USAs visepresident varsler krig i Europa og Latin-Amerika

3
USAs visepresident Mike Pence sa til de ferske soldatene på West Point at de helt sikkert vil føre krig "for frihetn" over hele verden, også på slagmarker i Europa og Latin-Amerika. Skjermdump.

USAs visepresident Mike Pence holdt en tale for avgangsstudentene på West Point militærakademi 25. mai 2019. Der slo han fast at det er praktisk talt sikkert (a virtual certainty) at disse soldatene vil komme i krig for USAs interesser hvor som helst på kloden. Hele talen ligger på nettsidene til Det hvite hus. Pence sa blant annet:

Det er praktisk talt sikkert at dere kommer til å kjempe på en slagmark for Amerika på et tidspunkt i livene derest. Dere vil lede soldater i kamp. Det vil skje.

Noen av dere vil bli med i kampen mot radikale islamske terrorister i Afghanistan og Irak. Noen av dere vil bli med i kampen på den koreanske halvøya og i Indo-Stillehavet, der Nord-Korea fortsetter å true freden, og et stadig mer militarisert Kina utfordrer vår tilstedeværelse i regionen. Noen av dere vil bli med i kampen i Europa, der et aggressivt Russland forsøker å revidere internasjonale grenser med våpen. Og noen av dere kan til og med bli påkalt til å tjene på denne halvkulen.

Og når den dagen kommer, vet jeg at dere vil flytte til lyden av våpenene og gjøre deres plikt, og dere vil kjempe, og dere vil vinne. Det amerikanske folk forventer ingenting mindre.

Når Pence her snakker om at soldatene skal delta i «kampen» – «the fight», så mener han åpenbart krig. Og det er ikke hverdagskost, ikke en gang fra Det hvite hus, å høre løfter eller trusler om krig i Europa og Latin-Amerika. USA ruster som kjent voldsomt opp i Europa, og nå har vi visepresidentens ord for at det er for å føre krig på en europeisk slagmark.

At han fortsetter å snakke om krig i Afghanistan og Irak, land der USA allerede taper krigene sine, hører liksom til dagens orden, men det vil bli lagt merke til i regionen, og USA vinner ikke en eneste venn der med slik tale. At han lover krig på Koreahalvøya vil ikke bare bli mislikt i Nord-Korea. Det vil bli minst like mye mislikt i Sør-Korea der president Moon Jae-in har jobbet iherdig for fred og avmilitarisering av den koreanske halvøya.

RT har lagd en videokommentar til talen, og på tross av alvoret, klarer ikke journalisten å la være å drive gjøn med krigeren Pence. Han noterer seg blant annet at de kommende militære lederne ikke ser overvettes begeistrert ut over visepresidentens tale.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Hvis det blir krig mellom USA og Russland kan man lure på hvilke land i Europa som kan være mest utsatt for kamphandlinger.
  Jeg frykter at Finnmark kan være det område i Europa som er mest utsatt for atomkrig i og med at landsdelen inneholder radarstasjoner og militære anlegg som Russland oppfatter som å være en stor trussel mot sine militære installasjoner bla på Kola halvøya.
  Norske myndigheters reaksjon ser ut til å være å øke USAs militære tilstedeværelse i Norge (noe som derimot vil øke antall bombemål i Norge bla mot steder hvor det ligger flyplasser, radarstasjoner og hemmelige baser).

 2. … for USAs interesser, det må i så fall være for en-prosentens interesser, den økonomiske elite. Ingen krig etter 1945 har kommet den amerikanske befolkningen til gode, heller det motsatte. For USAs imperialistiske kriger har bare beriket en-prosenten alltid på bekostning av folket, som betaler for den privateide krigsvåpen-industrien over statbudsjettet, på bekostning av infrastruktur og folkets velferd.

  Og etter hver krig kommer tusener på tusener av soldater hjem med fysiske skader, krigs-traumer og psykiske senskader som invalidiserer fysisk og psykisk. Mens finanseliten i WallStreet som eier krigsvåpen-industrien blir rikere og rikere, og styrer dypstaten og Washington DC, som gir dem enda større bevilgninger. Det er det militær-industrielle komplekset som styrer USA, og da blir utenrikspolitikken preget av det, endeløs krigføring for å gjøre eliten rikere.

 3. Med en aldri så liten vri, skinner sannheten igjennom:

  • ‘‘Det er praktisk talt sikkert (a virtual certainty) at disse soldatene vil komme i krig for Israel’s interesser hvor som helst på kloden.’’ . . . . .

  zionistine

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere