Regionreformen: Ta til fornuft

0

Av Frode Bygdnes.

KrF holder fast på regionreformen. I så fall må de også være med på å gi regjeringa utvidede fullmakter for å gjennomføre tvangssammenslåingene. Så spørsmålet til KrF og Venstre blir da om de også vil gå inn for at regjeringa skal sette Finnmark under administrasjon og at regjeringa skal kunne bruke politi mot folket? Går de inn for tilstander vi nylig så i Barcelona, Spania?

Det er egentlig utrolig at V og KrF skal tvinge igjennom en regionreform folk er imot. Det er ingen identitet eller tilhørighet i vårt land til regioner. Fylke og kommune har folk identitet til, men ikke til noe så vagt som region. Det er et begrep som brukes både til større enheter enn nasjon og til mindre enheter enn en kommune. Ikke en gang regjeringa prøver å definere region. I nord er regionen Troms og Finnmark så stor at det utgjør 1/3-del av arealet til fastlands Norge. På Østlandet er Viken-regionen så stor at det utgjør ¼-del av landets befolkning. Med denne type regioner blir det meningsløs å skille regionpolitikken fra rikspolitikken.

En kan lure på om regjeringa bevisst bruker det udefinerte begrepet region fordi det ikke har noe identitet hos befolkninga. Da er det lettere å fase ut hele mellomnivået. Om V og KrF lar seg lure eller bare vrir seg unna ansvaret, betyr ikke noe for resultatet. Uansett er deres strategi meningsløs om de ønsker å beholde mellomnivået fylke. De må ha folk med seg, ellers vil de tape.

Forsvarerne av tvangsreformen argumenterer med at mellomnivået skal få flere oppgaver. De oppgavene det hittil har vært snakk om er ubetydelig, som ordførerens rett til å gifte folk. Eller det er oppgaver som langt på veg allerede er desentralisert, som barnevern.

Så lenge det er uklart hva som skal overføres og kravet står om å få flere statlige oppgaver ut fra Oslo, glemmer en å stille krav om penger med oppgavene. Å overføre kostbare oppgaver til regionene uten at de er fullfinansiert, vil knekke dette mellomnivået.  Noen av oppgavene vil ikke styrke, men tvert om svekke, det folkevalgte mellomnivået. Overføring av ansvar for veiene kan stå som et skrekkeksempel.

Regjeringa snakker om en nødvendig størrelse på fylkene for å kunne gi ut oppgaver. De argumenterer med fagmiljøet, men fagmiljøet de beskriver finnes først og fremst i byene. De endres ikke.  Oppgavene som er på lista fra ekspertutvalget er ikke vanskeligere enn at de blir gitt til fagmiljøet som er i dagens byer. Så er det nettopp Høyre og FrP som har strategien. De ønsker urbanisering og byregioner. Det er her de kan drive frem privatisering av offentlige oppgaver. Det er her de kan få stimulert et privat næringsliv. Det er i byene de kan få folk til å bli gjeldsslaver. Det er her de kan øke klasseskillet.

Frode Bygdnes, Harstad

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKollapsede broer og bombede broer
Neste artikkelEU-kommissær: EU-prosjektet er i livsfare