Norge og krigen om Afrikas ressurser

14

I to oppslag i avisa Klassekampen 14. og 15. februar 2018 kommer det fram at forsvarsdepartementet planlegger å sende norske soldater til Niger. Man kan lett få inntrykk av at norske soldater skal til Niger for å bekjempe terrorisme og å demme opp for migrasjonen til Europa. Ikke noe kunne være mer uriktig. Dette handler om krigen om Afrikas ressurser. Resten er bare argumenter for å selge kolonikrig til norske borgere.


Denne artikkelen er en nyutgivelse. Den ble opprinnelig publisert i februar 2018. Den er aktuell nå i forbindelse med den nye norske militærkontingenten som er sendt til Mali.


Krigen om Afrikas ressurser

I boka Mørkets hjerte beskriver Joseph Conrad den rovgriske europeiske imperialismen i Afrika i all sin grusomhet. Boka er også forbilde for Francis Ford Coppolas film Apocalypse now! om Vietnamkrigen. Dessverre har både boka og filmen blitt svært aktuelle igjen nå som stormaktene samler seg som gribber for å rane Afrika på nytt.

Afrika er fra naturens side kanskje verdens rikeste kontinent, og er slik sett enormt mye rikere enn Europa. Kontinentet har enorme ressurser som de imperialistiske maktene tørster etter og vil gjøre til sine. Vi snakker om olje, gass, gull, uran, bauxitt, fosfat og nesten alle andre mineraler og råvarer man kan tenke seg.

Mali har en av verdens største forekomster av gull (3. størst i Afrika), bauxitt, jernmalm og fosfat. Nabolandet Niger er Frankrikes hovedleverandør av uran, og nå er det også påvist det som kan vise seg å være store forekomster av uran i Mali. Siden Frankrike har satset nesten alt på atomkraft for sin strømforsyning, er dette uhyre strategisk viktig for fransk kapital.

Global Crisis Atlas (EU)
Global Crisis Atlas (EU)

Som dette kartet viser, er potensialet stort for utvinning av olje og gass i Mauritania og Mali. Vest-Sahara, Mauritania og Mali har store forekomster av fosfat. Og det er slik at olje kan man nok alltids finne alternativer til, sjøl om det ikke er lett. Fosfat finnes det ingen alternativer til. Uten fosfat – ingen mat!

Nigers naboland Tsjad driver lite utvinning av mineraler nå, men det skal finnes olje, uran, wolfram, tinn, bauxitt, gull, jernmalm og titan (brukes i legeringer i for eksempel, raketter og jetfly).

Kartet viser gullforekomster i Mali og nabolanda

John Pilger skrev i 2013 at

«en invasjon av Afrika i full skala er i gang. USA plasserer ut tropper i 35 afrikanske land og begynner med Libya, Sudan, Algerie og Niger.» Og han fortsatte: «Invasjonen har nesten ingenting å gjøre med «islamismen» og nesten alt å gjøre med å sikre seg ressurser, spesielt mineraler i et stadig mer intenst kappløp med Kina.»

Jeg har også argumentert for at det vi er vitne til er Vestens krig mot Kina i Afrika.

USA har lenge trappet opp krigen om Afrikas ressurser

I 2006 var bare 1% av USAs spesialstyrker plassert i Afrika. Ti år seinere er 17,3% av U.S. Special Operations-styrker, deriblant Navy SEALS og Green Berets utplassert i Afrika.

Brigadegeneral Donald C. Bolduc forteller til Africa Defence at disse spesialstyrkene opererer over hele kontinentet. Han snakker om hvordan disse styrkene opererer i «gråsonen» mellom krig og fred.

Det som virkelig frustrerer amerikanerne er at Kina utkonkurrerer USA i land etter land i Afrika. Afrika er utprøvingsområde for Kinas utenlandsinvesteringer, skriver Financial Times. Kinas handel med Afrika er 20 ganger større nå enn den var i 2000. Kinas handel med Afrika har gått forbi USAs og Kinas investeringer i Afrika har distansert USA ganske voldsomt de siste par årene.

USA makter ikke å svare den kinesiske økonomiske framrykkinga med en tilsvarende økonomisk satsing. Det eneste svaret USA kan komme med er, som alltid, krig.

Frankrike og Tyskland i ny kolonikrig

Den som lurer på hva som skjer bør lese om kolonialismen og de europeiske maktenes oppdeling av Afrika, fordi det vi nå ser er Kolonialisme 2.0. Imperialistmaktene vil dele opp Afrika på nytt, og de benytter til dels samme metoder som forrige gang.

Med politisk støtte fra sine allierte har Frankrike etablert en ny militær styrke for Sahel. Den skal operere i Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger og Tsjad, altså i store deler av det som var Frankrikes kolonier i Vest-Afrika. Styrken kalles Sahel G5.

Etter at han tok over som president har Emmanuel Macron lagt stor vekt på å trappe opp og forsterke den kolonikrigen som ble startet av hans forgjenger, François Hollande.

Forbundskansler Angela Merkel i Tyskland går inn for utplassering av tropper i Sahel-regionen i Afrika. Påskuddet er naturligvis «kampen mot terror». Men det handler om kampen om kontinentets ressurser.

Europeiske og afrikanske ledere møttes i La Celle-Saint-Cloud utenfor Paris 13. desember 2017 for å diskutere den økte militærinnsatsen. Det var foruten Merkel Frankrikes president Emmanuel Macron som sto i spissen for møtet. Den økte krigføringa i Afrika blir dermed også en del av det fransk-tyske prosjektet for å militarisere EU og utvikle Europa-hæren. Tyskland har i dag 875 soldater i den internasjonale styrken i Mali.

I argumentasjonen for økt militærinnsats viste Merkel til den økende islamistiske terrorismen. Men hun sa ingenting om at denne terrorismen er inspirert og støttet av ikke minst Tysklands nære allierte Saudi-Arabia. Merkel lovte at Tyskland vil sette av en milliard euro mellom 2017 og 2021 for å delfinansiere Sahelkrigen. Fra før av har EU satt av 50 millioner euro til «kampen mot terrorismen» i Vest-Afrika.

Tyske Bundesweher er allerede på plass i Sahel.

Det har noe med terrorisme og migrasjon å gjøre, men i motsatt rekkefølge

I artiklene i Klassekampen gir offisielle norske talsmenn uttrykk for at krigene i Afrika handler om kamp mot terrorismen og skal bidra til å demme opp for migrasjonen mot Europa. Begge deler er gode salgsargumenter overfor europeere som både frykter terror og massemigrasjon. Men NATO er ikke i Afrika for å bekjempe terror og migrasjon. NATO skaper både terror og massemigrasjon.

Det er ingen grunn til at afrikanske unge menn skal dra til Europa for å søke lykken. Det som venter dem i Europa, hvis de når fram, er ikke lykken, men i beste fall fattigdom, i verste fall slaveri. Det er mer enn nok ressurser i Afrika til at kontinentet kan skape ei framtid for sin egen befolkning, også hvis den skulle øke betraktelig. Problemet er at afrikanere flest får ikke del i denne rikdommen. Den plyndres av multinasjonale selskaper i allianse med en bitteliten klikk med korrupte afrikanske ledere som er plassert der av imperialistmakene for å administrere plyndringa.

Europeiske ledere kjemper ikke mot massemigrasjon til Europa. De legger til rette for den. EU har i samarbeid med afrikanske land avtalt og tilrettelagt for denne migrasjonen, blant annet gjennom The MED Migration Programme.

Tilhengerne av massemigrasjon, slik som milliardærklubben World Economic Forum, mener at massemigrasjon er økonomisk fordelaktig, både for mottakerlandet, migrantene og hjemlandet. (The Business Case for Migration.)

Dette er en illusjon av første rang. Det er ikke mangel på ressurser som gjør at folk emigrerer fra Nigeria, Elfenbenskysten eller Ghana. Det er den sinnssvakt ulike fordelinga av ressursene. Det imperialistiske systemet, som vi med vårt Statoil i høy grad er en del av, er i første rekke i å plyndre Afrika for dets rikdommer i samarbeid med en bitteliten, søkkrik og gjennomkorrupt overklasse, som vi er med på å holde ved makta. Migrasjonen bidrar faktisk til å forsterke og befeste fattigdommen. 50% av legene i Elfenbenskysten, Ghana, Guinea-Bissau og Senegal har emigrert. Et fattig land har brukt knappe ressurser for å utdanne dem, og Vesten høster fruktene.

Massemigrasjonen er en villet politikk og den er skapt av de imperialistiske statene.

Terrorismen er også skapt av imperialismen

Mediene i Vesten og vestlige politikere får folk til å tro at terrorismen er noe som nærmest har oppstått av seg sjøl, og noen velmenende folk hevder at den er et produkt av fattigdommen. Ingen av delene er sant. Terroristene er opplært av, finansiert av og assistert av imperialistmaktene, og da i første rekke av USA, men også av Saudi-Arabia, Qatar, Frankrike, Tyrkia og Storbritannia, for å nevne noen av de fremste sponsorene.

