Lars Gule: Bør ikke være forbudt å være medlem av IS

7
Lars Gule argumenterer for terrorister fra IS og al-Nusra.

Lars Gule brukes som sakkyndig i saker som har med terrororganisasjoner å gjøre.. Han har klippekort i norske medier og innkalles stadig som ekspert for å kommentere dette og hint. Han er også en aktivist som ønsker å endre norsk lov. Særlig ønsker han å fjerne straffelovens §136a der det står:

Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. (Vår utheving.)

Leserne får ha oss unnskyldt at vi har brukt en del plass på Lars Gule, det kan kanskje virke som litt i overkant overfor én person. Men det er nettopp fordi mediene behandler ham som et orakel og fordi det er uhyre viktige prinsipielle spørsmål som berøres av denne diskusjonen at vi har sett det som nødvendig.

Gule ser ganske visst på IS som «en forferdelig terrororganisasjon», men han ser den også som en legitim kraft i kampen mot det Gule mener er mye verre, nemlig «Assads regime».

Denne argumentasjonen er presentert i en podcast fra undervisningsstedet som av en eller annen grunn kaller seg OsloMet. Den kan høres her.

Vi vil framheve noen av avsnittene som vi har skrevet av etter lydsporet:

Spørsmål: Hva er forskjellen på IS og de andre grupperingene?

Gule: Det er ingen tvil om at IS er en forferdelig terror-organisasjon. Men den er også noe mer, og det er det som forsvinner. Hvis vi bruker eksempelet med den Røde Armé-fraksjonen i Tyskland, så kunne ikke de drive med noe annet enn å sprenge, skyte og kidnappe, men IS har forsøkt å bygge en stat. De har hatt et vei-system med vedlikehold, de har hatt ingeniører som har lagt brostein og ordnet fortauer. De har hatt et byråkrati med velferdsordninger, et utdanningssystem, et skatteinnkrevingssystem, et rettsvesen. Så kan man mislike det så mye man vil, men faktum er at de har hatt veldig mange oppgaver som går langt utover det å skyte og drepe og skremme.

Det har vært fullt mulig, ikke bare mulig, men også nødvendig for IS å fylle disse andre oppgavene, og da er det for meg, i hvert fall, underlig at man sier – vel, slutter du deg til den organisasjonen, uansett om du jobber på organisasjonens sykehus eller i ett eller annet byråkratisk organ, så har du sluttet deg til en terrororganisasjon. Hvorfor er dette et poeng?

Dette er både et forsøk på å skjønnmale terrororganisasjonen IS og et forsøk på å pulverisere forbudet mot deltakelse i den. For Gule er det en formildende omstendighet at «IS har forsøkt å bygge en stat», sjøl om denne staten har til formål å innføre et religiøst diktatur som opphever alt som måtte være av frihet og demokratiske rettigheter og innfører vilkårlig dødsstraff mot enhver form for avvik.

Og han mener at det ikke bør være forbudt å delta eller ha deltatt i denne statens sivile apparat.

Motsatt av landssvikoppgjøret

Med dette standpunktet bør Gule ta et oppgjør også med landssvikoppgjøret i Norge. Medlemskap i NS ble gjort straffbart med tilbakevirkende kraft. Dette gjaldt selv om personen hadde vært passiv medlem. Medlemskap i seg selv ble slik betraktet som en kriminell handling, uansett hva man hadde gjort som NS-medlem. Kilde: Øystein Sørensen: Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig.

NS var utvilsomt en forbrytersk organisasjon, men den kan likevel ikke sidestilles med den barbariske og morderiske terrororganisasjonen IS. Likevel vil Gule altså gjøre det straffefritt å ha vært med i det sivile apparatet som denne terrororganisasjonen har vært helt avhengig av for å kunne utføre sine forbrytelser.

Velkjent med forbrytelsene

Gule er velkjent med forbrytelsene til IS, og han beskriver dem også i en viss grafisk detalj. Men han mener det er urimelig at IS rammes av terrorforbudet når andre organisasjoner som Norge støtter også har begått de samme forbrytelsene, tildels i samarbeid med IS. Her har han jo utvilsomt et poeng, men det er bare et argument for å utvide straffeansvaret og ikke for å minske det. Vi siterer fortsatt fra podcasten:

Her våger jeg denne påstanden; retten har ikke – verken tingretten, lagmannsretten eller Høyesterett – i noen av disse sakene gjort en egen vurdering av om Jabhat al-Nusra eller IS er terrororganisasjoner. Det er gode grunner til å mene at de er det, men retten har ikke gjort den øvelsen. De har utelukkende vist til at IS står på FN’s terrorliste. Og da blir problemet at når du har andre aktører i den syriske borgerkrigen som bruker de samme virkemidlene som IS, dreper, skyter sivile, uskyldige, skjærer hodet av folk, spretter dem opp og spiser hjertene, filmer og legger det ut. Det gjør også andre grupper – selv grupper som Norge gir politisk støtte til har gjort dette. Og i tillegg – så har disse gruppene sloss side om side. Det har vært enheter fra IS, Jabhat al-Nusra, Free Syrian Army, andre grupper som har diskutert – blitt enig om at , ok – dette klarer vi, nå kan vi i fellesskap angripe denne militærbasen til regimet. Og det har skjedd ved flere anledninger    

Dersom Lars Gule hadde fått sin vilje, ville det vært bortimot umulig for politi og etterretningsvesen å forhindre en omfattende organisering av terrorceller i Norge, og Norge ville bli et fristed for terrorister til å bygge opp baklandet sitt. Gule forstår naturligvis dette han også.

En usivilisert og uakademisk debattform

Vi har tilbudt Lars Gule å svare på vår kritikk her på steigan.no. Det har han avslått. Han har i stedet valgt å slenge ut av seg, får man si, en serie med vulgære karakteristikker og personangrep som burde være langt under verdigheten til en med en akademisk stilling og tittel. Her gjengir vi et par skjermdumper, men vi kan forsikre leserne om at det er mye mer der det kommer fra, og til dels mye verre.

Det får holde!

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Nazistene prøvde vel også å bygge en stat.
  De bygget jernbane (nordnorge) , motorveier , skoler , sykehus etc.
  Quisling innførte også barnetrygd.

  Etter meg bekjent prøvde ikke nazistene å bygge et verdenskalifat , noen mener at de gjorde det , men dette er omstritt.

  Så slik kan en sammenligne IS og nazistene steg for steg.
  Hvilken av de som er verst er opp til øye som ser .

  Lars Gule virker iallfall på meg som om han ikke ser de grusomme realitetene ved IS , en organisasjon som også kan komme hit !

 2. I stedet for å gi Gule mere plass, bør vi ikke heller gå etter de som bruker han som sakkyndig? Det kan jo være at de har litt skamvett? På den annen side, så har de jo snublet over seg for å straffe de som har desertert og kommet hjem igjen, så da vet vi hva de ble straffet for.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg har sagt flere ganger at jeg kan godt ta straffen for å ha spyttet på en journalist, selv om de egentlig fortjener å bli lenket til senga og sulteforet til de blir helt apatiske.

 4. Gule har etter min mening rett i det faktiske forhold, at norsk rettsvesen aldri har tatt en selvstendig vurdering av om IS faktisk skal være en terrororganisasjon. Jeg syns ikke det er forsvarlig, at Norge bare godtar en vurdering fra FN, eller USA, eller noen annen politisk aktør, og så baserer norsk rett på dette, som om det skulle være et selvstendig grunnlag. Som Gule sier det: “… retten har ikke gjort den øvelsen.”

  Konsekvensen av dette, er at norsk rett oppgir sin selvstendige rolle som en av de tre statsmakter, og underordner seg politikken. Det er et sykdomstegn og et svakhetstegn.

  Både Gule og jeg er enige om at IS er en terrororganisasjon, og at det burde være forbudt å delta i den. Men det skal foregå på et solid og grunnlovstrygt grunnlag. Kanskje retten også kunne vurdere andre, liknende organisasjoner, og være med Pål Steigan i å faktisk gi IS et skudd for baugen, men også andre organisasjoner som har samme arbeidstegninger og arbeidsmåter.

  Jeg har dessverre en liten følelse her, av at Steigan & co retter baker for smed, bare fordi det er opportunt å underkjenne en autoritet som han/de helst ville hatt selv. Verre er det, at vi i denne saken er i ferd med å følge amerikanernes eksempel, med politisk utnevnte høyesterettsdommere og andre dommere. Domstolene burde ha selvstendig ansvar for å velge sine medlemmer og ledelse på faglig grunnlag, ikke politisk.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Er ikke det beste om retten selv får bestemme selv hva som skal være en terrororganisasjon?

  Etter å ha vært lekdommer, så har jeg mye mer tillit til at retten klarer å forvalte dette, enn politiske myndigheter som da ikke vil stemple sine terrorister som terrorister, men deres ideologiske motstandere fort får stempelet.

 6. Det har vært min mening hele tiden. Jeg brukte feil ord i første setningen. Det er rettet opp nå.

 7. Hvis noen vil grave dypere, har den gravende journalisten Christopher Bollyn som ei lita flis av ei bok på 144 sider, utgitt 2017, hvor han skriver hvem som lager krigspropaganda videoene. The war on Terror The plot to rule the middle east, der han kaller kapittel IX for " Who makes the terrorist videos ? ".Svaret står på side 87 og 88 i den boka.

  Leserkommentar Amazon :
  “This is the war on terror in a nutshell. Dry, concise language. No frills just the very cold hard truth.”

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere