Et «klimabrøl» til liten nytte

0
Her brøler Oslo for klimaet. Innsatsleder Torgeir Brenden i Oslo-politiet anslår overfor NTB at det var mellom 6.000 og 8.000 mennesker foran Stortinget i forbindelse med brølet. Skjermdump fra NRK.

Av Odd Handegård.

Dessverre vil «klimabrølet» fra demonstrerende ungdommer – av ulike årsaker – bli til liten nytte. Brølet kom fra grupper skoleelever som egentlig ikke skikkelig skjønner hva de demonstrerer mot og som slett ikke skjønner – eller har synspunkter på hva som trengs av konkrete klimatiltak. Ser man på ungdommenes paroler, så handler de om at «jorden må reddes», «den globale oppvarmingen må stoppe på 1,5 grader», «klimapolitikken må bli mer ambisiøs», «vi må få klarere tiltak», «det må bygges mer fornybar energi» (i Norge), «vi må kutte klimagassutslippene», «Norge bør sende 65 milliarder til FNs klimafond».

Det mest konkrete forslaget er at Norge (og verden?) «må stanse tildelingen av nye utvinningstillatelser for utvinning av olje og gass». Alt dette har jo politikere og fagfolk hørt før, uten at noe skjer – fordi alle myndigheter i Norge og internasjonalt, konsekvent velger strategier og tiltak som er uten betydning for klimautviklingen. – Bortsett fra det siste punktet, er politikere og ungdommene dessverre enige om det meste.

Kravet om redusert oljeutvinning burde være klart nok for de som er bekymret for klimautviklingen, men ellers er samtlige forslag og tiltak, dessverre like uklare og diffuse som norsk klimapolitikk generelt har vært i alle år. Det eneste forslaget som kunne hatt en viss betydning, altså kravet om redusert utvinning av fossil energi, lar seg ikke gjennomføre fordi de dominerende økonomiske interessene i Kina, USA, Russland, hele Midt-Østen, Nigeria, Norge osv. ikke lar seg rikke. Ungdomsengasjementet må derfor i praksis ta til takke med de øvrige tiltakene – og de virker ikke.

Det hele vil koke ned til krav om flere vindmøller, mer vannkraftutbygging og flere eksportkabler, og noe tøv om at «klimagassutslippene» må reduseres via EUs system for kjøp og salg av klimakvoter (samtidig som produksjonen av fossil energi blir opprettholdt). Ungdomsengasjementet kommer til å falle i samme felle som SV og MDG har havnet i, og som partiene har problemer med å komme opp av.

Forrige artikkelUSA bombet al-Qaida-leir i Idlib
Neste artikkelHva skjer i aksjonen mot AMS-målerne?