«Beredskapslov» i fredstid

8
Regjeringen er ikke svært opptatt av å vokte om Stortingets rolle. En ny innstiling legger opp til vidtrekkende fullmakter til å gå utenom loven. Foto: Shutterstock.

Norge kan snart få en ny lov for unntakstilstand i krisesituasjoner. Der vil regjeringen få så mye makt at lovforslaget anbefaler en «dødmannsknapp» for å hindre statskupp. Jussprofessor Eivind Smith advarer og viser til det nye lovforslag vil innføre svært vidtgående fullmakter for regjeringen, fullmakter som kan friste til misbruk. Dette skriver Ivar Johansen sin blogg.

I en kronikk i Klassekampen går Smith ut mot lovforslaget som er sendt på høring. Smith skriver:

«– Det er store betenkeligheter ved å vedta en brei, allmenndekkende fullmakt til å bryte vanlig lov, og kople ut det vanlige lovapparatet med Stortinget i nøkkelrollen. Dette åpner en ganske vid port for regjeringen. Ikke fordi jeg tror dagens regjering vil misbruke den, men dette handler også om framtida og grunntrekk i et demokrati. Og det griper inn i sentrale prinsipper i et demokrati. Det krever gode grunner, og det synes jeg ikke utvalget har.»

«Trenger vi virkelig å undergrave Stortingets posisjon på denne måten? Om noe behov skulle oppstå fordi spesialreglene er utilstrekkelige, kan de både utfylles, suppleres og fravikes på få dager ved å gå veien om Stortinget; dette gjelder enten vi tenker på vanlig lov eller på slikt som utvalget kaller kriseforskrifter. Argumentet om at regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget står i veien for slike hastevedtak, overbeviser ikke. Også regjeringens egne hastevedtak må jo forberedes så godt som omstendighetene tillater. Dersom saken utstyres med nødvendige forbehold og sendes Stortinget for avgjørelse, kan ikke opplysningsplikta i seg selv skape problemer.

Når Stortinget ikke er samlet, gir grunnloven selv (§ 17) allerede i dag regjeringen fullmakt til å «utfylle» og «supplere» lovgivningen på egen hånd. Det som gjenstår, er altså bare det mest dramatiske, nemlig å «fravike» gjeldende lov. Dette har grunnloven villet hindre i mer enn 200 år. Utvalget foreslår likevel at unntak skal kunne vedtas på grunnlag av vidtfavnende skjønn over om hva «tungtveiende samfunnsinteresser» krever. At dette kan åpne for misbruk, er utvalget enig i.»

Det er neppe tvil om at regjeringens hensikt er å gi seg sjøl vidtrekkende fullmakter som ikke i dag er hjemlet i grunnloven eller andre lover og at den vil ha muligheten til å erklære krisetilstand når den finner det for godt.

Uredningen fra «Beredskapshjemmelutvalget» har tittelen: Når krisen inntreffer.

Langt flere enn Eivind Smith bør reagere kraftig på dette forslaget om en «hjemmel for statskupp».

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Hva er den tenkt å brukes til? Og hvorfor foreslåes det? En folkevalgt femte kolonne?

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Hva er det som kan defineres som å være en krisesituasjon? Hvis Stortinget feks bestemmer at verden og landet befinner seg i en klimakrise, så kan en slik beredskapslov iverksettes?

  Her er feks en kronikk av Bård Standal (H) og Thor Egil Braadland (SV) om at Stortinget må overstyre kommunene når det gjelder vindkraftutbygging i Norge:

 3. Avatar for Olav Olav says:

  Dette er kun et logisk neste skritt i utraderingen av den nasjonale selvråderetten og i det hele tatt av Norge som nasjon. Når mulig statskupp nevnes som bakgrunn for dette neste skrittet så må det forståes mot bakgrunn av Solbergs mer generelle snakk om “internasjonalt samråd”, at “selvråderetten er avleggs” osv. Ved et statskupp som forsøk på å redde stumpene av nettopp den norske nasjonen og selvråderetten så sier det seg selv at både Solberg og øvrig ledelse i Høyre og de andre kartellpartiene umiddelbart vil søke støtte fra EU, FN evnt USA vis “Demokratene” har makten der og det på mye samme måte som da de satte igang med sine massemyrderier i Libya. Det samme partikartellet har jo også sørget for så godt som å utradere det norske forsvaret. Hvordan et statskupp skal kunne lykkes det er sånn sett ikke lett å forstå. Dvs om det da ikke skjer med støtte utenfra feks fra Russland, fra et EU eller USA hvor “populister” har tatt makten. En “norsk” regjering som Solberg eller tilsvarende nasjonsfiendtlig koalisjon på “venstresiden” vil vel da kunne være tjent med å ha mest mulig frie hender til å søke støtte også ved å utradere de restene av “selvråderett” som ennå eksisterer. Selv bare en enkelt kritisk røst i stortinget kan vel da bli en for mye for dem. Det vesentlige er uansett å legge til rette for at kursen mot full utradering av den nasjonale selvråderetten kan fortsette som før likegyldig hvor åpenbart det allerede er at dette simpelthen dreier seg om forrædere og svikere uten den minste lojalitet til Norge som nasjon.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Dette er nok en forberedelse på at befolkningen ikke lengre ønsker å leve under Multikulten, og at Multikulten forbereder diktatur, da prosjektet deres om en ny og rettferdig verden er for viktig til å bli stoppet av folkets egoisme.

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Eller når deres foresatte krever det. Spør Siv hva hun snakker med sine Bilderberger-venner om?

 6. Avatar for talfhild talfhild says:

  Kunne f.eks. Stoltenberg-diplomati (Libya beslutningen) også falt under denne “Beredskapsloven”, hvis man ser litt dypere på hva den juridiske definisjenen av en norsk krisesituasjon kan være?

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det hadde vært interessant å vite, fordi vi har vært i krig mot Terror siden 911, så det var unødvendig av Stortinget å gi nok en godkjennelse bare fordi det var Norges tur til å bombe et terroristland.

  Om det er krigslover som har holdt dette unna vestlig MSM, et MSM som har laget krigsentusiasme for hver regimeendring ved å utestenge kritikerne, så er det ikke så rart at krigslovene som gjorde at krigen mot terror har fått foregå med så lite oppstyr, må formaliseres, så de kan fortsette praksisen etter at krigen mot Terror er over.

 8. Syns dette her lukter litt Patriot Act. Skremmende!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere