)

Åpenbart har det heller ikke gått opp for Erna Solberg hvor paradoksalt det er at ved å elektrifisere sokkelen blir fornybar energi brukt til å produsere mer fossil energi, som den fornybare energien helst skulle erstatte. Kostbar fornybar energi blir brukt til å pynte på regjeringas klimapolitikk, og oljeindustriens interesser blir prioritert i stedet for virkelige klimatiltak. Regjeringas klimapolitikk i et nøtteskall.

Forrige artikkelVeteraner fra Israels hær til demonstrasjon for YPG
Neste artikkelInnholdet i avtalen mellom Syrias regjering og SDF