Djupstaten kommer ut av skapet

100
Illustrasjon: Shutterstock

Begrepet djupstaten, eller Deep State, brukes for å beskrive de strukturene i en stat som holder det rådende maktsystemet oppe, uavhengig av de valgene velgerne gjør ved stemmeurnene. For ikke lenge siden ville du bli beskrevet som et «konspirasjonsteoretisk troll» eller noe liknende hvis du så mye som antydet at det finnes en djupstat i USA. Moon of Alabama har sett litt på hva ikke minst «the gray lady», New York Times har skrevet om dette de siste årene – og har oppdaget en helomvending så seint som høsten 2019.

NYT har benektet at det finnes noen djupstat i USA – for eksempel her og her og her og her og her.

Men så kom omslaget. Nå er det ikke bare slik at djupstaten eksisterer, men den er der og arbeider for vårt alles beste.

They Are Not the Resistance. They Are Not a Cabal. They Are Public Servants.

«President Trump har rett: Den djupe staten lever og den lever godt. Men det er ikke den onde, antidemokratiske kabalen som finnes i hans feberdrømmer. Det er snarere en samling patriotiske tjenestemenn – karrierediplomater, forskere, etterretningsoffiserer og andre – som fra indre av denne korrupte og korrumperende administrasjonen på en eller annen måte husker at deres plikt er å beskytte interessene, ikke til en bestemt leder, men til det amerikanske folket.»

Trump’s War on the ‘Deep State’ Turns Against Him

«I løpet av de siste tre ukene har den djupe staten dukket opp fra skyggene i form av virkelige levende regjeringspersoner, fra fortid og nåtid, som har trosset et forsøk på Det hvite hus til å blokkere samarbeidet med etterforskere fra Representantenes hus og gitt bevis som i stor grad støtter den fortsatt anonyme varsleren.»

Og så i mer programmatisk form – argumentasjon for hvorfor vi må ha en djupstat:

The ‘Deep State’ Exists to Battle People Like Trump

«Presidenten og hans allierte har svart med raseri. De fordømmende uttalelsene deres er en del av en politisk vendetta av byråkrater fra ”Never Trumper” byråkrater, medlemmer av en ”djup stat” som undergraver folkrts vilje, hevder de.

Men hva er denne «djupe staten»? Langt fra å være et verktøy for politisk korrupsjon, ble embetsverket opprettet for å være en motgift mot den typen korrupsjon og handlinger som ser ut til å være en pest og en plage for denne administrasjonen.»

Så ikke bare er det slik at djupstaten finnes, men den er der for vårt eget beste. Så slutt å benekte djupstaten. Omfavn, den er der for deg.

En av dem som har skrevet mye om djupstaten i USA er en som sjøl har vært på innsida av den, nemlig den tidligere CIA-agenten Philip Giraldi. Han har en fortid som anti-terrorekspert og militær etterretningsoffiser i CIA. Han har jobbet for store korporasjoner i USA og som CIA-mann var han blant annet stasjonert i Tyrkia. Det er derfra han hentet begrepet “Derin Devlet» eller djupstaten. Giraldi var med på å etablere ei gruppe som kaller seg Veteran Intelligence Professionals for Sanity.

I artikkelen Deep State America fra 2015 forklarer han hva han mener med dette begrepet slik situasjonen er i USA.

Giraldis artikkel er også blitt kommentert i New York Times og begrepet, slik han definerer det, er blitt brukt av flere andre forfattere, som for eksempel Peter Dale Scott og Mike Lofgren.

Les også: USA: Djupstaten i trøbbel

I USA er det nyttig å studere pne kilder som på en god måte gir et innblikk i hvordan og gjennom hvem djupstaten utøver sin makt. Se på Council on Foreign Relations, overklassens virkelige parti i USA, så ser du mye av djupstaten i USA.

Council on Foreign Relations – Det virkelige partiet for overklassen i USA

Blant medlemmene i CFR finner vi

 • De fleste av USAs presidenter og visepresidenter fra begge partier
 • Nesten alle utenriksministre, forsvarsministre og finansministre i USA.
 • Mange høytstående militære kommandanter i USA og NATO
 • Nesten alle sikkerhetsrådgivere, CIA-direktørerFN-ambassadører, sjefer for The Federal Reserve, presidenter i Verdensbanken og direktører for National Economic Council
 • De fleste innflytelsesrike medlemmer av kongresse, fra begge partier.
 • Toppsjefer i mediaindustrien, toneangivende journalister og framtredende Hollywood-skuespillere.
 • Framtredende akademikere, særlig innen økonomi, utenrikspolitikk, samfunnsvitenskap, historie og journalistikk.
 • Toppsjefer for Wall Street-korporasjoner, politiske tenketanker, universiteter og NGOer.
 • Sentrale medlemmer av 9/11-kommisjonen og Warren-kommisjonen.

Og vi finner hele den økonomiske og politiske overklassen. Og vi finner deres tette forbindelser til mediene, til NGOene, til rustningsindustrien og ikke minst til mediene:

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Det har å gjøre med Verdensriket ja, men det er ingenting utopisk ved det. Tvert om. Det har å gjøre med å gjøre hvert individ til slave. Det handler om at noen få utvalgte skal diktere hele verden og menneskeheten og vi vil være rettsløs.

 2. Ja , denne informasjonen prøver de sterkt å undertrykke med ord som ‘konspirasjon’…etc.
  Men informasjonen er der ute , og den som leter han finner…
  Denne visjonen om verdensriket står i klartekst på religiøse siter .
  Dette er jo innepakket i religion , slik at folk skal tro at det ikke er alvorlig ment…men når en ser på verdensutviklingen så ser en jo spor av denne visjonen.

  Mange tror jo at denne utviklingen er et resultat av ateisme og kapitalsime.
  Delvis rett at det er et resultat av kapitalisme , men under ‘ismene’ så finner en den religiøse utopien.

  Mange vil jo ha det til at George Soros er en ateistisk kapitalist…
  Kapitalist , ja , men ateist nei.
  George Soros har esperanto som morsmål og dette er typisk for Bahai-religionen , som har verdensregjering , ett verdensspråk , og en verdensvaluta som mål.
  Bahai-religionene er en sammenslåing av alle de abrahamske religionene , og der har en det…

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Dypstaten er det transnasjonale oligarki satt i system

  Regien har institusjoner som WEF, Bilderbergere, IMF og verdensbanken m.fl., for å tjene eierne av verdens største korporasjoner.

  OLIGARKIENES INTERNE MAKTKAMP

  Problemet for oligarkiene, er at det eksisterer en intern kamp om hvem som skal være kongen på haugen. I USA viser det seg ved striden mellom to ulike etablissement av oligarkier (demokratene og republikanerne). For velgerne blir det et valg mellom pest eller kolera, fordi demokratiet fungerer ikke. Det er rigget slik at uansett hvilken president som velges, så sitter dypstatens oligarki med den reelle politiske makt.

  REGIONAL RIVALISERING

  Et annet problem for den globaliserte dypstat, er rivalisering mellom oligarkiene i ulike regioner. Ref. EU, Midt-Østen og andre regioner. Disse konfliktene har blitt svært kostbare ved alle de krigshandlinger og humanitære konsekvenser de utløser.

  IDEOLOGISKE FORUTSETNINGER FOR DYPSTATEN

  Dypstatens brutal kapitalistiske (fascistiske) globale målsetning forutsetter et autoritært og totalitært hegemoni, som møter mye motstand fra befolkninger som må holdes i strammere tøyler enn frie borgere finner seg i.

  DYPSTATENS KOSTNADER

  Dypstatens stadig økende kostnader, for å holde på og utvide sitt hegemoni, medfører kutt og innstramninger i befolkningenes velferd og sosiale ytelser for å finansiere opprustning av politi og militær kapasitet. Det hele blir en ond sirkel som ikke kan ende godt.

