Klima-argumentene utvikler seg – til det verre

48
Med avanserte tryllekunster skal regjeringa og EU trylle vekk klimaproblemet uten å redusere produksjonen av olje og gass. Shutterstock
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Fram til for få år siden var klimaargumentene enkle å forstå, i alle fall i prinsippet: Forskningen mener jo å ha dokumentert at utslippene av klimagasser er i ferd med å bli så store at den globale oppvarmingen snart vil true mye av livet på kloden. Alle har derfor snakket i munnen på hverandre om at «utslippene ikke bare må ned, men at de må reduseres drastisk». Problemet har imidlertid vært at ingen land med stor produksjon av fossil energi, er interessert i å redusere den energiproduksjonen som skaper utslippene, og ingen land er interessert i å droppe kjøp av fossil energi, så lenge energien produseres. Litt av et uløselig paradoks.

Den praktiske energi- og klimapolitikken har derfor holdt seg langt unna det eneste realistiske klimaalternativet (redusert fossilproduksjon). I stedet har klimapolitikken degenerert til en serie irrelevante forslag som i tillegg er direkte ødeleggende både for natur og for samfunn. Lista over «klimatiltak» er snart uendelig lang med forslag som ikke virker.

Det holder å nevne EUs system for kjøp og salg av klimakvoter, utbygging av vindkraft i Norge, bygging av kraftkabler til EU, elektrifisering av sokkelen, utskifting av bilparken i EU med «elektrisitet» lagd av kull og gass, planer om hydrogenproduksjon av gass, import av «fossil elektrisitet» fra EU til Norge osv. I tillegg vrimler det med hjelpeløse forslag om hvordan den ustabile krafta fra vind skal stabiliseres av fornybar «balansekraft» – som ikke eksisterer. Kjernekraft vil nesten ingen ha, og resten er drømmerier så langt fram vi kan se (jordvarme, bølgekraft, Thorium). Eneste alternativ som balansekraft for vind er faktisk kull og gass.

Linjene ovenfor er tatt med for å illustrere de endringer den norske regjeringen nå, i forbindelse med det nye statsbudsjettet, er i ferd med å gjennomføre. Hittil har det vært en slags forutsetning at Norge, i likhet med de fleste andre land, skal redusere sine egne utslipp. Et slikt mål er det faktisk nesten mulig å begripe noe av.

Men nå har regjeringen åpenbart tenkt å benytte seg av en EU-ordning som gjør det mulig å unngå utslippskutt i Norge dersom Norge «betaler andre eu-land for å kutte mer enn de ellers ville ha gjort», ifølge statssekretæren i Miljøverndepartementet. Klassekampen gjorde et forsøk på å forklare dette «smutthullet» i EU-avtalen. Jeg er sterkt i tvil om jeg skjønner hele logikken i oppslaget.

Utdrag av oppslaget i Klassekampen 12. oktober 2019.

Det er trolig utslippene på sokkelen som er hovedårsaken til at regjeringen er interessert i å kjøpe avlat i EU. Regjeringen er heller interessert i å opprettholde olje- og gassproduksjonen uavkortet og heller betale noen kroner til enkelte EU-land som evt. kan redusere utslippene i eget land.

I Dagens Næringsliv – også på lørdag – hadde Jonas Gahr Støre i et innlegg med headingen «Vi skal leve av å redde klimaet» (!!) der han indirekte kommenterte dette, uten å få det helt til. Han mente vi må få til en «utvikling mot nullutslipp på norsk sokkel, flytende havvind, fangst og lagring av CO2, utvikling av hydrogen» i tillegg til «nye transportløsninger — for fly, lastebiler og skip». Han forutsatte at man i skatte- og avgiftspolitikken knyttet til klimatiltakene må unngå at «vanlige folk må ta det meste av regningen», og konkluderte med at vi må «utvikle, ikke avvikle olje- og gassindustrien».

Ap ser ut til å ha kommet i en helt håpløs situasjon. Partiet er egentlig enig med Høyre i oljepolitikken, men har også andre partier å ta hensyn til, særlig MDG som merkelig nok har begynt å flørte med EU-medlemskap for Norge – til stor glede for Barth Eide (og Gahr Støre). For Ap kan det bli alvorlige vansker med regjeringens smutthull for de norske gassutslippene.

Les flere artikler av Odd Handegård på steigan.no.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Klimadebatten har flere andre store poenger. Den gamle klassikeren er: Privatisering av gevinsten, sosialisering av tapet eller kostnadene. De store selskapene som forurenser kan fortsette å tjene penger som før. For lille Norge sin del er virkeligheten at aksjeutbytte er så godt som skattefritt fordi det “investeres” i selskaper eller føres ut av landet. Man kunne, dersom man ville, lagt en avgift på aksjeutbytte fra norske selskaper, en flat “klimaskatt” på 2 til 5 prosent.

  Men nei, skatt er for vanlige folk. Innskrenkinger og avgiftsøkninger sendes til vanlige folk slik at profitten til de store selskapene for forurenser kan få vokse videre. I tillegg har vi i Norge brukt “klima-avgifter” aktivt til å saldere statsbudsjett med skattelette til de rikeste, slik at ren og fornybar elektrisk strøm har blitt dyrere for folk. Vi har også fått en halv milliard i avgifter på plastposer (etter at regjeringen i 2015 måtte snu på dette punktet og i stedet fikk lagt ned Rygge flyplass og økte el-avgiften) selv om NRK folkeopplysningen har vist oss at plastposer faktisk er et bra alternativ dersom vi ikke hiver posen i naturen etterpå, noe nordmenn ikke gjør.

  Et annet poeng er at klimadebatten gjør at vi kan fokusere vekk fra andre, viktigere emner og la de store kjeltringene slippe unna krig og faenskap. Dersom alle land istedenfor krig brukte pengene på å bygge en verden for fremtiden, kunne det vært håp for fremtidige generasjoner. Istedenfor er mantraet “opprustning, opprustning, opprustning” til det latterlige.

  Men det er klart, med politikere som ikke lenger har sunt gangsyn, kan det meste passere.

 2. For det første er klimabløffen en eneste stor bløff. Det å demonisere en livsnødvendig usynlig og luktfri gass, som er helt nødvendig mat for plantene, er direkte sykt (se fotosyntese).
  For det andre er bløffen ledd i globalistenes plan om å innføre “privat planøkonomi” (se Lars Berns glimrende foredrag om emnet)
  Fotosyntese

  https://www.youtube.com/watch?v=T59iawmpiy4
 3. Ja, det vil bli dyrt, og det er litt av poenget. For stat/fylker/kommuner står som eiere av kraftverk, og dersom kraften blir dobbelt så dyr, vil de alle tjene masse penger i tillegg til mer avgifter. Kraften koster det samme å produsere uansett, cluet er å øke etterspørselen og få opp prisene.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Ja det kan bli et stort problem for noen, at de ikke har en iskant å klamre seg til. Selv lengter jeg tilbake til det varme klimaet i tidlig middelalder. Da var det til og med skog på Hardangervidda. I dag ville vel det bli sett på som en katastrofe.
  Men nå ser jeg at klimaet blir kaldere i din bok, så da er vi tilbake til min barndom der istiden var det som hang over oss.
  “The ice-age is coming, the sun’s zooming in…”

  https://www.youtube.com/watch?v=k_HsZjX3Z-A
 5. Ja du har helt rett i at klimaet blir kaldere og våtere. Det er rekordmye snø i bl.a. USAs kornbelte, og avlingen er ikke moden.
  Men hva har det med den globale “oppvarming” og at jorda koker å gjøre?
  Forskere mener det har med de få solflekkene over lang tid, den såkalte Solar Minimum, som sola gjennomgår med ganske jevne mellomrom. Mange mener sågar at vi er i begynnelsen på et Grand Solar Minimum, og da begynner vi å snakke drittvær. Kaldere, mer og høyere skyer, jordskjelv og vulkanutbrudd.
  Forskerne forklarer det med at solas magnetfelt ikke lenger beskytter atmosfæren fra stråling fra døde supernovaer.
  Og du har helt rett i at de rike blir rikere, men du har snudd det helt på hodet, for det var de superrike som startet hele bløffen, som et ledd planen om en globalisert verden, styrt med privateid planøkonomi. Hør lenken med Lars Bern.

 6. Ja en kan lure på hvordan isbjørnene overlevde de forrige varmeperiodene dakkars. Vikingetidas varme periode, for ikke å snakke om “the Roman Warm Period” som ville ha fått klimafolka til å kreve 110% karbonskatt, prompeskatt (metan) og obligatorisk kannibalisme for å få ned utsleppa. Fatter ikke at romerne holdt ut, ikke rart riket demmes gikk under til slutt! Må ha vært et sant helvete også for isbjørnene dengang med den varme pelsen, for røyte, det kan de vel for pokker ikke ha evne til??
  Nei, bring the taxes along and tax me to hell before I end up there!

 7. På disqus er det av og til noen artikler som anbefales. Her er en seriøs og en morsom fra document :

  Den seriøse med 500 vitenskapsmenn :
  “Hemmeligheten bak klimaendringene ligger i skyene” :

  Men det er ikke mulig å rettferdiggjøre all oppmerksomheten omkring CO2. Og selv om det var det, er tiltakene som tar sikte på reduksjon av CO2-utslippene, nytteløse.

  Den italienske fysikeren er bekymret for den essensielt antivitenskapelige atmosfæren hvor klima-alarmismen blomstrer. Det gjøres skam på den intellektuelle arven, mener Prodi.

  (Min kommentar : Trist, fordi det brukes mye av midlene våre til karbonfangst via EØS avtalen )

  “Klimaet forandrer seg fordi mengden stråling som når frem til den ytre atmosfæren, forandrer seg. Og dette kan variere av astronomiske grunner, altså fordi Jordens helningsvinkel varierer, slik avstanden mellom Jorden og Solen også gjør det, eller av astrofysiske grunner, altså fordi intensiteten i solaktiviteten forandrer seg. De menneskelige aktivitetene kommer på toppen av disse naturlige årsakene, med utslippene av gass og partikler i atmosfæren.”

  Det å kalle seg klimaekspert er i alle fall dristig. Klimasystemet er svært komplekst, og det befinner seg i skjæringspunktet mellom flere faglige disipliner. Nettopp av den grunn kan vitenskapsmenn som kaller seg klimaeksperter, anses for å være innbilske.

  Den morsomme :
  "Nok en båt med klimaturister fast i isen: Man må bare flire
  Altså midt på den varmeste sommeren måtte man gi opp, enda dette er et skip laget nettopp for å takle tøffe, arktiske isforhold.

  Det skal heldigvis ha gått bra med MS Malmö. Passasjerene ble evakuert med helikopter, og er trygt tilbake i Longyearbyen.

  Begge skipene støtte på massive mengder med is som gjorde ferden i disse farvannene umulig. Dette til tross for at mediene og diverse eksperter i lang tid har beskrevet en situasjon der isen i nord nærmest er helt borte på grunn av «menneskeskapte klimaendringer»."

  Oppdagelsesturen ble mareritt: Skipet fast i isen – 16 personer evakuert
  Blant passasjerene var det både filmprodusenter som skal dokumentere klimaendringer, og folk som har interesse for klimaspørsmål.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

40 flere kommentarer

Deltakere