USA fantaserer om en begrenset kjernefysisk krig

5
Etter at atombombene har falt. Illustrasjon: Shutterstock.

Av Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada, Mexico.

Krigen i Syria har vist at når det kjem til konvensjonelle våpen, så er ikkje US Armed Forces lenger høgste autoritet. No er det Russland som har kontrollen. Moskva har introdusert ein ny ressurs inn i krigsmørket: den siste generasjonen hypersoniske nukleære bærerakettar. Desse vil nok gi Russland eit forsprang over USA på området atomkrig. Uvillige til å hamne i bakevja, og i eit forsøk på å ta igjen det tapte, har Pentagon til hensikt å dra nytte av – så lenge dei kan – si kvantitative overmakt til å dytte sine val på Russland og Kina.


Oversetting: Monica Sortland. Publisert først i Norge på Derimot.no


Mektige Council on Foreign Relations sitt tidsskrift Foreign Affairs, har nyss brutalt eksponert den gåande debatten kring ein atomkrig som USA kunne la slå ut mot Russland og Kina.

Først er det artikkelen til Elbridge Colby, ein av hovudarkitektane bak Pentagon sin National Defense Strategy. Denne proklamerer slutten på krigen som no blir ført mot terrorisme, og starten på «konkurransen mellom dei store maktene». Mottoet er: «om du vil ha fred, førebu deg på atomkrig: ein strategi for ei ny rivalisering mellom supermaktene.»

Elbridge Colby: If You Want Peace, Prepare for Nuclear War

Colby, Joint Under Secretary med ansvar for «Strategi for og utvikling av styrkane», seier: «all komande konfrontasjon med Russland og Kina kan bli kjernefysisk» dersom «nokon av partane, under eit slag som blir tøffare og meir uvisst, skulle la seg freiste til å dra atomsverdet sitt for å konfrontere utfordringa, teste motparten si handlekraft, eller til og med berre halde kampen i gang».

Ifølge Colby er at den beste måten å unngå kjernekrig på å «førebu seg på å levere ein avgrensa ein» (sic); og «USA står klare til å framføre effektive, avgrensa nukleære operasjonar» (sic).

André Damon frå den trotskistiske nettsida WSWS granskar Trumps trussel om å trekke USA frå INF-avtalen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, avtale om kjernefysiske mellomdistanserakettar), som forbyr USA og Russland å utvikle missilar med ei rekkevidd på mellom 500 og 5500 km.

Damon meiner at Trump sine truslar utgjer ein risiko for «liva til millionar av folk i Europa og aust-Asia», når han planlegg sin «krysseld mot Beijing og Moskva». Og USA legg ikkje lenger skjul på sitt ønske om å «bruke atomvåpen i kampane sine», der målet – å overvinne «motstandarane» – heilagar alle middel.

Damon argumenterer for at «slike planar blir lagde i løyndom», med medverknaden til New York Times og Det demokratiske partiet «som har halde nesten heilt stille om konsekvensane og faren for ein verdskrig».

George Shultz, den mektige utanriksministeren under Republikanaren Ronald Reagan var USAs president, «forsvarar» INF: «vi må verne om denne atomavtalen».

Shultz seier at «atomvåpen utgjer ein trussel mot verda», og han gir seg i kast med å unnskulde Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov, då dei som Republikansk president og leiar for det tidlegare Sovjetsamveldet respektive, underteikna avtalen i 1987.

Han kritiserer Trump sine truslar om å gi opp INF, truslar baserte på påskottet at Russland har brote avtalen. Schultz nyttar høvet til å invitere andre land til å underteikne avtalen, og til å stå imot USA si freisting om å utvikle nye typar dødelege våpen; han legg fram forslag om, som første steg, eit møte mellom ekspertar frå USA og Russland «for å diskutere moglege avtalebrott».

Trass stor skepsis på den tida avtalen vart underskriven, gjer George Schultz merksam på at «omfattande inspeksjonar in situ vart utførte for å verifisere at alle forbodne missilar hadde blitt eliminerte.» I 1992 vart «nesten 2700 missilar øydelagde».

Schultz siterer noko viktig som Vladimir Putin sa for eit år sidan: «Dersom nokon spurte meg om atomnedrusting er mogleg, ville eg svare ja, det er det. Ønsker Russland ei univerell atomvåpenavvikling eller ikkje? Svaret på dette er også ja, Russland ønsker det og vil jobbe for det».

The Nuclear Posture Review bringer atomkrigen mye nærmere

Schultz minnast at han i sin Revisjon av USAs atomvåpenposisjon, publisert i februar i fjor, sa: «USA vil halde fram med å gjere ein innsats for å støtte global utrydding av nukleære, biologiske og kjemiske våpen. USA har redusert sine nukleære reservar til 85% av det dei hadde under Den kalde krigen og har ikkje levert ny kjernefysisk kapasitet på over to tiår». Den tidlegare utanriksministeren under Ronald Reagan konkluderer med at «no er det ikkje tida for å bygge store arsenal med atomvåpen. Det er på tide å eliminere denne trusselen frå verda.»

Det verste ville vere å tru at Russland og Kina kjem til å vente med armane i kross.

 

 

– Hvem lot Dr. Strangelove skrive The Nuclear Posture Review?

Begrepet angrep og forberedelser til kjernefysisk krig?

Den farlige illusjonen om å vinne en verdenskrig

 

Bli med på å styrke uavhengig og kritisk journalistikk. Klikk her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Dem har gått fra MAD( mutually assured destruction) til NUTS (Nuclear Utilization & Target Selection), og det sier jo temmelig mye om hva som pågår under topplokkene der i gården.

 2. Hvordan kan en part, USA, tro at en atomkrig kan holdes begrenset? Da må det vel i tilfelle være avtalt mellom partene på forhånd hva slags atomvåpen som skal brukes, hvor mange, hvor kraftige de er, og hvor? Hvis atomvåpen brukes uten en avtale med andre parter, hvordan kan da USA tro at ikke bruken vil eskalere? Russland kan potensielt svare momentant med hele sitt atomvåpen-arsenal, som betyr slutten på det meste av landbasert liv som vi kjenner det.

  Kan disse uttalelsene fra høyere hold i den amerikanske militære administrasjonen utløse spekulasjon om at hele militæroppbyggingen mot Russland og Kina er et gigantisk spill? At det er avtalt en større militær konflikt med begrenset bruk av noen taktiske atomvåpen, så kaster Russland kortene som avtalt og USA “vinner”? Alt for å skremme en redselslagen verdensbefolkning til å akseptere en NWO verdensregjering, med en verden, en leder og en valuta?

  Hvis en undersøker hvem som utgjør rådgiverne og den nærmeste kretsen rundt statslederne i USA og Russland kan en saktens begynne å lure. Kilder: Jerusalem Post, Haaretz og JTA.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Det ser ut som Russland frykter at et førsteslag angrep fra USA vil kunne være så massivt og foregå såpass lynraskt med nye typer raketter fra mange ulike utskytingsramper slik at Russlands evne til å kunne gjengjelde i praksis vil være slått ut omtrent 100%. Om gjengjeldelsen skulle skje mot Europa og ikke mot USA, så kan vel USA leve med det. Russland holder visstnok på med å endre sin militære doktrine, hvis en rakett krysser grensen til Russland vil Russland reagere før raketten når sitt mål og vil sende raketter med atombomber motsatt vei i tilfelle inngående rakett skulle inneholde atombomber og være en del av et større angrep. Nå skrotes INF avtalen mellom USA og Russland, men for Europa er det veldig viktig at denne avtale opprettholdes og at USA kastes ut av Europa.

  Norge skjøt i sin tid opp en helt ny rakett fra Andøya, Russland tolket det som et mulig angrep på Russland, men Russland regnet med at det ikke var et angrep (men bare norsk sløvhet hvor man glemte å informere motparten om nye typer oppskytinger fra Andøya). En lignende episode kan i fremtiden imidlertid ha en mye større sannsynlighet for å bli gjengjeldt med atomvåpen fra russisk side.

 4. Avatar for ESN ESN says:

  Jeg synes det er trist at USA bruker så mye krefter og ressurser på det militære, og forberedelser til krig. Dette bidrar ikke til en mer fredelig og harmonisk i verden, og det gjør ikke Amerika “stort” igjen heller slik Trump påstår. Hvis USA hadde brukt sine resurser på å gjøre gode ting for verden istedenfor, så ville USA kunne ha vært den “skinnende byen på en høyde” som verden så opp til, og beundret. Nå frykter man USA istedet, og mange er engstelig for hva Trump vil finne på.

  Det er ett tapt potensiale for USA som land også siden så mye landets ressurser brukes på det militære. Dette går på bekostning av andre ting som infrastruktur, helse, velferd og utdanning. USAs infrastruktur forfaller mens USA finansierer militær opprustning, militære operasjoner, og nesten 800 militærbaser fordelt på over 70 land over hele verden.

  USA kunne ha vært ett flott land hvis de hadde ledere som prioriterte annerledes.

 5. Avatar for baluba baluba says:

  Og det disse knotthodene ikke forstår er at detonasjon i en høyde på omkring tre kilomer er ideellt for å ødelegge mest mulig. Det vil si at om man forsøker å skyte ned missilene før de når fram er skaden allerede skjedd. Stor varmeutvikling i atmosfæren på grunn av gasser de første dagene. Hele den nordlige halvkule vil antagelig bli uten skog på grunn av dette og en atomvinter med alt den medfører vil ramme så og si alle, også de som sendte bombene/rakettene.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere