Verdensbanken: Syriakrigen har påført landet et tap på nesten 400 milliarder dollar

0
Krigen mot Syria har påført landet et tap på over 388 milliarder dollar ifølge FN og Verdensbanken.

Ei ekspertgruppe fra Verdensbanken har gjennomført en omfattende studie av de ødeleggelsene Syria er påført på grunn av krigen. Studien ble lagt fram på en konferanse i Libanon i regi av ESCWA, FNs Economic and Social Commission for Western Asia. Den konkluderer med at de totale ødeleggelsene av fysisk kapital er på mer enn 388 milliarder dollar.

ESCWA sier «Dette inkluderer ikke menneskelige tap som skyldes død og tap av menneskelig kompetanse.»

Før krigen startet i 2011 var Syria et land med raskt voksende økonomi. Den nyliberale økonomiske politikken hadde ført til en vekst på 4,3% i året, men fordelinga av denne veksten var svært ujamn. Arbeidsløsheten var høy og klasseforskjellene store.

Sju år etter er Syria et land der store deler av den sosiale kapitalen i form av boliger, infrastruktur, skoler, sjukehus, veier osv. er ødelagt. I de ti største byene er 27 prosent av boligene helt eller delvis ødelagt. Energiproduksjonen er redusert med 62 prosent. Bruttonasjonalproduktet falt med 63 prosent fra 2011 til 2016, og det akkumulerte tapet er fire ganger det som var Syrias BNP i 2011(!)

Rapporten er svært omfattende og bør studeres grundig. Den tegner portrettet av et land som er systematisk ødelagt. Rapporten drøfter ikke ansvarsforholdet, men vi vet at dette er en intervensjonskrig der den vestlige alliansen med USA i spissen, Tyrkia og oljediktaturene har sendt inn og støttet militært, materielt og økonomisk jihadistiske leiehærer som har ført krigen på en måte som har ødelagt maksimalt.

Journalisten Ben Norton fra den undersøkende journalistgruppa FAIR sier at den økonomiske krigføringa har vært et nøkkelelement i krigen mot Syria, og var et av de bevisste målene med den. «USA, Storbritannia, Saudi-Arabia, Tyrkia og Qatar lyktes ikke med å styrte Syrias regjering, men de lyktes med å blø landet for ca. 400 milliarder dollar. Og det er folket som lider.»

Norge har vært og er fortsatt en aktiv deltaker i den økonomiske krigføringa ot Syria, en krig som fortsetter å påføre landet menneskelige lidelser og død.

Syrias tap i form av hjerneflukt, tap av kompetanse, tap av faglærte arbeidere og spesialister og en hele generasjon barn og unge som har tapt sin skolegang er ikke tatt med i rapporten. Disse tapene vil bli merket minst en generasjon framover.

Tap av skoler og utdanningsinstitusjoner

(Verdensbanken)

Tap av boliger

(Verdensbanken)

Tap av helseinstitusjoner

(Verdensbanken)
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelRegjeringen vil gi ESA direkte makt til å bøtelegge norske firmaer
Neste artikkelRussland: USAs nye sanksjoner er det samme som økonomisk krig
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).