16. januar 2013 angrep ei islamistisk terrorgruppe som kalte seg Katibat Moulathamine gassanlegget i Tiguentourine ca. 45 km vest for  In Amenas i Algerie. I alt 700 ansatte ble tatt som gisler. Blant operatørene på anlegget var også Statoil. Fem nordmenn ble drept i terroraksjonen. En britisk rappport viser at algerisk etterretning var direkte involvert i terroraksjonen, at myndighetene i Algerie var informert om den på forhånd og at terroristene hadde fått opplæring av algerisk etterretning.

Hillary Clinton var utenriksminister da terroraksjonen i In Amenas ble gjennomført. Hennes fortrolige rapportør Sidney Blumenthal hadde kontakt med fransk etterretning. Da Wikileaks offentliggjorde tusenvis av Clintons eposter, var det to eposter fra ham som eksplisitt handlet om In Amenas.

19. januar 2013 skrev Blumenthal til Hillary Clinton i en hemmelig epost:

There is confirmation from high level intelligence sources, probably members of or in contact with the French DGSE (DRS, min anm.), that there was a secret agreement between the Bouteflika government and MBM (Mokhtar bel Mokhtar, min anm.)

John R. Schindler skrev en artikkel i The National Interest 10 juli 2012 med tittelen ‘The Ugly Truth about Algeria’.

Simply put, GIA was the creation of the DRS; using proven Soviet methods of penetration and provocation, the agency assembled it to discredit the extremists. Much of GIA’s leadership consisted of DRS agents, who drove the group into the dead end of mass murder, a ruthless tactic that thoroughly discredited GIA Islamists among nearly all Algerians. Most of its major operations were the handiwork of the DRS, including the 1995 wave of bombings in France. Some of the most notorious massacres of civilians were perpetrated by military special units masquerading as mujahidin, or by GIA squads under DRS control.

Altså: den islamistiske terrororganisasjonen GIA ble skapt av algerisk etterretning. Mye av ledelsen deres var etterretningsagenter. De fleste av deres store terroraksjoner var skapt av DRS, inklusive bombekampanjene i Frankrike i 1995. Militære agenter ga seg ut for å være mujahedin.

I Libya gjorde den rødgrønne regjeringa med sin bombing og ødeleggelse av landet sitt til at terroristene fikk fritt leide. Og de militsene som norsk flyvåpen fungerte som støtte for gjennomførte seinere terroraksjoner i Frankrike og Storbritannia. Under Vestens bombekrig mot Libya i 2011 var LIFG en viktig del av jihadistgruppene på bakken, som fungerte som «vårt» infanteri. De var velkjente for britisk og amerikansk etterretning.

Og det var folk fra LIFG som gjennomførte terroraksjonene i Manchester og London.

Terrorismen er også en villet politikk fra imperialistmaktene. Den brukes til å føre krig ved stedfortreder og den brukes til å mørne egen befolkning til å akseptere gradvis avskaffelse av demokratiet. Og den er et nyttig påskudd for å skaffe folkelig støtte til kolonikriger.

Et gratis tips til Klassekampen: Neste gang dere skal intervjue noen om årsakene til norsk «innsats» i Afrika – snakk med noen andre enn NUPI- og NATO-folk. Derfra får dere alt annet enn sannheten.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Et underliggende problem er at verden er på vei mot 9-11 milliarder mennesker hvor alle ønsker vestlig levestandard. Finnes det nok ressurser i verden til noe slikt? Samtidig med dette blir viktige ressurser brukt opp (bla olje og fosfor). Det høres ut som verden er på vei mot ressursknapphet. Og når krybben er tom bites hestene sies det. Verden er på vei fra en situasjon hvor det er rikelig tilgang på ressurser (i allefall for de vestlige land) til en situasjon hvor det kan bli kamp om knappe ressurser. Samtidig taper USA i kampen mot Kina når det gjelder globalisering (bla ved at USA av-industrialiseres og dollaren settes under press). I tillegg kan det også se ut som hele den vestlige verden er på vei til å drukne fullstendig i gjeld.

  Den langsiktige trend kan være at globaliseringen er i ferd med å avgå ved døden og kan bli erstattet av en ny form for kolonialisme hvor hvert land/område (slik som EU) må sikre sin egen tilgang til råvarer. Og hva så med Norge? Norge kan risikere å bli en slags energi-koloni for EU (og ikke bare når det gjelder utenlandskabler men også når det gjelder utbygging av mer vannkraft).

 2. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Rent bortsett fra at de fleste ikke har blitt registert før nylig, tyder alt på at at befolkningseksplosjonen er en myte. Politikken som har dominert er kontrollert knapphet, der målet er å simulere en overbefolket verden så godt at vi alle sammen tror på det.

 3. Avatar for baluba baluba says:

  Skattepengene våre brukes også til forskning for å finne vaksiner mot diare slik at man kan redde ytterligere 40 millioner barn i Afrika. Målet må være at vi skal bli 15 milliarder.
  Og når jeg er inne på Afrika. Hva er grunnen til a Jacob Zuma må gå? Han var en av dem som prøvde å stoppe bombingen vår i Syria

 4. Jeg har vært mye i Afrika, spesielt i et lite land som heter Burundi. Jeg har et fin residens der, i nord-enden av Lake Tanganyika.

  Jeg trengte ikke TV. Jeg kunne bare se på veien, som gikk forbi, hvordan syklister kom med 4 m høye bambus på sykkelen. Så kom det et vindkast, og jeg måtte gå ned for å hjelpe dem på hjulene igjen. Det gjorde jeg mer enn gjerne!

  Det som var verre å se, var alle FN bilene. Jeg ble kjent med en sjåfør. Han fortalte meg at FN er en organisasjon som er korrupt fra topp til tå. De frakter gull og diamanter fra Kongo. FN-biler blir ikke kontrollert på grensen. Så frakter de det til Bujumbura, der har de en stor flyplass, og frakter alt til Europa.

  Jeg så at FN er den mest korrupte organisasjonen i hele verden. Min kone spurte meg uskyldig: “Petter, hvorfor er det plutselig blitt så mange mulatter i Kongo?”

  Hun hadde gått på skole i Bukavu for 20 år siden og kjenner området. Hun vet ikke om hvordan hjelpearbeidere oppfører seg. Det har jeg sett. Først kommer #metoo kampanjen i Europa. Nå kommer det opp hvordan FN og andre folk har oppført seg i Afrika. Det er uhyggelig.

  Vi i Vesten må gjøre andre ting. Jeg har vært nok i Afrika til å se det, men jeg orker ikke å mase om det igjen…

 5. Avatar for FMD FMD says:

  En eller annen NUPI forsker skrev en “kritisk” artikkel hos NRK om det Norske “bidraget” i Niger, ikke en eneste gang ble internasjonal lov nevnt i denne artikkelen. De lovløse tilstandene i norsk utenrikspolitikk må ta slutt, det norske folk er de siste som burde forkaste lovgivningen som ble til etter Nürnbergprosessen.

 6. Vaksinasjon er en av de mest effektive metoder som finnes til å forbedre folkehelsen. Sammenhengen her er intuitiv og enkel å forstå.

  Det som er mindre intuitivt, men ikke mindre sant, er at vaksinasjon og generell forbedring av folkehelsen er en av de mest effektive metoder for å stoppe befolkningsveksten. Statistikk fra alle land viser at når dødeligheten synker så synker også barnetallene.

  Den mest humane, og sannsynligvis eneste farbare, vei til å stabilisere verdens befolkning er å forbedre folkehelsen i verdens fattigste land.

 7. Ikke når du har skrevet sosiologioppgave om det.

  1. Det er veldig få av vaksinene som gir full og permanent immunitet. Dagens vaksiner fungerer ikke som koppe eller BCG- vaksinene. Vaksiner har sin plass i katastrofe-håndtering, men kan aldri erstatte godt kosthold eller hygiene.

  2. Norsk statistikk viser at med unntak av tuberkulose, så var dødligheten ved smittsomme sykdommer allrede redusert til nesten det nivå vi har i dag, før vaksinerings-programmene startet. Selv om noe takk går til penicillinet, som ble oppdaget ved en inkurie, så var det rent vann og nok mat som gjorde oss friske, da som nå.

  3. Sammenhengen mellom befolkningsredusjon og vaksiner er nok mer ufanselig enn som så. Det er altfor mange beviser på at det blir tilsatt fruktbarhetsdrepende komponenter i mange av disse vasksinasjons-programmene.

 8. Veldig interessant det du kommer med her Anne Brit. Du har sikkert rett i at hygiene og kosthold nok har ennå større betydning for folkehelsen enn vaksiner.

  Men det som var mitt hovedanliggende her er var å tilbakevise at vaksiner bidrar til befolkningseksplosjon. sammenhengen er motsatt. Bedre folkehelse og mindre barnedødelighet er sterkt korrelert med lavere barnetall.

  Den egentlige årsakssammenhengen er muligens litt mer subtil ved at utdanning og økonomi også er korrelert med folkehelsen og fertilitet, men dette spiller ikke så stor rolle.

  Det vesentlige er at tiltak som fører til bedre folkehelse også gir lavere befolkningsvekst.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

14 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.