Tyske juseksperter: Anerkjennelsen av Guaidó «antakelig i strid med folkeretten»

15
Juan Guaidó har utropt seg sjøl til president i Venezuela. Dette er et åpenbart kuppforsøk og støtten til ham fra utlandet er i strid med folkeretten. Foto: Shutterstock.

Eksperter på jus og internasjonal lov i den tyske Forbundsdagen har undersøkt rettsgrunnlaget for Tysklands og andre lands anerkjennelse av den sjøloppnevnte «presidenten» i Venezuela Juan Guaidó og sier i en betenkning at «det er sterke grunner til å anta» at anerkjennelsen er en «innblanding i de indre anliggende» i Venezuela og dermed «en folkerettslig ulovlig intervensjon». Det siste gjelder spesielt hvis en slik anerkjennelse er forbundet med trussel om bruk av militær makt. Som kjent har USA truet med bruk av militær makt til fordel for kuppmakerne.

Ekspertene sier også at trussel om bruk av militær makt mot en suveren stat er «i strid med artikkel 2 i FNs charter» og er «uforenlig med FNs mål».

Det samme sier den internasjonalt anerkjente folkerettseksperten og langvarige rådgiveren for FN Alfred-Maurice de-Zayas:

Medlemmer av FN er bundet av charteret artikkel 1 og 2 som slår fast alle lands rett til selvbestemmelse, den suverene likestillinga av stater og forbudet mot bruk av makt og eller politisk og økonomisk intervensjon i de indre anliggende til suverene stater. Likevel blir disse grunnleggende prinsippene for internasjonal orden grovt brutt i tilfellet Venezuela.

I FN-pakten (charteret) forplikter medlemslandene seg i artikkel 1 til blant annet:

å utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner grunnlagt på respekt for prinsippet om folkenes like rett og selvbestemmelsesrett og å treffe andre tiltak som er egnet til å styrke verdensfreden,

I artikkel 2 heter det blant annet:

Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk avvæpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.

Det er liten grunn til tvil om at USAs handlinger overfor Venezuela under denne krisa representerer grove brudd på FN-pakten og at det samme i varierende grad gjelder mange, men ikke alle medlemsland i EU.

Før kuppforsøket var Guaidó totalt ukjent for 81 prosent av sine landsmenn.


Les også: Venezuela: La oss gå til sakens kjerne.

Alt de ikke forteller deg om Venezuela

Venezuela – statskupp for oljeprofittVil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Limert Limert says:

  At dette er ulovlig, trenger man egentlig ikke være jusekspert for å si. Det er egentlig innlysende, og du behøver ikke mange timer i samfunnsfag på ungdomsskolen før du forstår dette. Men at de sier det er likevel viktig. Det finnes utrolig mange mennesker som mer eller mindre tror at USA har en slags vetorett, og kan bestemme omtrent hva de vil, uten at noen stiller spørsmål ved lovligheten.

 2. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Nei, det ser nærmest ut til å virke kontraproduktivt.

  “Guaidó’s party, Popular Will, is a far-right marginal group whose most enthusiastic boosters are John Bolton, Elliott Abrams, and Mike Pompeo.”

  Og så er det jo dette:

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Verden bør nå ha lært at USAs innblanding i Venezuela kan føre til både borgerkrig og intervensjonskrig slik vi har sett i Jugoslavia, Irak, Libya og Syria for ikke å nevne Vietnam-krigen.

 4. Avatar for Olaf Olaf says:

  Steigan presiserer - ref. artikkelen - at anerkjennelsen KAN være i strid med folkeretten. Det er jo ut fra usikkerheten i situasjonen at den norske regjering også avventer situasjonen i Venezuela, før en eventuell anerkjennelse.
  Men det interessante med Steigans artikkel - å beskrive forholdet til Folkerettens krav til anerkjennelse andre lands regimeendringer - er at han så tydelig støtter Russlands brudd på folkeretten gjennom deres militære overgrep overfor Ukraina. Russland anekterte Krim gjennom militær intervensjon, og inkorporerte kort tid etter Krim som en oblast i Russland. Han hyllet terroristene i Donbas, som med hjelp av Russiske våpen, russiske soldater og offiserer, samt gjennom innsetting av egne folk som ledere av de okkuperte områdene (Borodai og andre), i realiteten har styrt de okkuperte områdene i Donbas.
  I så måte har Russland ikke bare truet med militær intervensjon, men de har faktisk selv styrt de okkuperte områdene og daglig gjennomført angrep på Ukrainske militære i den 5 år lange stillingskrigen. Så spørsmålet til Steigan bør være: Hvorfor har du aldri tatt opp og kommentert Russernes brudd på folkeretten?
  Jeg kunne samtidig nevnt Russernes nedskyting av sivilt fly med 298 drepte, men det kan vi la ligge i denne sammenheng

 5. Avatar for Olaf Olaf says:

  Hvis du ikke erkjenner at Russerne angriper Ukraina, så vil du heller ikke akseptere de tonnevis av dokumentasjonen som foreligger. Bortsett fra Zakharchenko, hvilken av terroristlederne er det som ikke er Russet med opprinnelse fra GRU eller hæren? Les forøvrig daglige rapporter fra OSCE og les den grundige dokumentasjonen fra Bellingcat om Russiske angrep.

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  De som følger med vet at oppdraget til Integrity Initiative og Bellingcat er å spre svart propaganda mot Russland. Når bevisene du refererer til kommer fra disse svarte propagandaplattformene, så sier det seg selv at “disse bevisene” har svært liten troverdighet. :wink:

 7. Avatar for Olaf Olaf says:

  Jeg har ikke behov for å få deg til å se realiteter. Men det er jo litt pussig at du tar opp flytting over landegrensene. Realitetene fra Ukrainsk migrasjonskontor er at av de ca. 1,7 mill flyktninger fra Donbas, er ca. 1,4 mill. Interne flyktninger - til mer vestlige områder. Det er kun litt over 300.000 som har flyktet til Russland. Men for det Russiske propagandaapparatet, er det ikke bra at flyktningene søker beskyttelse i andre deler av Ukraina. Så vises det til statistikk for besøk til og for arbeid i Russland. Ja det er høye tall, men husk: 1. Tallene for gjestearbeidere og familiebesøk var vesentlig høyere før Russerne begynte sin krig mot Ukraina. 2. Det skrives ikke om tall den motsatte vegen, som nesten er like høye. Mao. Tallene viser ikke til noen form for misnøye den ene ell andre vegen, kun til tradisjonell samhandling. Det vises videre til at mange Ukrainere har fått Russisk pass. Det handler først og fremst om at spesielt innbyggere på Krim har blitt tvunget til å endre statsborgerskap. Men det er også en del terrorister i Donbas og deres familier som har fått Russisk statsborgerskap fordi de er redde for at Ukraina skal vinne tilbake deres okkuperte områder. Så mitt spørsmål til deg: hva ønsket du å vise til med denne tildels forvridde vinkling av flyktningestrøm og naturlige samhandling mellom mennesker. Dernest: som mange andre Putinister, prøver du å så tvil om Bellingcat. Er du klar over at B. Kun bruker åpne kilder, og har til de grader nøyaktighet i sin dokumentasjon. Russerne har flere ganger kommet met mot-dokumentasjon, men blir hver gang tatt med buksa nede får sine håpløse løgner - løgner som begrunnelse for sin propaganda. Putin selv har jo åpent erkjent at han lyver når det passer ham, og det gjør han nesten like ofte som Trump, men bare på en litt mer elegant måte. Så som representant for løgnens aristokrati, har du en jobb å gjøre å søke din egen rettferdighetssans.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

7 flere kommentarer

Deltakere