Statskupp på gång i Venezuela?

4
Mike Pompeo: Under de närmaste dagarna kommer man att se en rad åtgärder som fortsätter att öka trycket mot venezuelanska ledare.
Anders Romelsjö

Av Anders Romelsjö.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo berättade för Fox News på fredagen att den amerikanska regeringen förbereder en ”serie åtgärder” under de närmaste dagarna för att öka sin press på Venezuelas regering. Reuters; Expect US ‘Actions’ Against Venezuela in Coming Days – Pompeo”  och New York Times

”Under de närmaste dagarna kommer man att se en rad åtgärder som fortsätter att öka trycket mot venezuelanska ledare, som arbetar direkt mot det venezuelanska folkets intresse,” berättade Pompeo.

President Trumps administration har fört en hård linje mot presidenten Nicolas Maduro, som lovat att föra arvet vidare från förre presidenten Hugo Chavez.

I augusti 2017 utfärdade Trump sin första sanktionsrunda mot landet och kallade det en ”diktatur”. Sedan, i maj 2018, en dag efter att Maduro återigen vunnit presidentvalet i ett demokratiskt val, införde USA ytterligare sanktioner.

Medan Maduro har anklagat USA för ekonomisk krigföring och sabotage har USA ibland

President Maduro. By Congreso de la República del Perú – File:Canciller de Venezuela y Ofrenda Floral a Bolívar (2).jpg, CC BY 2.0,

tagit en mer aktiv roll i att undergräva regeringen. Efter ett mordförsök på Maduro 4 augusti, vilket involverade en drone med sprängämnen, anklagade Caracas USA för att stödja förövarna.

I juli avslöjade McClatchy en psykologisk plan från USA:s utrikesdepartement för att övertyga Maduro om att en medlem av hans ”inre cirkel” faktiskt var en CIA-agent för att göra honom misstänksam.

I början av september avslöjade New York Times att Trump-administrationen hade diskuterat planer på att störta Maduro i en våldsam kupp tillsammans med oppositionsledare.

Efter ett misslyckat kuppförsök mot regeringen 2002 anklagade president Chavez USA för att ha deltagit i det.

De närmaste 90 dagarna avgör Venezuelas och (Sydamerikas) framtid.

Nedan följer utdrag ur en artikel på Svensk-Kubanska föreningens hemsida från 9/10, De närmaste 90 dagarna avgör Venezuelas och (Sydamerikas) framtid vilken är en översättning av en artikel av José Negrón Valera 180906 Venezuelaanalys

Colombias USA-stödda paramilitär, är en trolig spjutspets i ett kommande anfall mot Venezuela.
Den troligaste hypotesen är att USA är i färd med att beordra Colombia att utlösa en våldsam attack mot Venezuela för att inte Sydamerika ska kunna göra sig fritt från USA:s kontroll.

Washington behöver ett krig som innefattar hela regionen för att hindra Lula från att komma tillbaka i Brasilien och för att högerpresidenten Macri i Argentina kan överlämna sitt land till Internationella Valutafonden.

Genom att starta ett krigsäventyr kommer alla inhemska protester att tystna och opinionen vändas för att koncentrera sig på konflikten med andra länder. Historien är full av sådana exempel.

De senaste dagarna har dessutom flera av de olika politiska aktörerna gjort nyckeluttalanden som verkar visa enigheten bland militära ledare i USA i aggression mot Venezuela. Marco Rubio, en extremhöger USA-senator, anser att en militär intervention är en enorm möjlighet då Venezuelas regering utgör ett ”regionalt hot”, en åsikt han delar med John Bolton, nationell säkerhetsrådgivare till Vita Huset. [Det var för övrigt under Obama som USA började med de löjliga påståendena om att Venezuela utgjorde en säkerhetsrisk för USA].

Ramon Muchacho, talesman för den venezolanska högeroppositionen, har deklarerat att vad gäller militär intervention mot hans land så ”vid detta ögonblick måste det vara mycket intensiva, högnivåkonsultationer mellan militära experter, säkerhetsanalytiker och flera länder i regionen, främst Colombia, som efter USA är det land som har makten och styrkan att agera.”

Frågan är inte om de planerar att attackera, utom när.

Samuel Moncada, Venezuelas FN-representant har understrukit att hans land befinner sig i en ”ytterst farlig fas i aggressionen. Vi talar om hur migration och socio-ekonomiska frågor har manipulerats för att göra dem till en fråga om regional fred och säkerhet.”

För Moncada så är Brasiliens beslut att skicka militär till gränsen mellan länderna för att ta itu med venezolansk utvandring bara en förevändning. Samma sak gäller den intensifierade medieuppmärksamheten för samma sak vid gränsen med Colombia. Det handlar om att skapa en ”aktion eller händelse för att provocera fram eller rättfärdiga krig”. Att skapa en bild som gör att de kan deklarera att Venezuela är en fallerad stat som skapar regional instabilitet.

Också OAS, de Amerikanska Staternas Organisation som är en trogen USA-allierad, har kallat till möte med det permanenta rådet för att behandla ”migrationskrisen orsakad av situationen i den Bolivarianska Republiken Venezuela.” Representatnter för Internationella Migrationsorganisationen IOM och FN:s högkommissionär för flyktingar, UNHCR, har bjudits in.

Moncadas uppfattning är att ifall dessa organisationer deltar så ” rättfärdigar de att påbörja fientligheter med hotet om användning av militär makt för att i förebyggande syfte försvara USA:s säkerhet.”

Vad bör då Venezuela göra? Först och främst att beväpna gränsen.
Sabotagen nyligen i delstaten Zulia mot energiinfrastrukturen är en fingervisning om i vilken region Colombia planerar att anfalla.

Dessutom är det helt nödvändigt att göra som i delstaten Tachira, alltså inkludera så många i milisen som möjligt för att ett sammanhållet försvar för nationen omgående kan aktiveras. Doktrinen om ”hela folkets krig” måste användas fullt ut.

Slutligen måste vi inse att inom doktrinen om icke-konventionell krigföring så kommer inte aggressionen genom ett traditionellt anfall från armén. Det är högst troligt att, åtminstone inledningsvis, lotten att falla på colombiansk paramilitär, USA:s väpnade arm i regionen att agera med fullt logistiskt och militärt stöd från Washington och stöd på marken från Colombia.

Det andra Venezuela måste göra är att begära omfattande skydd och gemensamma operationer med Ryssland och Kina. September kommer att vara avgörande då USA- och NATO-enheter placeras ut vid Colombias gränser. Säkerhetsarbete och förebyggande åtgärder är fundamentala.

USA:s initiativ att bygga vattenbrunnar i ett område så känsligt som Guajira kan bara vara reklam för att dölja installation av elektroniska krigsvapen med syfte att orsaka allvarliga störningar under Venezuelas operationer. Det är rimligt att tro att elektronisk störning genom användning av E3 AWACS satelliter och flyg planeras för att ge Venezuelas övningar negativ publicitet inför den internationella opinionen.

Precis som kärnvapen skyddar Nordkorea från att bli utraderat av NATO så garanterar en allians med Ryssland och Kina att Venezuela inte röner samma öde som Libyen, Irak och Jemen. För USA är det högsta prioritet att minska Rysslands inflytande i Sydamerika.

Det tredje är att försäkra sig om intern enighet och sammanhållning. För några dagar sedan rapporterade websidor kopplade till den venezolanska oppositonen, att ”anonyma grupper” spred pamfletter med budskap om kommande destabiliseringsoperationer mot regeringen.

I ett land där ledningen för oppositionen är splittrad är det ekonomin som oroar alla. Trots att regeringen har ingått avtal om priser med affärs-och företagssektorn så har en ny våg av brist på livsmedel dykt upp i vissa områden. Ett klimat av tillit och stabilitet i befolkningen är vitalt för Venezuelas regering för att kunna möta ett hot utifrån som verkar allt mer troligt att bli en realitet.

 

Denne artikkelen ble først åublisert på jinge.se.

___________________________________________________
Dersom du vil støtte steigan.no kan du bruke betalingsløsningen vår: https://betaling.steigan.no/
En annen mulighet er å overføre til donasjonskontoen vår via nettbank: 9001 30 89050
Du kan også vippse til: 116916

Tusen takk!

 

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. SHO says:

    USA er ikke helt selvforsynt med olje (selv om fracking har redusert importbehovet samt at fremtidig offshore oljeutvinning utenfor USAs kyst også vil kunne gi en god del olje). For makteliten i USA kan det være fristende å okkupere Venezuela for derigjennom å sikre USAs fremtidige oljeforsyning. USA betrakter vel egentlig hele det amerikanske kontinent for å tilhøre USA. Statskupp i Venezuela vil kunne sikre at USA blir uavhengig av oljeforsyning fra andre kontinent (og det samme gjelder også for mange andre typer råvarer hvis det feks gjennomføres statskupp generelt i Syd-Amerika). Ved at USA på dette vis blir selvforsynt med det meste, vil også gjøre det enklere for USA å kunne starte en storkrig med resten av verden. “Make America Great Again” sier Trump, er dette en egentlig en plan som omfatter hele det amerikanske kontinent? En slags plan for USAs ny-kolonialisme i hele Amerika? I tider med gryende ressursmangel i verden kan det hende at stormaktene havner opp med å skape sine egne ny-koloniale løsninger fremfor å finne fram til felles globale løsninger slik det har blitt gjort siden 1945 (jmfr “når krybben er tom bites hestene”).

  2. AnneBrit says:

    Ressursknapphet er vanligvis bevisst politikk, sjelden et reelt fenomen. Om vi ser bort fra penger, som jo egentlig vokser på trær.

  3. Venezuela er et land som ikke vil selge olje i petrodollar på samme måte som Gadaffi. Og vi så hvordan det gikk med Libya.


  4. SHO says:

    Det jeg snakker om er egentlig mangel på billig olje. Olje inneholder energi. Når det feks kreves like mye energi for å utvinne oljen som den energimengde som oljen inneholder, så er det ikke lenger noe poeng i å utvinne denne olje (ref såkalt energy returned on energy invested - eroei). Det ser ut som en oljepris på over 110 dollar fatet ligger helt på grensen av hva som økonomisk sett er lønnsomt å utvinne og bruke. Hele poenget med den industrielle revolusjon var å erstatte dyr muskelenergi med billig fysisk energi. Hadde feks strømprisen i dag vært på 1.000 kr pr kWh så ville nok de fleste maskiner ha vært ulønnsomme. Hadde bensinprisen i dag ligget på 1.000 kr pr liter hadde det vært ganske lite bilkjøring (disse eksempler er bare for å illustrere poenget).

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere