Det globale systemet for resirkulering av plast er nå brutt helt sammen

0
Plastsøppel på Kuta Beach, Bali. Foto: Shutterstock

Av Øyvind Andresen.

På oppdrag fra den ideelle organisasjonen Ocean Conservancy har McKinsey beregna at hele 25 prosent av all plast som ender i havet, opprinnelig ble innsamla til avfallshåndtering. Årsaken er at enorme mengder plast er dumpa i Asia. Lokalsamfunn og elver i mange asiatiske land har blitt fylt opp med berg av plast. Mesteparten av dette har vært ulovlig importert.

Rapporten er imidlertid fra 2015 – og nå har asiatiske land stengt importen av plast. Først ute var Kina som tok imot halvparten. Deretter har Filippinene, Thailand, Vietnam, Kambodsja og Malaysia lagt ned forbud på import av resirkulert plast – etter det kinesiske plastforbudet.

I Malaysia har for eksempel flere titall selskaper importert avfall fra minst 14 land og regioner, blant annet USA, Japan, Canada, Storbritannia og EU. De fleste har operert ulovlig uten lisenser. Over 50.000 tonn skal nå sendes tilbake.

Dagens Næringsliv skriver 28/5: 

– Befolkningen i industriland tror de gjør det rette ved å resirkulere søppel. De vet ikke at det dumpes i Malaysia, hvor det forsvinner ved bruk av miljøfarlige og ulovlige metoder. De er importert med forfalskede lisenser, sa Malaysias energi- og miljøminister Yeo Bee Yin tirsdag, ifølge The Star og New Straits Times.

Hun sa at britiske selskap har eksportert 50.000 tonn plastavfall ulovlig til Malaysia de siste to årene. Avfallet som kommer til Malaysia, brennes, havner på søppelfyllinger og fører til store miljøødeleggelser i lokalmiljøene.

– La det ikke være noen som helst tvil. Hvis dere sender søppelavfall til Malaysia, vil dere få det i retur, sa miljøministeren.

Dessverre ser det ut til at Aksel Fridstrøm i Minerva har rett i sin artikkel fra mai i år der han skriver under overskrifta: «Det globale systemet for resirkulering av plast har aldri fungert og nå har det brutt sammen.»

Problemet i Norge er myndighetene har satt i gang en stor dugnad der husholdninger over hele landet gjør en stor innsats i å vaske og sortere plastavfall. I min naivitet trodde jeg lenge at myndighetene hadde sørga for skikkelig behandling og gjenvinning av alt plastavfallet i Norge. Men det er på mottaksida det svikter. Mange vil oppfatte dette som lureri og avledningsmanøver som dytter ansvaret for miljøkrisa over på enkeltindividene framfor å satse økonomisk på strukturelle tiltak.

Det er rett nok planlagt et større gjenvinningsanlegg i Norge, men det er foreløpig på planleggingsstadiet. Ingen av partiene ser ut til å være opptatt av dette.

Det er igjen kapitalismens jernlover som virker: Det er mye billigere for olje- og petrokjemisk industri å lage ny plast framfor å satse på gjenvinning. Det viser igjen behovet for en styrt økonomi: Strenge avgifter på plastproduksjon, subsidier av gjenvinningprosesser.

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.


Plastsnøen på Svalbard og plastalderens krise

Forrige artikkelFisken er folkets felles eie
Neste artikkelTerroristene omringet i det sørlige Idlib