USAs afrikanske kriger

0
USA-soldater trener en avdeling i Djibouti. (U.S. Navy Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Timothy M. Ahearn)

Av Terje Alnes.

Det pågår en kamp om verdens naturressurser. Derfor er USAs krigsmakt til stede over hele kloden. Ny informasjon avslører en omfattende amerikansk militær aktivitet i Afrika.

USA er det landet i verden som satser mest på militærmakt. Ikke bare bruker de suverent mest i rene penger – fire ganger så mye som Kina og ti ganger så mye som Russland, men også på personellsiden er de størst. Ja, det amerikanske forsvaret er faktisk verdens største arbeidsgiver! Tall fra World Economic Forum (2015) oppgir at 3,2 millioner mennesker er ansatt i USAs forsvar, mens Wikipedia sier 2,86 millioner.

Denne krigsmaskinen er selvsagt ikke til for å brukes i USA. Amerikansk territorium er ikke truet. USA har mer enn 800 militærbaser lokalisert i 80 land utenfor eget territorium. Landets voldsomme militærmakt er skapt for å brukes over hele kloden, og formålet er kort sagt å sikre amerikanske interesser. Derfor står alle land som ikke har gode politiske relasjoner til USA i akutt fare for å få nærkontakt med den amerikanske militærmakten. Særlig utsatt er land med naturressurser som er nødvendige for USA.

Jakten på mineraler

Visse mineraler, som gjerne omtales som «strategiske», er nødvendige for avansert våpenproduksjon. Lageret av disse mineralene er begrenset. De er ikke fornybare. Derfor foregår en kamp for å få tilgang til disse naturressursene. Den innflytelsesrike tenketanken Atlantic Council sier det slik:

«Africa is a key supplier of natural resources that have important military and commercial uses … It is in the US national interest to maintain access to key inputs that cannot be procured within its own borders.»
Atlantic Council, mai 2017

I dokumentet «Why Africa Matters To US National Security» sier Atlantic Council at USA er avhengig av å importere nitten mineraler som tjener viktige økonomiske og nasjonale sikkerhetsformål. Afrika, som har omtrent en tredjedel av verdens mineralreserver, er en nøkkelleverandør av disse mineralene. Mange av mineralene er kritiske for det amerikanske forsvaret. Dette er mineraler som platina (for bil og luftfart), iridium (for elektronikk brukt i flymotorer og satellitter), tantal (for jetmotorer, missiler og globale posisjoneringssystemer) og turmalin (for luftfart og ballistiske formål).

Lavintensiv krigføring

USAs omfattende militære engasjement i afrikanske land er lite kjent. Fersk informasjon viser imidlertid at USA for tiden er involvert i minst 36 militære operasjoner i Afrika. Det er snakk om en form for lavintensiv krigføring som sjelden kommer offentligheten for øret. Mange av disse operasjonene skjer i land som den amerikanske regjeringen ikke selv kaller krigssoner, men der amerikanske tropper likevel kjemper og i flere tilfeller mister soldater.

I tidsrommet 2013 til 2017 var amerikanske styrker involvert i væpnede konflikter i minst 13 afrikanske land: Burkina Faso, Kamerun, Den Sentralafrikanske Republikk, Tsjad, Den Demokratiske Republikken Kongo, Kenya, Libya, Mali, Mauritania, Niger, Somalia, Sør-Sudan og Tunisia. I tillegg lar andre afrikanske land egne militære styrker operere på oppdrag fra amerikanerne, gjennom partnerskapsavtaler som gir tilgang til amerikansk utstyr og opplæring.

I sum utgjør dette et betydelig amerikansk militært nærvær i Afrika.

AFRICOM – United States Africa Command

Africom_emblem

AFRICOM – United States Africa Command – med hovedkvarter i Stuttgart-Mohringen i Tyskland, styrer det hele. Daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld fikk i 2006 president George W. Bush til å godkjenne opprettelsen av AFRICOM. Det resulterte i en massiv økning i amerikansk militært engasjement på kontinentet. Tallet på amerikanske spesialstyrker i Afrika økte med 600 % mellom 2006 og 2010, og med 1000 % mellom 2010 og 2016.

Disse opplysningene holder USA selv tett til brystet. Den gravende journalisten Nick Turse har imidlertid avdekket at det amerikanske militæret har vært involvert på en eller annen måte i mer enn 90 % av Afrikas 54 stater. Da AFRICOM ble en uavhengig kommando i 2008, hadde den rundt 172 operasjoner – treningsøvelser og aktiviteter. Det er et oppdrag hver annen dag. I 2016 gjennomførte AFRICOM 674 oppdrag – to oppdrag om dagen.

Et nedgradert dokument fra AFRICOM i 2015 lokaliserte hele 46 amerikanske militærbaser på kontinentet. AFRICOMs omfattende nettverk av baser er avgjørende i strategien som går ut på å trene militære styrker til afrikanske stedfortredere som kjemper USAs sak.

Kampen om ressursene

«Den Sentralafrikanske Republikken er et himmelrike av strategiske mineraler. Hvorfor ble dette fattiglandet iherdig og systematisk fragmentert i 2013 og deretter satt under administrasjon av titusen korrupte FN-soldater? Hvorfor har US Army slått seg ned i tredve afrikanske land?»
Hans Husum i «Skjult. Ny krigsmaskin», s. 119

Naturressurser i Sentral-Afrika

Se: Africa’s Natural Resources

Den amerikanske militære aktiviteten i Afrika skjer under dekke av å «bekjempe terrorisme». Den såkalte «krigen mot terror» har vært bærebjelken i amerikansk aggresjon siden 11. september 2001, og det trekkes også frem som en offisiell forklaring på det militære nærværet i Afrika.

I virkeligheten er USAs militære Afrikasatsing ikke annet enn klassisk imperialisme. Ved militærmakt skal amerikanske selskapers – og det amerikanske forsvarets – interesser sikres, slik at mest mulig av Afrikas rike naturressurser kommer USA til gode. Tilgangen på «strategiske» mineraler er kritisk, ikke bare fordi lagrene er knappe, men også fordi beholdningen ligger utenfor det amerikanske imperiets grenser.

Imperialistiske kriger er en viktig årsak til at store deler av det i utgangspunktet rike Afrika holdes nede i ekstrem fattigdom og herjes av kriger som aldri ser ut til å ta slutt.

Kilder:

«Why Africa Matters To US National Security», Atlantic Council, Africa Center, May 2017, «Revealed: The U.S. military’s 36 code-named operations in Africa», Yahoo News, 17.04.19, «US Special Forces will wage war in Africa “for at least a generation», wsws.org 17.06.17, «United States Africa Command”, wikipedia.org, http://www.africom.mil, «The War in Africa the U.S. Military Won’t Admit It’s Fighting», huffpost.com 06.12.17, «Secret US Military Documents Reveal a Constellation of American Military Bases Across Africa», truthout.org 27.04.17

Denne artikkelen av Terje Alnes ble først publisert på bloggen hans.

Forrige artikkelBevisene det aldri var meningen vi skulle se om «gass»-angrepet i Douma
Neste artikkelDe lyver for oss og de vet at de lyver – og vi later som vi tror dem