Verdensbanken: Syriakrigen har påført landet et tap på nesten 400 milliarder dollar

9
Krigen mot Syria har påført landet et tap på over 388 milliarder dollar ifølge FN og Verdensbanken.

Ei ekspertgruppe fra Verdensbanken har gjennomført en omfattende studie av de ødeleggelsene Syria er påført på grunn av krigen. Studien ble lagt fram på en konferanse i Libanon i regi av ESCWA, FNs Economic and Social Commission for Western Asia. Den konkluderer med at de totale ødeleggelsene av fysisk kapital er på mer enn 388 milliarder dollar.

ESCWA sier «Dette inkluderer ikke menneskelige tap som skyldes død og tap av menneskelig kompetanse.»

Før krigen startet i 2011 var Syria et land med raskt voksende økonomi. Den nyliberale økonomiske politikken hadde ført til en vekst på 4,3% i året, men fordelinga av denne veksten var svært ujamn. Arbeidsløsheten var høy og klasseforskjellene store.

Sju år etter er Syria et land der store deler av den sosiale kapitalen i form av boliger, infrastruktur, skoler, sjukehus, veier osv. er ødelagt. I de ti største byene er 27 prosent av boligene helt eller delvis ødelagt. Energiproduksjonen er redusert med 62 prosent. Bruttonasjonalproduktet falt med 63 prosent fra 2011 til 2016, og det akkumulerte tapet er fire ganger det som var Syrias BNP i 2011(!)

Rapporten er svært omfattende og bør studeres grundig. Den tegner portrettet av et land som er systematisk ødelagt. Rapporten drøfter ikke ansvarsforholdet, men vi vet at dette er en intervensjonskrig der den vestlige alliansen med USA i spissen, Tyrkia og oljediktaturene har sendt inn og støttet militært, materielt og økonomisk jihadistiske leiehærer som har ført krigen på en måte som har ødelagt maksimalt.

Journalisten Ben Norton fra den undersøkende journalistgruppa FAIR sier at den økonomiske krigføringa har vært et nøkkelelement i krigen mot Syria, og var et av de bevisste målene med den. «USA, Storbritannia, Saudi-Arabia, Tyrkia og Qatar lyktes ikke med å styrte Syrias regjering, men de lyktes med å blø landet for ca. 400 milliarder dollar. Og det er folket som lider.»

Norge har vært og er fortsatt en aktiv deltaker i den økonomiske krigføringa ot Syria, en krig som fortsetter å påføre landet menneskelige lidelser og død.

Syrias tap i form av hjerneflukt, tap av kompetanse, tap av faglærte arbeidere og spesialister og en hele generasjon barn og unge som har tapt sin skolegang er ikke tatt med i rapporten. Disse tapene vil bli merket minst en generasjon framover.

Tap av skoler og utdanningsinstitusjoner

(Verdensbanken)

Tap av boliger

(Verdensbanken)

Tap av helseinstitusjoner

(Verdensbanken)
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Jeg diskuterte Syria med en venn og han ga en hypotese om hvordan det kom til å gå når krigen endelig slutter:

  At opportunistene hos IMF pønsker på å utnytte landets situasjon ved å prøve å lure dem i en gjeldsfelle slik de gjorde mot flere land i etterkrigstidas Afrika, Sør-Afrika etter apartheid-regimet, Filippinene og Hellas.

  Jeg mener det er usannsynlig siden Assad kjenner utmerket godt de vestlige imperialisters agenda som en åpen bok.

 2. Hvem tjener på krig? hvem kontrollerer Verdensbanken og IMF? De samme maktene som satte i gang krigen mot Syria skal nå også tjene på igjenoppbyggingen? Hvis FN skulle ha fungert etter hensikten, burde FN kunne pålegge Israel, USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Norge blant andre å gjenoppbygge Syria. Men hvem kontrollerer FN?

  Hvis Syria aksepterer lån fra Verdensbanken og IMF, vil Syria betale avdrag og renter til de samme kreftene som satte igang krigen mot dem, for det er NWO som kontrollerer disse finansinstitusjonene.

 3. MØTE MED SANKSJONENE MOT SYRIA.
  ØKONOMISK KRIGFØRING
  En personlig opplevd konsekvens av sanksjonene mot Syria: Første gangen jeg skulle til Syria i 2015 skulle jeg reise sammen med en palestinsk gruppe hvor lederen for gruppa bor i Australia.
  Jeg skulle overføre 1000,- til han som depositum. Brukte nettbanken- skrev Syria i meldefeltet. Neste dag fikk jeg telefon fra banken jeg bruker i Oslo. De fortalte at transaksjonen var stoppet i en bank i USA. De sa at jeg måtte komme med detaljert begrunnelse for hvorfor jeg skulle til Syria. Banken i Norge var livredd for å selv bli utsatt for sinnsyke sanksjoner fra USA. Jeg fikk også beskjed om at pengene kunne bli konfiskert i USA og at jeg ville bli svartelistet.
  ______ Jeg valgte å bruke Paypal, men møtte på akkurat samme problemet.

  Vel framme i Syria kan man ikke bruke dollar, ikke veksle til syriske pund, ikke bruke bankkort. Kort sagt- man kan ikke bruke penger- i praksis - Det er boikott av syriske flyselskaper. Det betyr at jeg ikke kan sende pakker til Syria…

  USA/EU har innført boikott av sentralbanken i Syria så ikke fem øre skal overføres til syriske banker. Europeiske banker har fått milliadrbøter fra USA for å ikke ha stengt kontakten med syriske banker fort nok
  Økonomisk krigføring
  Bildet er fra Palmyra april 2016. Få uker før den syriske hæren frigjorde Palmyra

  PS: President Al-Assad har allerede hatt verdensbanken på døra. De slipper ikke inn

 4. Avatar for baluba baluba says:

  Det er så viktig at det norske folk får innblikk i hva sanksjoner er. Du skulle hatt en bredere plattform. Takk Eva T.

 5. Helt utrolig! Jeg får frysninger…

  Mulig det kan virke som en fattig trøst men enda flere og flere begynner å gjennomskue løgnene. Nylig så jeg gjennom en av white helmets propagandavideoer kringkastet på BBC og ingen som skrev i kommentarfeltet trodde på det :slight_smile: . Din journalistikk sammen med Beeley, Bartlett og Jaquesson står det respekt av.

 6. Det er ikke til å komme forbi det faktiske forhold [dette gjelder absolutt alle områder der det mangehodete trollet av et krigsmaskineri har vist- og fortsatt viser sine mange usminkede ansikter] - som gjør at det er komplett umulig for et normalt menneske, å ta inn over seg all den enorme lidelse, all den død og all den ødeleggelse disse syke kreftene står ansvarlige for.

  Hvilket reiser det mildt sagt betimelige spørsmålet;

  • HVORFOR slipper alle de ansvarlige unna normal, standard retts- og straffeforfølgelse - hver gang??? . . . . . . .
 7. Ha, det holder med å skrive Ismael i melding-feltet, så spiller det ingen rolle hvor pengene sendes hen - min erfaring.
  Den samme ismael hadde gjennom jobben fått innblikk i hvordan de sendte penger til terroristene. De ble overført til deres respektive ektemaker, og de tilhørte liksom en eller annen kvinne-organisasjon. Så det gikk greit.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere