Høyrekreftene i Venezuela foreslo å utnytte strømutkopling for å styrte Maduros regjering

0

Venezuela er blitt rammet av en massiv blackout der store deler av strømnettet ble sjaltet ut. En slik blackout er et alvorlig slag mot hele samfunnsorganisasjonen og myndighetene i Venezuela hevder at det var USA som gjennom cyberkrigføring har utløst sammenbruddet i strømforsyninga. President Nicolás Maduro sier at hans regjering har beviser for at det var utenlandske krefter som sto bak sammenbruddet i elforsyninga, men at det er utviklet systemer for å motstå slike angrep. Det russiske utenriksdepartementet sier det samme, men så langt er det ikke lagt fram endelige og avgjørende beviser for dette.

Det som er sikkert er at Marco Rubio, som er den fremste Venezuela-hateren i USA var ute på Twitter allerede tre minutter etter at strømbruddet hadde startet og brukte strømbruddet mot Venezuelas regjering.

Det vi også vet er at CANVAS, Center for Applied Non-Violent Action and
Strategies, allerede i 2010 drøftet bruken av strømbrudd for å utløse regimeskifte. Dette går fram av et notat fra dem som er publisert på WikiLeaks. CANVAS er et redskap for fargerevolusjoner og regimeskiftekampanjer i USA-regi, og de skryter av å ha mange suksesser bak seg, slik som Georgia 2003, Ukraina 2004, Libanon 2004 og Egypt 2011. Max Blumenthal i The Grayzone skriver om dette.

Notatet sier at et strømbrudd vil være «et avgjørende øyeblikk» som kan «forsterke den offentlige uroen på en måte som ingen opposisjonsgruppe kan håpe på å få til».

Notatet er forfattet av Srdja Popovic, som var sentral i regimeskiftekampanjen Otpor! i Serbia for å styrte Slobodan Milosevic. CANVAS forteller ingenting om hvem som finansierer deres virksomhet i 46 land, men STRATFOR skriver at det antakelig er blant annet CIA..

Men de understerker at de trener aktivister til å gjennomføre «revolusjoner». Kursene er gratis. Så noen betaler, altså for at de skal bli holdt. Og blant dem som har fått opplæring av CANVAS er kuppmaker Juan Guaidó og hans parti «Folkeviljen».

I notatet fra 2010 skriver Popovic at en «nøkkel til svakheten til Chavez’ nåværende svakhet er nedgang i el-sektoren.» Han nevnte ekskplisitt kraftanlegget Simon Bolivar som et nøkkelled i en blackout. Og han skrev at «en opposisjonsgruppe ville ha mye å tjene på å utnytte en slik situasjon og spinne den mot Chavez og utnytte den til sine formål». Så tanken om å bruke blackout som våpen var tenkt, for å si det sånn.

Forut for strømbruddet gikk utenriksminister Mike Pompeo ut og truet med at folket i Venezuela skulle få lide: «Ikke noe mat. Ikke noe medisin. Nå: ingen strøm. Neste: Ingen Maduro.»

Pompeo sa videre at «Venezuela vil få oppleve en periode med lidelser som ingen annen nasjon på vår halvkule har stått overfor i moderne historie». Og han sa til folket i Venezuela at «hvis dere vil oppleve ei framtid i Venezuela, hvis dere vil ha ei framtid uten sanksjoner fra USA må dere anaerkjenne Juan Guaidó som legitim president».

10. mars 2019, altså to dager etter Pompeos trussel, ble Venezuela rammet av en landsomfattende blackout. Det var Simon Bolivar-kraftverket som ble rammet, og årsakene er ennå ikke klarlagt. Men det tok ikke mer enn tre minutter etter strømbruddet før Rubio var på Twitter med denne entusiastiske teksten:

Det er så langt ikke lagt fram noen fellende bevis for at det er opposisjonen og USA som har utløst strømbruddet, men indisiene hoper seg opp, og det kan ikke herske tvil om at de har sett en eventuell strømutkopling som et viktig ledd i forsøkene på å styrte Venezuelas regjering.

Dessuten har Mike Pompeo på vegne av USA avslørt for all verden at de er villige til å påføre folket i Venezuela enorme lidelser for å få til et regimeskifte. Det er i seg sjøl både en krigsforbrytelse og en forbrytelse mot menneskeheten.


Blant dem som anbefaler steigan.no er:

Du trenger den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her for å være med på å styrke den, eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.