Innleie: Åtte av ti byggeplasser i Bergen bryter loven

4
Skjermdump fra omslaget til rapporten om byggebransjen.

Reglene for innleie fungerer åpenbart ikke når det er lovbrudd på 78 prosent av byggeplassene, mener leder for Unionen fagforening Jorge Dahl. Dette skriver Fri Fagbevegelse, som fortsetter:

«Det hører til unntakene at reguleringen av innleid arbeidskraft til byggeprosjekter fungerer. Slik konkluderer fagforeningen for byggebransjen i Bergen, Unionen. Nylig gjennomførte de en undersøkelse på 50 byggeplasser i bergensområdet, og funnene er oppsiktsvekkende:
• Av de 50 byggeplassene som ble undersøkt, hadde 39 brudd på bestemmelsene om innleie. Det vil si 78 prosent.
• 30 byggeplasser, eller 60 prosent, benyttet seg av bedrifter uten tariffavtale som hadde innleide.
• De øvrige ni plassene hvor det var brudd, manglet dokumentasjon i form av skriftlig avtale med de tillitsvalgte.
• Av de 11 byggeplassene som ikke brøt loven, var seks uten innleide. Dette var i hovedsak små bygg.
• Kun fem byggeplasser hadde innleie og kunne dokumentere (etter kontakt med bedrift/tillitsvalgte) med protokoll.»

I 2017 skrev Boye Ullmann blant annet på steigan.no:

Stadig større deler av den norske opinionen erkjenner at frislepp av bemanningsbransjen betyr sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og undergraving av tariffavtalene.

Det er ingen risiko forbundet med å drive med sosial dumping i bemanningsbransjen, mener Boye Ullmann.

– Hvorfor drive med heroin og sprit, når du kan begynne i byggebransjen?

I Oslo kommer ni av ti innleide fra bemanningsbyråer, og nesten all innleien er ulovlig, sa en rapport fra fagbevegelsen i Oslo. Rapporten kom i 2017 og kan lastes ned her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Avatar for Olav Olav says:

    Betyr bare at alt går akkurat som et massivt flertall på stortinget har ønsket, dermed strengt tatt også som et massivt flertall av befolkningen har ønsket. At EØS innebærer dumping av store deler av arbeidslivet, det er nok også et flertall av befolkningen klar over. Men de gir blanke faen så lenge det ikke rammer dem selv direkte. Strengt tatt så gjelder vel det samme også for fagforbundene. Sålenge flertallet av medlemmene ikke opplever å bli rammet av den sosiale dumpingen så fortsetter de å støtte opp om ledelsen. Bare pga den der avstumpede innstillingen hos flertallet av befolkningen har dette vært mulig. Det er vel dette allerede Marx egentlig var inne på når han skrev om fremmedgjøring. Når folk lar seg prostituere, sosialdemokratisk og/eller liberalt, så ser det ihvertfall ut til å ende med en brutal form for fremmedgjøring, avstumpethet rett og slett, hvor de fleste gir blaffen så lenge denne nedadgående spiralen bare ikke rammer dem selv direkte.

  2. Jepp. Laveste standard skal gjelde.

  3. Det er noe i veien med fagforeningene også. De gjør ikke jobben sin! Fagforeningene må være mye mer offensiv opp mot arbeidsgivere som ikke følger loven. Det er på høy tid for at fagforeninger slåss for mer enn å påse at lønnen realjusteres. Å tømme pengebingen i denne hensikten er jo bare tull! En brøkdel av typiske streikekostnader kunne blitt brukt på gode forhandlere, advokater osv osv også ville man oppnådd mye mer. Det vi trenger er fagforeninger som vinner krigen slag for slag. Det handler om å påse at norsk lov følges, og kjempe for medlemmenes interesser. En del fagforeninger ser ut til å ha glemt at de faktisk har medlemmer de skal arbeide for.

  4. Det var ikke bare de store arbeiderpartiene storkapitalen infiltrerte i 60, 70, 80 og 90 årene. De tok også kontrollen over landsorganisasjoner og de større fagforeningene også. Det er innlysende når LO er for EØS og har vært for EU i lang tid, og det sammen med andre landsorganisasjoner i Europa. Når private selskaper tar over infrastruktur som jernbane etc, skilles ofte personalet ut i egne selskaper og presses hele tiden på lønn og betingelser.

    Det er noe galt når selv de slavelignende forholdene for personalet i Amazons varehus i Europa ikke får landsorganisasjonene til å organisere store streiker. Samtidig ser vi at MSM i alle vestlige land underrapporterer om dårligere og dårligere arbeidsforhold og lønn. De holder det langt unna førstesidene, og har ikke stadige reportasjer som gjør befolkningene oppmerksom på at sosiale rettigheter uthules litt etter litt hele tiden av storkapitalens politikere, så eies også vestlig MSM av storkapitalen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere