Forskere og leger advarer mot helsevirkningene av 5G-teknologien

5
Fra oppropet til 5G-appellen.

Ei internasjonal gruppe av forskere og leger har underskrevet et opprop til EU-kommisjonen der de ber om at det blir tatt en pause i utviklinga av 5G-nettverkene til man har skaffet bedre innsikt i hvilke skadelige virkninger strålingene fra disse nettverkene vil bety for den menneskelige organismen og for naturen.

Bak oppropet står over 230 forskere fra mer enn 40 land. Oppropet finnes her.

5G-nettverkene er effektive bare på korte distanser. Det betyr at en full utrulling av systemet vil kreve en massiv utbygging av antenner med antenner for hvert tiende eller tolvte hus i byområder. Det betyr at alle vil bli utsatt for stråling hele tida. I tillegg til dette vil det være stråling innomhus når alle teknologiske systemer fra kjøleskap til vaskemaskiner og alle andre systemer skal knyttes sammen til det såkalte «tingenes internett» gjennom 5G.

Forskerne viser til at det allerede er påvist skader fra det som kalles RF-EMF som er teknologier som finnes i dag i trådløse systemer. De viser til verdens største studie fra National Toxicology Program (NTP), som viser tydelig statistisk økning av hjerne og hjertekreft hos dyr ved eksponering for slik stråling. De viser også til EUROPA EM-EMF Guideline 2016 som sier at langtidseksponering for visse typer av slik stråling vil øke faren for en rekke sjukdommer.

Ut fra disse og andre undersøkelser mener forskerne at føre var-prinsippet må gjelde. Det er formulert av UNESCO og EU har tilsluttet seg det. Det sier at:

Når menneskelig aktivitet kan føre til moralsk uakseptabel skade som er vitenskapelig plausibel, men usikker, skal man ta forholdsregler for å unngå eller minske slik skade.

Resolusjon 1815 fra Europarådet har også slått fast at man skal ta tiltak for å minske eksponering for elektromagnetiske felter.

Forskerne ber derfor EU-kommisjonen om å stanse videre utrulling av 5G inntil uavhengig forskning kan konstatere at den eventuelt ikke er skadelig for mennesker og natur.

Men det er så tunge økonomiske interesser bak 5G-teknologien og de har lobbybudsjetter som ingen forskere kan drømme om. Derfor er det lite sannsynlig at appellen blir tatt til følge.


Les flere artikler om 5G og stråling på steigan.no:

Helse- og miljøsrisiko fra 5G? Ikke rom for tvil.

Er mikrobølgestråling fra trådløs teknikk og 5G en trussel mot insekter, fugler og planter?

Statsministrene og 5G: ført bak lyset til kamp mot folkehelsen

Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for INK INK says:

  Takk for at Steigan tar opp dette viktige temaet!

  I tillegg til de problemene med 5G som nevnes i saken, er det et problem at 5G skal benytte millimeterbølger i tillegg til mikrobølger (som benyttes i dagens 4G etc, og der det i dag faktisk er overveldende mange publiserte, fagfellevurderte studier som finner betydelig økt risiko for en rekke skadevirkninger på mennesker og dyr, og også skadevirkninger på DNA og celler). Millimeterbølger er det imidlertid forsket ekstremt lite på i forhold til helsevirkninger, og man vet derfor ikke noe sikkert om helse- og miljømessige konsekvenser verken på kort tid eller på sikt. Men ut fra det lille som finnes av studier på biologiske virkninger av millimeterbølger, er mange forskere nå svært bekymret over vitenskapelige funn av skadevirkninger på huden, påvirkning av hudens svettekjertler og noen indikasjoner på (mulige/mistenkte) virkninger på nervesystemet. Einar Flydal har omtalt noe av dette her:

  Det er dessuten også et bekymringsmoment at 5G-antenner/master konstrueres på en måte (phased array antennas = fase-arrangerte antenner) som gjør at strålingen fokuseres mye sterkere enn fra dagens antenner og master. Heller ikke dette er det forsket på i forhold til helse.

  http://www.cellphonetaskforce.org/5g-from-blankets-to-bullets/

  Norsk oversettelse:

  I Norge prøves 5G nå ut i Kongsberg og i deler av Nydalen i Oslo, og Telenor skal også starte et testprosjekt i Elverum, der jeg antar at millimeterbølger etter hvert skal inngå i testen. Etter mitt syn er dette et totalt uansvarlig helseeksperiment med norske innbyggere som ufrivillige prøvekaniner. Det er også et miljøeksperiment på blant annet fugleliv og innsekter der 5G-nettet rulles ut.

  I en amerikansk offentlig høring har representanter for trådløsbransjen for øvrig innrømmet at de ikke kjenner til noen pågående forskning om 5G og helse:

  https://www.youtube.com/watch?v=Kv1U9SFodsI
 2. Og takk til deg INK for -interessant innspill/linking til Flydal’s artikler! :+1:

  • selv enhver elektriker forstår at interferens – at et elektrisk system påvirker et annet og kan skape mer eller mindre grad av forstyrrelser – her kan være et nøkkelord . . . . . .
 3. Avatar for INK INK says:

  Tusen takk for hyggelig tilbakemelding! :smiley:
  Flydal har faktisk ganske mange gode artikler om 5G liggende på bloggen sin etter hvert.
  Her er den nyeste:

  Og her er flere:
  https://einarflydal.com/?s=5G

  Nemlig! :warning:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere