Rødt – i Syrizas fotspor?

6
Verdens ti rikeste milliardærer er bare blitt enda rikere. Kilde: Forbes.
Geir Christensen

Av Geir Christensen.

For få år siden var Syriza i Hellas et av de store forbildene for mange  i Rødt.  De skulle være eksempelet på det nye usekteriske venstre som kunne samle masseoppslutning og lede det greske opprøret mot  mot den internasjonale kapitalistiske eliten sitt  ran av de greske fellesverdiene.  

De svært synlige bristene i Syriza sin strategi  ble oversett av mange. 

Syriza endte opp som administrator  av ranet i Hellas, og det greske opprøret er satt svært langt tilbake. 

Rødt har ikke noen samlet oppsummering av hva som gikk feil i Hellas. 

Les: Venstresida og Syriza – hva nå?

Over store deler av Europa bryter sosialdemokratiet sammen og nye venstrebevegelser vokser fram. Det er flott. Det triste er at de fleste av disse bevegelsene ikke klarer å utfordre dagens internasjonale kapitalistiske elite, men blir temmet inn i kapitalismens fold eller knust.

Nå er Corbyn i England og Sanders i USA  forbilder det ofte reklameres for i Rødt. Begge er representanter for bevegelser som står for sosiale og delvis sosialistiske alternativer og som er uttrykk for folkelig misnøye. Begge har strategier som med sikkerhet, ved valgseier, vil gjøre dem til administratorer for den kapitalistiske eliten.

Den store utfordringen

Den store utfordringen er å skape bevegelser som er i stand til å gjennomføre virkelige sosialistiske endringer. Som er i stand til å utfordre verdens kapitalistiske elite uten å bli spist eller knust.

RV/Rødt har slitt i skyggenes dal i mange tiår. Med unntak av noen sterke kommunelag har vi vært et parlamentarisk ubetydelig parti.  Den nye ledelsen i Rødt har klart å bryte gjennom og  omdannet Rødt til et parti med økende nasjonal betydning.  Det fortjener den all ros for. 

Arbeidet rettes nå inn på å klare sperregrensen om 2 år.  Men det er den lille utfordringen som forskjellige nye venstrepartier over hele Europa klarer.  Vi skal ikke kimse av oppgaven, men heller ikke la den  skygge for den store utforingen – å skape en bevegelse som er i stand til å utfordre kapitalens makt.

Forutsetningen for å klare den store utfordringen er en analyse av den moderne kapitalismen og de kreftene vi står opp mot.  Så langt mangler en realdebatt og grunnlagsdokumenter om dette, Hverken prinsipprogramkomiteen eller strategikomiteen leverer noe av betydning.

Presentasjon av norske milliardærer i magasinet Forbes.

De superrike

Nesodden Rødt har sendt inn følgende forslag:

«Det har utkrystallisert seg en liten gruppe superrike mennesker som har tatt kommandoen i kapitalistklassen.

Denne gruppen superrike er blitt uhyre sentralisert og internasjonalisert hvor et nettverk av korporasjoner som er tett infiltrert i hverandre styrer og bestemmer det meste i verden. De samarbeider internasjonalt i krigen mot arbeiderklassen. Samtidig er de i konflikt med hverandre i en evig søking etter råvarer, markeder, billig arbeidskraft – etter profitt. Rivaliseringen mellom USA, Kina, Europa, Russland osv kan utløse en tredje verdenskrig.

Deres økonomiske makt utøves gjennom internasjonale banker, verdensbanken, Den østasiatiske investeringsbanken osv. De setter stater med gjeld under press slik de knekte Syrizregjeringen i Hellas og f.eks. slik de presset Syria ved å sette banksystemet ut av drift.

Deres politiske makt er gjennom avtaleverk som WTO, EU/EØS, TISA m.m. Der presser de fram fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft osv.  De skaper en global konkurranse hvor billigste arbeider, mest skattefrie stat og de største subsidiene til næringslivet vinner og  velferd for arbeiderklassen taper. De har også tatt internasjonal kontroll over det meste av media og driver en omfattende sensur og propaganda. Politisk er de i stand til å ta tak i rettferdige opprør å misbruke de til å fremme liberalisering gjennom bl.a. Fargerevolusjoner.

Deres militære makt går via militærvesenet i imperialistiske stater og allianser som NATO m.m.  Det brukes til å knuse stater som ikke er lojale og å slå ned opprør mot utbytting lokalt. De går ikke av veien for folkemord når profitten er truet.»

Rødt: Strategikomiteens innstilling

Innkomne forslag til strategi med komiteens innstilling

Rødt sin utfordring

Det er enstemmig avvist av strategikomiteen – uten begrunnelse. Forslaget kan sikkert forbedres betydelig. Debatten om hva slags makt  vi står opp mot er helt avgjørende.   Før Rødt tar denne diskusjonen  og før vi når fram til en felles oppfatning av motstanderen vår, vil Rødt ikke aksle oppgaven med å skape sosialisme. 

Nå blir mye diskusjon konsentrert om hvordan vi skal gli unna ubehagelige verbale angrep fra borgerskapet. Det er viktig når Moxnes holder pressekonferanse. Men som forutsetning for  strategidiskusjonen blir det et middel til å hindre gode analyser og motvirker at Rødt ruster seg for den store utfordringen. Det gode blir det ondes hjelper.

Jeg vil utfordre Rødt sitt landsmøte:
Ta den store utfordringen – ta debatten om hva vi står opp mot –  grundig og over tid. Deretter debatten om hva som skal til for å frata de makten og skape sosialisme. Hastverk og unnvikelser her er oppskriften på nederlag.


Rødts landsmøte avholdes 9.-12. mai 2019 på Alna i Oslo. Partiets informasjon til pressa finner du her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Innspelet frå Nesodden Rødt set fingeren på eit alvorleg problem strategikomiteen ikkje ønskjer å ta i. Grunnen er vel den at sentrale folk i denne komiteen er redde for å få stemplet “konspirasjonsteoretikar” på seg. Dermed er dei ofre for den retorikken makta har skapt for å verne seg sjølv mot kritikk.

 2. Etter som jeg studerte samfunnsøkonomi, like før den såkalte finans-krisa, og var lokal-politiker for SV, hadde jeg en viss forutsetning for, og en forventning om at det skulle bli diskutert slike ting i kommunestyregruppa mi, i partiet og ikke minst i KK, som jeg abonnerte på, den gangen.
  Knapt et pip, fra andre enn de gamle gubbene ( Sandemose etc.)
  Selv om jeg prøvde hele tiden, så møtte jeg bare unnvikende oppførsel og tomme blikk. Ikke en gang den gode nyheten at det ikke var det minste rart at det var vanskelig å skjønne, for det var jo bare ræl, tente lys i deres øyne.
  KK var utenfor min rekkevidde, siden de ikke tar inn innlegg fra vaskekjærringer.

  Sånn går det når en velger politikk, framfor kunnskap. En begynner å tenke i slagord, og da blir utfordringen å begrunne det etterpå.

 3. Avatar for Rana Rana says:

  Nesodden sier de ønsker en bevegelse. Det vil de ikke få til, med bare å skrive innlegg, en MÅ etablere en kunst-kulturfront. En front der en kommuniserer med essenser i innhold og i form. Mao reiste til Yenan midt under revolusjonen for å diskutere nettopp kunst og kultur. Myrdal nevnte at det eneste han kunne tenke seg å endre i sitt liv var , at han var ti år yngre og nettopp kunne reist med Mao for å diskutere kunst og kultur .
  Ikke for å diskutere fine bilder, men for å diskutere menneskets essensielle kommunikasjonsformer , knyttet til vår store instinktive hjerne, som sanser og sanser og lenge før den slipper til rasjonell tenking.
  En kunst-kulturfornt må selvsagt og vektlegge det å skape ny sansbar kommunikasjon - kunst og den må kobles til folk gjennom fagbevegelse og radikale, demokratiske, politiske bevegelser-partier.
  Etter 22 juli hadde man en minnegudstjeneste i en kirke. Mange forbilledlige retoriske taler som ingen husker og ingen reagerte på. Det var først når en yngre dame kom opp på prekestolen og leste kunst-diktet “Til ungdommen” av N. Grieg , at bla. kongen via TV , reagerte spontant og hadde problemer med å holde gråten tilbake. De gule vestene har fått nye radikale sanger- se youtube

  Roger

 4. Den turen kunne jeg godt ha tenkt meg også! I følge boka mi er det ikke nødvendigvis forseint for verken Mao, Myrdal eller meg, så jeg setter det opp på ønskelista mi.

 5. Avatar for SHO SHO says:

  Det betyr at første punkt på Rødts program bør være å gjennomføre verdensrevolusjon? Deretter vil kanskje alle brikker mer eller mindre falle på plass av seg selv.

 6. Jeg vil påstå at Nesodden Rødt har med sitt forslag vist at de forstår hva som er arbeidstakernes fiende i verden, den globale storkapitalen. Den har de beskrevet presist slik vi kan se den herje i verden fra Norge. Den globale storkapitalen er her også, men her i Norge går den langsommere frem.

  Men stoppes den ikke, blir det fort her som i andre land hvor den globale storkapitalens sosialdarwinistiske nyliberale markedsøkonomi har blitt implementert, med elendighet for arbeiderklassen og svake grupper spesielt, og med en presset lavere middelklasse.

  Når strategikomiteen aviser Nesodden Rødts forslag uten begrunnelse, burde de også komme med sin strategi, ellers blir fort det inntrykket at Rødts ambisjoner er bare å være et selvfornøyd støtteparti for SV eller AP, og det hjelper ikke arbeiderklassen, lavere middelklasse og svake grupper, det viser APs politikk spesielt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere