IPCC-rapporten – nok et varsel om ei skremmende framtid som vi kanskje kan unngå

20
Erik Plahte

Av Erik Plahte.

Trass i gjentatte og stadig mer alvorlige advarsler fra IPCC i over 20 år og trass i all verdens fagre løfter fra verdens politiske ledere har de årlige utslippene av klimagasser bare fortsatt å øke. De forpliktelsene landene har tatt på seg, er ikke på langt nær tilstrekkelige til å nå klimamålet på 2 grader og slett ikke bare 1,5 grader over førindustrielt nivå. Verden er på vei mot en temperaturøking på mer enn 3 grader i løpet av dette århundret. Temperaturen øker med ca 0,2 grader pr tiår, og har allerede økt ca 0,9 grader. Om ikke drastiske tiltak blir gjennomført – raskt – vil klimamålet på 1,5 grader være sprengt løpet av 25 år. Det britiske Met Office hevder at det kan skje i løpet av bare fem år.

Den siste rapporten fra IPCC, lagt fram i oktober, er et imponerende arbeid fordi den er så grundig og omfattende. Hundrevis av forskere har gått gjennom tusenvis av vitenskapelige rapporter og produsert en rapport på over 700 sider, full av klart formulerte vurderinger, konklusjoner, diagrammer og oppsummeringer. Det finnes også et «Summary for Policymakers» på bare 34 sider.

Det er vanskelig å se for seg et mer skjebnetungt dokument enn denne IPCC-rapporten. Den gjelder hele verden og hele menneskeheten og er, så langt det lar seg gjøre, basert på veletablerte naturvitenskapelige teorier og lover.

Observert temperaturøning og mulige temperaturøkninger. IPCC

IPCC dokumenterer med all ønskelig grundighet at 1,5 grader opp vil være katastrofalt og 2 grader opp enda mye verre. Det vil ikke bare føre til klimaforverringer som ekstreme hetebølger, hyppigere og kraftigere orkaner, kraftige regnskyll, tørke. Dette vil være ille nok, men det vil også føre til at stadig flere arter får sine leveområder ødelagt slik at økosystemer bryter sammen, og bestandene av mange pattedyr, fugler, fisker og insekter vil bli kraftig redusert. Arter vil forsvinne i et høyere tempo enn noen gang før i Jordas historie. Landbruksproduksjonen i store områder vil bli redusert med fare for svekka matforsyninger.

Verdenshavene blir varmere og surere slik at  korallrevene vil bli redusert med 70-90% ved 1,5 graders økning og omtrent utsletta dersom temperaturen øker med 2 grader. Havnivået vil stige og true lavtliggende storbyer – som omfatter mange titalls millioner mennesker – og små øystater. Mange endring vil være umulig å reversere. CICERO har lagd en kort og grei oppsummering av konsekvensene og forskjellen på 1,5 og 2 graders temperaturstigning.

Det er allerede for seint helt å unngå slike konsekvenser. Over hele verden opplever folk at tørke, ekstrem hete, flom, kraftigere orkaner skjer hyppigere og voldsommere enn tidligere, en klar konsekvens av klimaendringene, skriver The Guardian med referanse til World Weather Attribution (WWA) consortium. Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) regner med at 2018 blir et av de varmeste årene noensinne med middeltemperaturer på flere kontinenter på opptil tre grader høyere enn normalt.

Det er på høy tid å se skrifta på veggen og se de stadig hyppigere tilfellene av ekstremvær som et varsel om hva vi har i vente.

Naturen selv taler til oss gjennom IPCC-rapporten

I tiår etter tiår har dere griset til atmosfæren, havet og jorda med CO2 og andre skadelige stoffer som har blitt en økende belastning på natursystemene. I løpet av snaue tohundre år har dere økt innholdet av CO2 i atmosfæren til det høyeste på flere millioner år. Den gangen var temperaturen flere grader høyere enn nå, og havet sto flere titalls meter høyere. Er det slike forhold dere trakter etter?

Dere har blitt advart gang på gang de siste tiårene om hva følgene vil bli om dette fortsetter. Men til ingen nytte. Dere kan ikke skylde på manglende kunnskap. I deres uforstand og mot bedre vitende har dere bare fortsatt – til og med i økende tempo, trass i at tegnene på at dette bærer galt avsted har vært synlige lenge.

I de siste årene har dere fått klare tegn på at advarslene var på sin plass: kraftige hetebølger og tørke, voldsomme regnskyll, tornadoer og ekstremvær kraftigere enn noen gang tidligere, flodbølger og oversvømmelser, stigende havnivå. Planter og dyr som ikke tåler slike påkjenninger, forsvinner i et tempo høyere enn noen gang tidligere i Jordas historie. Endringene skjer altfor raskt til at de klarer å tilpasse seg.

Hittil har alt dette vært enkeltstående hendelser. Men fra nå av er det dette som vil være normalen. De rolige og stabile forholdene som rådde inntil så seint som under en mannsalder siden, er forbi og kommer aldri tilbake. Fra nå av vil det unormale være normalt og det normale unormalt. Voldsomme og uforutsigbare naturkatastrofer vil bli stadig mer hyppige, og utviklinga har allerede gått så langt at dere lite kan gjøre for å unngå det.

Naturen har sine begrensninger. Dere har allerede tråkka over flere av dem og må selv bære følgene. Det er ennå mulig å hindre at konseskvensene blir enda verre. Dere veit hva slags tiltak som må til. Det haster med å sette dem ut i livet. For husk: det er ingen vei tilbake. De skadene som har skjedd, er og vil være uopprettelige. Så det vil lønne seg å handle raskt og målretta.

Om dere ikke lar handling følge ord og handler nå men fortsatt skyver problemene foran dere, vil temperaturen ha økt 1,5 grader siden før dere begynte denne galskapen om kanskje bare 20 år. Det vil bli ille nok for dere. Øker den mer, blir det værre. Dere har ingen tid å miste. Dette er ikke noe som bare vil ramme framtidige generasjoner. De som er barn i dag, vil få føle det på kroppen.

Dere må slutte å stole på tiltaksløse politikere som slår om seg med flotte ambisjoner og planer, men lar årene gå uten tiltak som monner. Dere kan ikke lenger la et ørlite mindretall som bare er opptatt av å forøke sin egen rikdom, lede dere videre på en vei som bare fører til en varig og katastrofal global klimakrise og miljøkrise.

Det er på tide dere tar konsekvensene av at Jorda ikke blir større selv om profitthungeren krever det. Dere må forkaste den falske guden Mammon og hans profeter. Her på Jorda er det Naturen som fastsetter lover og regler. Dere kan ikke ustraffa fortsette å sette dere opp imot dem.

– Det er teknisk mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader, men det krever stor politisk vilje og oppslutning blant folk. Det vil være svært krevende, sier Bjørn Hallvar Samset, forskningsleder ved CICERO. Det vil kreve omfattende og djuptgripende endringer på nesten alle samfunnsområder: energiforsyning, finans, industri, transport, urbanisering, jordbruk og bruk av land, alt i et omfang og tempo som verden aldri har sett maken til.

Teoretisk mulig, ja kanskje, men gjennomførbart med det rådende økonomiske og politiske systemet? Mer om det i en annen artikkel.

 

 

Bli med på å støtte kritisk og uavhengig journalistikk, klikk her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan-T Jan-T says:

  Det ser vanskelig ut dette her å snu denne katastrofale utviklingen. Dessverre mange klimafornektere som «Klimarealistene»her i landet også, se bare på kommentarfeltene i VG eller enda verre Resett hver gang det er skrevet om sånt. Enda dokumentasjonen om menneskeskapte klimaendringer er helt overveldende.

 2. Erik Plahte har lest siste politiske klimarapport, vedtatt etter ukelange forhandlinger. Dessverre har han ikke kvalitetssikret det han har lest. Eksempelvis er det meste av dette avsnittet fra innledningen, usant:

  “Verden er på vei mot en temperaturøking på mer enn 3 grader i løpet av dette århundret. Temperaturen øker med ca 0,2 grader pr tiår, og har allerede økt ca 0,9 grader.”

  Det som er korrekt i dette avsnittet er at global gjennomsnittstemperatur har økt med ca 0,85 grader siden 1880, iht de dataene vi har. Beklageligvis er dataene tildels av dårlig kvalitet, men la nå det ligge.

  Denne varmetrenden er en retur opp mot normaltrenden de siste 6000 årene, etter et Maunder-minimum fra 1645-1720. Normaltrenden de siste 6000 årene er svakt kjølende, i retning av en ny istid som ligger flere tusen år inn i framtiden.

  Før vi ser på faktaene, eller observasjonene i naturen, er det verdt å merke seg at Klimapanelets prosess er slik at denne rapporten nå går tilbake til forskerne i WG1, som har instruks om å skrive om sitt vitenskapelige sammendrag slik at dette ikke motsier noe av det politikerne har vedtatt.

  Den observante leser vil forstå at dette er en politiske prosess, hvor vitenskapen er tilpasset politikernes behov. bestillingsforskning, er den allment kjente betegnelsen på slikt…

  Av de siste 80 årene har det vært signifikant global oppvarming bare i ca 20 år, fra 1977 til 1996, eller 1998, avhengig av hvilket datasett man ser på. Over de 40 årene før dette var det en tydelig global nedkjøling, på ca 0,3 grader Celsius (og før det igjen en oppvarming ganske lik det vi hadde i slutten av århundret). Eter 1996 eller 98, igjen avhengig av datasettet, har det ikke vært noen global signifikant oppvarming ifølge klimapanelet, som omtaler de siste 20 årene som “hiatus”, fagutrykk for varmepause…

  De beskriver dette selv over 3 sider i den vitenskapelige delen av hovedrapporten fra 2014, som følger:WG1AR5, kap 9, side 769 «Box 9.2 | Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years» https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf

  Varmepausen er nå 4 år lengre enn da dette ble skrevet. Trenden etter 1996/8 er statistisk insigifikant, og ikke vesentlig ulikt null. 0,002 grader pr år, dvs med samme trend tar det 1000 år å nå 2-gradersmålet.

  Dette er ikke omstridt blant seriøse forskere. Ikke bare er dette observasjonene forskerne i klimapanelet forholder seg til (når de ikke foretrekker å benytte sine egne klimamodeller, hvor man modellerer den ønskede oppvarming basert på den falsifiserte CO2-hypotesen til erstatning for observert temperatur), men en dansk forskergruppe som har studert signalene fra GPS-satelittene har funnet den samme trenden i sine analyser.

  0,002 graders oppvarming pr år i dette årtusenet.

  Detaljer her:

  Med andre ord, varmepausen er nå like lang eller lengre enn den forutgående oppvarmingen som har vært grunnlaget for opphaussingen av en klimakrise som i dette årtusenet ikke har vært observerbar ute i vår virkelige verden.
  Mange erfarne klimaforskere har gjort oppmerksom på at ingen av klimamodellene har forutsatt en 20 år lang varmepause, og at dette kan bety at man i IPCC-leiren ikke har forstått klimasystemet. Jfr intervju i Der Spiegel med Von Storch fra 2014.

  Hypotesen om den CO2-drevne oppvarming som en dominerende klimadriver er altså falsifisert. CO2 viser seg altså å være av mye mindre betydning enn antatt. Hvor mye mindre? Vi vet ikke.

  Denne politiske rapporten og Plahtes betraktninger rundt den, er altså hentet fra et alternativt univers hvor modellert oppvarming erstatter observasjoner i naturen. Verdien av slike betraktninger er liten, sett fra en naturvitenskapelig vinkling.

  Politikk erstatter altså vitenskap, og blant mange av aktørene i Norge (spesielt politikere og journalister) tar klimaengasjementet form av en ny religion hvor troen på klimaguden og klimapanelet som gudens presteskap har fortrengt all rasjonell tenkning.

  Geir Aaslid
  Redaktør i Klimarealistene

 3. I følge IPPC har solen ingen innvirkning på klimaendringer. Den hypotesen kaster tusenvis «beviser» i form av forskningsartikler, på det motsatte, i søpla. Det har vært store klimasvingninger bare siden siste ustid som ikke kan forklares ut i fra den enkle hypotesen om at CO2 styrer det meste av klimaendringene. Klimaforhandlingene handler kun om penger.

  Dette kommer til å gå helt fint. Det ikke dommedag denne gangen hellet. Vær heller bekymret for en evt WW3.

 4. Hei, når skal Klimarealistene ta tak i Geoengineering, som synes som et langt mere alvorlig problem helse- og miljømessig enn CO2.

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  IPCC er et rent politisk organ, og har aldri truffet på noen spådom som helst.

 6. Et av problemene med IPCC er at de systematisk ser ibort ifra all vitenskap som ikke søttter CO2-hypotesen. Samtidig har mange problemer med å skille værdata fra klimadata, og ikke minst det å ta hensyn til usikkerheten i observasjonene.

  Temperaturen i deler av Artis i en mnd er vær, og hører ikke hjemme i klimadebatten. Når det gjelder isen i Artis, kan det være nyttig å ha i bakhodet at IPCC i sin første hovedrapport var klarere på at ismengden varierer syklisk. Her er figuren derfra som viser sterk isvekst opp mot den sykliske toppen i 1979.

  Vittige sjeler har bemerket at denne figuren ble utrensket i senere rapporter fordi dens fortsatte tilstedeværelse gjorde det vanskeligere å selge budskapet om det isfrie Arktis.

  Bunnlinjen for Arktis er at det ikke kan observeres endringer i ismengden for havisen som ikke er konsistent med det man kan forvente fra naturlige klimaendringer. Det er ingen tegn til at det isfrie Arktis er i vente, trenden de siste årene går i retning av en ny istopp, som skal følge fasene i varm og kald retning i Golfstrømsystemet.!
  seaice_1973to1990_IPCC_AR1|578x381

 7. Avatar for baluba baluba says:

  "Verdenshavene blir varmere og surere slik at korallrevene vil bli redusert med 70-90% ved 1,5 graders økning og omtrent utsletta dersom temperaturen øker med 2 grader. Havnivået vil stige og true lavtliggende storbyer – "
  Tenk at en voksen mann som har gått på skole kan stå for noe slikt? I kjemitimene lærte vi om ph skalaen allerede på ungdomsskolen. Herr Plathe er på et så lavt nivå burde ta den om igjen hvis han hevder at havet blir surere. Havet er basisk. hvis havet skal bli surt må det først bli nøytralt. Dette viser hvor tåpelige klimaløgnene er. I mange sammenhenger er det slik at når noen engasjerer seg så fryktelig i en sak som beviselig er feil burde man følge pengene. Kan hende noen lever av det, slik som Gore, eller politikerne. Jeg er helt sikker på at dette er en så god venn at bloggens eier, selv om han skulle tvile, ville betakke seg for å vise oss det på grunn av prestisje. Bloggen din er god Steigan utenom dette grumset. Du er sannhetssøkende og god til det også. Få det vekk.

 8. Avatar for Herman Herman says:

  En tidligere kollega gjorde for et par år siden et (privat) forsøk på å analysere klimamodellering på mer generelt matematisk grunnlag (han er utdannet meteorolog m.m.). Hans foreløpige konklusjon var bl.a. at han rent faglig ikke kunne se hvordan slike modeller kan predikere pålitelig på en tidsskala som er relevant for klima, O(30 år). Han reserverte seg riktignok mot at han ikke har førstehånds kjennskap til den kjemiske modelleringen som inngår.

  Jeg tror han har rett. Meteorologisk værmodellering må være en viktig del av slike klimamodeller, og som kjent er værvarsling utover en ukes tid nokså upålitelig. Slike modeller oppdateres/korrigeres jevnlig vha data-assimilasjon. Og det er ikke bare tidsskalaen som er problemet, men også graden av fysisk forståelse av endel prosesser.

  Dermed står vi igjen med måledata. Det er gode observasjonsdata som kan gi oss de mest pålitelige svarene på hvordan klimaet har endret seg i fortid. Dessverre finnes det ikke så mange gode data bakover i tid på denne skalaen, men det er det vi har å holde oss til.
  Klimamodeller eller videreutvikling av slike modeller kan være nyttig for å få en bedre forståelse av prosessene i dette kompliserte systemet, evt. menneskelig påvirkning osv., men som varslingsmodeller tror jeg ikke at de bør tillegges stor vekt.

  Den politiske påvirkningen/innblandingen og delvis styringen av dette har opplagt blitt rt stort problem - både for forskningens renomme og for ‘folk flest’ fordi den politisk-økonomiske ‘handlekraften’ så fort fører på ville veier og legger byrder på småfolk.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

10 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

20 KOMMENTARER

 1. Erik Plahte burde oppdatere seg på hva forskningen sier om hva som styrer temperaturen på jorden. Hvilken rolle spiller skyene for temperaturen. Hva forårsaker skydannelse, og hvilken rolle solen og kosmisk stråling spiller i denne sammenheng. Det burde og være av interesse at historisk sett så har en økning i CO2 alltid kommet etter en økning temperatur, og at andelen CO2 i atmosfæren er ekstremt liten (ca. 0.04 %). Her er noen viktige dokumentarfilmer og foredrag som setter FNs og Plahtes klima-skremsler i et noe underlig lys:

  Dokumentarfilm om grunnforkning på hva som styrer temperaturen på jorda.
  The Cloud Mystery
  https://www.youtube.com/watch?v=ANMTPF1blpQ

  Mer informasjon om den saken her:
  Solen dominerar klimatförändringarna, inte koldioxiden
  http://klimatsans.com/2018/02/24/solen-dominerar-klimatforandringarna-inte-koldioxiden/

  Dokumentarfilmen The Great Global Warming Swindle
  https://www.youtube.com/watch?v=oYhCQv5tNsQ

  Viktig foredrag av Tim Ball, som bl.a. avslører bevisst bruk av forskningsjuks og manipulering av måledata:
  The Deliberate Corruption of Climate Science
  https://www.youtube.com/watch?v=Owm25OHGglk

  Noen tanker om bl.a. klima og miljø, CO2, politikk og elbil fra Paul Rosenquist:
  https://www.youtube.com/watch?v=R99kJfMPeWI

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.