– LO har bøyd nakken, godtar ESA som part i norsk arbeidsliv

1
LO og Ap har bøyd nakken for ESA

– Norge ga etter for ESA i verftsstriden, skriver ABC Nyheter.

Nettavisa skriver videre:

«I en viktig prinsippstrid om tariffavtalene for verftsarbeidere skal gjelde for utenlandske arbeidere som for innenlandske, ga organet Tariffnemnda 12. oktober etter og gjorde som EØS-organet ESA ville, og grep inn i det norske avtaleverket.

Det skjedde trass i at norsk Høyesterett i 2013 godkjente det som nå er forkastet av hensyn til EUs lovverk.»

«12. oktober fant organet Tariffnemnda det for godt å følge ESA i stedet for norsk Høyesterett.

Avgjørelsen betyr at utenlandske arbeidere ved norske verft ikke skal ha rett til samme reisegodtgjørelse som norske, slik tariffavtalen sier.

Tariffnemnda har fram til nå såkalt allmenngjort denne tariffavtalen. Allmenngjøring er en ordning som ble opprettet for å forhindre sosial dumping som følge av import av billig arbeidskraft fra lavlønte EU-land, og innebærer at en tariffavtale blir lovfestet.

Omgjøringen som skjedde 12. oktober er stikk i strid med formuleringen i Ap’s arbeidslivsutvalg om slike konflikter mellom norsk arbeidsliv og EØS-avtalen:

«Dersom det oppstår motstrid mellom våre ambisjoner for et trygt og seriøst arbeidsliv og nye pålegg fra EU, vil hensynet til norske arbeidstakere være det viktigste for Arbeiderpartiet.»»

Men så var det ikke slik likevel. Arbeiderpartiet bøyer seg for ESA. Aps talsmann Arild Grande sier til ABC Nyheter:

«– Det er ofte sånn at Norge føyer seg etter avgjørelser fra ESA. Men vi må ha en langt tydeligere tone og vi må aldri akseptere at vilkårene for norske arbeidstakere blir svekket.»

Men så er det altså det de gjør, eller som EØS-ekspert og Sp-politiker Sigbjørn Gjelsvik sier:

– LO har bøyd nakken, godtar ESA som part i norsk arbeidsliv.

 

 

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. At AP bøyer seg for ESA skulle ikke komme som noen overraskelse, AP har sluttet seg til Lisboa traktaten 2009, for AP vil inn i EU som fullverdig medlem (og LO er for EØS). Men med EØS avtalen ser vi at de etterkommer alle direktiv fra EU allikevel. Et navn som arbeiderpartiet forplikter, men en kan ikke kalle seg sosialistisk og være for EU/EØS. AP har beholdt retorikken fra dengang AP var et arbeiderparti, men som vi kan se, bøyer AP/LO seg for den globale storkapitalen, som dikterer EU/ESA.

    Nå bør en kunne kreve at AP skifter navn. Når de vil inn i EU representerer AP ikke arbeidstakere lenger, men storkapitalen. En kan lure på om APs kjernevelgere er eldre som husker AP fra gamle dager, et AP som bygde ut drabantbyene og innførte arbeidsmiljøloven, men som ikke har fått med seg at AP etter Nordli nå er et ny-liberalistisk parti.

    AP etter Nordli er ledet av agenter for global storkapital, som vil selge ut landressursene og infrastruktur til storkapitalen, og det hadde vært mer riktig på partibarometer-oversikter at AP nå plasseres i den blå blokken sammen med de andre borgerlige partiene. Ihvertfall hvis parti-barometere og valgoversikter plasserer partiene etter politikk og ikke retorikk.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere