USA sanksjonerer halve verden – Kina inngår avtaler

4
Ikke akkurat enhetsfront mot Kina. Emmanuel Macron og hans kone Brigitte tar imot President Xi Jinping og hans kone Peng Liyuan i Élyséepalasset. Foto: Shutterstock.

USA har så langt mislykkes i sin hybridkrig mot Venezuela. Det nærmest operettaktige kuppforsøket til Juan Guaidó har så langt mislykkes kapitalt. Forsøkene på å provosere fram et påskudd for intervensjon gjennom de såkalte hjelpesendingene fra Colombia mislyktes så grundig at til og med New York Times måtte innrømme det. USA har ikke en gang klart å samle sine angivelige allierte bak seg i lavintensitetskrigen mot Venezuela. Og med en liten russisk militærkontigent på plass i Caracas er prisen for en eventuell militær intervensjon blitt økt kanskje hinsides det Washington tør satse. Men hva gjør så USA når landet har mislykkes så totalt?

Jo, man høyner innsatsen og satser mer på det som ikke virker. USA ønsker også bruke det internasjonale finanssystemet mot Venezuela. «Fungerende utenrikspresident» John Bolton erklærte tidlig i mars 2019 at USA vil iverksette sanksjoner mot utenlandske finansinstutusjoner som tilrettelegger for finansielle transaksjoner med Venezuela.

Militarisering av finanssystemet

Dette er høy poker. Det er å militarisere det globale finanssystemet. Det er et farlig våpen. Men det er også et svært farlig våpen å bruke. USAs hegemoni er i stor grad bygd på det internasjonale økonomiske systemet som landet sørget for å etablere på slutten av annen verdenskrig med Bretton Woods-avtalen som det sentrale. Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og alle de systemene som stråler ut fra det har sikret mer enn 70 år med USA-dominans.

Det USA nå gjør er i enda høyere grad enn før å gjøre dette systemet til et aktivt militært våpen. De som ikke føyer seg overfor USAs intervensjonspolitikk, det være seg i Syria eller i Venezuela, skal straffes og sjøl bli gjenstand for ødeleggende sanksjoner.

Våpenet slår tilbake mot brukeren

Alt tyder på at bruken av dette våpenet vil framskynde sammenbruddet av det USA-baserte internasjonale finanssystemet. USAs regjering klarer tydeligvis ikke å forstå konsekvensene av at landet ikke lenger er den enerådende og dominerende økonomiske supermakta i verden.

Kina har i flere år forberedt seg og verden for denne situasjonen. Blant annet har landet utviklet et alternativ til det USA-dominerte SWIFT-systemet for banktransaksjoner. Det heter China International Payments System (CIPS), og det er fullt ut utviklet til eventulet å ta over for SWIFT i morge. Det er kompatibelt med SWIFT, slik at de to kan brukes parallelt, og det kan fungere helt uavhengig. Det betyr at land og finansinstitusjoner også kan gjøre en gradvis overgang. Det er ikke et enten eller.

Russland har også skapt et uavhengig system. Det heter SPFS (System for Transfer of Financial Messages). Nå har flere russiske banker sluttet seg til CIPS, og det arbeides for å samordne de to systemene.

Stadig flere land etablerer handelsavtaler utenom dollarsystemet. Det kan være direktehandel i egen valuta eller i økende grad også handel i yuan renminbi. I mange tilfeller er det USAs trusler og sanksjoner som er den direkte årsaken til at et land velger en mer uavhengig finanspolitikk, slik som i tilfellet Tyrkia.

USA truer og sanksjonerer – Kina inngår avtaler

Kinas president Xi Jinping var nylig i Europa for å viedereutvikle de økonomiske forbindelsene som følger av det gigantiske silkeveibeltet, eller Belt and Road Initiative. Den mest markante seieren for Xi var alle de avtalene som ble gjort med NATO- og G7-landet Italia. Italia tok gjennom dem et langt skritt bort fra USAs finansielle og økonomiske diktatur. Men også Italias motstander i EU, Frankrike, kom noen skritt nærmere Kina og tilsvarende bort fra USA.

Les:Hvordan gikk forhandlingene mellom Italia og Kina?

Emmanuel Macron hadde lagt opp til noe som på forhånd ble omtalt som en slags motvekt mot Kina gjennom å invitere EUs president Jean-Claude Juncker og Tysklands Angela Merkel til å møte Xi sammen med ham. Men «money talks» – langt fra å stå skolerett for eurosentristene inngikk Xi avtaler med dem også.

Istedet for å klage over Kinas angivelig urettferdige handelspolitikk endte de tre europeiske «lederne» opp med å rose BRI og gjøre seg lekre for Xi. Angela Merkel sa at Europa er ivrig etter å delta aktivt i BRI-prosjektet. Dette er nøyaktig det stikk motsatte av hva instruksene fra Washington lød på.

Og Macron, denne sjølbestaltede lederen for den europeiske enhetsfronten, endte opp med at det ble undertegnet 15 forretningsavtaler mellom Frankrike og Kina, der avtalen med Airbus er den desidert største.

Kina la inn en ordre på 300 Airbus-fly til en verdi av 30 milliarder euro. Det er et direkte slag mot USA og Boeing. Dessuten fikk franske EDF en kontrakt på å bygge et vindkraftanleg til havs i Kina.

Macron bestyrer en skakkjørt fransk økonomi og gjør det gjennom brutal politivold og en økende militarisering av samfunnet. Han og hans regjering kan gjøre seg høye og mørke i taler og uttalelser, men 300 fly i ordreboka med hva det betyr for franske arbeidsplasser er vanskelig å takke nei til.

Det har kort sagt vært noen dårlige måneder for Imperiet, og det venter flere av samme slag. Vi har fått demonstrert at USA ikke har allierte, men holder seg med vasaller som gjør det de kan for å slippe ut av buret. Og når de ikke river i stykker buret sjøl, gjør USA sitt beste for å smadre det gjennom sanksjoner og militarisering av verdensøkonomien.

Les også:Det synkende imperiet

Forfallet i USAs forskning og Imperiets vei mot undergangen

Blant dem som anbefaler steigan.no er:

Du trenger den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her for å være med på å styrke den, eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Er dette et ekspempel på at når en er utstyrt med hammer, så blir alle problem til spiker, eller er kun det rigget slik?

 2. Avatar for Johnny Johnny says:

  Nå må ikke steigan.no undervurdere USA, de har helt sikkert en plan. :laughing:

 3. Avatar for Johnny Johnny says:

  Grei oppsummering fra political scientist Graham Allison om den kommende krigen mot Kina. Selv om Graham Allison er et amerikansk kapitalistsvin, så sier han sånn cirka det samme som det Steigan gjør!

  https://www.youtube.com/watch?v=XewnyUJgyA4
 4. Avatar for Tove Tove says:

  This man forgot to mention that NATO is a terror organization - he hasn’t put things into perspective.

  If we go back to Catherine the Great who reigned in Russia while the (German) Rothschild family started to build up its banking system, Catherine the Great was a bit busy with letting in people from Europe (Ashkenazim) who claimed they had little freedom in their countries of origin (sounds familiar). She later discovered that letting in these strangers wasn’t so smart, so they were deported to the Pale of Settlement (1791 to 1917). These self-proclaimed Jews are characterized by atheism and money lending. After having stayed in Russia for some time they invented Bolshevism.

  Theodor Herzl (1860-1904) was the founder of political Zionism(=Nazism). He worked with the idea of a Jewish secular state, and envisioned it as a socialist paradise in the Holy Land, Canaan, or Israel in the case of Zionism. The first international Zionist congress was held in August of 1897 in Basel, Switzerland, where the Bank for International Settlements (BIS, 1930) has its headquarters.

  The Austro-Hungarian Empire built up the fourth-largest machine building industry of the world, after the US, Germany, and the UK. Austria-Hungary also became the world’s third largest manufacturer and exporter of electric home appliances, electric industrial appliances and power generation apparatus for power plants, after the US and the German Empire (from 1871, with Otto von Bismark as its first Chancellor). The era (1867-1918) witnessed striking economic development. The British Empire most likely was not too happy about that, and nor were the Germans, one can assume. During the nineteenth century, the British came close again to total world domination, but their attempted universal monarchy was blocked by the alliance of the American President Abraham Lincoln and CzaR Alexander II of Russia (in 1863).

  The planning of WWI did in fact take place in London in 1891 where three individuals formed a group (secret society) with the goal to extend the British rule throughout the world and the ultimate recovery of the US as an integral part of a British Empire (organized like the Jesuit Order); one of them was the very wealthy British born Cecil Rhodes (1853-1902, stealing diamonds in South Africa, naming an area after himself as Rhodesia, todays Zimbabwe), and he was connected to the Rothschild family. Cecil Rhodes believed in the superiority of what he called the English-speaking “race”. To achieve this British one world government (NWO) it was a necessity to gradually absorb the wealth of the world. A bit earlier CzaR Alexander II assisted President Abraham Lincoln in the Civil War, as mentioned above, by sending the Russian fleet to America in 1863. Both were aware of the necessity of staying clear of the Rothschild banking system. President Lincoln was assassinated in 1865, the same year the German Zionist/Jew and banker Jacob Schiff arrived in America, and CzaR Alexander II in1881.

  Jacob Schiff (1847-1920) headed for New York (Kuhn, Loeb; Wall Street), and he made huge damage to Russia but also America, having President Woodrow Wilson (instead of Taft) signing the Federal Reserve Act in 1913. Wall Street funded WWI, the Bolshevik revolution and WWII. In the alliances that was formed before WWI, Italy survived in the Triple Alliance (not Austria-Hungary and Germany), and Britain and probably unintendedly France in the Triple Entente (not the Russian Empire). The Ottoman Empire fell because it attacked Russia. These alliances are worth looking into since the way they (came about and) dissolved shows planned deceit or perhaps what one would call shifting alliances.

  Going back to Cecil Rhodes, the groups or secret societies are structured after a model which can be called rings within rings. The Royal Institute of International Affairs, also known as Chatham House, seems to be one of the most important societies of that sort, and has a lot of branch organizations in different countries, including Council on Foreign Relations (CFR). They come directly from the group founded by Cecil Rhodes, who was seeking to revitalise the British Empire, and to create a one world government system, and these deal with foreign policy, sort of “privatizing” foreign policy. The CFR (Rockefellers, 1921) created the CIA in 1947, and the EU is a CIA creation. And on and on it goes…

  The Crown, that is the bankers and attorneys, are controlling the finance/banking system and the jurisprudence, through the creation of City of London by the Romans shortly after the death of Jesus Christ, a city-state becoming independent and sovereign since 1141.

  So America is still under the (German) House of Windsor/the Crown/the Vatican. Reference: https://prepareforchange.net/2018/06/22/the-crown-of-england-is-owned-and-operated-by-the-vatican/.

  Here’s a quote: “The most powerful clique in these (CFR) groups have one objective in common: They want to bring about the surrender of the sovereignty and the national independence of the U.S. They want to end national boundaries and racial and ethnic loyalties supposedly to increase business and ensure world peace (sounds familiar). What they strive for would inevitably lead to dictatorship and loss of freedoms by the people. The CFR was founded for “the purpose of promoting disarmament and submergence of U.S. sovereignty and national independence into an all-powerful one world government.” ~ Harpers, July 1958

  The praysing of the Marshall law might not be in place, since it’s known now that foreign aid often helps the aiding country. WWI, the Bolshevik revolution and WWII were all financed by Wall Street in the first place. And the UN seems to follow the destiny of the League of Nations - it doesn’t do its job which is to prevent war. Human rights are being abused as an excuse for the West to meddle into foreign lands. I don’t think we should “do it again”. This madness has to stop.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere