– USAs landbruk 48 ganger mer giftig for insekter enn for 25 år siden

7
Illustrasjon: Shutterstock

En ny fagfellevurdert studie viser at giftforekomstene i USAs landbruk har eksplodert de siste 25 årene. For insekter er det nå 48 ganger så mye gift som for to og et halvt tiår siden. Det er Common Dreams som skriver om denne studien. De skriver også at det er såkalte neonicotinoids som står for 92 prosent av den økte giftmengden. Disse giftene er i søkelyset som mulig årsak til biedød. En rapport fra European Academies Science Advisory Council (EASAC) viser at de rammer polinerende insekter og naturlige fiender til skadedyr.

Kendra Klein, som er sjefsforsker på Friends of the Earth sier at «det er urovekkende at USAs landbruk er blitt så mye mer giftig for insekter i løpet av bare to tiår. Vi er nødt til å fase ut bruken av neonicotinoider for å beskytte bier og andre insekter som har stor betydning for artsrikdommen og for det jordbruket som gir oss mat.»

En samlestudie som sammenfatter mange forskningsrapporter viser at det hoper seg opp dokumentasjon på at neonicotinoider faktisk skader polinerende insekter som bier.

Les: “Bees’ Molecular Responses to Neonicotinoids Determined

Presset fra Syngenta, Valent og Bayer har ført til at EU-kommisjonen har tillatt dem å selge disse stoffene til lagrene er tomme inntil utgangen av 2020.

Kjemigiganten Bayer, som er den største produsenten av neonicotinoider i verden, avviser kritikken av disse giftstoffene.

Bayer har som kjent lange røtter i tysk industri, inklusive under Hitlers regime. Etter å ha kjøpt Monsanto eier også selskapet produksjonen av Roundup.

Oljefondet er en av de store eierne i Bayer med en investering på 15, milliarder kroner (2018), noe som da utgjorde 2,83%.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Glyfosat/Roundup er det mest undersøkte landbrukskjemikaliet som finnes. Store metastudier og hundrevis av studier, viser at stoffet sannsynligvis ikke er kreftfremkallende (EPA, WHO, JMPR, EUs EFSA osv). Dersom det skulle bli forbud vil landbruksproduksjonen gå ned med 4-15%, en må utføre mekanisk fjerning av ugras. Et landbruk som settes tilbake 40 år. Kostnadene vil dermed skyte i været. En står da i større fare for sultekatastrofer og fattigdom pga høyere matvarepriser. En må som alltid veie BÅDE fordeler og ulemper. Men det er en stor lobbyvirksomhet (med advokatkorps), som for å forby glyfosat og en rekke andre kjemiske stoffer. Det må være meget krevende å drive kjemisk industri i dag. Stor risiko for kostbare rettsaker og erstatninger om en blir dømt, spesielt i USA. Merk at giftige grunnstoffer finnes naturlig i all mat og drikke. Velkommen til planeten jorda. Den gode nyheten er at alt liv er tilpasset mye av dette gjennom 3.5 milliarder år med evolusjon. Noen planter produserer sin egen gift. Så pass på, du kan dø av mat.

 2. “Factory farming” er kommet til Europa også, halvparten av all dyrkbar og dyrket jord i Europa eies nå av bare 3% av gårdbrukerne, nå kalt “farming businesses” (kilde: DW fra 5:10 min), hvor en del av gårdbrukene er agro-selskaper. Resultatet er store mono-kulturer av nyttevekster, hvor bare en åker med ett kornslag er å se fra horisont til horisont i alle himmelretninger, og kulturlandskapet er borte.

  Et kulturlandskap har en riktig blanding av dyrket mark, skog og villmark. Da kan fuglene finne busker og trær for reder, hvileplasser, skjulesteder for rovfugler og soveplasser om natten, mens de om dagen spiser biller og andre skadeinsekter for kornet. Økologisk jordbruk som dette gir ikke så mange kilo per hektar med korn og grønnsaker, men mat uten kjemikalier som forgifter mennesker, flora og fauna.

  Men et slikt økologisk jordbruk belønnes ikke av EU. Subsidiene går til de store gårdsbrukene som bruker enormt med kjemikalier som dreper insekter og fugler og forgifter maten. Økologiske gårdbrukere får det vanskeligere og vanskeligere år for år.

  Satsing på økologisk jordbruk er festtaler i EU, det er mistanke om at EU politikerne som bestemmer hvor subsidiene skal gå er korrupte, som denne Deutsche Welle (DW) dokumentaren viser og antyder.

  Det er bare en europeisk befolkning som er opplyste om rovdriften på matjord som kan stoppe kjemikaliejordbruket, ved å kreve økologisk mat og kulturlandskapet tilbake. Det betinger også at de må betale en noe høyere pris for maten. Det skulle ikke være noe problem når alternativet er at polinerende insekter og fugler forsvinner og folk forgiftes av kjemikalier i maten.

 3. Som om ikke arealet brukt til annet enn matproduksjon overstiger det.
  Vekst-skifte er en mer effetiv ugress-dreper enn glyfosat. For det dreper alt grønt, som ikke er gen-manilpulert til å tåle det.

  Det er lov å håpe. Da var det atskillig flere hender i jordbruket.

 4. For min del må folk få drite i sitt eget matfat. Men når du driter i alle andre sitt matfat blir det faktisk et problem.

  Hvilke interesser står bak rapporter som sier at glyphosate er ufarlig?
  Kan det tenkes at «vitenskapen» egentlig er bestilte rapporter?

  https://www.corbettreport.com/sciencecrisis/

  Hvilke motiver skulle industrigiganter ha for å «pynte» eller «fikse» «vitenskapelige» rapporter?

  Har det noen gang forekommet tilfeller der mektige firma eller organisasjoner har undertrykt fakta som ikke er til deres fordel, eller som er direkte skadelig for deres økonomiske vinning?

 5. USA har et problem med å bytte planter, siden hovedproduksjonen er mais, hvorav 40% går til bioetanol for drivstoff. En kan skylde på klimapolitikken. Mais og soya er forøvrig selvpollinerende og da trengs ikke bikuber heller, som er en egen industri. Det er en av årsakene til reduksjon i antall bier.

 6. USA har problemer med å bytte produksjon, av samme grunn som alle andre vestlige bønder har det. Alt de eier er syltet i dagens produksjons-linje, og det finnes ingen som er villig til å ta risikoen.
  Da blir de heller slått konkurs.

  Siden de allerede, etter dine tall, bruker så mye areal på helt unødvendig produksjon, så har vi jo litt å gå på.:wink: - det ikke sikkert biene har like stor margin. Eller menneske-kroppen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere