«Land for fred» offisielt avliva

8
En israelsk militærpost på de okkuperte Golanhøydene. Foto: Shutterstock.
Hans Olav Brendberg

Av Hans Olav Brendberg.

Trumps anerkjenning av Golanhøgdene som israelsk territorium i strid med all folkerett har sparka beina under ein av dei lengstlevande illusjonane i internasjonal politikk. Etter at Israel okkuperte store område i 1967, har amerikansk politikk offisielt vore «land for fred»: Israel skulle gje frå seg dei territoria som var okkupert, i byte mot anerkjenning og fredsavtalar. Denne logikken låg bak fredsavtalen mellom Egypt og Israel på syttitalet, då Israel trekte seg tilbake frå dei egyptiske territoria som hadde vorte okkupert i 1967. Dei aller fleste vestlege land har følgt same politiske line

Ved å anerkjenna Golan som israelsk territorium slær Donald Trump botnen ut av den vestleg politikken – etter å først ha gjeve tydeleg varselssignal då han flytta ambassaden til Jerusalem. I praksis har ikkje lenger USA nokon politikk i regionen – Washington har berre kjøpt Israels politikk usortert. Som Robert Fisk skreiv i ein kommentar for eit par dagar sidan: «Ved å anerkjenna Golan som israelsk territorium, har Trump berre stadfesta at USA er annektert av Israel».

Det finst i prinsippet tre måtar å løysa det «palestinske problemet» på: Anten kan ein laga ein stat med like borgarrettar, eller ein kan dela landet i to statar – ein jødisk og ein palestinsk. Den tredje løysinga er etnisk reinsing

Vestlege statar har i femti år hatt som avgjerande prioritering at ein skal «anerkjenna Israel som jødisk stat». Det utelukkar ein stat med like borgarrettar. I staden har ein hevda prinsippet om land for fred – med deling i ein jødisk og ein palestinsk stat som endeleg mål. Det er dette alternativet som Trump no punkterer.

Det som står att – og som pr. i dag er vestleg politikk, utan at nokon seier det høgt – er etnisk reinsing på eit høveleg tidspunkt. Millionar av palestinarar skal fordrivast når den «rette krigen» gjer dette mogleg

Korleis har Trump enda her? I lang tid har ein hatt ei arbeidsdeling mellom statsmaktene i USA. Den lovgjevande makta – Kongressen – har omtrent ikkje hatt grenser for servilitet andsynes Israel. For den vanlege kongressrepresentant og senator handlar dette om å finansiera neste valkamp – og difor er det berre fantasien som har sett grenser for kva kongressen kan gjera av vedtak. Vedtaket om å flytta ambassaden til Jerusalem vart td. gjort i 1995, midt under den sokalla «fredsprosessen» mellom Israel og PLO.

Det einaste Trump treng å gjera for å bringa total uorden i USAs politikk er å gjennomføra den politikken Kongressen har vedteke, eller presentera politikk som er så Israel-venleg at Kongressen ikkje tør å seia nei. Slik vonar Trump å vinna neste val, uavhengig av internasjonale reaksjonar.

For Trump er kostnadene med dette små. For andre er dei store. I e-postane som var lekka før siste presidentval i USA var Hillary Clinton positiv til ei erklæring frå Netanyahu om at Israel hadde «tostatsløysing som mål», av di dette var einaste måten å sikra «Israels framtid som ein jødisk og demokratisk stat». Clinton kommenterte at «ein potemkinprosess er betre enn ingenting».

I snart tjue år har vi hatt ein «potemkinprosess» – ein kulisse utan røynleg innhald, men viktig for regien til vestlege elitar. Det er denne kulissen Trump no fjernar i jakt på valsiger i 2020. Han treng ikkje denne kulissen. Men dei som kombinerer støtte til Israel med prat om «palestinske rettar», «dialog», «fred» og liknande står no ribba tilbake. Akkurat slik dei som nektar for lobbyens totale dominans i Kongressen er fullstendig avslørt.

Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Trump flipper som en splittet personlighet mellom det å holde seg tro mot hans eget fornuftige budskap om å slutte med regimeendringer og inervensjoner (som forøvrig gav ham masse oppslutning i en krigstrett befolkning), og det som kan se ut som et forsøk på å tekkes dypstaten med en mildt sagt machiavelliske tilnærming om å ta for seg og stjele olje der muligheten måtte by seg osv. Jeg tror Trump velger å støtte Israel rent taktisk i den spente politiske situasjonen han befinner seg i. Jeg er imidlertid temmelig sikker på at Trump snur kappen etter vinden dersom det legges nok press bak en diplomatisk løsning. Russernes tilstedeværelse i regionen åpner for nettopp slikt press.

 2. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Jeg tror at det ikke er tilfeldig at blikkfanget på Trumps kontorvegg er “LIvets Tree” som han fikk fra kabbalah-jøder tidlig på 80-tallet. Trump hadde aldri vært der han er i dag uten jødiske penger. Og hans datter og svigersønn er også kabbalah-jøder. For han er Israel først. Om det ikke begrenser seg til Nuttyahoo.

 3. Jared Kushner var Trumps valkampleiar. Han kjem frå den nyortodokse jødedomen i USA, og det er ingen grunn til å tru at Trump har nokon annan politikk enn å gje desse folka det dei vil ha. Det var difor han hadde ambassadeflytting som hovudsak i valkampen. Trump bryr seg ikkje om kva State Department seier. Sheldon Adelson er viktigare for Trumps politikk i Midtausten enn State Department.

  I andre saker trur eg det er fornuftig å sjå på Trumps manøvrering som taktiske disposisjonar - og Trump freistar redusera mengda med krig og statsbyggjing. Men tilhøvet til Israel handlar om den politiske basen hans i USA, og den er han ikkje viljug til å ofra.

 4. Forslag :
  Roosvelt faktoren og den vel lite kjente Evian konferansen som akilleshæl.
  Hva med å følge sporet " A clean break-Trump-Sheldon Adelson artikkel ( se link ) President Roosvelt og British Whitepaper av 1939, samt -Evian konferansen 1938 - britene og den nye Muftien av Jerusalem ,Haj Amin al-Husseini " ?

  Netanjahu antyder hans rolle.

  28 mars 2019 ble det linket til dette på twitter:
  Prime Minister Benjamin Netanyahu sparked public uproar when on Tuesday he claimed that the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, was the one who planted the idea of the extermination of European Jewry in Adolf Hitler’s mind. The Nazi ruler, Netanyahu said, had no intention of killing the Jews, but only to expel them.

  In a speech before the World Zionist Congress in Jerusalem, Netanyahu described a meeting between Husseini and Hitler in November, 1941: "Hitler didn’t want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jew. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, ‘If you expel them, they’ll all come here (to Palestine).’ According to Netanyahu, Hitler then asked: “What should I do with them?” and the mufti replied: “Burn them.”

  Netanyahu’s remarks were quick to spark a social media storm, though Netanyahu made a similar claim during a Knesset speech in 2012, where he described the Husseini as “one of the leading architects” of the final solution.
  The claim that Husseini was the one to initiate the extermination of European Jewry had been suggested by a number of historians at the fringes of Holocaust research, but was rejected by most accepted scholars.
  The argument concerning Husseini’s role was recently mentioned in a book by Barry Rubin and Wolfgang G. Schwanitz, “Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East.”
  They say Hitler reached the conclusion to exterminate the Jews because of his desire to nurture Husseini, who opposed the transfer of Jews to pre-state Israel.  Strategidokumentet A clean break securing the realm.

  Medias rolle :
  Miriam Adelsons avis “Israel Hayom” :

  "In 2014, it was believed that Sheldon Adelson invested in total at least $50 million in Israel Hayom Adelson’s support of Israeli Prime Minister [Benjamin Netanyahu has led the latter’s political opponents in the Knesset to sponsor a bill that would prevent the free distribution of newspapers in Israel. Framed as a bill to prevent unfair competition and save the Israeli print newspaper industry, critics of the bill said it hurts free enterprise and is a thinly veiled attempt to target Adelson and his political causes, as Israel Hayom is Israel’s only free-of-charge national newspaper. The bill passed the first reading in the Knesset, but not subsequent ones. In 2016, Adelson’s attorney announced that although it is commonly believed that he owns the newspaper, he does not, it is owned by a relative of his.

  Sheldon Adelson, den 11. rikeste i USA var bidragsyter til Trump kampanjen .
  Adelson owns homes in the U.S. and Israel, where he is also a newspaper publisher. The dialogue began when Boteach, who calls himself “America’s rabbi,” says that Adelson believes that Franklin Roosevelt could have prevented the Holocaust. Adelson says:
  “He could have prevented the Holocaust… Yes– if not prevented the Holocaust, he could have at least significantly reduced the severity of it.”

  Adelson said that Roosevelt could have convinced the British that it was “more important to them and to their future” not to sign the White Paper on Palestine in 1939 that limited Jewish immigration to Palestine. FDR had “unlimited leverage” because he could promise the British that the U.S. would enter World War II once the country ceased to be isolationist.

  “He really had the leverage, he really had the upper hand,” Adelson said– something he realizes from being in business 68 years.( Gambling )
  Video i artikkel
  At konferansen feilet, der Hitler i forkant hadde vært villig til å sende ut jødene på luxus-skip bidro indirekte til at jødene var fanget i Tyskland. Av 32 land var det kun ett som ville ta imot jødene i 1938, (NB ) 4 mnd før krystallnatten.
  Undervises det om Evian konferansens rolle i historiefaget ?
  https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/52VMO/da-verdens-land-ble-satt-paa-proeve-og-stroek
  Nazistene var også tilstede , uinvitert men ikke jaget :
  Her er deres oppsummering
  Submitted to SS Gruppenfuehrer Heydrich.
  Source: Yad Vashem Archive, 0.51/OSO/37 Berlin, 29 July 19381
  https://www.facinghistory.org/resource-library/text/nazi-summary-evian-conference

  Rather than ameliorate a developing humanitarian nightmare, the Evian Conference was a display of self-interest. Nearly every country – including the United States – refused to raise their refugee quotas as the onset of the Holocaust drew closer.
  The event from July 6-15, 1938
  Before the conference, Hitler made it known that he would help Jewish refugees migrate to different participating countries.

  “We, on our part, are ready to put all these criminals at the disposal of these countries, for all I care, even on luxury ships,” he said.

  After the conference, Hitler said, “It is a shameful spectacle to see how the whole democratic world is oozing sympathy for the poor tormented Jewish people, but remains hard hearted and obdurate when it comes to helping them . . . .” Moreover, the failure of the Conference to do anything about the German Jews was seen as an encouragement for Germany’s increasing persecution of the Jews, including Kristallnachtin October 1938 and the Holocaust itself through the end of World War II in 1945.
  Les mer om den ukjente Evian konferansen, “brikken i puslespillet som falt på gulvet” :
  https://dwkcommentaries.com/tag/evian-conference/

  Etter at britene erobret Palestina, utpekte zionisten 1.Viscont Samuel Haj Amin al Husseini som Mufti i Jerusalem.
  Mannen Husseini som Netanjahu sa, spilte en rolle i å påvirke Hitler med jødene.
  (Netanyahu sa at Husseini og Hitler møttes i November, 1941, altså 3 år etter da Evian konferansen feilet)
  Her er det ikke rart om mange faller av lasset.Hvorfor lot de en slik mann slippe til , og hvordan dan henger det sammen at det var i britenes og zionistenes interesse at en slik mann kom til makten i Jerusalem ?
  Det de hadde til felles var vel nasjonalisme.

  Appointed Mufti of Jerusalem by the British in 1921, Haj Amin al-Husseini was the most prominent Arab figure in Palestine during the Mandatory period. Al-Husseini was born in Jerusalem in 1893, and went on to serve in the Ottoman Army during World War I. Anti-British and anti-Jewish, the mufti was the key nationalist figure among Muslims in Palestine. Fearful that increased Jewish immigration to Palestine would damage Arab standing in the area, the mufti engineered the bloody riots against Jewish settlement in 1929 and 1936.
  Al-Husseini’s appointment as mufti was itself the subject of much controversy. The decision to grant al-Husseini the position was made by Herbert Samuel, the first high commissioner of Palestine. It was odd that Samuel, a British Jew, would appoint a man who would be responsible for so much unrest within the Mandatory area.

  Al-Husseini in fact had been sentenced to ten years in prison by the British for inciting riots in 1920. None of that sentence was served, as al-Husseini had fled to Transjordan, and was soon after amnestied by Samuel himself.

  https://www.jewishvirtuallibrary.org/haj-amin-al-husseini
  Nazi Collaborators The Grand Mufti of Jerusalem Haj Amin el Husseini
  https://dwkcommentaries.com/tag/evian-conference/
  British White Paper of 1939
  http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1939.asp
  The Palestine Mandate
  http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp

 5. Avatar for Tarud Tarud says:

  En useriøs analyse av Hans Olav Brendberg.
  Hva har Golanhøyden å gjøre med konflikten med palestinere?
  Når det gjelder Golanhøyden så kontrollerer Israels den, lovlig, i henhold til internasjonal rett.
  Les mer om dette her https://wp.me/pofyQ-CU

 6. Nei - skulle Israel kontrollert Golan i samsvar med internasjonal rett gjeld Genevkonvensjonane. Okkupasjon gjev ingen rett til anneksjon - og USA er åleine om å anerkjenna den israelske anneksjonen. Etter fjerde Genevekonvensjon, del 3, er det forbod mot å busetja eigen folkesetnad på okkupert territorium:

  Golanhøgdene vart okkupert under same krig som Vestbreidda vart okkupert, og Trump si anerkjenning no er eit signal om at Israel kan byrja annektera Vestbreidda utan tingingar. Det har Netanyahu no sagt offentleg - det er dette han går til val på.

  So der fall heile bidraget ditt i stavar, Tarud.

 7. Avatar for Tarud Tarud says:

  Er enig at “Land for fred” er ikke lenger uaktuell. Men årsaken er at formelen inneholder en grunnlegende feil. Det er som regel ikke et landområde selv som fører til en krig eller fred mellom folk. Det er hat til en annen folkegruppe som gjør det. Så lenge palestinere/arabere aksepterer ikke sine jødiske naboer, så vil det ikke bli fred.

  Når det gjelder Israels kontroll av Golanhøyden så følger den de vanlige reglene i internasjonal rett:

  1. Israel tok kontroll over området i et lovlig forsvarskrig i 1967.
  2. Syria nekter å inngå en fredsavtale med Israel og har flere ganger brukte området, når det var under syrisk kontroll, til å angripe Israel.
  3. Siden Hizbollah og Iran bruker Syrias grensen til å angripe Israel, gir Golanhøyden Israel en strategisk posisjon som er viktig for å kunne forsvare landet.
  4. . Før 1950 årene var annektering av et landområde som en stat eller en folkegruppe tok kontroll over, helt vanlig . Etter krigen er dette ikke lenger akseptert i Folkeretten. Likevel gir den internasjonal rett et land rett til å kontrollere et okkupert område så lenge tilbaketrekking fra området kan medføre en trussel mot landet eller at området blir brukt for fiendtlige aktiviteter mot landet.
  5. Genevekonvensjonen tillater kontroll av et fiendens-område så lenge det har ikke inngått en fredsavtale. Syria har i alle år nektet for å ha en slik avtale med Israel.
   Les mer om dette her: https://wp.me/pofyQ-CU
 8. Avatar for Dias Dias says:

  Hva er Syria sin årsak til ikke å ville inngå en fredsavtale med Israel?

  Når og hvordan angrep Iran Israel? Kan du gi meg noen eksempler som ikke er av typen proxy konspirasjonsteorier?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere