Migration = Utveckling? Vem vinner på ”brain drain”?

0
Slik markedsfører FN sin Global Compant on Migration. Kilde: https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
Anders Romelsjö

Av Anders Romelsjö.

“Köp” av professionella i fattiga länder av rika länder är en viktig del av imperialismen. Denna underlättas av FN:s migrationspolicy som antogs 10/12, och som var utformad i storfinansens intressen. Detta kallas också “brain drain”.

Vilka gynnas av FN:s migrationsavtal?
FNs nykoloniala migrationspakt godkänd, men de stora problemen kommer senare

Siffrorna i artikeln är några år gammal, men problematiken har inte minskat – snarare tvärtom!

I. Wikipedia skriver “Inom hälsosektorn mister fattiga länder i genomsnitt 1,34 miljoner kronor för varje av 3 miljoner arbetare inom hälsosektorn som reser till Väst. Det motsvarar 3 833 miljarder kronor, ungefär detsamma som u-ländernas sammanlagda skuld. Det är inte heller bara pengarna det påverkar: i Ghana går det omkring 6 läkare på 100 000 människor, medan det i USA, Australien, Storbritannien och Kanada går 220.” Wikipedia

Jag fortsätter med en kritisk betraktelse om “Brain drain” som finns häftet “USA som världspolis” som är en kortfattad, uppdaterad version på knappt 100 sidor av boken med samma namn. Den kan beställas via för endast 25 (pdf-fil) eller 50 kr+ porto 54 kr! Maila till anders.romelsjo@hotmail.com

Skriften 13-247x350

II. 7.4.2 ”Brain drain” försvagar utvecklingsländer – utdrag ur nya skriften “USA som världspolis”.

I. ”Brain drain” innebär en utvandring av personer med teknisk kompetens eller kunskap vanligen från u- till i-länder, ofta efter aktiv rekrytering. ”Brain drain” innebär en ekonomisk kostnad för de länder som svarat för utbildningen. Enligt konservativa beräkningar har “brain drain” inneburit att 300 000 högt utbildade, varav 30 000 disputerade, lämnat den afrikanska kontinenten, medan länder i Afrika betalar 4 miljarder dollar/år till 100 000 ofta välavlönade utländska experter årligen, motsvarande 35 % av u-hjälpen. I en studie (Mills EJ et al. 2011) fann man att utvandringen av cirka 20 000 utbildade läkare från nio länder i Afrika söder om Sahara innebar en förlust på cirka 2,2 miljarder dollar i form av utebliven avkastning på utbildningskostnaderna. Vinsten för mottagarländerna uppgick till minst 3,5 miljarder dollar, varav 850 miljoner för USA. I Afrika finns 25 % av den globala sjukdomsbördan men bara 2 % av läkarna. Många sjuksköterskor som utbildats i fattiga länder rekryteras till i-länder.”

II.Totalt fanns redan för ungefär 15 år sedan sedan det i USA 213 000 läkare (27 % av alla) och 99 000 (5 % av alla) sjuksköterskor som utbildats utomlands. (World Health Report. Geneve: World Health Organization. 2006; Chapter 5: sid. 98, Table 5.1). Enligt World Health Report saknades samtidigt 4,3 miljoner sjuksköterskor i världen detta år. här

III. ”Brain drain” är en export av mänskliga resurser som tillför USA:s ekonomi över 7 miljarder dollar årligen. (Straubhaar, T). International Mobility of the Highly Skilled: Brain Gain, Brain Drain or Brain Exchange. HWWA Discussion Paper 1008; 88: 1–23.

Bulgaria og Romania er utsatt for massiv hjerneflukt.

IV. ”Brain drain” brukar betraktas som en ekonomisk kostnad, eftersom emigranterna tar med sig sin utbildning sponsrad av regeringen eller andra organisationer. Det finns en parallell med kapitalflykt, med samma rörelse för finanskapital.

V. Enligt konservativa beräkningar har “brain drain” inneburit att 300 000 högt utbildade, varav 30 000 disputerade lämnat den afrikanska kontinenten, medan länder i Afrika betalar 4 miljarder dollar årligen till 100 000 vanligen välavlönade utländska experter årligen, ett belopp som motsvarade 35 % av u-hjälpen. Enligt FN:s utvecklingsprogram har Etiopien förlorat 75 procent av sin välutbildade arbetskraft mellan 1980 och 1991. Nigeria, Kenya och Etiopien tros vara de länder i Afrika som främst drabbats. Etiopien utbildar många utmärkta läkare, men det finns fler etiopiska läkare i Chicago än det finns i Etiopien.

VI. ”Brain drain” berör inte minst sjukvården. I en studie i British Medical Journal (Mills EJ et.al The financial cost of doctors emigrating from sub-Saharan Africa: human capital analysis British Medical Journal 2011; 343:d7031) fann man att utvandringen av cirka 20 000 utbildade läkare från nio länder i Afrika söder om Sahara innebar en förlust på cirka 2,2 miljarder dollar för dessa länder i form av utebliven avkastning på investeringarna i deras utbildning, som grovt sett kostat minst 600 miljoner dollar. Vinsten för mottagarländerna uppgick till minst 3,5 miljarder dollar, varav 850 miljoner för USA.

VII. Medan 25 % av den globala sjukdomsbördan finns i Afrika finns där 2 % av läkarna i världen. Det är väl känt att också många sjuksköterskor som utbildats i fattiga länder för dyra pengar sedan flyttat till i-länder. (Karin Sundström. Läkarutvandring från Afrika ger påtaglig förlust av humankapital. Läkartidningen 2/2 2012).

VIII. Kina blev störst i världen då det gäller ”brain drain” under 2007. Enligt officiella kinesiska medier utvandrade då 65 000 välutbildade kineser varav 25 000 till USA. Den största gruppen av emigranter består av professionella och sakkunniga med medelklassbakgrund, [101] som är ryggraden för utvecklingen av Kina. (Jamestown Foundation. China’s Brain Drain Dilemma: Elite Emigration 17 augusti 2010).

Vad göra?
Varför inte en internationell överenskommelse att “mottagarländer” åtminstone betalar kostnaderna för utbildningen av de utbildade från utvecklingsländerna till dessa? Samt en andel för varje år de är yrkesverksamma. Vidare att de som har förmånen av att få en högre utbildning i ett fattigt land tvingas arbeta kvar några år innan de får flytta. Men grundproblemet kan inte lösas inom dagens kapitalism.

Denne artikkelen ble først publisert på Globalpolitics.se.

Les også: FNs nykoloniale migrasjonspakt godkjent, men de store problemene kommer seinere

FNs nye migrasjonstraktat er en skandale

Massemigrasjon og profitt

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.