  DET NORSKE PERSPEKTIVET

  I Norge ligner det mer og mer på situasjonen i USA. De rivaliserende oligarki i Norge er representert ved Ap og Høyre.

  Begge slåss for EU oligarkiets brutal kapitalistiske hegemoni i Europa, men med ulik vektlegging av ideologiske prinsipper.

  Begge tar de sine politiske føringer fra EU, NATO og USA.

 4. For meg så ser det ut som om hele dypstaten er i ferd med å kollapse, den globale crypto valutaen Libra gikk til helvete, krigen i Syria tapte de så det sang etter, folk våkner rekordfort og søker seg til de frie informasjonkanalene, dette til tross for et fanatisk forsøk fra dypstaten og sensurere og forby alt de ikke kontrollerer.

  Mye av æren kan tilkjennes Russland og ikke minst Trump.
  Som Putin sa så klokt: Det er ikke i Russlands interesse å bli med i en verdensregjering der en personen bestemmer over alle andre.

  Alle krigene deres er også ment for å skape kunstige flyktningstrømmer, alle verdens folkeslag skal blandes til en suppe, bort med alle grenser, en leder, en valuta, en religion, et språk, en bank. osv
  Sosiale poeng under total overvåking og full sensur skal ta bort alle trusler mot den nye totalitære verdenregjeringen.

  De er i gang med å reversere det som skjedde da Babels tårn ble knust av Gud og alle fikk nye språk og sendt ut til verden hjørner.

  Alt dypstaten gjør handler om å opponere mot Gud og skaperverket hans, hele skaperverket er snart byttet ut med GMO planeter, GMO dyr og snart oss mennesker også. Skape det perfekte mennesket for dypstaten. En master rase og en slaverase.

  Dypstaten omtaler alltid oss som mennesker, selv så ser de ikke på seg selv som mennesker, de ser på seg selv som en blodslinje som er utvalgt til å herske og forme fremtiden til evig tid, en såkalt Nephilmer blodslinje, av den grunn har de alltid giftet seg med hverandre i all tid, for å ikke vanne ut deres edle blodlinje.

  Mye av problemet deres er at store deler av verden består av fattigfolk som ikke har råd til dingsbomser som overvåker og kontrollerer dem, men det skal ordnes med FNs Agenda 2030 når globallistene får på plass like trygderegler for alle. fjerne verdens fattigdom som det heter på fint.

  Nå om dagen handler det meste om å skape globalt kaos, i 9 nasjoner hr vi nå enorme demonstrasjoner dypstaten har trigget frem og verre skal det bli, alt handler om å sette grupper og folk opp mot hverandre.

  Våre kjære naboer er alltid i teten når det gjelder, i Sverige som er et foregangsland så er den tidligere nasjonen nå helt ødelagt av masseinnvandring, terror og ekstrem kriminalitet samt at kontanter og andre ting forsvinner.
  Nå har de bestemt at siste rest av svensk kultur skal opphøre og historien forbys og glemmes samme vei går det med Bibel og kristendommen.
  Undervisning om romertiden og de greske filosofer skal erstattes med postmoderne fagfelt som kjønnsroller, migrasjon, miljø, klima, normkritikk, muslimske høytider.

  Men som sagt så tror jeg hele dypstaten snart kollapser pga egen arroganse og maktjag, ikke alle kan bestemme over alle i verden selv om alle har lyst. :slight_smile:

  En Fønix er symbolet deres og den står for at de skal bygge en ny og bedre verden så må de først sette fyr på den gamle og så reise en ny ut av asken av den gamle som en Fønix.

  Den nye verdens 10 bud også kjent som Satans 10 bud ble satt opp i Georgia 22 mars 1980 av Dypstaten, der er den nye religionen til globallistene.

  Nesten litt vakkert, få menneskeheten ned til under 500 millioner individer for å nå et globalt bærekraftig nivå i et grønt verdensrike.

  Vil de bli tatt seriøst så kan de jo starte med å redusere seg selv.

  https://www.youtube.com/watch?v=xYCLWZcRx3g

  Vi har vært i en Jødisk/kristen verdensorden over lang tid, for en del år siden begynte vi å gli over i en Luciferisk verdensorden i akselererende tempo, verden ser mer og mer ut som Sodoma og Gomorra der alt er lov og alle perversiteter skal hylles, nå er det den rene lære om lysbringeren Lucifer og hvordan vi skal dyrke naturen og planeten som en religion som i Allister Crowleys Wicca og Thelema som gjelder.

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Jeg vil hevde at frimureriet er en viktig institusjon i dyp-staten. Den er internasjonal og deler i stor grad ideologi med kabbala-jødene. De ønsker å bygge et nytt Salomos tempel, fordi de tror de skal bli vise av det.
  Og selvfølgelig tror de at de er mest skikket til å lede oss andre.
  De rekrutterer aktivt nøkkelpersoner, og til og med i Norge har de egne losjer for politi, prester og vitenskapsmenn. Hvis du tar deg tid til å høre påtidligere frimuere så skjønner du at det er et betydelig press medlemmene blir utsatt for.

 6. CFR er en oppblåst “herre/dameklubb” hvor de fleste (med noen fattige unntak) tviholder på sin maktposisjon gjennom kameraderi, førstehånds informasjon, og fordeler som får en korrupt tjenestemann/kvinne til å ligne en korgutt. Du finner slike hierarkier i mindre måleståkk, helt ned til små lokalsamfunn. Det råtner alltid fra toppen og ned. Losjevirksomhet er en stor del av dette. I Trondheim har du f.eks “Harmonien”. Det er en renhekla gutteklubb med medlemmer som strekker seg fra næringstopper, konsernledelse i bank og media, til sorenskrivere, kemnere, dommere, advokater m.fl. I denne samfunnseliten har du aktive og passive medlemmer. Flere opererer i underliggende private losjer slik at ikke alle bånd vises. Som i de fleste samfunn finner du også der en mer venstreorientert fløy, men som navnet tilsier - harmonien er viktigst. Enten er du inn, ellers så er du ut. Jeg kjenner en del i “venstrefløya” - Dette er rause og hyggelige mennesker jeg opplever som “godt selskap” - men de vet også bedre enn å gå i mot sine egne interesser. Da er det ut. Gutteklubben duller med den politikeren de vet vil føye seg - men er du et hår i suppa, havner du rett i utslagsvasken, noe som går kjapt med alle de midler de rår over. Deres demokratiske kompass rekker ikke lengre enn til smijernsporten utenfor klubbhuset. Alle har noe på alle, og slik henger dette spindelvevet sammen.

 7. Veldig fine iaktagelser av mange her. Vanligvis kan vi lese at muslimene i Vesten radikaliseres til fordel for Sharia og radikalt islam.
  Det går greit.
  Det vi ikke får vite noe om er at dette også gjelder jødedommen som radikaliseres,såvel i israel som i New York og London.
  Det er helt riktig som Birgitta hevder at religionen faktisk spiller en større rolle i verdenspolitikk enn den gjorde.
  Allerede da Shimon Peres tapte valget til Netanyahu (Likud) i sin tid,sa han: Israelerne tapte til Jødene.
  Og Messianismen finnes både hos Shiaene,kristne og i jødedommen og er i vekst.
  Haredim i Israel vil ha Jerusalem som verdenshovedstaden med et nytt tempel. Chabad,som er en religiøs front for Mossad,sier åpent dette.
  Om man studerer personellet i team Trump er det forbausende hvor mange ortodokse en finner,også Chabadniker som også Moskva er stinn av på høyt nivå.

 8. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Jeg er litt nøye på hvem jeg blir slått i hatkorn med, skjønner du - og det begrepet assosierer jeg med Ben Shapiro. Jeg sier ikke mer.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

92 flere kommentarer

Deltakere