Petro Porosjenko etterforskes for forræderi og maktmisbruk

12
Ukrainas avgåtte president Petro Porosjenko etterforskes for mulig forræderi. Foto: Shutterstock.
Bjørn Nistad

Av Bjørn Nistad.

Nylig ble det kjent at påtalemyndighetene i Kiev har innledet etterforskning knyttet til anklager om landsforræderi mot Ukrainas nettopp avgåtte president Petro Porosjenko. Etterforskningen er et resultat av en anmeldelse innlevert av Andrej Portnov, en medarbeider av Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj, som etter statskuppet i 2014 har levd i eksil i Russland.

Bakgrunnen for anmeldelsen er hendelsen i Kertsj-stredet ved Krim 25. november 2018 da tre ukrainske marinefartøyers forsøk på med makt å ta seg inn i Azovhavet resulterte i et sammenstøt med russiske sjøstridskrefter.

Ifølge Portnov var sammenstøtet – som resulterte i at de ukrainske marinefartøyene ble bordret og 24 ukrainske marinesoldater ble tatt til fange – et resultat av en bevisst provokasjon fra Porosjenkos side:

”P. A. Porosjenko, som handlet med overlegg og i ledtog med en organisert gruppe personer, [- – -] gav (eller godkjente) en ordre om at en gruppe ukrainske marinefartøyer skulle ta seg inn i Azovhavet fra Svartehavet gjennom Kertsj-stredet, som befant seg under full kontroll av betydelige og åpenbart overlegne russiske sjøstridskrefter. [- – -] Etter planen til Porosjenko og den av ham ledede organiserte gruppen skulle det fremprovoserte intermessoet få resonante følger og gjøre det mulig å anklage Den russiske føderasjon for åpen aggresjon mot Ukraina i Azovhavet og – som en følge – å påberope seg grunnlaget for innføring av unntakstilstand. Til syvende og sist skulle innføringen av unntakstilstand muliggjøre avlysningen og utsettelsen på ubestemt tid av presidentvalget i Ukraina.”

Dette er bare en av flere rettslige undersøkelser som i de siste dagene har blitt igangsatt mot Porosjenko. Også den ukrainske spesialenheten for bekjempelse av korrupsjon har innledet etterforskning mot den tidligere presidenten, som sammen med Igor Kononenko, nestleder i Porosjenkos parti, Petro Porosjenkos blokk, er anklaget for å ha svindlet til seg flere milliarder griven fra energiselskaper der staten innehar aksjemajoriteten. Denne svindelen skal blant annet ha skjedd ved at bedrifter som skyldte energiselskapene penger, slapp unna med å tilbakebetale en del av gjelden mot at tilbakebetalingen skjedde på en måte som gjorde at store summer kunne overføres til utenlandske bankkonti.

Grunnlaget for etterforskningen er politiavhør av den tidligere sjefen for selskapet Energoset, Dmitrij Krjutsjkov, som selv er anklaget for økonomiske forbrytelser, og som i april i år ble utlevert til Ukraina fra Tyskland.

En tredje etterforskning mot Porosjenko ble innledet 13. mai og dreier seg om mulig forsøk på utpresning av dommere. Bakgrunnen for denne etterforskningen er at Porosjenko 18. april i år skal ha beordret sikkerhetstjenesten og påtalemakten til å innlede etterforskning mot de involverte dommerne etter at Administrasjonsretten i Kiev erklærte at nasjonaliseringen av Privatbank, banken oligarken Igor Kolomojskij ble fratatt ved et oppgjør med Porosjenko i 2015, var ulovlig.

Og ytterligere anmeldelser vil garantert komme i tilknytning til skandalen med forsvarsmateriell, innkjøpt fra Russland til kunstig høye priser, som ble avslørt i vår, der flere av Porosjenkos nærmeste medarbeidere er involvert.

Jevnfør Ukraina.ru 23.05.2019: ”Farlig transitt. Alle straffesakene mot tidligere president Porosjenko”.

At det ville komme til et oppgjør med Porosjenko og kretsen rundt ham etter at Vladimir Zelenskij i april vant det ukrainske presidentvalget, og at dette oppgjøret ville få en rettslig side i form av anklager om korrupsjon og maktmisbruk, var noe de fleste regnet med. At etterforskning av Porosjenko har blitt innledet bare noen dager etter at Zelenskij 20. mai ble innsatt som president, og at den omfatter anklager om forræderi knyttet til Porosjenkos håndtering av utenrikspolitiske spørsmål er like fullt overraskende.

Befolkningen forventer at Zelenskij trekker Porosjenko og andre representanter for den ukrainske makteliten for retten og får dem dømt for korrupsjon og andre lysskye affærer. Og dersom den nyvalgte presidenten ikke viser handlekraft, risikerer han å miste sin folkelige støtte. Men før Zelenskij åpner for etterforskning og mulig tiltale mot Porosjenko, og dermed truer mesteparten av den ukrainske eliten, som nesten alle har sine svin på skogen, skulle man ha forventet at han hadde bygget opp en maktbasis. Altså at han hadde besatt nøkkelstillinger i statsapparatet, sikkerhetstjenesten og de væpnede styrkene med betrodde medarbeidere, og at han hadde skaffet seg solid støtte i Radaen.

Ved å gi grønt lys for en etterforskning av mulig forræderi og maktmisbruk knyttet til hendelsen i Kertsj-stredet utfordrer Zelenskij ikke bare Porosjenko, kretsen rundt ham og de kreftene i det ukrainske samfunnet som kom til makten ved statskuppet i 2014, men også fremmede makter. Uten godkjennelse fra mektige utenlandske støttespillere ville Porosjenko neppe ha våget å foreta en så grov provokasjon som hendelsen i Kertsj-stredet. Sannsynligvis har Porosjenko, som var særdeles lojal overfor USA, fått tillatelse fra Washington til å sende de ukrainske marinefartøyene inn i Kertsj-stredet. Dersom Porosjenko virkelig blir tiltalt for forræderi, risikerer amerikanske myndigheter, og trolig også andre vestlige regjeringer, at den tidligere presidenten avslører forhold som stiller vestlige lands opptreden i Ukraina i et lite flatterende lys, for eksempel at han gir opplysninger om vestlig involvering i statskuppet i 2014.

Zelenskij lever farlig. Han har utfordret mektige krefter. Og han risikerer å bli drept, avsatt ved et kupp eller stilt for riksrett anklaget for maktmisbruk.

Hvem Zelenskij er – en idealist som er villig til å risikere sitt eget skinn for å redde Ukraina eller et redskap for oligarken Kolomojskij, slik mange hevder – er foreløpig uklart. Det er også uklart om han vil innfri sitt løfte om å gjøre slutt på krigen i Donbass, som kunne ha vært avsluttet ved at Zelenskij gav ordre til de ukrainske styrkene om å trekke seg tilbake og å avslutte bombarderingen av den opprørske befolkningen i Øst-Ukraina. Og det er derfor vanskelig å gjøre seg opp en mening om hvorvidt man skal heie på Zelenskij eller stille seg likegyldig til hans skjebne.

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Bjørn Nistad.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det slår meg at det burde kanskje bli standard prosedyre, ved en hver avgang.

 2. Det slår meg at vesten ikke har noe å utsette på kriminelle handlinger så lenge det meler egen kake. Det slår meg at vesten for lengst har gitt avkall på lov og rett, og at det hersker en forkvaklet oppfattelse av at dette står i et motsetningsforhold til frihet.

 3. Det kalles tradisjonelt hykleri, og straffen er alltid å bli avslørt. Jeg lærte det selv, av faren min - alt var lov, bare du ikke ble tatt for det. Det var utilgivelig.

 4. Avatar for Pirri Pirri says:

  Zelensky forlangte å opprettholde sanksjoner mot Russland til “Krims retur.”
  Han har sagt at Putin er hans fiendet og Russland er en aggressor.
  Men ukrainere vil slutt på anti-russisk propaganda og ønsker fred med sin nærmeste nabo.

 5. Det er ikke sikkert at Zelensky først og fremst er ukrainer, han har sikkert et annet statsborgerskap også.

 6. Avatar for Pirri Pirri says:

  Zelensky er ikke ukrainer. Han er en jøde.

 7. Avatar for Mari Mari says:

  Her i huset kaller vi dem løshundene

 8. Avatar for Olaf Olaf says:

  Bjørn Nistad overrasker med korrekt gjengivelse av fakta (selv om det er kopiert fra russisk propaganda). Hans fortolkninger krever imidlertid noen kommentarer. Jeg kunne lagt til flere saker hvor Poroshenko er/har vært innstevnet som vitne innklaget, f.eks. at han har unnlatt å registrere privat kapital og eiendom i utlandet, slik politikere og høytstående byråkrater er pålagt å gjøre som ledd i bekjempelsen av korrupsjon, men lar det være.
  Majoriteten i Ukraina er fornøyd med at Poroshenko er avsatt, og ønsker at han skal straffes for de sakene han er anklaget for, i fall det kan bevises rettslig. Nistad bør imidlertid være klar over at rettsvesenet i Ukraina gjennomgår en betydelig utrenskning av korrupte dommere/statsadvokater. Rettspraksisen vil derfor bli mer rettferdig, og dermed fjerner seg fra det russisk rettsvesen, som fortsatt er styrt av politikken. Derfor er det ikke Zelensky som styrer om en sak skal opp eller hvilket utfall den får. Det er først og fremst NABU og det nyopprettede SBI som undersøker holdbarheten i saker etter krav fra den/de som er forulempet. I saken mot Poroshenko er det først og fremst olikarken Portnov (også han russisk orientert, som de fleste oligarkene i Ukraina) som har innstevnet Poroshenko. Hva Portnovs hensikt er, er fortsatt usikkert, men det skinner et tydelig hevnmotiv bak stevningene.
  Zelensky har sagt klart fra at kriminelle saker ikke skal håndteres eller pushes av de politiske myndigheter. Men det er kanskje litt vanskelig for en russisk-orientert “forsker” å forstå at i reelle demokratier, må domsmyndighetene være den uavhengige statsmakt som forvalter av lovverket? Og i denne saken, som i saken om Privatbank, har han vært krystallklar på at han ikke har noen rolle.

  Nistad gir imidlertid feil beskrivelse av episoden som førte til unntakstilstand for et år siden. Kapringen av de ukrainske båtene utenfor Kerch var en ren aggressiv handling fra russisk side i internasjonalt farvann, som ledd i å gjøre Azov-havet til et russisk innhav. Det var ikke Poroshenkos intensjon å sende båtene gjennom stredet for å provosere, slik Nistad beskriver. Taubåten og de 2 marinebåtene skulle til Mariupol på oppdrag. Men etter at de ble kapret, gjorde Poroshenko sin politiske tabbe ved å utlyse unntakstilstand, hvilket var helt unødvendig og muligens i strid med ukrainsk lovgivning. Hvis Nistad husker tilbake til høsten 2018, så ville han lese at unntakstilstanden fikk sterk kritikk fra vestlige land - gjengitt grundig i vestlig presse.

  Nistad tanker om Zelenskys “farlige tilværelse” og om han er en idealist eller “puppet” til oligarken Kholomoyski, er etter min mening ugrunnet, men verdt en kommentar. Slik Zelensky har forvaltet sitt embede så langt (inkl. Paris-møtet og de legale reformer, så har han god tillit i folket. De ser at han har langt bedre politisk og diplomatisk teft enn sine 5 forgjengere. Og folket ser at hans bakgrunn ikke er noen ulempe, kanskje tvert i mot. Men folk er fortsatt skeptisk, og de skyhøye forventningene til hans arbeid, skaper raskt utålmodiget. Det ser vi på meningsmålingene. Det forventes en utvikling tilsvarende Polen, men som Polen brukte over 20 år på å bygge opp. Samtidig vet vi at oligarkene er i ferd med å spytte inn 1-2 mrd. USD for å motarbeide regimet gjennom organisering av demonstrasjoner, bestikkelser, o.l. Selv Kholomoyski signaliserer at Ukraina nå må søke bedre relasjoner til Russland ved å gi opp kampen (og sikre ham selv større inntekter). Dersom Poroshenko fengsles, vil det bety at kampen mot oligarkiet virkelig vil skyte fart. Og bra er det!
  Når vi også vet at den økonomiske utvikling har vært svært positiv det siste hålvåret (ref mine kommentarer i denne bloggen tidligere), vil Ukraina i et 4- 5 års perspektiv ha en sunn økonomi og ikke minst et sundt demokrati .

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

4 flere kommentarer

Deltakere