Det globale systemet for resirkulering av plast er nå brutt helt sammen

6
Plastsøppel på Kuta Beach, Bali. Foto: Shutterstock
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

På oppdrag fra den ideelle organisasjonen Ocean Conservancy har McKinsey beregna at hele 25 prosent av all plast som ender i havet, opprinnelig ble innsamla til avfallshåndtering. Årsaken er at enorme mengder plast er dumpa i Asia. Lokalsamfunn og elver i mange asiatiske land har blitt fylt opp med berg av plast. Mesteparten av dette har vært ulovlig importert.

Rapporten er imidlertid fra 2015 – og nå har asiatiske land stengt importen av plast. Først ute var Kina som tok imot halvparten. Deretter har Filippinene, Thailand, Vietnam, Kambodsja og Malaysia lagt ned forbud på import av resirkulert plast – etter det kinesiske plastforbudet.

I Malaysia har for eksempel flere titall selskaper importert avfall fra minst 14 land og regioner, blant annet USA, Japan, Canada, Storbritannia og EU. De fleste har operert ulovlig uten lisenser. Over 50.000 tonn skal nå sendes tilbake.

Dagens Næringsliv skriver 28/5: 

– Befolkningen i industriland tror de gjør det rette ved å resirkulere søppel. De vet ikke at det dumpes i Malaysia, hvor det forsvinner ved bruk av miljøfarlige og ulovlige metoder. De er importert med forfalskede lisenser, sa Malaysias energi- og miljøminister Yeo Bee Yin tirsdag, ifølge The Star og New Straits Times.

Hun sa at britiske selskap har eksportert 50.000 tonn plastavfall ulovlig til Malaysia de siste to årene. Avfallet som kommer til Malaysia, brennes, havner på søppelfyllinger og fører til store miljøødeleggelser i lokalmiljøene.

– La det ikke være noen som helst tvil. Hvis dere sender søppelavfall til Malaysia, vil dere få det i retur, sa miljøministeren.

Dessverre ser det ut til at Aksel Fridstrøm i Minerva har rett i sin artikkel fra mai i år der han skriver under overskrifta: «Det globale systemet for resirkulering av plast har aldri fungert og nå har det brutt sammen.»

Problemet i Norge er myndighetene har satt i gang en stor dugnad der husholdninger over hele landet gjør en stor innsats i å vaske og sortere plastavfall. I min naivitet trodde jeg lenge at myndighetene hadde sørga for skikkelig behandling og gjenvinning av alt plastavfallet i Norge. Men det er på mottaksida det svikter. Mange vil oppfatte dette som lureri og avledningsmanøver som dytter ansvaret for miljøkrisa over på enkeltindividene framfor å satse økonomisk på strukturelle tiltak.

Det er rett nok planlagt et større gjenvinningsanlegg i Norge, men det er foreløpig på planleggingsstadiet. Ingen av partiene ser ut til å være opptatt av dette.

Det er igjen kapitalismens jernlover som virker: Det er mye billigere for olje- og petrokjemisk industri å lage ny plast framfor å satse på gjenvinning. Det viser igjen behovet for en styrt økonomi: Strenge avgifter på plastproduksjon, subsidier av gjenvinningprosesser.

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.


Plastsnøen på Svalbard og plastalderens krise

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Som jeg skreiv i et annen innlegg som handlet om gjenvinning for noen måneder tilbake, så er det ikke alltid slik at materialgjenvinning er det beste. Plastavfall er lavverdig avfall som ikke veldig enkelt kan gjøres om til høyverdige produkter slik som f.eks metallgjenvinning. Det er mange ulike typer plast med hver sine egenskaper, og såvidt jeg vet finnes det ikke per i dag noen automatiske prosesser for å skille disse fra hverandre effektivt. I vestlige land blir manuell utskilling for dyrt, og å sende plast til Asia, det sier seg nærmest selv er galskap pga. den lange transportveien bl.annet.

  Derfor, i alle fall enn så lenge mener jeg det beste for Norges del ville være å energigjenvinne plasten i stedet. Da står man med to muligheter; enten å la plasten gå sammen med restavfallet og forbrennes i fjernvarmeanleggene våre (produsere varme og strøm), eller sortere ut plasten som nå og bruke det i Norcems sementovner for å erstatte deler av kullet slik man allerede erstatter det med spillolje, gamle bildekk mm. I begge tilfeller vil det i motsetning til i dag ikke være nødvendig å vaske plasten ren først.

  Dette handler om hva som fungerer og ikke fungerer, og hva som er mest praktisk. Ideelt sett er materialgjenvinning bedre, men av og til er det ikke den mest ideelle løsningen som fungerer best.

 2. Jeg må legge til at selv med energigjenvinning av plast kan man gjøre unntak for visse typer og materialgjenvinne dem fordi det gjøres enkelt. De to beste eksemplene jeg kan komme på er landbruksplast fra “traktoreggene” og returflasker i plast. I disse tilfellene har man ikke problemet med forurensning og ulike typer plast.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg er enig i resten av hva du skriver, men hvorfor mermaterialgjenvinning bedret, om det koster mer energi å gjenvinne enn å lage nytt, når den gamle plasten har brennverdi?

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Søppelgiganten RenoNorden gikk konkurs i 2017.
  Ennå er ikke konkursboet ferdig med sin behandling av konkursen.
  Man kan lure på om denne konkursen har sammenheng med at RenoNorden ikke fikk dumpet avfallet sitt i fattige land til den pris som de hadde forutsatt.
  Dermed var det bedre å kjøre selskapet konkurs (men først etter å ha tatt opp mye gjeld).
  Den dominerende eieren i RenoNorden på denne tiden var oppkjøpsfondet CapVest.
  Men vi får se hva konkursbo-styret sier når deres behandling av konkursen en gang blir ferdig (hvilket vil ta tid da de sier at dette er en meget komplisert konkurs).

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Resirkuleringsbransjen har alltid vært et paradis for pengevasking og andre kjeltringstreker. Da plasten ble sluppet løs for alvor, var det jo under påskuddet at det var nærmest ren energi.
  Da var det forbrenning og fjernvarme som var miljøvennlig.
  Det gikk over i en irrasjonell frykt for en mindretallskomponent i luften vi puster ut, som ga enda bedre muligheter til å skumme fløten.
  Men den plasten de finner på isbreer, har aldri vært innom resikulering - de er tilsatt direkte. For å bøte på det faktum at vi ikke kan slutte å puste - antar jeg.

 6. Nå mener jeg det ikke er bedre når det gjelder plast per nå som sagt, men bare rent generelt at materialgjenvinning er bedre fordi man da i prinsippet kan gjenvinne et materiale veldig mange ganger. Med energigjenvinning gjenvinner man det bare èn gang, selv om man selvsagt kan argumentere for at plasten blir til karbon som gjenvinnes i det fotosyntetiske kretsløpet. Siden karbon i atmosfæren ikke er like velsett hos alle vil det argumentet antagelig få litt blandet mottakelse :slight_smile:

  Når vi vet hvor farlig plastavfall kan være når det kommer på avveier og begynner å sende det til utlandet hvor vi ikke lengre har kontroll på hvor det havner og hva som gjøres med det, mener jeg det er langt bedre å brenne det her til lands.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere