IPCC-rapporten – nok et varsel om ei skremmende framtid som vi kanskje kan unngå

0

Av Erik Plahte.

Trass i gjentatte og stadig mer alvorlige advarsler fra IPCC i over 20 år og trass i all verdens fagre løfter fra verdens politiske ledere har de årlige utslippene av klimagasser bare fortsatt å øke. De forpliktelsene landene har tatt på seg, er ikke på langt nær tilstrekkelige til å nå klimamålet på 2 grader og slett ikke bare 1,5 grader over førindustrielt nivå. Verden er på vei mot en temperaturøking på mer enn 3 grader i løpet av dette århundret. Temperaturen øker med ca 0,2 grader pr tiår, og har allerede økt ca 0,9 grader. Om ikke drastiske tiltak blir gjennomført – raskt – vil klimamålet på 1,5 grader være sprengt løpet av 25 år. Det britiske Met Office hevder at det kan skje i løpet av bare fem år.

Den siste rapporten fra IPCC, lagt fram i oktober, er et imponerende arbeid fordi den er så grundig og omfattende. Hundrevis av forskere har gått gjennom tusenvis av vitenskapelige rapporter og produsert en rapport på over 700 sider, full av klart formulerte vurderinger, konklusjoner, diagrammer og oppsummeringer. Det finnes også et «Summary for Policymakers» på bare 34 sider.

Det er vanskelig å se for seg et mer skjebnetungt dokument enn denne IPCC-rapporten. Den gjelder hele verden og hele menneskeheten og er, så langt det lar seg gjøre, basert på veletablerte naturvitenskapelige teorier og lover.

Observert temperaturøning og mulige temperaturøkninger. IPCC

IPCC dokumenterer med all ønskelig grundighet at 1,5 grader opp vil være katastrofalt og 2 grader opp enda mye verre. Det vil ikke bare føre til klimaforverringer som ekstreme hetebølger, hyppigere og kraftigere orkaner, kraftige regnskyll, tørke. Dette vil være ille nok, men det vil også føre til at stadig flere arter får sine leveområder ødelagt slik at økosystemer bryter sammen, og bestandene av mange pattedyr, fugler, fisker og insekter vil bli kraftig redusert. Arter vil forsvinne i et høyere tempo enn noen gang før i Jordas historie. Landbruksproduksjonen i store områder vil bli redusert med fare for svekka matforsyninger.

Verdenshavene blir varmere og surere slik at  korallrevene vil bli redusert med 70-90% ved 1,5 graders økning og omtrent utsletta dersom temperaturen øker med 2 grader. Havnivået vil stige og true lavtliggende storbyer – som omfatter mange titalls millioner mennesker – og små øystater. Mange endring vil være umulig å reversere. CICERO har lagd en kort og grei oppsummering av konsekvensene og forskjellen på 1,5 og 2 graders temperaturstigning.

Det er allerede for seint helt å unngå slike konsekvenser. Over hele verden opplever folk at tørke, ekstrem hete, flom, kraftigere orkaner skjer hyppigere og voldsommere enn tidligere, en klar konsekvens av klimaendringene, skriver The Guardian med referanse til World Weather Attribution (WWA) consortium. Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) regner med at 2018 blir et av de varmeste årene noensinne med middeltemperaturer på flere kontinenter på opptil tre grader høyere enn normalt.

Det er på høy tid å se skrifta på veggen og se de stadig hyppigere tilfellene av ekstremvær som et varsel om hva vi har i vente.

Naturen selv taler til oss gjennom IPCC-rapporten

I tiår etter tiår har dere griset til atmosfæren, havet og jorda med CO2 og andre skadelige stoffer som har blitt en økende belastning på natursystemene. I løpet av snaue tohundre år har dere økt innholdet av CO2 i atmosfæren til det høyeste på flere millioner år. Den gangen var temperaturen flere grader høyere enn nå, og havet sto flere titalls meter høyere. Er det slike forhold dere trakter etter?

Dere har blitt advart gang på gang de siste tiårene om hva følgene vil bli om dette fortsetter. Men til ingen nytte. Dere kan ikke skylde på manglende kunnskap. I deres uforstand og mot bedre vitende har dere bare fortsatt – til og med i økende tempo, trass i at tegnene på at dette bærer galt avsted har vært synlige lenge.

I de siste årene har dere fått klare tegn på at advarslene var på sin plass: kraftige hetebølger og tørke, voldsomme regnskyll, tornadoer og ekstremvær kraftigere enn noen gang tidligere, flodbølger og oversvømmelser, stigende havnivå. Planter og dyr som ikke tåler slike påkjenninger, forsvinner i et tempo høyere enn noen gang tidligere i Jordas historie. Endringene skjer altfor raskt til at de klarer å tilpasse seg.

Hittil har alt dette vært enkeltstående hendelser. Men fra nå av er det dette som vil være normalen. De rolige og stabile forholdene som rådde inntil så seint som under en mannsalder siden, er forbi og kommer aldri tilbake. Fra nå av vil det unormale være normalt og det normale unormalt. Voldsomme og uforutsigbare naturkatastrofer vil bli stadig mer hyppige, og utviklinga har allerede gått så langt at dere lite kan gjøre for å unngå det.

Naturen har sine begrensninger. Dere har allerede tråkka over flere av dem og må selv bære følgene. Det er ennå mulig å hindre at konseskvensene blir enda verre. Dere veit hva slags tiltak som må til. Det haster med å sette dem ut i livet. For husk: det er ingen vei tilbake. De skadene som har skjedd, er og vil være uopprettelige. Så det vil lønne seg å handle raskt og målretta.

Om dere ikke lar handling følge ord og handler nå men fortsatt skyver problemene foran dere, vil temperaturen ha økt 1,5 grader siden før dere begynte denne galskapen om kanskje bare 20 år. Det vil bli ille nok for dere. Øker den mer, blir det værre. Dere har ingen tid å miste. Dette er ikke noe som bare vil ramme framtidige generasjoner. De som er barn i dag, vil få føle det på kroppen.

Dere må slutte å stole på tiltaksløse politikere som slår om seg med flotte ambisjoner og planer, men lar årene gå uten tiltak som monner. Dere kan ikke lenger la et ørlite mindretall som bare er opptatt av å forøke sin egen rikdom, lede dere videre på en vei som bare fører til en varig og katastrofal global klimakrise og miljøkrise.

Det er på tide dere tar konsekvensene av at Jorda ikke blir større selv om profitthungeren krever det. Dere må forkaste den falske guden Mammon og hans profeter. Her på Jorda er det Naturen som fastsetter lover og regler. Dere kan ikke ustraffa fortsette å sette dere opp imot dem.

– Det er teknisk mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader, men det krever stor politisk vilje og oppslutning blant folk. Det vil være svært krevende, sier Bjørn Hallvar Samset, forskningsleder ved CICERO. Det vil kreve omfattende og djuptgripende endringer på nesten alle samfunnsområder: energiforsyning, finans, industri, transport, urbanisering, jordbruk og bruk av land, alt i et omfang og tempo som verden aldri har sett maken til.

Teoretisk mulig, ja kanskje, men gjennomførbart med det rådende økonomiske og politiske systemet? Mer om det i en annen artikkel.

 

 

Bli med på å støtte kritisk og uavhengig journalistikk, klikk her.

Forrige artikkelFilmen som Israel-lobbyen ikke vil at du skal se
Neste artikkelUkraina avfolkes