Europeiske venstrepartier skal markedsføre EU som progressivt

6

Dagens EU ble skapt for den europeiske storkapitalens behov og den formen unionen har fått ble designet av The European Roundtable of Industrialists med Volvosjefen Gyllenhammar i spissen. Nå skal en annen svenske, nemlig Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, markedsføre EU som noe progressivt som det er «avleggs» å ville forlate. Kajsa Ekis Ekman hudfletter Vänstersjefens nye linje her.

Men Sjöstedt er ikke alene. Hans linjeskift fra nei til ja er en del av en europeisk kampanje for å selge et «nytt og reformert EU» til europeiske velgere foran valget til EU-parlamentet i 2019. En av pådriverne for dette initiativet er Alexis Tsipras fra Syriza i Hellas, partiet som forrådte motstanden mot EUs nedskjæringspolitikk og i stedet ble et redskap for den europeiske finanskapitalens plyndring av det greske folket.

Ifølge Euractive vil Tsipras skape en allianse «fra Tsipras til Macron», «særlig når det gjelder europeiske verdier». Når man vet at Macron ble kuppet fram som president i Frankrike av finanskapitalen for å gjennomføre dens agenda mot den franske arbeiderklassen og når man vet at de europeiske verdiene som Macron fremmer mest av alt, så er det politistaten og ønsket om en EU-hær under en europeisk føderasjon, så begynner man å ane konturene.

EU sprekker og står uten noen samlende politikk. EUs egentlige sjef, Angela Merkel, er nå «lame duck»-kansler i Berlin. Italia, Ungarn, Tsjekkia og Polen utfordrer unionen på hver sin måte, og flere kan følge etter. Det er da man griper til en redningsaksjon. Tyske SPD, som er i fritt fall, har bestemt seg for å gjøre en EU-føderasjon til sin hovedsak. Partiet bytter ut hele sin klassebasis, har kvittet seg med arbeiderklassen og er nå partiet for midlere og øvre småborgerskap og deres «verdier»

10. november 2018 deltok Tsipras på SPDs partikonferanse og arbeidet der for å lime sitt initiativ sammen med SPDs. 11. november møtte han Macron i Paris i forbindelse med hundreårsdagen for avslutninga av første verdenskrig.

Tsipras er også knyttet til Progressive Caucus, som er venstre, grønne og sosialistiske partier i Europaparlamentet.

Nå vil man bruke framveksten av populistiske partier i Europa til å relansere EU som noe progressivt, radikalt og verneverdig. Man låner ord fra Altiero Spinelli og Ernesto Rossi som skrev manifestet ”For et fritt og forent Europa” da de satt som politiske fanger på øya Ventotene i Italia under annen verdenskrig. Manifestet kalles også Ventotene-manifestet og regnes som utgangspunktet for det som ble Den europeiske union.

Men EU er alt annet enn et fredsprosjekt. Macrons og Merkels plan er en Europahær for å kunne slåss for den europeiske kapitalens interesser og et felles EU-budsjett for endelig å kunne gravlegge den nasjonale sjølråderetten i Europa for godt.

Sannsynligvis vil de fleste venstrepartiene i Europa stille seg bak Tsipras-prosjektet og i realiteten gjøre felles sak med Macron. Sjöstedt har forrådt EU-motstanden i Sverige, når kommer Audun Lysbakken etter?

 

Les:

Kapitalens langsiktige strev for en europeisk superstat

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for INK INK says:

  Dersom Lysbakken ønsker et politisk ettermæle som den som tok livet av SV som stortingsparti for godt, er jo dette en glimrende idé.

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Det ser ut som globalisering alltid fører til sammenbrudd.
  En tidligere globaliserings runde ble avsluttet med den franske revolusjon (i 1789) og med de påfølgende Napoleons krigene. Neste globaliserings runde ble avsluttet med WW1 og WW2. Og dagens globalisering har også fått problemer. Finanskrisen (som også var en stor oljekrise) kan være første tegn på at et nytt sammenbrudd er på gang. Dette mønster med at globalisering bryter sammen ser ut til å gjenta seg med 100-120 års mellomrom.

  Det er ingen som fullt ut styrer det som skjer under globaliseringen. Det går til slutt den veien høna sparker. Det skjer en ulik og ujevn utvikling når verden åpnes for frihandel. USA ble feks gradvis av-industrialisert og mistet arbeidsplasser og teknologi til Kina og til andre land. (Dette kan ligne på det som skjedde i Spania den gang Spania var ledende verdensmakt og ble oversvømmet av gull og sølv fra koloniene).

  Frihandels fundamentalistene (bla Davos-gjengen) klarer ikke å tolke faresignalene selv om det dukker opp slikt som rustbelte og av-industrialisering i USA. I dagens Europa opplever feks Belgia og Sverige strømmangel. Med fri flyt av energi over landegrensene i Europa er det vel ingen som lenger tar ansvaret for å sikre/øke Europas strømproduksjon. Skal problemet løses på overnasjonalt nivå høres det ut som man trenger en variant av sovjetisk kommandoøkonomi i EU (og bare som et eksempel kan Norge bli pålagt å bygge ut nye store vannkraftverk og stenge ned smelteverk for å få til økt strømeksport til EU).

  Det snakkes om destruktiv nasjonalisme. Man bør også snakke om destruktiv globalisering. Destruktiv nasjonalisme kan betraktes som å være et svar på destruktiv globalisering.

 3. Avatar for Olav Olav says:

  Sjöstedt har forrådt EU-motstanden i Sverige, når kommer Audun Lysbakken etter?

  Både SV og Sp ga i realiteten opp så godt som all sin motstand både ovenfor EØS og EU da de gikk inn i regjering med Ap. Sånn sett har de “rødgrønne” gått foran svikere som Tsipras&Co. Selve det å gå inn i regjering med Ap var jo også et resultat av en prosess som strakk seg over en drøy ti års periode preget av et skifte i retning en “verdibasert” politikk. I Sverige kom det enda mer klart til uttrykk med den offisiellt vedtatte “Värdegrunden”. Om det ikke ble like klart formalisert her i Norge, så kom det likevel tydelig nok til uttrykk med Bondeviks presteregime og hans “Verdikommisjon”. Strengt tatt så handler det vel kanskje om at den første generasjonen som ble indoktrinert med “liberale verdier” etter den andre verdenskrigen begynte å komme til makten. De fleste av disse politikerne uttaler seg jo nettopp uten noen som helst tvil som om de selv representerer “det gode” og at ethvert reellt politisk alternativ enten er “nazisme” eller tilsvarer den feilslåtte kommunismen bak “jernteppet”. Hvis en ser på hvem som faktisk bygget opp det sosialdemokratiske velferdssystemet i land som Norge og Sverige så dreier det seg historisk på den andre siden utelukkende om folk som var gamle nok til å unngå den formen for “verdibasert” indoktrinering / hjernevask som fant sted under krigen og de første 10-15 årene i kjølvannet av den. Selv ungdomsopprøret på 60-tallet bar jo preg av en slik “verdibasert” tro på at man selv kunne representere det utelukkende gode, en vrangforestilling som kristendommen i det minste sørget for å advare imot.

 4. EU er et påfunn fra global storkapital for å få europeiske stater til åpne sine økonomier for privatisering, slik at storkapitalen kan kjøpe og få kontroll på landressursene og infrastruktur. Med eierskap makt over drikkevann, dyrkbar jord, energi, gruver og infrastruktur har de også den politiske makten. Bank og finans, forsikringsselskap, presse og media, næringsmiddelindustri, telekommunikasjon, farmasøytisk industri og militær industri eier de fra før.

  Det parlamentariske styret med representativt demokrati har de korrumpert, de ledende politikerne i de fleste partiene er agenter for den globale storkapitalen. Politikerne deres har til oppgave å selge landressursene og infrastruktur til storkapitalen og demontere velferdsstatene. Storkapitalen hater velferdsstater, de vil ha profittbasert helsevesen, utdanningsystem og private pensjoner ( det blir bare middelklassen som får råd til å pensjonere seg), og innføre deres markedsøkonomi som som overfører enorme formuer fra lavere samfunnsklasser til overklassen.

  Politikerne som selger EU omtaler det som et fellesskap, men det eneste som befolkningene i EU land har til felles er et de i EU blir fattigere og de rike rikere. Politikerne gir inntrykk av at nedskjæringene kommer fordi det mangler penger og staten må spare, men overklassen blir rikere når nedskjæringene er gjennomført, det mangler altså ikke penger.

  Som vi ser i de land som har vært medlem i EU lengst, som England og Tyskland, har forskjellene økt voldsomt, og dette er på grunn av politiske beslutninger, diktert av storkapitalen bak kulissene. Politikerne kan ikke gjemme seg bak at de bare gjennomfører EU direktiver, politikerne har selv lurt befolkingene til å stemme ja til EU. De representerer med det ikke folk og land, men den globale storkapitalen.

  At EU nå mer skal markedsføres med venstre retorikk, da blir det med EU som med AP, de blinker til venstre, men svinger til høyre. Men lar befolkningene seg lure av dette i kontinentale Europa og England? De eldre har vært lenge nok i EU til å se hvordan de sosiale rettighetene har blitt demontert, og at arbeiderklassen har blitt arbeidende fattige, og vi har fått Amazon “sweatshops” med en passivisert europeisk fagbevegelse stående å se på, mens den økonomiske elite har blitt bortenfor astronomisk rik.

 5. “Angela Merkel, er nå «lame duck»-kansler i Berlin.”
  Skjønner selvfølgelig hva som menes med dette, men det gjelder å sette riktig nebb på fuglen. Denne fuglen sier ikke “KVAKK”, men “KOKO”…mer om det senere.

  Why They want to REPLACE YOU:

  https://www.youtube.com/watch?v=tl0Bo4GKQ-U
 6. Det merkelige er at i en tid da alle dystre spådommer om EU har blitt bekreftet, spådommer som for 20 år siden ble sett på som pessimisme framført av venstreekstreme, så har nå mange på venstresiden blitt EU-fans. Triste greier. Hva blir det neste? Rødt som marsjerer for feministiske NATO? At man stemples som rasist om man vil snakke norsk og ikke engelsk?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere