EU-domstolen setter dansk lov til side – med tilbakevirkende kraft

1

Danske personer og bedrifter som opptrer i henhold til dansk lovgivning, kan i ettertid bli dømt av EU-domstolen etter EUs lovverk. Dette skriver ABC Nyheter og fortsetter:

«Stridens kjerne dreier seg om en 60-åring som ble oppsagt i 2009, har rett til tre måneders etterlønn eller ikke. Firmaet tapte i en rettssak i Danmark mot den nå avdøde mannen, men anket til dansk høyesterett.

Høyesterett ba så EU-domstolen avklare det prinsipielle spørsmålet om EU-retten trumfer danske lover også i en slik sak som denne, en strid mellom private interesser.

EU-domstolen slår nå fast at også i private rettstvister settes danske lover til side hvis EU har andre bestemmelser.»

EU-domstolen uttaler seg ikke om EØS, men gjennom EØS-avtalen er det kjent at også Norge må følge EU-retten i arbeidslivet.

– En het potet, kommenterer Jens Kristiansen, professor i arbeidsrett ved Københavns Universitet i Fyens.dk.

Jyllands-Posten skriver at dommen kan få store økonomiske virkninger for danske selskaper, og trekker fram en oppsigelsessak fra 2005 ved selskapet TDC. Der ventes nå millionkrav i fleng fra oppsagte fra mange år tilbake.

Kommentar: Det er all grunn til å regne med at Norge står i fare for å bli rammet av det samme, siden vi er medlemmer av EØS og norske politikere praktiserer uhemmet kopiering av EUs beslutninger.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. SHO says:

    Slike sluttvederlag (sluttpakke) er under angrep fra flere hold, bla har Siv Jensen innført skatt på sluttvederlag i Norge. For mange som befinner seg på tampen av yrkeskarrieren og mister jobben før pensjonsalder, kan slike sluttvederlag bety ganske mye. Og spesielt i turbulente tider hvor arbeidsplasser kan bli outsourcet til andre land eller bli konkurranseutsatt i mye større grad enn før. Sjefene får kanskje fallskjerm, mens de ansatte risikerer altså å få kun smuler.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere