USA hadde krigsplaner om å «utslette Sovjetunionen og Kina som samfunn»

0
Oppsigelsen av INF-avtalen og USAs nye atomstrategi bringer atomkrigen mye nærmere.

Det er nylig publisert dokumenter fra Lyndon B. Johnsons periode som president i USA som viser at den politiske og militære ledelsen i Washington hadde planer om i tilfelle krig å atombombe Sovjetunionen og Kina så grundig at de ville «opphøre å fungere som samfunn». Dette går fram av noe som ble kalt Single Integrated Operational Plan (SIOP) fra USAs Joint Chiefs of Staff, altså sjefene for alle landets militære styrker. Disse planene er publisert av National Security Archive og er presentert her.

Planene, som hittil har vært stemplet som Top Secret, er sammenfattet i et dokument som heter Memorandum by C.V. Clifton, «List of Things Which Have to be Done as a Result of the Joint Chiefs of Staff Meeting with the President on March 4, 1964,» 23 March 1964, Top Secret.

Joint Chiefs diskuterte altså 23. mars 1964 en plan som gikk ut på at USA i tilfelle krig skulle atombombe Sovjetunionen og Kina så grundig at de ville «opphøre å være fungerende samfunn» og at Sovjetunionen ville «slutte å være en industrimakt». De militære sjefene drøftet problemet med å ramme Kina grundig nok, siden landet den gangen var et bondesamfunn med mesteparten av befolkninga bosatt på landsbygda. De regnet imidlertid med at det ville være mulig å utslette 30 prosent av Kinas befolkning, og den gangen ville det si 212 millioner mennesker (side 9 i referatet).

I ett scenario gikk sjefene ut fra en situasjon der Kina-Sovjetblokka hadde angrepet USA med atomvåpen, altså en gjengjeldelse. Det til tross for at verken Kina eller Sovjet hadde noen strategi om et førsteslagsangrep på USA, noe sjefene visste. Et annet scenario gikk ut på at USA skulle rette et «forebyggende angrep» mot Sovjet og Kina – og deres allierte. Ifølge General Andrew J. Goodpaster, direktør for Joint Staff den gangen betydde det samtlige allierte av Sovjet og Kina med unntak av Jugoslavia.

Kartet viser den amerikanske generalstabens bombemål i en versjon fra 1956.

I SIOP ble det understreket at det ville være viktig å utrydde betydelige deler av sivilbefolkninga, ja det ble satt som en målestokk for suksess: “population loss as the primary yardstick for effectiveness in destroying the enemy society”.

I SIOP 64 sa sjefene at det ville være viktig å ødelegge 70 prosent av industrien for å oppnå å få Sovjet til å opphøre som et fungerende samfunn, eller med deres egne ord: “the destruction of the USSR as a viable society.”

For å utslette Kina som fungerende samfunn mente sjefene at det ville være nødvendig å ødelegge de 50 største byene og 70 prosent av industrien, “would destroy such a level of the Chinese urban population and industrial capacity that China would no longer be a viable nation.”

Når man ser bombemålene vil man skjønne at en slik kjernefysisk teppebombing også i stor grad ville ha ødelagt nabolandene, inkludert Vest-Europa.

Dette var altså ikke abstrakte forestillinger eller ideene til enkeltstående ekstremister. Dette var de daværende planene som var utarbeidet av USAs militære sjefer på oppdrag fra presidenten. Dette var altså det lederne av den såkalte «frie verden» hadde planer om å gjøre i tilfelle krig, enten som gjengjeldelse eller som førsteslagsangrep. Det var planer om en masseutryddelse av mennesker som ville satt Adolf Hitlers forbrytelser fullstendig i skyggen. Les og tenk!

 

 

Les også:

Daniel Ellsberg on «Doomsday Machine» and the threat of nuclear conflict

Forrige artikkelSlik taler en Herretenker: – Det finnes ingen plass for de svake!
Neste artikkelSannheten om Idlib fra US State Department
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).