Elbil-revolusjonen uteblir

0
Norge er Tesla-landet framfor alle. Ellers i Europa er elbilsalget heller svakt viser bransjetall. Foto: Shutterstock

Elbilrevolusjonen er og blir et norsk fenomen. Salgstallene kryper oppover globalt, men volumene er fortsatt svært beskjedne. EVvolumes har publisert de endelige tallene for 2018. Dette skriver Jan Herdal oljekrisa.no. Herdal fortsetter:

Samlet utgjorde elbiler og hybrider med sine 2,1 millioner enheter 2,2 prosent av det totale globale bilmarkedet inkludert Kina i fjor, ifølge EVvolumes. Bare 1,4 millioner av dette var rene elbiler, tilsvarende under 1,5 prosent av bilmarkedet.

Med andre ord – en av femti solgte biler i fjor var elbil eller hybrid.

Av hele volumet på 2,1 millioner ble over halvparten, 1,2 millioner, solgt i Kina.  Kina stod for 56 prosent av alt elbil- og hybridsalg i fjor. Det utgjorde likevel bare omlag 4 prosent av det store kinesiske bilmarkedet. I verden utenom Kina utgjorde salget 2 prosent.

Norge stod i en særstilling med 40 prosent av totalen, fulgt av Island med 17,5 prosent.

Den europeiske bransjeorganisasjonen ACEA prøver å hausse opp elbilene så godt den kan, men de faktiske tall viser at rene elbiler fortsatt bare utgjorde vel 2 prosent av bilsalget i Europa i fjor. Det ble solgt omtrent dobbelt så mange hybrider.

ACEA skriver at 57,6 prosent av bilene solgt i EU i 2018 var bensinbiler, 34,7 prosent var dieselbiler, hybridbiler 4,2 prosent og rene elbiler 2,1 prosent. Bensinbilenes andel hadde faktisk økt med 7 prosentpoeng fra året før. Etterspørselen etter bensinbiler økte i alle EU-land, unntatt Sverige. Og økningen var på 15,2 prosent. Halvparten av EUs medlemsland har en elbilandel på under 1 prosent.

Ingen av bilprodusentene tjener penger på å produsere elbiler, heller ikke Tesla. Tesla endte med et underskudd på 702 millioner dollar i første kvartal. Leveransene falt med 31 prosent fra foregående kvartal. Det eneste lyspunktet for Elon Musk og hans Tesla er det norske markedet. I mars rullet 5.315 eksemplarer av deres Model 3 ut på norske veier. Men i resten av verden ser det heller dystert ut for selskapet.

Og i Norge er det ingen tvil om at det er de romslige subsidene og mange privilegiene som har skapt elbilboomen. Det er i hovedsak subsidier til folk som ikke trenger det, samt en betydelig markedsstøtte til Elon Musk & co.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.