Er mikrobølgestråling fra trådløs teknikk og 5G en trussel mot insekter, fugler og planter?

0

En ny EU-finansiert granskning av tilgjengelig forskning sier at stråling fra kraftlinjer, mobilmaster og WIFI kan skade fugler, insekter og planter. 5G-utbygging kan gjennom økninga av mikrobølgestråling forverre situasjonen. Alvorlig miljøpåvirkning kan ikke utelukkes. Dette skriver den svenske Strålskyddsstiftelsen.

Stiftelsen skriver videre:

«Den nya utredningen från EU-finansierade EKLIPSE, baseras på 97 vetenskapligt publicerade forskningsrapporter.  Det finns vetenskapliga belägg för att elektromagnetisk strålning från kraftledningar, radar, TV/radio, Wi-Fi och 2G / 3G / 4G negativt påverkar:

  • insekters orienteringsförmåga, rörelsemönster, beteende och reproduktion
  • fåglars orienteringsförmåga (radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning)
  • växters metabola hälsa genom bildande av fria radikaler som kan leda till minskad tillväxt

Rapporten är författad av expertgrupp bestående av fyra biologer/ekologer och två fysiker. Författarna menar att det finns ett brådskande behov av mer forskning för att öka kunskapen om den onaturliga tekniskt producerade strålningens påverkan på djur- och växtliv.»

Den nye granskninga kom i stand på initiativ fra den britiske miljøorganisasjonen Buglife.

Analysen er også omtalt i en artikkel i tidsskriftet Newsweek. Tidsskriftet påpeker at funnene i og for seg ikke er noe nytt, siden det også tidligere er framlagt rapporter med samme konklusjon. Newsweek viser til en studie fra 2010 fra Ministry of Environment and Forests i India. Ekspertgruppa som forfattet den rapporten skrev:

…long-term studies have reported alarming observations, detecting negative consequences on immunity, health, reproductive success, behaviour, communication, co-ordination, and niche breadth of species and communities

I 2014 gjorde tyske forskere fra universitetet i Oldenburg en studie av mulige virkninger fra slik stråling på migrasjonsmønsteret til trekkfugler. Deres funn tilsier at slike elektromagnetiske bølger påvirker fuglenes ”kompass”.

Diskusjonen omkring virkninga av mikrobølgestråling er svært betent. Hver gang det kommer en advarsel, kommer det kritikk som sier at dette er overdrevet, udokumentert og krisemaksimerende. Det later til at det er vanskelig å få en saklig, faktabasert diskusjon om dette temaet. Det har også en viss sammenheng med at det er knyttet store industri- og profittinteresser til all teknologi basert på elektroniske signaler. Kina satser for eksempel på å investere over 400 milliarder dollar mellom 2020 og 2030 på å utvikle sitt 5G-nettverk.

Trådløsindustrien har så store interesser knyttet til dette at tidsskriftet The Nation anklager denne industrien for å drive en desinformasjonskampanje for å få oss til å tro at denne teknologien er sikker.

 

Forrige artikkelKongressen i USA: Presidenten har ikke fullmakt til krig mot Iran
Neste artikkelTom Duggan om den grusomme virkeligheten i Ghouta