FN fordømmer Israel for ”overdreven bruk av makt” i Gaza

3
Israelsk skarpskyttere meier ned palestinere, men det er Iran som skal straffes.

FNs hovedforsamling vedtok 13. juni 2018 en resolusjon som fordømmer Israel for overdreven maktbruk mot sivile i Gaza. Det var 120 medlemsland som stemte for resolusjonen, 8 som stemte imot og 45 som avholdt seg fra å stemme. De som stemte sammen med USA og Israel mot resolusjonen var Australia, Marshalløyene, Mikronesia, Nauru, Salomonøyene og Togo. De fire Stillehavsnasjonene er totalavhengige av USA økonomisk og Togo er nylig blitt gjenstand for en sterk israelsk påvirkning.

I vedtaket heter det at FN

“deplores the use of any excessive, disproportionate and indiscriminate force by the Israeli forces against Palestinian civilians in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and particularly in the Gaza Strip, including the use of live ammunition against civilian protesters, including children, as well as medical personnel and journalists, and expresses its grave concern at the loss of innocent lives.”

Vedtaket sier også at FN “krever at Israel, som okkupantmakt, avstår fra slike handlinger og fullt og helt står ved sine juridiske forpliktelser og ansvar” i henhold til Genevekonvensjonen om å beskytte sivile i krigstid.

Resolusjonen kommer ikke til å få noen praktiske virkninger overfor Israel, siden det bare er Sikkerhetsrådet som kan fatte slike vedtak, og der kommer USA til å legge ned veto mot enhver kritikk og ethvert tiltak mot Israel.

På møtet i FN sa Palestinas utsending Riyad Mansour at 129 palestinske sivile, deriblant 16 barn ble ofre for Israels ”dødelige angrep på sivile”.

I en rapport som ble publisert umiddelbart forut for FN-møtet sier Human Rights Watch at Israels voldsbruk på Gaza «kan være krigsforbrytelser». Organisasjonen sa også at de ansvarlige politikerne må stilles til ansvar.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Var Norge en av de 45?

  2. Avatar for baluba baluba says:

    Sikkert. Jeg skulle ønske Norge dro seg ut av denne konflikten. Vi har blitt lurt til å øse penger over prosjektet i førti år. For tjue år siden gikk folk i tog i Oslo fordi man hadde gitt milliarder til Arafat. De blir fort sinte på begge sider, kriger og river ned og vi bygger opp.

  3. Akkurat som Israel bryr seg om resolusjoner i FN. Det har Israel suverent overhørt siden konflikten startet. I dette tilfellet var det ikke en upresis byge med kuler fra et maskingevær, men rettede enkeltskudd fra israelske skarpskyttere som brukte rifler med optiske sikter. I kikkertsiktet måtte de helt klart ha sett om personen de skjøt på var bevæpnet eller ikke.

    Menneskene de skjøt var ikke bevæpnet med skytevåpen, noen hadde stein-slynger som de israelske soldatene var helt i sikkerhet for og ikke utgjorde noen fare for IDF. Slikt er mord uansett hvor det skjer på kloden, og vedtaket fra FN burde derfor ha inneholdt sanksjoner om ikke Israel kompenserer de pårørende rikelig, og krav om at Israel garanterer at dette ikke skjer igjen. Burde ikke også FN styrker være tilstede på Gaza for å beskytte palestinerne?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere