Regjeringen vil gi ESA direkte makt til å bøtelegge norske firmaer

4
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sender ut EØS-forslag som gir ny bekymring for Grunnloven. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Like før sommerferien la næringsministeren ut forslag om at Brussel skal kunne innhente opplysninger hos og bøtelegge norske virksomheter uavhengig av norske myndigheter og domstoler. Dette skriver ABC Nyheter  og fortsetter:

«Regjeringen går inn for at Norge skal slutte seg til nye, inngripende EØS-lover fra EU. De innebærer blant annet at overvåkingsorganet ESA over hodet på norske myndigheter og domstoler skal få ilegge norske virksomheter bøter på opptil 5 prosent av deres omsetning.

Lovverket skal brukes i saker der det oppstår mistanke om at det er gitt ulovlig offentlig støtte.

Forslaget som ble sendt ut på høring 1. juni markedsføres under den kryptiske tittelen «forslag om endring i lov om offentlig støtte som ledd i gjennomføringen av prosedyreforordningen». Men innholdet er brennbart i forhold til Grunnlovens generelle forbud mot å la utenlandske makter få direkte råderett over norske virksomheter.

Så brennbart at Justisdepartementets Lovavdeling  8. april 2014 konkluderte med at avgivelsen av suverenitet er så alvorlig i denne EU-lovendringen, at Stortinget bør behandle saken etter datidens §93, nå §115 i den reviderte Grunnloven.

Det innebærer at det kreves tre fjerdedels flertall og at to tredjedeler av stortingsrepresentantene må være til stede, for at det skal kunne tas inn i norsk lov.»

Statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet sier til ABC Nyheter at forholdet til Grunnloven ikke er berørt i denne omgangen fordi regjeringen planleggere en egen proposisjon om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning.

Det er all grunn til å frykte det verste. Regjeringspartiene, Ap og KrF har ved tidligere korsveier stemt for å avstå suverenitet. Aps leder Jonas Gahr Støre er som kjent EU-entusiast og stiller alltid opp når det handler om å avgi suverenitet til byråkratene i Brussel. Han klarte riktignok å få et flertall på LO-kongressen til å tro at EØS ikke kan gripe inn hvis det er i strid med vedtak fattet i Norge.

Høyesterettsadvokat og forhenværende avdelingsdirektør ESA, Per Andreas Bjørgan, slår fast overfor ABC Nyheter.

– EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen står fritt til å tolke EØS-avtalen i strid med hva norsk Høyesterett og Grunnloven sier.

Norske politikere avstår nå suverenitet i så stort tempo at det snart bare er seremonielle oppgaver igjen for de folkevalgte; klipping av snorer, cocktailselskaper og innholdsløse taler.

 

 

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Og dermed har den norske politikarkasten utnemnd seg sjølv til ein “folkevald adel”, som ikkje har meir å seia enn kongen.

  2. Avatar for SHO SHO says:

    Saken vil trolig kreve 3/4 flertall i stortinget for å bli vedtatt. Det finnes dermed en teoretisk mulighet for at saken vil kunne bli stoppet. Men hva skal vi tippe at Krf (Hareide) og Ap (Støre) vil stemme på? Saken kan være en ny vekker for befolkningen (etter at ACER-saken ble vedtatt). Og kan bli en ny nedtur for Ap. Men det er langt fram til neste stortingsvalg og flere nye direktiver og nye EU-saker kan komme til avstemming før den tid. Det er på tide å få et nytt storting valgt inn, men helst burde det ha vært mekanismer for å gjennomføre folkeavstemminger i Norge (for å beskytte befolkningen mot politikerne). Husk at Sveits har hatt god erfaring med folkeavstemminger (Sveits er bla et av verdens rikeste land og et av verdens mest industrialiserte land).

  3. Og Bongard, som har oppskriften klar for det ultimate medborgerdemokrati, har trukket seg tilbake for å pleie rollen som bestefar. Et godt valg, da alternativet er å gremmes til døde. Jeg gleder meg på hans vegne, han har uansett gitt oss alt vi trenger for å bygge et godt og verdig demokrati, hvis vi noensinne tar til vettet?

  4. Avatar for INK INK says:

    Dette forutsetter vel at gammelmedia skriver om den på en skikkelig måte? Og ikke for eksempel i stedet finner et eller annet “sirkus” (a la Listhaug-saken) av liten reell betydning for noe som helst, å avlede det offentlige ordskiftet med i ukevis, med god hjelp av våre politikere.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere