Bombingen av Libya: – Hva visste Stoltenberg?

13
Bjørnar Moxnes (Rødt) krever innsyn i hva Jens Stoltenberg visste da han bestemte å sende Norge i krig mot Libya.

Hva visste Stoltenberg?

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever at alle interne dokumenter og all kommunikasjon i regjeringen som ledet fram til Libya-krigføringen frigjøres for Stortinget. Dette skriver Dagbladet og avisa fortsetter:

Bjørnar Moxnes (R) har via Stortingets presidentskap bedt regjeringen om innsyn i all intern korrespondanse og hittil hemmelige dokumenter i prosessen som ledet fram til at Norge deltok i bombingen av Libya i 2011. Innsynsbegjæringen gjelder også referater fra de lukkede møtene i Stortingets utvidede utenrikskomité (DUUFK) og Nato-dokumenter.
– Vi må ha sannheten på bordet om hva Stoltenberg visste om Libya-krigen og om han bevisst villedet Stortinget og befolkningen, sier Moxnes i en kommentar til Dagbladet.

– Nødvendig
Moxnes påpeker at Stortinget behandler to saker som gjør at innsyn i selve beslutningsgrunnlaget er nødvendig. Både en sak basert på Petersens Libya-utvalg og Rødts representantsforslag om et oppgjør med Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet.

Det er helt nødvendig for de folkevalgte å kjenne til prosessen i regjeringen bak krigsdeltakelsen for å kunne gjøre en egen vurdering og ta stilling til forslagene som skal stemmes over i forbindelse med Libya-oppgjøret, sier Moxnes.


Kommentar:

Det er svært viktig at disse spørsmålene blir stilt. Norges krig mot Libya hadde ingen forankring i Stortinget da den ble vedtatt. Det fantes heller ikke noe mandat fra regjeringa til statsminister Jens Stoltenberg om å bombe Libya da han og en liten gruppe rundt ham bestmte at Norge skulle gå til krig. Vi har i mange år etterlyst dokumentasjon av hva slags vurderinger, dokumenter og prosedyrer som lå til grunn for denne beslutningen.

Petersen-utvalgets rapport gir ikke noe svar på dette, men var bare en hvitvasking og tilsløring for å feie all kritikk til side.

Hvem vedtok bombinga av Libya i 2011?

Bombingens uutholdelige letthet

Påstand: Hillary Clinton fikk Stoltenberg og Støre til å bombe Libya


Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for Limert Limert says:

  Krigsforbryterlisten med vestlige ledere begynner å bli lang som et vondt år. Deres gode skjebne avhenger av at Gule Vester eller andre ‘folkebevegelser’ ikke tar makten.

  Fare, fare krigsmann …

 2. Hva er det som feiler resten av stortinget? Hvorfor er det ikke flere som ønsker å fremme eget parti ved å angripe AP i denne skandalen?

 3. Fordi angriper de AP, så angriper de seg selv også.

  Mange har sikkert vært med på å skrive navnet sitt og stemplet sitt på dokumentasjon som har vært med å gitt tillatelse til innreise i konfliker tildligere.

  Ingen av
  parftiene har et prinsippprogram som skal være identiteten og den trygge grunnmuren i partiet.
  Som feks:
  1.Vi støtter overhodet ikke USA /Nato groteske barbariske og krigføring mot andre land.
  2.Vi deltar hverken i krig på hemmebane eller bortebane3
  3…Vi kjøper ikke våpen og vil ha slutt på våpenindustri,
  4.Vi ser at NATO driver hissig krigføring, til og med mot sine egne medlemsland.
  5.Vi vil jobbe for å få avslørt NATO som organisasasjon og vil jobbe for avsløre deres hensikter.
  6. Vi er et part som jobber knallhard for å få stilt USA(Obama, Stoltenberg, Nato )for ICC ) for krigsforbrytelser.

  NATO bruker løgn og manipulerer folket til og tro at de er en forsvarssallianse. NATO forsvarer ikke noen, driver med direkte, indirekte, og skjult og manipulerende slakting av andre land.

 4. Herlig Bjørnar Moxness. Grill dem og heia Rødt.
  Jeg og mine folk prøver å få Stoltenberg, Obama, Nato ledere m/flere dømt i den Internasjonale Krigsdomstolen.ICC .

 5. Jussprofessor Ståle Eskeland har hevdet at :

  ______FRAVÆRET av et FORMELT VEDTAK i regjeringen var i strid med GRUNNLOVENS PARAGRAF 28. _______

  Professor Ola Tunander dokumenterer i sin bok «Libyakrigen» hvordan Norge og NATOs beslutning om å gripe inn militært i Libya ble tatt på SVIKTENDE GRUNNLAG, blant annet ved manglende forståelse av situasjonen og hvem opprørerne var.

  Og Moxness:)
  Ta for deg NRK journalistene i Statskanalen(1.journalist/ 2.journalist ) som fortalte og skrev oppdiktede løgner i forkanten av krigen
  Dette i samarbeid med, og på oppdrag fra Stoltenberg/Obama(NATO)
  Dette for å lure det norske folk og hjelpe NATO til å
  SKJULE NATOS :
  #løgnaktige motiv, som klarsignal til innreise i Libya#_

  -NRK MÅ SIKTES OG STRAFFES for å ha hjulpet Norge/Nato/USA til å danne et falskt bilde av Gaddafi og situasjonen i Libya i forkant av angrepet.
  Dette for å rettferdiggjøre at det egentlige motivet var å “DREPE LIBYA”
  Bombe i stykker sivil infrastruktur og boligområder
  Vannverk og avløpsverk, kraftstasjoner og kraftnett, broer og knutepunkter for veinett og bydeler med boliger.

  CA 300 MENNESKER DREPTE ,er et antall som går igjen når jeg prater med folk, men hvem vet?

 6. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Tør ikke å kaste stein, når en sitter i glasshus?

 7. En veps vifter man bare unna, men kommer det en sverm løper man for livet! Mengden er det eneste eliten frykter, og derfor har de ødelagt muligheten for å at en “kritisk massa” kan bli enige om noe som helst og jage de på dør.

 8. Avatar for Lars Lars says:

  Du har helt rett Thomas.

  Men på ett punkt vil ingen komme noe vei. Ingen kan få bragt en amerikaner til den Internasjonale Krigsforbryterdomstolen - International Criminal Court ( ICC ) i Haag.
  Clinton signerte Rome Statute i 2000 for USA.
  Men i 2002 trakk Bush / USA sin signatur til Rome Statute, og dermed sitt medlemskap i ICC. Det ved å sende en formell note til FN der man informerte det ikke lenger var USAs hensikt å ratifisere Rome Statute ( ICC ). Og at USA ikke lenger så seg bundet på noe vis av denne.

  Nå hadde jo USA ganske andre store planer må vite. Der amerikanere høyst trolig ville begå krigsforbrytelser. Ikke minst i USAs regjering:

  https://www.youtube.com/watch?v=B3B5xzApMZg

  Det ble gjennomført ( enda pågående i Syria, og gjentatt forsøkt av USA overfor Iran ) ( se fra 2:20 ):

  https://www.youtube.com/watch?v=LAFHOHIiFZA

  Det ganske fantastiske er at USA var selve pådriveren etter Balkan-krigene på 1990-tallet for å opprette ICC. For å lettere kunne gå etter og stille hovedsakelig Slobodan Milosevic personlig for en krigsforbryterdomstol.
  Milosevic ble forresten nylig - post mortem - frikjent av ICC for alle anklager. Saken ble forbigått i omtrent total stillhet, eller en smånotis nederst på side 76, av en samlet vestlig mainstream media.

  Det er enda verre eller “fantastisk”.
  Dette er gjort til US nasjonal lov(!) i 2002:
  https://www.hrw.org/news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-law

  Slik det US påståtte “Best democracy on earth”. opptrer.

  Som forresten siden Jan. 2017 er redusert fra “Full” til “Flawed” demokrati av EIU. Og er det fortsatt.


  Men det bør kunne være mulig, men utrolig vanskelig og nok nær umulig, å få bragt USA som land til International Court of Justice ( ICJ ) i Haag for noen av alle USAs ulovlige angrepskriger '‘overalt’ strid med Folkeretten - UN Charter som USA har signert og ratifisert forlengst.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere