Regionreformen: Ta til fornuft

9
Frode Bygdnes

Av Frode Bygdnes.

KrF holder fast på regionreformen. I så fall må de også være med på å gi regjeringa utvidede fullmakter for å gjennomføre tvangssammenslåingene. Så spørsmålet til KrF og Venstre blir da om de også vil gå inn for at regjeringa skal sette Finnmark under administrasjon og at regjeringa skal kunne bruke politi mot folket? Går de inn for tilstander vi nylig så i Barcelona, Spania?

Det er egentlig utrolig at V og KrF skal tvinge igjennom en regionreform folk er imot. Det er ingen identitet eller tilhørighet i vårt land til regioner. Fylke og kommune har folk identitet til, men ikke til noe så vagt som region. Det er et begrep som brukes både til større enheter enn nasjon og til mindre enheter enn en kommune. Ikke en gang regjeringa prøver å definere region. I nord er regionen Troms og Finnmark så stor at det utgjør 1/3-del av arealet til fastlands Norge. På Østlandet er Viken-regionen så stor at det utgjør ¼-del av landets befolkning. Med denne type regioner blir det meningsløs å skille regionpolitikken fra rikspolitikken.

En kan lure på om regjeringa bevisst bruker det udefinerte begrepet region fordi det ikke har noe identitet hos befolkninga. Da er det lettere å fase ut hele mellomnivået. Om V og KrF lar seg lure eller bare vrir seg unna ansvaret, betyr ikke noe for resultatet. Uansett er deres strategi meningsløs om de ønsker å beholde mellomnivået fylke. De må ha folk med seg, ellers vil de tape.

Forsvarerne av tvangsreformen argumenterer med at mellomnivået skal få flere oppgaver. De oppgavene det hittil har vært snakk om er ubetydelig, som ordførerens rett til å gifte folk. Eller det er oppgaver som langt på veg allerede er desentralisert, som barnevern.

Så lenge det er uklart hva som skal overføres og kravet står om å få flere statlige oppgaver ut fra Oslo, glemmer en å stille krav om penger med oppgavene. Å overføre kostbare oppgaver til regionene uten at de er fullfinansiert, vil knekke dette mellomnivået.  Noen av oppgavene vil ikke styrke, men tvert om svekke, det folkevalgte mellomnivået. Overføring av ansvar for veiene kan stå som et skrekkeksempel.

Regjeringa snakker om en nødvendig størrelse på fylkene for å kunne gi ut oppgaver. De argumenterer med fagmiljøet, men fagmiljøet de beskriver finnes først og fremst i byene. De endres ikke.  Oppgavene som er på lista fra ekspertutvalget er ikke vanskeligere enn at de blir gitt til fagmiljøet som er i dagens byer. Så er det nettopp Høyre og FrP som har strategien. De ønsker urbanisering og byregioner. Det er her de kan drive frem privatisering av offentlige oppgaver. Det er her de kan få stimulert et privat næringsliv. Det er i byene de kan få folk til å bli gjeldsslaver. Det er her de kan øke klasseskillet.

Frode Bygdnes, Harstad

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Anki Anki says:

  Hvis kålhugggua inni hovedstaden skulle ta til fornuft - hvor skulle de få den fra? Nok om det. Denne “reformen” er ikke noe annet enn rigging på vei mot NWO - i “god” gammeldags Soros-regi. Dette har vært varslet i flere tiår av våkne folk. Dessverre er de fleste ikke våkne og trur fortsatt på at makteliten har folkets beste som sin hovedoppgave. Stockholmsyndromet er bare fornavnet :slight_smile:

 2. Avatar for baluba baluba says:

  Legg merke til at Erna er taus i den opphetede debatten. Hun ville da bli upopulær. Hun kan sammenlignes med tredje trollet som holder øyet i regjeringen slik at de andre ikke kan se hvor passifisert de blir. Det hele handler jo egentlig om regioner i et fremtidig EU uten nasjonalstater. Det har ikke Vedum tatt med i de siste debattene. Og så har vi jo regional ministeren, Mæland, hvis MÆL og gnål høres lang inn i skogen, som skal tvinge fram det hun har fått for seg er rett. Stakkars mann hvis hun er gift. “-Stortinget har bestemt at… osv”

 3. Dette innlegget ble refusert av Klassekampen:

  Alt feil om Finnmark

  Ingeborg Claus regner ikke-avgitte stemmer i folkeavstemninga om Finnmark for å uttrykke Ja til sammenslåing. Det er feil. De ikke-avgitte stemmene regnes som indifferente; dette vil si at de vil godta avstemningsresultatet. Oppmøtet på 58 prosent var meget bra, og 87 prosent Nei-stemmer er et entydig resultat.

  Det er vanlig i demokratier å kreve kvalfisert flertall ved sammenslåing eller deling av organisasjoner; 67 prosent i borettslag og 75 prosent i Stortinget. Anvender vi grunnlovens paragraf 115, så manglet Ja-sida 75-(100-87)=62 prosent på å få sammenslåing. Vi har sett mange eksempler på at noen forsøker å omgå folkets vilje; det bør ikke skje i denne saka.

  Det er folket gjennom valg som delegerer myndighet til kommunestyre, fylkesting og storting. Folket gjennom valg er generalforsamlinga for disse styrene. Folkeavstemninger er ekstraordinære generalforsamlinger. Uansett hva som er skrevet og hevdet, er generalforsamlingene øverste myndighet. Hvis styrene ikke adlyder folkeavstemningene, er de illojale mot folket. Derfor er ikke folkeavstemninger kun et råd i et virkelig demokrati. Folkeavstemningene er øverste myndighet. Nå gjenstår det for storting og regjering å lytte og adlyde.

  Arve Meisingset,
  Skjetten

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Hvordan bør en slik regionreform egentlig foregå?
  Hvis to fylker skal slås sammen bør det være flertall for sammenslåingen i begge fylker. I tillegg bør kanskje også Stortinget godkjenne en slik sammenslåing, fordi en slik sammenslåing kan endre maktbalansen internt i Norge.

  Stortingsrepresentanter velges fra et fylke bla for å ivareta interessene til befolkningen i dette fylke. Når et fylke (som feks Finnmark) vedtas nedlagt, så kan man lure på hvem disse stortingsrepresentanter (fra Finnmark) egentlig skal representere i en slik situasjon. Hvem skal disse representantene være lojale mot, skal de være lojale mot befolkningen i sitt fylke (Finnmark) som har valgt dem og som nå skal legges ned, eller skal de heller være lojale mot Stortinget, dvs de skal være lojale mot flertallet av de representanter på Stortinget som med tvang krever at at disse representanter ikke lenger skal representere de som har valgt dem. Det ligger et slags dilemma her.

 5. For å gifte seg, er det bare å gå ned på kaia å praie en skipper, - han kan foreta den saken
  (Så kan ordføreren fortsette å sitte å pusse på ‘kjedet’ sitt!).

  De gjennomprostiturte på stortinget kjører løpet for globaliseringens bakmenn på alle kanter.

  Og at de slipper unna med alt de gjør (jeg skulle til å skrive at det er meg en gåte’ - men det er det aldeles ikke!) . . . . .

  'Folket er gjennom generasjoner blitt så til de grader manipulert, trikset og løyet for, at det hele er nærmest snakk om kognitiv dissonans av pandemiske proposjoner, - resultatet;

  Manglende engasjement i f.t. det som foregår; - ‘Dagsrevyen’ (m/Sporten), ‘Norge Rundt’ og ‘Eurovision Song Contest’, VE-GE & Dagbla’ - og Brunost (må ikke glemme brunosten!).

  • <<Det er typisk norsk å være god.>> - Hei serru serru hatten . . . . . .

 6. Dikt til deg.

  Faner og vimpler
  og 1000 megafoner ,
  og rop uten stopp
  Vikingblodet bruser.
  Bevar din frihet.
  Gi aldri opp !

 7. Avatar for SHO SHO says:

  Ta feks Østfold fylke, sentraladministrasjonen for Østfold fylke holder til på fylkeshuset i Sarpsborg. I det nye Viken vil tilsvarende administrasjon isteden holde til i Sandvika (eller kanskje det er på Lysaker). Vanskelig å fremstille dette som å være en slags nærdemokrati reform (dvs å flytte makt nærmere befolkningen). Man flytter i dette tilfelle en del makt fra Oslo-gryta ut til Sandvika. Samtidig vil det her befinne seg noen politikere som kjenner Østfold ganske godt, mens andre politikere kommer fra Akershus og Buskerud og har således begrenset kunnskap og tilknytning til Østfold-området.

  Østfold har i dag 293.000 innbyggere, Buskerud har i dag 282.000 innbyggere, mens Akershus har 614.000 innbyggere. Dvs at Akershus har litt flere innbyggere enn Buskerud og Østfold til sammen. Det blir spennende å se hvordan dette vil slå ut når det feks gjelder nominasjon i partiene ved fylkestingvalg og ved stortingsvalg. Vil det bli slik at Akershus vil komme til å dominere Viken-regionen politisk i og med at det er flertallet som bestemmer? Kanskje Oslo på et senere tidspunkt vil bli innlemmet i Viken-regionen og vil da dominere det meste i regionen (det er jo ganske rart å opprette en Viken-region hvor ikke Oslo deltar).

  Mulig at Viken-regionen etc er et slags prøveprosjekt. EU ønsker visstnok at alle land i Europa skal splittes opp i slike regioner som vi nå ser eksempler på i Norge. Hareide i Krf er jo EU-tilhenger og iverksetter tilsynelatende de ordre som kommer herfra. Blir reformen upopulær i befolkningen kan man jo skylde på Krf og Venstre som fikk igjennom reformen som en del av en hestehandel.

 8. United states of Scandinavia på 1941 kart.
  Details of World Map ( Carnegie )
  Post WWII - 1941
  The MAP shows the World divided up into ten (10) regions including the following:
  United States of Europe and United States of Scandinavia are the same color on the original colored map. ( punkt 9 i de 10 regionene nederst )
  Var planen å slå sammen de skandinaviske landene i en allianse, for så i neste trinn å innlemme den konstruksjonen i EU ?
  Siden vi hører signaler fra globalister om at nasjonene skal bort, og vi merker selv her at det hetses omkring nasjonale begrep som 17 mai og noen blir karakterisert ultranasjonale, så handler det kanskje om innvandringen /multikulturen som noen ønsker ikke man skal kritisere styringen på, men gjerne ta skylden for og betale for.
  Kan det ha noe med en større geopolitisk plan for skandinavia ? Hørte en norsk far som mente at det var bra å trene barna med krigsspill fordi han trodde det ble borgerkrig seinere.
  Hvis dette stemmer, er det da sansynlig at den store innvandringen handler om et trinn i en større plan for europa og om å utviske gamle grenser ? Det er snakk om i En verden, om fred gjennom verdenslov, og det er tydelig i graving at også den amerikanske konstitusjonen spiller en rolle i ideverdenen til pionerene for den globale tankegodset. Det er i alle fall hva jeg fant i kaninhullet. En felles lovgivning for Europa ? Svært mange av våre lover er tilpasset EU.
  Dette hørte jeg på et foredrag for flere år siden.

  Hva skal man tro da, når det skinner igjennom så mye fiendtlighet mot det nasjonale ?

  “Till the war-drum throbbed no longer, and the battle flags were furled In the parliament of man, the federation of the world. There the common sense of most shall hold a fretful realm in awe, And the kindly earth shall slumber, lapt in universal law.”
  Locksley Hall Alfred, Lord Tennyson (1809–1892)
  https://www.bartleby.com/360/3/12.html

  Kartet er laget for Carnegie Endowment for Internasjonal peace. Det var her Norman Dodd fant ut at de jobbet for å bruke krig som metode til å forandre USA, da de gransket det på 50 tallet ( Reece komiteen , og Norman Dodd Transcript )
  The MAP was commissioned by the Carnegie International Endowment for Peace - a tax exempt foundation which uses its money to “further their Globalist Schemes”, which Rene Wormser said in the book “Foundations - Their Power and Influence”. Wormser was the Chief Council for Congressman B. Carroll Reece’s committee investigating tax-exempt foundations in 1953- 54.
  http://www.sweetliberty.org/issues/regionalism/nwomap.htm
  We are now at the year nineteen hundred and eight, which was the year that the Carnegie Foundation began operations. And, in that year, the trustees meeting, for the first time, raised a specific question, which they discussed throughout the balance of the year, in a very learned fashion. And the question is this: Is there any means known more effective than war, assuming you wish to alter the life of an entire people? And they conclude that, no more effective means to that end is known to humanity, than war. So then, in 1909, they raise the second question, and discuss it, namely, how do we involve the United States in a war?
  Well, I doubt, at that time, if there was any subject more removed from the thinking of most of the People of this country, than its involvement in a war. There were intermittent shows in the Balkans, but I doubt very much if many people even knew where the Balkans were. And finally, they answer that question as follows: we must control the State Department.
  And then, that very naturally raises the question of how do we do that? They answer it by saying, we must take over and control the diplomatic machinery of this country and, finally, they resolve to aim at that as an objective. Then, time passes, and we are eventually in a war, which would be World War I. At that time, they record on their minutes a shocking report in which they dispatch to President Wilson a telegram cautioning him to see that the war does not end too quickly. And finally, of course, the war is over.
  At that time, their interest shifts over to preventing what they call a reversion of life in the United States to what it was prior to 1914, when World War I broke out. At that point, they come to the conclusion that, to prevent a reversion, we must control education in the United States. And they realize that is a pretty big task. To them it is too big for them alone.
  So they approach the Rockefeller Foundation with a suggestion: that portion of education which could be considered domestic should be handled by the Rockefeller Foundation, and that portion which is international should be handled by the Endowment.
  They then decide that the key to the success of these two operations lay in the alteration of the teaching of American History.
  http://www.supremelaw.org/authors/dodd/interview.htm

  In COUNT DOWN Newsletter of March 1973, Virginia R. Wilson, Editor and Publisher, had this to say:
  “To understand Regional Government, it is necessary to know, what Metropolitan Government (Metro) involves, because Metro and Regional Government are the same: government of an area or region by a central body of appointed officials who have unlimited and unconstitutional power. Promoters of regional government claim it is a new form of government, but it is the oldest form in history—dictatorship.”

  Det er noen erfaringer og endel ressursider fra USA som jeg har kikket paa, og jeg ser det som at det handler om aa fjerne nasjonene, og skape inndelinger som er helt nye,samt et ovenfra og ned system som er ukjent for oss som har hatt frihet, og ikke levd under diktatur. Haaper det kan gi noen indikasjoner.
  Noe dokumenterer hva eliten selv sier.

  https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap7.htm#The Next Steps

  It is time for the evolution of a consensus on the concept of global taxation for servicing the needs of the global neighbourhood.

  Nedenfor er blandt annet utdrag fra boka som ble utgitt ved FNs 50 aars jubileum.Jeg har brukt google oversettelse paa en del, men haaper at utdragene vil vaere en vekker og denne boka burde vi vel se naermere paa. NB Se hva de skriver her !
  Det staar gi politisk forhaandsgodkjennelse for en ny verdensorden.

  The ultimate process has to be intergovernmental and at a high level,
  giving political imprimatur to a new world order
  whose contours are shaped to the designs developed for the anniversary year.
  https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap7.htm#The Next Steps

  Min kommentar her…
  …som oversatt blir gi politisk imprimatur til en ny verdensorden
  Imprimatur (fra latin. kan trykkes) er en forhåndsgodkjennelse for trykking eller offentliggjøring.
  Betegnelsen er brukt som indikasjon på at et verk var godkjent for trykking, bl.a. av den katolske kirkes sensur.

  Det er tatt ikke fra hva som helst p[ nettet, men fra boken utgitt i oktober 1995 - til feiringen av FNs 50-årsjubileum - med tittelen Vår Globale Nabolag - FNs Rapport fra Kommisjonen for Global Governance: [lagt vekt på]
  "REGIONALISM - FN må forberede seg på en tid da regionalismen blir mer oppe over hele verden, og til og med bidra til prosessen. Det er forpliktet til å gjøre det, generalsekretæren har flere ganger ringt for å styrke regionalismen i global styring, i utvikling ikke mindre enn i fred og sikkerhet. "
  "Utviklingen av global styring er en del av utviklingen av menneskelig innsats for å organisere livet på planeten … Vi er overbevist om at det er på tide for verden å gå videre fra designene utviklet seg gjennom århundrene og gitt ny form i etablering av De forente nasjoner for nesten 50 år siden. "
  http://www.sweetliberty.org/issues/regionalism/sneaking.htm

  The UN must gear itself for a time when regionalism becomes more ascendant world- wide and assist the process in advance of that time. Regional co- operation and integration should be seen as an important and integral part of a balanced system of global governance.
  Reforming the United Nations
  Our Global Neighborhood
  Report of the Commission on Global Governance
  Chapter Seven – A Call to Action

  Det er tid for utviklingen av en konsensus om begrepet global beskatning for å betjene behovene til det globale nabolaget.
  FN må forsørge seg selv for en tid da regionalismen blir mer oppe over hele verden og bistå prosessen i forkant av den tiden. Regionalt samarbeid og integrasjon bør ses som en viktig og integrert del av et balansert system for global styring.
  Reforming the United Nations
  Chapter Seven – A Call to Action
  https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap7.htm#The Next Steps
  …Andre viktige studier pågår, en under ledelse av Ford-stiftelsen i De forente nasjoner i sitt andre halvt århundre, og en av Carnegie-kommisjonen for forebygging av dødelig konflikt.
  https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap7.htm#The Next Steps
  Min kommentar her naa
  Her ser vi igjen Ford og Carnegie, de same gamle navnene.Les boka Foundations their power and influence, og Norman Dodd Transcript.

  Videre oversatt fra Our Global neigbourhood boka

  Vi blir bedt om å huske visjonen som kjørte prosessen med å etablere FN og innovasjonsånden som innvarslet en ny epoke av global styring. Vi trenger denne ånden igjen i dag, sammen med en vilje til å se utover FN og nasjonene til de nye kreftene som nå kan bidra til bedre styring i det globale nabolaget.
  Å akseptere ansvar til noe høyere enn landet kommer ikke lett. Impulsen til å ha torv er en kraftig for alle arter; men det er en som folk må overvinne. I det globale nabolaget kan ikke en følelse av annerledes gi næring til økologiske instanser, intoleranse, grådighet, bigotry og fremfor alt et ønske om dominans. Men barrikader i sinnet kan være enda mer negative enn grenser på bakken. Globaliseringen har gjort disse grensene i økende grad irrelevant. Lederskap må bringe verden til den høyere bevissthet som Václav Havel snakket om.
  Den andre fasen skal være en fullstendig gjennomgang av medlemskapet i rådet, inkludert disse ordningene, rundt 2005, når vetoret kan avvikles; Stillingen til de faste medlemmene vil da også bli gjennomgått, og tatt hensyn til nye forhold - inkludert den økende styrken av regionale organer.

  Mye regjering kan og gjør uformelt sted gjennom grupper av land som G7, OECD eller Commonwealth. G7 er en betydelig utvikling, og dens rolle diskuteres senere. OECD har spilt en stor rolle i å utvikle prinsipper for å styre oppførselen til internasjonal investering, miljøledelse og eksportkreditt. Og nå er det nå ut til et bredere antall land gjennom utvidelse og dialog.
  Flere funksjonelle, spesialistinstitusjoner bør også nevnes, for eksempel International Telecommunications Union (ITU), Den internasjonale maritime organisasjonen, Bank for International Settlements (BIS) og Paris Club. ITU har ansvar - nå delt med GATT - for å skape et regime for global styring for det raskt voksende, sammenkoblede nettverket av telekommunikasjon, multimedia og informasjonsteknologi. BIS gir verdens finanssystem et underlag for samarbeidsovervåking. På disse stille, uspesifikke måtene blir det innført et system for global styring, om enn i stykker.
  Global styring er imidlertid ikke bare en offentlig sektor aktivitet. Multinasjonale selskaper står for en betydelig og økende del av den økonomiske aktiviteten. Noen sentralt viktige næringer - spesielt komplekset av aktiviteter som er beskrevet som telekommunikasjon, informasjon eller multimedia; bil produksjon; bank og andre finansielle tjenester - utvikles i stor grad gjennom private selskaper som opererer på multinasjonalt grunnlag. Deres bekymringer er nødvendigvis med total virksomhet i stedet for med et land. Vi diskuterer senere i dette kapittelet de kontroller og balanser som må etableres for å sikre at virksomheten opererer på globalt nivå innenfor et bredere rammeverk for samfunnsansvar.
  Til slutt er det det som løst kan kalles internasjonalt sivilt samfunn, inkludert ikke-statlige organisasjoner, internasjonale humanitære organer som Røde Kors og Røde Halvmåne, frivillige styreorganer som International Standards Organization og grupper av vitenskapelige fagfolk som det internasjonale råd for vitenskapelige fagforeninger.
  Disse strukturene har ofte de store fordelene med fleksibilitet, respons og entusiasme. De vil med rette spille en voksende rolle i styresett

  http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/
  Behovet for lederskap
  Det trenger lederskap som er proaktivt,
  ikke bare reaktiv, det er inspirert, ikke bare funksjonelt, det ser på lengre sikt og fremtidige generasjoner for hvem nåtiden holdes i tillit. Det trenger ledere som er sterke ved syn, opprettholdt av etikk og åpenbart av politisk mod som ser utover det neste valget.

  https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap7.htm

  FREMTIDEN UNDER METRO
  Hva vil skje med våre byer og stater under T-regionsregjeringen? Dette blir besvart av Gary Allen i sin AMERIKANES OPINION-tidsskriftartikkel som følger:
  "Metro er en mekanisme for å bytte en begrenset konstitusjonell republikk til et ubegrenset autokrati uten å endre den tilsynelatende formen av vår regjering. Det er fortsatt Kansas State, og byen Seattle vil fortsatt eksistere. deres uavhengighet vil ikke. Vår hele form for regjering vil ha endret seg. "
  “Beskatning på regionalt grunnlag er derfor beskatning uten representasjon.
  Regionregelen omgår velgerne og skattebetalerne.”

  Den tidligere refererte til DAN SMOOT REPORT fra 1. februar 1965, spådde:
  "I utgangspunktet vil hver storstads myndighet betale skatter direkte på lokale borgere, men når hele nasjonen er organisert i storbyområder, kan beskatning gjøres ensartet og lokal opposisjon mot skatter eliminert - ved å avskaffe lokale skatter. Alle skatter kan da bli pålagt av staten i Washington. "

  http://www.sweetliberty.org/beware_metro.html#Chapter II
  Regionalisme:
  "Regionale styrende organer er ikke representative fordi regionale offiserer ikke representerer statsborgerskapet. Regionale offiserer er utnevnt … Til dags dato finnes det ingen regionale valgkretser, ingen regionale valg, ingen regionale velgere.
  "

  Verdensomspennende har globalister delt opp planeten i ti regioner.
  http://www.sweetliberty.org/region.htm
  Arkitektonisk stempel i øvre venstre hjørne av MAP viser at MAP ble fullført i oktober 1941 og publisert i 1942.

  MAPet ble bestilt av Carnegie International Endowment for Peace - et skattefrit grunnfond som bruker pengene sine til å “videreføre deres globalistiske ordninger”, som Rene Wormser sa i boka “Foundations - Their Power and Influence”.
  Wormser var Chief Council for Congressman B. Carroll Reece komiteen som undersøkte skattefritatte stiftelser i 1953-54. ( Rockefeller foundation, Ford foundation og Carnegie Endowmnet blandt annet )

  MAP viser Verden delt opp i ti (10) regioner, inkludert følgende:

  1. USA, Canada, Grønland, Island, Mexico og Mellom-Amerika alle som en region som heter Amerikas forente stater. I dag kombinerer Cascadia-regionen to kanadiske provinser og fem nordvestlige stater med sin egen “borgmester” og BNP, og grenseområdet 21 tørker ut seksti miles av den meksikanske amerikanske grensen, inkludert Texas, New Mexico, Arizona og California.

  2. Sør-Amerika - alle nasjonale grenser i Sør-Amerika slettet. Det er alle en region kalt USA i Sør-Amerika.

  3. Afrika - alle landslinjer slettes - Det er alle en region som heter Union of African Republics

  4. De forente republikkene i Kina omfatter Kina, Vietnam, Thailand, Tibet, Indre Mongolia, og begge Koreas.

  5. De Forbundsrepublikker India omfatter India, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Burma og Laos.

  6. De arabiske fødererte republikkene omfatter Oman, Aden, Saudi Arabia, Syria, Jemen, Irak og Hebraiskland. (Hebraisk land er der Israel er i dag)

  7. Den britiske Commonwealth inkluderer Storbritannia, Australia, New Zealand og hele Øst-India (Irland er IKKE inkludert)

  8. U.S.A. Fredsbevarende utposter inkluderer Stillehavsøyene, inkludert Marshalløyene og Samoaøyene

  9. De forente stater i Europa og de forente stater i Skandinavia har samme farge på det opprinnelige fargede kartet.
   Var dette fordi Illuminati hadde tenkt å fusjonere disse to delregioner i det som nå kalles Maestricht-traktaten / EU?

  10. Sammenslutningen av sovjetiske sosialistiske republikker - Østeuropa ble allerede vist som en del av Sovjetunionen i 1942! Fire år før de ble overlevert til kommunistene av FDR. Hva var andre verdenskrig kjempet for da globalister allerede kjente utfallet? 50.000.000 mennesker døde i forsvaret av verdensordren!

  11. Karantene i regionen - Tyskland, Italia og Japan (bli fusjonert til andre regioner senere

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere