De lyver for oss og de vet at de lyver – og vi later som vi tror dem

0
Gro Harlem Brundtland uttrykker elitens bekymringer i Dagsavisen. "Vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folk blir fortalt"

Av Eva Thomassen.

Politikerne har fått et problem. Det er blitt vanskeligere å lyve. De er i ferd med å miste grepet på løgnene vi blir foret med. De klarer ikke å temme oss mer.

“The rules are simple: They lie to us, we know they’re lying, they know we know they’re lying, but they keep lying to us, and we keep pretending to believe them.”
Elena Gorokhova.

Kampanje mot «eldre» Facebookbrukere.

Folket har blitt en trussel. Å høre sannheten dekkes bak fikenbladet «demokrati». Folket er i ferd med å ødelegge «demokratiet». Vi må skånes fra oss selv. Eller heller, politikerne ber å bli fredet fra folket. Helst hadde de nok håpet at de kunne skifte ut folket.  

Meningsinnlegget til Erik Stephansen, nyhetsredaktør i Nettavisen fremstiller godt voksne mennesker som dumme og kunnskapsløse: «De som sprer flest falske nyheter, er ikke ondskapsfulle nett-troll, men våre egne, velmenende besteforeldre som har kommet over noe sjokkerende på nettet og ivrig deler det med familie og venner.» skriver han i sin spalte i Nettavisen.

Nettavisens nyhetsredaktør «den nye «eldrebølgen» på nettet kan ha blitt et demokratisk problem».

I følge meningsinnlegget til Erik Stephansen, nyhetsredaktør i Nettavisen er grunnen til at vi skal ta behovet for digital kompetanse alvorlig, tre sammenfallende faktorer:

1. Mennesker i aldersgruppen vi snakker om utgjør nesten 30 prosent av de stemmeberettigede – og har attpåtil særlig høy valgdeltakelse.
2. Facebook var både under Brexit og i den siste amerikanske valgkampen en hovedleverandør av falske nyheter – og falske nyheter ble delt oftere enn ekte nyheter.
3. Facebook er i ferd med å bli overtatt av de eldre – som altså i større grad enn andre ikke skjønner når en falsk nyhet dukker opp i feeden.

Også statsministeren har tatt til orde for å innskrenke ytringsfriheten. (Video)

– Nettet er et stort bidrag til demokratiseringen av samfunnet vårt. Men det har skjedd noe, det har blitt litt råttent. Det gjør Norge til et dårligere sted å vokse opp i, og det begrenser ytringsfriheten. Vi kan ikke akseptere at vår politiske debatt skal stilne fordi folk ikke kan oppføre seg på nettet, sa Solberg i talen.

Også Kulturminister Trine Skei Grande (V) tror at netthetsen er et større problem enn vi tenker over. Hun sier:

– Det som bekymrer meg er den kommende generasjonen med engasjerte folk som vil forandre samfunnet rundt seg, men som ikke tør eller orker. Min bekymring er hvilke politikere får du til slutt, når du bare får de som orker det. Jeg tror vi en dag snur oss og finner ut at det ikke er de politikerne vi vil ha, sier Grande til VG. 

Kulturministeren kan også opplyse om at hun selv bedriver en form for selvsensur på grunn av netthets. 

– Det hender at man kvier seg for å legge ut ting som fører til netthets en fredagskveld fordi man blir sittende hele kvelden og slette kommentarer. Man vurderer tidspunkt for når man sier ting, fordi man bruker mye tid på å slette, forklarer hun.

Stortingsmelding 15 tar for seg nett og mobil

Stortingsmelding 15 (2008/2009):

Norske medias nyhetsfokus følger i stor grad den politiske debatten og knytter an til utenriksdekningen hos dominerende globale nyhetsleverandører. Det er imidlertid ingen holdepunkter for å si at media har beslutningsmakt i utenrikspolitikken. Men samtidig bør ikke media og kommunikasjonsteknologiens betydning undervurderes.

Et annet, men parallelt fenomen er utviklingen av ulike sosiale nettsteder og medier – facebook, twitter etc. Ekstraordinære hendelser – «breaking news» – vil i økende grad først bli offentliggjort på nett og via mobiltelefoner av ikke-journalister.

Det er altså erkjent i en Stortingsmelding at vanlige folk («ikke-journalister») er de som kommer til å finne og publisere nyheter før de «gamle» mediene. Men dette vil ikke kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande ha noe av. Grande vil styrke papiravisene slik at folket ikke skal lese nyheter på nettet. Nyhetene skal formidles gjennom pressestøtte. Altså at avisene får millioner for å la være å skrive det som publiseres på nettet. I en kronikk, senere publisert på regjeringens egen nettside skriver hun:

«I Norge har vi en lang og sterk tradisjon for uavhengige og seriøse medier. Vi har tillit til at mediene blir drevet etter solide etiske prinsipp. Vi stoler på at det vi leser, ser eller hører er sant og etterrettelig. Vi kan selvfølgelig være uenige eller la oss provosere, men til syvende og sist har vi tillit til at mediene driver ut i fra et ønske om å få frem viktig og korrekt informasjon. At målet er en åpen og opplyst demokratisk samfunnsdebatt.

Derfor har vi også en tradisjon for at myndighetene tar ansvar for å legge forholdene til rette for et velfungerende offentlig rom og mangfold.

 I den digitale mediehverdagen er det nærmest uendelige muligheter til å finne hva som helst til enhver tid. Men det har også gjort det vanskeligere å skille velfunderte synspunkter fra rene konspirasjonsteorier. Norge er det landet i verden med størst pressefrihet, det gir oss et ansvar. Redaktørstyrte journalistiske massemedier er en av grunnsteinene i et fritt og demokratisk samfunn. Ytringsfrihet er grunnlaget for et representativt demokrati og en forutsetning for et åpent samfunn. Gjennom å ta disse grepene i mediestøttemeldingen ønsker vi å bidra til at mediene, i en digital mediehverdag, fortsatt kan legge til rette for en opplyst offentlighet der borgere kan gjøre seg opp sine egne meninger.»

Når avsløringer ikke stemmer med Solbergs og Grandes medier

Avsløringen av vestens støtte til terroren i Syria

Terroristene i Syria er ikke vanlige terrorister. De har BMPs, tanks, droner, missiler, tusenvis av tekniske våpen, betalt med penger fra Saudi Arabia og Qatar. Våpnene er tyrkiske. Støttet av den USA-ledede koalisjonens flyvåpen, med mediene som propagandamaskin.

Dette liker ikke politikere i vesten at skal offentliggjøres. Dette blir ikke snakket om i MSM, men på nettet. Da er det «løgn». Det har Solberg, Brundtland og Grande sagt. Så råtten er vår del av verden. Det er våre regjeringer som står for bevæpningen av terrorister i Syria, samtidig som de sier at vi må kjempe mot terror.
Men, det gjelder ikke i Syria. Der er våre terrorister betalt av Solberg, altså våre skattekroner, hittil med 10 milliarder kroner for å drepe Syrias president og å gjøre Syria til det som må kalles et helvete på jord.
Dette er en vennetjeneste for «fredsarbeidet» Israel og USA gjør oss alle. 

Sjokkmelding fra president Assad i 2014

I 2014 uttalte president Assad dette i et intervju med den svenske avisen Ekspressen:

«Jeg vil ikke se på terrorismen som hjemlig eller regional. Som jeg sa, er den global. Så om du vil se Sverige som en del av Europa eller del av den skandinaviske gruppen av EU-land så bør man ta med i betraktningen at de farligste IS-lederne i vår region er skandinaver, sier al-Assad»

Daværende etterretningssjef Grindhagen kommenterte president Assads uttalelse på denne måten :

Enkelte nordmenn har vært med i flere år og har klatret på rangstigen.

– Det er klart at man kommer ikke dit uten at man har vist ferdigheter innenfor strid og terrorrelaterte forhold. Det at nordmenn får det, og også det at de er så lenge i området, gir en herding som det er grunn til å frykte, sier Grandhagen.

Solberg mener Putin står bak IS

Etterretningssjefens uttalelser bekymrer tilsynelatende ikke Solberg. For Solberg er det viktigere å tilfredsstille USAs sitt behov for å demonisere Russlands intervensjon i Syria etter invitasjon fra den lovlige regjeringen i Damaskus. Daværende utenriksminister i USA , John Kerry, uttalte at etter Russland kom og «forstyrret IS’ framgang» forhindret det  IS å innta Damaskus og gjøre en slutt på «Assad-regimet»
Solberg forteller oss i stedet at hadde det ikke vært for Putin hadde ikke IS eksistert.

Norges statsminister Erna Solberg mener Vladimir Putins tale til FN ikke var særlig overraskende.
– Dette er hans versjon av virkeligheten. Det er ingen tvil om at hvis ikke Russland hadde blokkert for å gjøre noe i Syria tidligere, så hadde vi ikke hatt det IS-problemet vi har i dag, sa Solberg til TV 2.

Solberg og terrorfinansiering i Syria

I en pressemelding i mars i år skriver Erna Solberg at «Norge innfrir løftet om 10 milliarder kroner til Syria-krisen.» Men er dette sant? Hun sier videre:

 «For fire år siden lovet Norge å bidra med 10 milliarder kroner til hjelpeinnsatsen for Syria-krisen. Det løftet har vi holdt. Den norske støtten har blant annet bidratt til at millioner av mennesker har fått tilgang til utdanning, mat, helsehjelp, vann- og sanitærtjenester.

Utfordringene er størst inne i Syria, der skoler regelrett er blitt bombet. Landet har mistet over 52.000 lærere siden konflikten startet. Én av fire skoler er enten skadet, ødelagt, brukt av sivilbefolkningen for husly eller overtatt av væpnede grupper. Angrep mot skoler er et stort problem i flere konflikter, og Norge jobber internasjonalt for at stadig flere land skal slutte seg til erklæringen om «trygge skoler» og jobbe for å redusere risikoen for skoleangrep.

I Syria støtter vi blant andre Redd Barnas arbeid, som bidrar til å holde over 50 skoler åpne i svært konfliktfylte områder. Beskyttelse og psykososial støtte er en veldig viktig del av skolehverdagen for barn og ungdom i disse områdene».  

Norge «innfrir løftet»? Til hvem har vi avlagt et løfte?

Hvorfor er det så viktig for Solberg å gi 10 milliarder i bistand til Syria når hun samtidig støtter dødbringende sanksjoner, og ikke vil være med på å gjenoppbygge Syria så lenge president Assad sitter ved makten? Hvorfor overøser hun norske såkalte bistandsorganisasjoner med milliarder av kroner som kun brukes i områder kontrollert av terrorgrupper? Hvorfor er hun opptatt av utdanning av syriske barn når offentlig sektor som har ansvaret for utdanning av barn i Syria, akkurat som i Norge, ikke får fem øre?

Statsministeren lyver til oss

Vi vet det bare ikke fordi mediene forteller oss en annen historie. Så hvem sprer løgner? Det er det hun som sitter som Norges statssjef som gjør. Hun fører oss bak lyset. Hun stjeler pengene våre for å drepe barn- ikke for at de skal få utdanning.

Redd Barna får 40 millioner kroner for at de skal drive med undervisning av barn i områder kontrollert av terrorgrupper. Der er pensum Koranen og sharialover. Redd Barna overlater til «lokale partnere» å bruke 40 millioner kroner fordi Redd Barna ikke tør å være i disse områdene selv. Hva kan Redd Barna om det syriske utdanningssystemet? Om pensum i de ulike fagene i syriske lærebøker? Ikke er Redd Barna i Syria selv og deres «lokale partnere» opererer altså kun i områder kontrollert av terrorgrupper.

Statsministeren lyver. Hun bruker pengene til terrorfinansiering.

Dette bildet viser søk i regjeringens database på utdanning til Syria, og som man ser, er det ikke gitt en krone.

Skripal-saken– også full av løgner

I en samkjørt kampanje sa lederne for 27 landene nøyaktig det samme. Her skulle det ikke finnes noen tvil. Her skulle det reageres- jo før jo heller, uten noen bevis. Over hundre russiske diplomater ble utvist etter et koordinert straffetiltak etter nervegiftangrepet i Storbritannia. Blant dem er USA, Ukraina, Canada og 15 EU-land. Fra tidligere av har Storbritannia utvist 23 russere.
Ordlyden fra landene var oppsiktsvekkende like og kom samtidig.
EU:  «I solidaritet med våre britiske partner»
Norge «Solidaritet med Storbritannia»
Ireland: “full solidarity”
USA: «Absolute solidarity»
Australia: «Australia stands with the UK in solidarity”

Mottiltakene var på plass i god tid før det påståtte angrepet fant sted. Men hva ble «enden på visa» i denne saken?  Det er visst ikke så viktig

Douma – gassangrepet som aldri fant sted

Det påståtte gassangrepet i Douma i Syria i mars 2018 fikk enorm medieomtale. De samme som hevdet, uten bevis, at Russland stod bak «giftnervegassangrepet» i England og utviste over 100 russiske diplomater, er de samme som støttet USA, England og Frankrike i missilregnet over Syria. Uten et eneste bevis sendte USA, England og Frankrike 100 missiler over Syria som hevn for det påståtte gassangrepet i Douma.

Solberg var raskt ute med å støtte angrepet, og valgte å gjøre det på Twitter

Nå viser det seg at rapporten OPCW hadde skrevet, holdt unna en meget viktig rapport som viste at det ikke hadde funnet sted et gassangrep i Douma. Har norske medier skrevet om dette? Nei, det har de ikke. Så hvor får vi først vite at Solberg løy om denne saken?
På sosiale medier, de samme sosiale mediene som nettopp Solberg advarer oss mot å lese.

Les også: Bevisene det aldri var meningen at vi skulle se om «gassangrepet» i Douma, skrevet av Robert Fisk.

Å avsløre løgnene og de som forteller dem

Bombarder med spørsmål
Løgnere har jo ikke opplevd det de forteller, og derfor har de ikke intuitivt noen nye detaljer de kan legge til. Det innebærer at løgnere ofte bare gjentar den første fortellingen.

Still uventede spørsmål
Løgnere blir generelt mer overbevisende når de har forberedt seg, og det er også veldig utbredt blant folk som skal fortelle noe usant. Forskernes eksperimenter viser at man bør stille uventede spørsmål som de antakelig ikke har forberedt seg på.

Medienes ansvar, folket og politikerne

Det synes som mediene følger Grandes intensjon med å gi millioner i pressestøtte. Siden det nærmest er umulig for folket å skrive i de tradisjonelle mediene burde mediene skrive på vegne av folket.

Folk er klokere enn politikerne liker. Folk vil bli hørt. Vi omgir oss med politikere og en regjeringen uten utdanning og som knapt har vært i arbeidslivet. På regjeringens side kan vi lese at landets statsministers arbeidserfaring er å ha vært sekretær for Operasjon dagsverk fra 1983 – 1985. Norges utenriksministers arbeidserfaring består av helge- og feriejobb ved Tromsdalen/Pyramiden Blomster 1990-2000, som programleder i Metropol TV 2001, og hun har hatt en traineestilling ved advokatfirmaet Grette sommeren 2002. Finansminister Siv Jensen har vært. har vært salgskonsulent Radio 1 1992-1994.

Politikerne kan ikke skifte ut folket så folket har valget mellom å stole på politikerne eller oppdage at de er uredelige og lyver for oss formidlet gjennom medier med pressestøtte eller lete etter sannheten annet sted. Det har folket funnet . Derfor er folket er blitt en trussel og skal ties ihjel. Men, det er for sent å kvele folkets røst. 

Her en kommentar på nettet fra en av folket som Solberg kaller et «demokratisk problem»:

-«Gud hjelpe for en leder som dette stadig mer motbydelige Solberg-regimet har. Her har Solberg — i regimet sitt — en finansminister som vil «knuse sosialister» (altså en god del av innbyggerne i Norge) og en justisminister(!) som vil beskytte samfunnet mot de samme «sosialistene». 
Og nettopp det har denne skapningen ingen som helst problemer med. Derimot har hun problemer med «netthets» av topp-politikere fra vanlige folk. Makan til lavpannet dobbeltmoral skal man jaggu lete lenge etter».

 

Andre artikler av Eva Thomassensteigan.no.

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelUSAs afrikanske kriger
Neste artikkelSlik gikk det da US Army spurte folk hva militærtjenesten hadde betydd for dem