«Beredskapslov» i fredstid

0
Regjeringen er ikke svært opptatt av å vokte om Stortingets rolle. En ny innstiling legger opp til vidtrekkende fullmakter til å gå utenom loven. Foto: Shutterstock.

Norge kan snart få en ny lov for unntakstilstand i krisesituasjoner. Der vil regjeringen få så mye makt at lovforslaget anbefaler en «dødmannsknapp» for å hindre statskupp. Jussprofessor Eivind Smith advarer og viser til det nye lovforslag vil innføre svært vidtgående fullmakter for regjeringen, fullmakter som kan friste til misbruk. Dette skriver Ivar Johansen sin blogg.

I en kronikk i Klassekampen går Smith ut mot lovforslaget som er sendt på høring. Smith skriver:

«– Det er store betenkeligheter ved å vedta en brei, allmenndekkende fullmakt til å bryte vanlig lov, og kople ut det vanlige lovapparatet med Stortinget i nøkkelrollen. Dette åpner en ganske vid port for regjeringen. Ikke fordi jeg tror dagens regjering vil misbruke den, men dette handler også om framtida og grunntrekk i et demokrati. Og det griper inn i sentrale prinsipper i et demokrati. Det krever gode grunner, og det synes jeg ikke utvalget har.»

«Trenger vi virkelig å undergrave Stortingets posisjon på denne måten? Om noe behov skulle oppstå fordi spesialreglene er utilstrekkelige, kan de både utfylles, suppleres og fravikes på få dager ved å gå veien om Stortinget; dette gjelder enten vi tenker på vanlig lov eller på slikt som utvalget kaller kriseforskrifter. Argumentet om at regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget står i veien for slike hastevedtak, overbeviser ikke. Også regjeringens egne hastevedtak må jo forberedes så godt som omstendighetene tillater. Dersom saken utstyres med nødvendige forbehold og sendes Stortinget for avgjørelse, kan ikke opplysningsplikta i seg selv skape problemer.

Når Stortinget ikke er samlet, gir grunnloven selv (§ 17) allerede i dag regjeringen fullmakt til å «utfylle» og «supplere» lovgivningen på egen hånd. Det som gjenstår, er altså bare det mest dramatiske, nemlig å «fravike» gjeldende lov. Dette har grunnloven villet hindre i mer enn 200 år. Utvalget foreslår likevel at unntak skal kunne vedtas på grunnlag av vidtfavnende skjønn over om hva «tungtveiende samfunnsinteresser» krever. At dette kan åpne for misbruk, er utvalget enig i.»

Det er neppe tvil om at regjeringens hensikt er å gi seg sjøl vidtrekkende fullmakter som ikke i dag er hjemlet i grunnloven eller andre lover og at den vil ha muligheten til å erklære krisetilstand når den finner det for godt.

Uredningen fra «Beredskapshjemmelutvalget» har tittelen: Når krisen inntreffer.

Langt flere enn Eivind Smith bør reagere kraftig på dette forslaget om en «hjemmel for statskupp».

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.