Greta Thunbergs tale i FN. Så langt, men ikke lenger?

126
Greta Thunberg i FN. Skjermdump

Den seksten år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg, som har stått og står i spissen for bevegelsen FridaysForFuture talte i FNs hovedforsamling under klimamøtet 23. september 2019. Hun leverte et følelsesladet og sterkt angrep på verdens politikere og anklaget dem for å ha sviktet henne og hennes generasjon:

En transkripsjon av talen finnes her. I talen sa Thunberg blant annet:

«Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme ord. Og likevel er jeg blant de heldige. Folk lider. Folk dør. Hele økosystemer kollapser. Vi står foran en masseutryddelse og alt dere kan snakke om er penger og eventyr om evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere?»

Denne kritikken er naturligvis helt på sin plass. Alle de globale klimamøtene har stort sett bare produsert varm luft, og det eneste politikerne har vært opptatte av har vært og er å sikre de kapitalinteressene som står bak dem. Når Thunberg snakker om masseutryddelse, snakker hun naturligvis om den ekstremt raske utryddelsen av dyre- og plantearter som foregår rett foran øynene våre og som er den største masseutryddelsen siden dinosaurene døde ut. Og hun har fullstendig rett i at forestillinga om evig økonomisk vekst er en bløff og en fantasi, kall det gjerne et eventyr.

Thunberg er modig og det er godt gjort av en på hennes alder å stå på en internasjonal talerstol og refse politikerne på denne måten. Men det er akkurat så langt hennes og hennes manageres linje rekker. Det moralske engasjementet er det ingenting å si på. Og refsen er på sin plass – og mer enn det.

Problemet er at den globale kapitalismen som ødelegger jordkloden for å oppnå maksimal profitt spiser slik refs til frokost. Så lenge kampen ikke retter seg mot systemet deres og truer profittinteressene deres, kan de tåle så mye moralsk refs man måtte ønske.

Uten sammenlikning av retorikken brakte dette fram minnet om en annen tale, riktignok ikke fra virkeligheten, men fra litteraturen. Talen forekommer i Jack Londons roman Jernhælen. (Hele teksten finnes på engelsk her.) Der er det den kommunistiske helten Ernest Everhard som blir invitert til overklasseklubben Philomath Club fordi de ønsker å høre en revolusjonær tale innimellom de oppdagelsesreisende de ellers pleide å invitere.

Så lenge Everhard snakket om hvordan kapitalismen utbyttet arbeiderne og holdt dem nede i fattigdom og elendighet kunne The Philomaths lytte dannet og interessert til ham. Men da han så gikk over til å si at de revolusjonære ville ta fram dem kapitalen og ekspropriere eiendommene deres, ble de fullstendig rasende.

Og det er der skillet går. De økologiske krisene og katastrofene er i all hovedsak produkter av kapitalismens rovdrift. Men den rekker ikke å peke på det og kritisere det, uansett hvor sterkt engasjementet er. Hvis ikke opprøret rettes mot roten til problemet, hvis den ikke tar sikte på å styrte kapitalismen, risikerer kritikerne bare å bli pausefyll. Litt bjørkeris i den kapitalistiske saunen før neste plyndringstokt og neste krig. Apropos det: Det er bemerkelsesverdig at Thunberg i hele sin kampanje aldri har nevnt opprustning og krig i forbindelse med miljøkrisene.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Jada, Thunberg er modig og alt det der. Men Steigan, hvor kommer Thunberg fra? Hvordan får hun taletid i EU-parlamentet, i FN og her og der? Det er millioner på millioner av 16 åringer som er modige nok til å tale, og de fleste av dem er også i stand til å si det som Thunberg sier. Men hvem sørger for at akkurat Thunberg kommer til orde? Hvem har hun bak seg, og hvorfor skyver de en 16 år gammel jente framfor seg på en slik måte at de skal ha verden til å tro at hun er helt self made? Narrativet om en self made Thunberg er fake news. Og fake news pleier å følge av skjulte agendaer.

 2. Avatar for Johnny Johnny says:

  image

 3. Alle mentalt friske personer vet at dette bare er en kampanje fra ultra milliardærer ( NWO ) .

  Selv en med downs skjønner at Greta Thunberg aldri ville fått møtt paven, Obama, talt i EU og FN mm om hun hadde streiket mot klima løgnen. da hadde hun forsatt streiket og ingen hadde vist hvem hun var eller hadde hørt om henne.

  Stakkar jente som så til de grader blir utnyttet og vridd som en svamp til de kan kaste henne når hun er brukt opp.

  Stakkar jenta fikk mentalt sammenbrudd i talen sin der hun mest sannsynlig vil bli innlagt på psykiatrisk snart. Om ikke så vil vel Bill og de andre pedo vennen til Epstein snart ta seg av henne.

 4. Avatar for Johnny Johnny says:

  Og du fikk møte paven, presidenten i USA, og du fikk tale i FN og alle andre viktige fora?

  Dere lærte dere ikke forstå propagandaen som brukes for å fremme kapitalismen, og derfor tapte dere kampen!

  Flott, men verktøyet dere har brukt har ikke hjulpet noe, kapitalismen har tatt over hele verden. Dere har blitt utmanøvrert av de rike kapitalistene, og deres nye ideologi er nå identitetspolitikk og klimakamp, og arbeiderne har dere forlatt for lenge siden.

  Greta blir brukt for å fremme de rikes interesser, og ingenting annet.
  Tror du at makten ville la Greta møte verdens elite hvis hun var en trussel mot dem.
  Hva med Bana fra Aleppo, husker du henne?
  Hun som ville vi skulle bombe Syria og Assad.
  Same shit, different wrapping :wink:

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Når World Economic Forum og hele verdens-eliten løper over seg for å bli irettesatt av en autitisk sekstenåring bør alle alarmer gå. Hvis vitenskapen virkelig hadde vært klar, skulle slike sirkusforstillinger ha vært unødvendig. Hvor er barnevernet?

 6. Avatar for K11 K11 says:

  Sånn snakker Greta Thunberg når hun ikke har manus eller teleprompter:

  https://www.youtube.com/watch?v=0bwLt_5t73g

  Med foreldre og besteforeldre som er profesjonelle skuespillere, er det ikke rart at Greta også er en dyktig skuespiller. Men uten manus eller sufflør er det litt vanskeligere å prestere, som man tydelig ser i videoen over.

  Forøvrig er Thunberg et interessant fenomen. Hun rakker ned på evigvarende økonomisk vekst, men er sponset av George Soros og andre ultrarike kapitalister som nettopp baserer seg på at verdensøkonomien fortsetter å vokse til evig tid. Og hun støttes av horder av facebookriddere i skinnende rustninger, som viser hvor moralsk høyverdige og klimavennlige de selv er – ved å spre Thunberg-videoer mens de fortsetter å ta fly til Syden, fortsetter å dra på kjøpesentre og butikker, og fortsetter å få barn, kjøre bil og være en del av årsaken til den biologiske masseødeleggelsen Thunberg snakker om.

 7. Dette er jo en kampanje rettet mot Kari Jaquesson. Filosofen Kaja Melsom er enten uærlig eller bare stokk dum i sin totale missforståelse her. Siden hun tross alt har klart å gjennomføre en utdanning i filosofi, regner jeg alternativ nr 1 som mest sannsynlig. Hun bør lese seg opp på sin Sokrates, og gå i dialog med Kari Jaquesson.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

118 flere kommentarer

Deltakere