2018: Mindre havis i Arktis enn man noen gang har målt

4

Fram til i dag var 2012 et ekstremår når det gjelder nedsmelting av havis i Arktis. 2018 ligger an til å slå den rekorden med god margin. Tall fra National Snow and Ice Data Center viser en markant reduksjon i havisen. På denne figuren er 2018 vist i oransje og den stiplede linja viser målingene fra rekordåret 2012.

Målinger viser at det også blir stadig mindre gammel havis i Arktis.

Den røde fargen på planjene viser havis som er eldre enn fem år. Som man ser er det nesten ikke noe igjen av så gammel is.

Det har vært noen ekstreme maksimumstemperaturer i Arktis i det siste med temperaturer godt over null på svarteste vinteren. Og jetstrømmene i atmosfæren har oppført seg uforutsigbart, noe som igjen har gitt ekstreme værfenomener, både når det gjelder kulde og varme. Forskerne mener at det er en sammenheng mellom den raske oppvarminga av Arktis og endringene i jetstrømmene, men de har ikke noen omforente forklaringer på hvordan disse sammenhengene er.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Frimann Frimann says:

  Det ligger noen bøker gratis på nett fra 1800-tallet, hvor astronomer, fysikere og meteorologer diskuterer heftig hva som skyldes de siste 50 årenes oppvarming, altså fra rundt 1780 til 1850. Dette er mao ikke noe nytt. I følge astronomene gikk dette i sykluser, tuftet på solen og de andre planetene, og de mente - den gangen - at temperaturen vil stige i ca 300 år til, før det igjen ville bli kaldere.

 2. Avatar for baluba baluba says:

  Denne useriøse propagandaen er grunnen til at Steigan ikke får fem øre fra meg. Her er en mer opplyst person

  https://www.youtube.com/watch?v=CBQFR7n3Pew

  Jeg skal prøve å modere meg litt. Det betyr at jeg tenker som så. Hvis det var slik fra starten av at en veldig klok og analytisk begavet person strittet så imot logikken på dette feltet vil det komme av noe. Jeg tenker det har noe med at hvis man flagger feil standpunkt her så vil deler av donasjonene utebli. BINGO

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Det er veldig gunstig om man kan vise oversikt over is i Arktis, Antarktis og Grønnlandsisen (og evt norske isbreer) samlet eller samtidig for å bevise om dette er et lokalt fenomen eller et globalt fenomen. Global oppvarming er et globalt fenomen og ikke et lokalt fenomen.

  Det er veldig lett at man havner opp med en diskusjon om global oppvarming hver gang feks is-smelting omtales. Jeg vil bare nevne noen momenter.

  Jeg mener at man bruker feil definisjon på fenomenet global oppvarming. Definisjonen skal være at innholdet av varme-energi i verden øker. Når feks is smelter til vann, så øker innholdet av varme-energi i disse H2O molekyler som går fra fast form til flytende form, og denne is-smelting kan skje uten at det nødvendigvis fører til at havtemperaturen og lufttemperaturen øker. Når all isen er smeltet bort så vil imidlertid temperaturen stige fordi fjellet eller havet under isen blir varmet opp av solstrålene. Økt temperatur er mer som en sekundær effekt (eller bieffekt) av global opvarming, en forsinket effekt kan man si.

  Ulike folk kan ha ulike motiv bak det å støtte teorien om global oppvarming eller å benekte denne teori. Her nevnes det ønsket om økt overnasjonalitet som en mulig forklaring. Og bare for å minne om det: dagens overnasjonalitet og globalisering har ikke dukket opp med utgangspunkt i teorien om global oppvarming, men har kommet fordi USA vant WW2 og pga økonomisk krise (oljekrise) på 1970, og kanskje også av andre forhold.

  En skjult agenda kan være frykten for PeakOil, altså oljemangel og energimangel. Man må huske på at oljeprisen ble syv-doblet ifbm finanskrisen, og verden opplevde i 2008 den høyeste oljepris noensinne. Dette må nok ha skapt en del sjokkbølger i makteliten (mens folk flest knapt forstod hva som skjedde dengang). PeakOil er veldig skremmende, det er en fysisk mangelsituasjon som kan få hele verdensøkonomien til å knele langvaring. Da kan det være mye mer behagelig å isteden peke på at CO2 utslippene må ned for å redde klima. CO2 skaper ikke panikk i verdensøkonomien på samme måte som oljemangel vil gjøre. Iflg det internasjonale energibyrået (IEA) har verden i dag nok olje og energi fram til 2021, deretter kan situasjonen bli mye mer problematisk. (Og verden kan trolig ikke lenger stole på at USA i framtiden vil sørge for å forsyne verden med tilstrekkelig med olje globalt sett).

 4. Avatar for viddal viddal says:

  «It turns out, in fact, that the consequences of sea ice disappearance are more severe, than the actual fact of sea ice disappearance itself, because there are feedbacks that have impact on the entire global atmosphere, and the entire global climate. And those impacts are much more serious than people have appreciated.»

  https://www.youtube.com/watch?v=qPekG105ack

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere