Verdensbanken: Syriakrigen har påført landet et tap på nesten 400 milliarder dollar

0
Krigen mot Syria har påført landet et tap på over 388 milliarder dollar ifølge FN og Verdensbanken.

Ei ekspertgruppe fra Verdensbanken har gjennomført en omfattende studie av de ødeleggelsene Syria er påført på grunn av krigen. Studien ble lagt fram på en konferanse i Libanon i regi av ESCWA, FNs Economic and Social Commission for Western Asia. Den konkluderer med at de totale ødeleggelsene av fysisk kapital er på mer enn 388 milliarder dollar.

ESCWA sier «Dette inkluderer ikke menneskelige tap som skyldes død og tap av menneskelig kompetanse.»

Før krigen startet i 2011 var Syria et land med raskt voksende økonomi. Den nyliberale økonomiske politikken hadde ført til en vekst på 4,3% i året, men fordelinga av denne veksten var svært ujamn. Arbeidsløsheten var høy og klasseforskjellene store.

Sju år etter er Syria et land der store deler av den sosiale kapitalen i form av boliger, infrastruktur, skoler, sjukehus, veier osv. er ødelagt. I de ti største byene er 27 prosent av boligene helt eller delvis ødelagt. Energiproduksjonen er redusert med 62 prosent. Bruttonasjonalproduktet falt med 63 prosent fra 2011 til 2016, og det akkumulerte tapet er fire ganger det som var Syrias BNP i 2011(!)

Rapporten er svært omfattende og bør studeres grundig. Den tegner portrettet av et land som er systematisk ødelagt. Rapporten drøfter ikke ansvarsforholdet, men vi vet at dette er en intervensjonskrig der den vestlige alliansen med USA i spissen, Tyrkia og oljediktaturene har sendt inn og støttet militært, materielt og økonomisk jihadistiske leiehærer som har ført krigen på en måte som har ødelagt maksimalt.

Journalisten Ben Norton fra den undersøkende journalistgruppa FAIR sier at den økonomiske krigføringa har vært et nøkkelelement i krigen mot Syria, og var et av de bevisste målene med den. «USA, Storbritannia, Saudi-Arabia, Tyrkia og Qatar lyktes ikke med å styrte Syrias regjering, men de lyktes med å blø landet for ca. 400 milliarder dollar. Og det er folket som lider.»

Norge har vært og er fortsatt en aktiv deltaker i den økonomiske krigføringa ot Syria, en krig som fortsetter å påføre landet menneskelige lidelser og død.

Syrias tap i form av hjerneflukt, tap av kompetanse, tap av faglærte arbeidere og spesialister og en hele generasjon barn og unge som har tapt sin skolegang er ikke tatt med i rapporten. Disse tapene vil bli merket minst en generasjon framover.

Tap av skoler og utdanningsinstitusjoner

(Verdensbanken)

Tap av boliger

(Verdensbanken)

Tap av helseinstitusjoner

(Verdensbanken)
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.