Svensk valganalyse: Sverigedemokratene utfordrer sosialdemokratene i arbeiderklassen

0
Den svenske tankesmia Katakys har analysert valget i Sverige, og konklusjonen er klar: det var kapitalen som vant.

Den faglige tankesmia Katalys har gjort en analyse av det svenske riksdagsvalget i 2018. Slik de ser det viser analysen at sosialdemokratene har gjort langavrige og alvorlige feil som har bidratt til SDs framgang. Valganalysen ”När kapitalet vann valet” kan lastes ned på www.katalys.org

På pressekonferansen der analysen ble presentert ble hovedpunktene oppsummert slik:

«– Sverigedemokraterna växer bland de många relativa förlorare vi har i spåren av de ökande klyftorna i samhället, sier Enna Gerin, som er utreder for Katalys.

– 28,3 procent väljarstöd är ett katastrofresultat för den svenska socialdemokratin. Det är det sämsta valresultatet någonsin. I valet 1911 hade man mer stöd, det var innan arbetare och kvinnor hade full rösträtt, säger Katalys chef Daniel Suhonen.

– Det finns en stor risk att spelet om regeringsbildningen skymmer denna enorma valförlust. Målet för den svenska socialdemokratin kan inte vara att pysa ut lite långsammare än sina systerpartier i Europa, menar Daniel Suhonen.

Den mest oroväckande utvecklingen i detta val var att Sverigedemokraterna gjorde stora framryckningar bland traditionella S-väljargrupper som LO-medlemmar, arbetare, arbetslösa, sjukskrivna och personer med kort utbildning.

– Sverigedemokraterna kan nu leverera arbetare och låginkomsttagare till borgerligheten. Vi har en situation i Sverige som allt mer påminner om USA, där allt fler människor röstar emot sina egna ekonomiska intressen, säger Enna Gerin. Detta är socialdemokratin stora misslyckande i detta val, menar hon.

Mandatperiodens och valets stora vinnare är kapitalet, näringslivet och arbetsgivarna som säkrat en riksdagsmajoritet som ser om deras ekonomiska intressen.»

Etterlyser venstrepopulisme

Katalys mener at deres analyse viser at det er et stort behov for en progressiv venstrepolitikk som utfordrer nyliberalismen og den voksende høyrepopulismen. De tror på mulighetene for en sosialdemokratisk reformisme og peker på bolignøden, de lave pensjonene og investeringsbehovene i velferdssektoren. De anbefaler det de kaller venstrepopulisme som svar på disse utfordringene.

Et viktig element i analysen er at den tar for seg hvordan klassene stemmer i Sverige, og spesielt ser den på hvordan arbeiderklassen har stemt gjennom de siste valgene. Det kan blant annet vises ved hvordan LO-medlemmene har stemt.

Denne grafen fra Katalys viser ikke minst hvordan SD har forsynt seg av LO-medlemmenes stemmer på bekostning av sosialdemokratene siden 2010.

Utredningen kritiserer sosialdemokratene for å ha tatt over en del av SDs posisjoner når det gjelder migrasjon, men gjør ingen forsøk på å analysere de reelle problemene som den store migrasjonen har skapt og vil skape i Sverige. Katalys nevner også høyrepopulisme og nasjonalisme i samme åndedrag, som om det skulle være identiske størrelser. Det skjer i et Sverige som blir mer og mer integrert i NATOs overnasjonale aggresjonspolitikk og som står overfor et EU som tyske sosialdemokrater vil gjøre til en føderalstat. Forholdet til EU er knapt nevnt i utredningen.

Kapitalen seirer i klassekampen – på walk-over

Situasjonsbeskrivelsen til Katalys virker troverdig, men når de på sett og vis vil relansere gamle tiders sosialdemokrati uten å vurdere styrkeforholdet mellom klassene nasjonalt og internasjonalt, blir analysen for grunn. Katalys slår helt riktig fast at det er kapitalen som har vunnet de svenske valgene. Kapitalen seirer altså i klassekampen, men Katalys sier i dette dokumentet ingenting om behovet for klassekamp fra arbeidernes side for å vinne sine posisjoner tilbake og erobre nye.

Kjempeprosjektet «Klass i Sverige»

Når det er sagt, så må det føyes til at det gjøres mye godt analysearbeid i og rundt Katalys. De har blant annet gitt ut Göran Therborns nye bok Kapitalet, överheten och alla vi andra. Den er et ledd i det store prosjektet Klass i Sverige, som er det mest ambisiøse arbeidet i Norden, ja kanskje i Europa som helhet, for å analysere forholdet mellom klassene i dagens samfunn.

 

 

Kajsa Ekis Ekman under en generalstreik i Hellas.

Klikk her for å være med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.