Tyske juseksperter: Anerkjennelsen av Guaidó «antakelig i strid med folkeretten»

0
Juan Guaidó utropte seg sjøl til president i Venezuela. Dette er et åpenbart kuppforsøk og støtten til ham fra utlandet er i strid med folkeretten. Foto: Shutterstock.

Eksperter på jus og internasjonal lov i den tyske Forbundsdagen har undersøkt rettsgrunnlaget for Tysklands og andre lands anerkjennelse av den sjøloppnevnte «presidenten» i Venezuela Juan Guaidó og sier i en betenkning at «det er sterke grunner til å anta» at anerkjennelsen er en «innblanding i de indre anliggende» i Venezuela og dermed «en folkerettslig ulovlig intervensjon». Det siste gjelder spesielt hvis en slik anerkjennelse er forbundet med trussel om bruk av militær makt. Som kjent har USA truet med bruk av militær makt til fordel for kuppmakerne.

Ekspertene sier også at trussel om bruk av militær makt mot en suveren stat er «i strid med artikkel 2 i FNs charter» og er «uforenlig med FNs mål».

Det samme sier den internasjonalt anerkjente folkerettseksperten og langvarige rådgiveren for FN Alfred-Maurice de-Zayas:

Medlemmer av FN er bundet av charteret artikkel 1 og 2 som slår fast alle lands rett til selvbestemmelse, den suverene likestillinga av stater og forbudet mot bruk av makt og eller politisk og økonomisk intervensjon i de indre anliggende til suverene stater. Likevel blir disse grunnleggende prinsippene for internasjonal orden grovt brutt i tilfellet Venezuela.

I FN-pakten (charteret) forplikter medlemslandene seg i artikkel 1 til blant annet:

å utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner grunnlagt på respekt for prinsippet om folkenes like rett og selvbestemmelsesrett og å treffe andre tiltak som er egnet til å styrke verdensfreden,

I artikkel 2 heter det blant annet:

Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk avvæpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.

Det er liten grunn til tvil om at USAs handlinger overfor Venezuela under denne krisa representerer grove brudd på FN-pakten og at det samme i varierende grad gjelder mange, men ikke alle medlemsland i EU.

Før kuppforsøket var Guaidó totalt ukjent for 81 prosent av sine landsmenn.


Les også: Venezuela: La oss gå til sakens kjerne.

Alt de ikke forteller deg om Venezuela

Venezuela – statskupp for oljeprofittVil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelVanessa Beeley: Den grove politivolden mot de gule vestene i Frankrike
Neste artikkelInsektene kan forsvinne helt i løpet av 100 år
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).