Tyske juseksperter: Anerkjennelsen av Guaidó «antakelig i strid med folkeretten»

0
Juan Guaidó har utropt seg sjøl til president i Venezuela. Dette er et åpenbart kuppforsøk og støtten til ham fra utlandet er i strid med folkeretten. Foto: Shutterstock.

Eksperter på jus og internasjonal lov i den tyske Forbundsdagen har undersøkt rettsgrunnlaget for Tysklands og andre lands anerkjennelse av den sjøloppnevnte «presidenten» i Venezuela Juan Guaidó og sier i en betenkning at «det er sterke grunner til å anta» at anerkjennelsen er en «innblanding i de indre anliggende» i Venezuela og dermed «en folkerettslig ulovlig intervensjon». Det siste gjelder spesielt hvis en slik anerkjennelse er forbundet med trussel om bruk av militær makt. Som kjent har USA truet med bruk av militær makt til fordel for kuppmakerne.

Ekspertene sier også at trussel om bruk av militær makt mot en suveren stat er «i strid med artikkel 2 i FNs charter» og er «uforenlig med FNs mål».

Det samme sier den internasjonalt anerkjente folkerettseksperten og langvarige rådgiveren for FN Alfred-Maurice de-Zayas:

Medlemmer av FN er bundet av charteret artikkel 1 og 2 som slår fast alle lands rett til selvbestemmelse, den suverene likestillinga av stater og forbudet mot bruk av makt og eller politisk og økonomisk intervensjon i de indre anliggende til suverene stater. Likevel blir disse grunnleggende prinsippene for internasjonal orden grovt brutt i tilfellet Venezuela.

I FN-pakten (charteret) forplikter medlemslandene seg i artikkel 1 til blant annet:

å utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner grunnlagt på respekt for prinsippet om folkenes like rett og selvbestemmelsesrett og å treffe andre tiltak som er egnet til å styrke verdensfreden,

I artikkel 2 heter det blant annet:

Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk avvæpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.

Det er liten grunn til tvil om at USAs handlinger overfor Venezuela under denne krisa representerer grove brudd på FN-pakten og at det samme i varierende grad gjelder mange, men ikke alle medlemsland i EU.

Før kuppforsøket var Guaidó totalt ukjent for 81 prosent av sine landsmenn.


Les også: Venezuela: La oss gå til sakens kjerne.

Alt de ikke forteller deg om Venezuela

Venezuela – statskupp for oljeprofittVil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.