Den tyske vindkraftboomen er over

0
Tyskland har satset ekstremt på vindkraft. Vindindustrien har forandret hele det tyske kulturlandskapet. Men: - Vindkraftboomen er over, konkluderer Der Spiegel. Bakgrunnsbilde: Shutterstock

Siste utgave av landets største nyhetsmagasin Der Spiegel har en forside som er prydet av fallerte monstermøller og raserte overføringslinjer. I en lang, grundig artikkel konstaterer forfatterne at det største politiske prosjektet siden gjenforeningen, Die Energiwende, truer med å feile. Dette skriver Jan Herdal oljekrisa.no.

Den tyske riksrevisjonen har slått fast at energiprogrammet har kostet 160 milliarder euro de siste fem årene, uten at det er i nærheten av å nå sine mål. CO2-utslippene er blitt bare ubetydelig redusert, og tyske innbyggere, som opprinnelig var svært positive til prosjektet, opplever det nå som feilslått, urimelig og usosialt.

Den alternative energien krever et gigantisk overføringsnett. For mer enn ti år siden vedtok forbundsregjeringa å bygge 7.700 kilometer med nye kraftlinjer. Per i dag er bare 950 kilometer bygd og i 2017 ble det bygd 30 kilometer kraftlinjer. I Berlin sier man syrlig: 30 kilometer, det er omtrent så langt som en snegle beveger seg på ett år.

Die Energiewende har «kostet Tyskland 300 milliarder kroner årlig. Resultatene har uteblitt. 29 000 vindmøller leverte i 2018 bare 3,2 prosent av Tysklands totale energiforbruk, mens olje, gass og kull fortsatt stod for nesten 80 prosent,» skriver Herdal.

Magasinet Energiezukunft skriver at for første kvartal 2019 ligger utbygging av ny vindkraftindustri 90 prosent under tallene fra 2018.

Artikkelen i Der Spiegel viser til et ferskt overslag som viser at det vil koste mellom 22.000 milliarder og 30.000 milliarder norske kroner å 3- til 5-doble energibidraget fra sol og vind innen 2050.

Denne energipolitikken har allerede kostet tyske forbrukere dyrt, og dyrere skal det bli. Tyskernes entusiasme har skiftet til frustrasjon og sinne. Drives prisene høyere nå, vil Tyskland få sitt eget opprør av gule vester, frykter forfatterne av Spiegel-artikkelen.

Den tyske energipolitikken har bygd på ønskedrømmer som har hatt lite med realiteter å gjøre. Men det er noe med fysiske lover. Termodynamikkens lover bryr seg lite om ønsker.

Og mens tysk vindindustri stagnerer vil kapitalen og politikerne i Norge tvinge fram enda mer ødeleggelse av norsk natur med stadig større vindindustrianlegg. Protestene mot dette vokser i omfang og disse prosjektene kan fort komme til å bli svært kostbare, ikke bare økonomisk, men også politisk.

Les om vindkraft på steigan.no.

Forrige artikkelDen franske politistaten og pressa
Neste artikkelHva mener Alexandria Ocasio-Cortez om Venezuela?